Takk for ferden

0

Klassekampen har sagt opp distribusjonsavtalen med Ny Tid. KK-redaktør Bjørgulv Braanen begrunner oppsigelsen med at Ny Tid «ukritisk formidlet konspirasjonsmiljøenes påstand om terrorangrepet i New York 11. september 2001». Ny Tids redaktør Truls Lie skriver følgende i sitt tilsvar:

Takk for ferden

Av Truls Lie

Månedsavisen Ny Tid kommer ikke lenger til å leveres med Klassekampen. Vi er glad for de to årene vi har hatt følge, men redaktør Bjørgulv Braanen er selvsagt i sin fulle rett til å avslutte samarbeidet.

Braanen har sett at en distribusjonsmodell som den vi har hatt, kan avstedkomme situasjoner der uenigheten i sak blir for stor. Og ja, vi har våre forskjeller. Der Ny Tid holder en mer internasjonalt orientering, med en økologisk og anarkistisk overbygning, er nok Klassekampen mer folkelig og nasjonalt fokusert. Lenin avviste i sin tid anarkistene fullstendig, men Marx var nok kanskje mer anarkistisk i sin tenkning enn mange innrømmer. Herav vår skarpe kritikk av statsmakten, spesielt globalt. Og her inngår for meg Bush-regjeringens offisielle 9/11-rapport. Internasjonal solidaritet er vi muligens noe avvikende i synet på også, når det gjelder frihet og arbeid. Men sammenfallet er også stort – derfor er det trist at våre veier skilles.

Så til grunnen for skilsmissen: redaktør Braanens påstand om at jeg støtter «ytterliggående konspirasjonsteorier». Her mener jeg at han bommer. Vi har, med Poppers vitenskapelige falsifikasjonskrav in mente, forsøkt å kritisere NIST-rapporten for mangler og påviselige feil. At Braanen velger å bruke en helsides leder, via det han kaller det «velrenommerte magasinet Popular Mechanics», som stort sett forklarer og støtter NIST-rapporten – det er hans eget valg. Vi vil imøtegå disse argumentene i neste avis, fra fageksperter som kjenner ankepunktene inngående. Vi er på ingen måte skråsikre, men er vi ukritiske, Braanen? Nei – vi er tvilende, noe vi deler med tusener av seriøse mennesker som fremdeles diskuterer og forsker på hendelsene 11. september 2001. Selv NIST har tilkjennegitt at den fulle forklaringen på tårnenes totale kollaps, den har de ikke. Jeg tror ikke amerikanerne sto bak en mulig kontrollert nedriving. Den motivasjonen kan ha ligget hos terroristene.

Vi vet ikke, men vi spør og bringer frem det som fremstår uforklarlig og således er mistenkelig. At vi la redaksjonell tyngde på en artikkel med syv faktaorienterte, observerende begrunnelser og 20 kildehenvisninger, ga dessverre ingen argumentativ reaksjon på innholdet, selv om Facebooks tråder spant seg varme. Media latterliggjorde meg og avisen – muligens et trekk ved det postfaktuelle samfunnet: at man ikke leser hva som helt konkret blir skrevet om saksforhold, men bare avviser alt som ikke fullt ut kan dokumenteres positivt. Sagt med andre ord: den nye positivismen som jeg beskrev i min siste leder.

Å kalle noe «konspirasjonsteori» har enkelte steder fått juridisk status som hate speech. Vi angripes nå med induksjon og ikke rasjonell deduksjon som metode. Finner man én svak kilde, generaliserer man dette til å gjelde alt i en sak. Plutselig anklages man for all verdens spekulasjoner. Ny Tid rammes nå på grunn av et par artikler. Men vi er bare en kommentaravis, der vi som prinsipp har valgt den essayistiske journalistikken – subjektivt prøvende, spørrende, reflekterende og ikke minst kjettersk. Og som Braanen sier, det er lov å gjøre feil. Alle oppfatninger bør bringes til torgs – ja. Men dagsavisenes egne krav om journalistisk å måtte presentere alle sider i en sak (motstemmer), heri det mest kjente om 9/11? Nei – det var da kjent nok.

Derfor kjennes det greit at veiene våre nå skilles. Takk for ferden!

truls@nytid.no

 

  1. Vi håper de som vi være med videre, nå tegner abonnement på www.nytid.no

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEn folkefiende er tilbake
Neste artikkel«5G gjør hele verden trådløs»