«5G gjør hele verden trådløs»

38
5G-nettet vil bade oss i elektromagnetisk stråling i ekstremt mye større grad enn i dag.

Av Graham Healey.

«5G gjør hele verden trådløs»

Det erklærer magasinet Illustrert Vitenskap 1. mai 2017. Artikkelen er full av rosende ord over 5G-nettet som vil bringe oss mange morsomme nyvinninger.

«I 2020 vil forskerne være klare med den neste generasjonen av mobilt nettverk: 5G. Det blir mange ganger raskere og åpner opp døren for alt..

Den største nyvinningen for 5G vil bli bruken av augmented reality, der grafiske elementer projiseres inn i brukerens synsfelt av et sett briller..

5G blir mer enn 30 ganger raskere enn 4G, med en gjennomsnittlig hastighet på ti gigabit i sekundet.

Med 5G-hastighet vil alt TV-innhold uten problemer kunne leveres trådløst over nettet.. «

Norge har inngått ett samarbeid med EU om utvikling og innføring av 5G-nett i Europa med start innen 2020. Ifølge Computer World vil «Sambandsteknologien 5G utgjøre ryggraden i EUs næringsliv i fremtiden.»

%G-nettet vil bade oss i elektromagnetisk stråling i ekstremt mye større grad enn i dag.

Mens artikler rettet mot oss som privatpersoner ser ut til å promotere hvor mye morsommere livet vil være for oss, er det nok de mere kommersielle og ‘seriøse’ anvendelser som opptar andre. I en annen artikkel forteller CW at 5G er et redskap for smarte byer.

«5G-nett vil åpne for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i form av videreutviklede mobile bredbåndstjenester, M2M-kommunikasjon og mediedistribusjon.

Kommersiell utrulling av 5G forventes å starte i 2020. Ericsson tror det vil være opp til 50 milliarder tilkoblede enheter i verden, hovedsakelig innen M2M-kommunikasjon.»

Her går det igjen at ett av de viktigst områder er innen M2M kommunikasjon.

M2M

M2M er når en maskin snakker med en annen maskin. Det er viktig innen lagerstyring, logistikk, fjernstyring, trafikkstyring, osv osv. Det kan være en brusautomat som ringer hjem og forteller distributøren at det må fylles på mere CocaCola.

M2M danner basis for «tingenes Internet».

En «ting» i tingenes Internet kan være alt fra nevnte brus-automat til biler, kjøleskap, smart-(strøm)målere. Det kan være en hjerteovervåker-implantat eller en chip-implantat som overvåker oss. Det er blant annet volumet av enheter som skal kobles til nettet som er en pådriver for økt kapasitet.

Kravene om hastighet og båndbredde har ført til at man ser på sendefrekvenser som ligger langt over dagens 4G-frekvenser (4G – 700 MHz – 8 GHz). 5GAmericas anbefalinger er at det trengs å benytte en bånd av 18.7 GHz av spekteret i område 24-86 GHz.

5G stråling – hva så?

Vi er allerede i dag badet i elektromagnetisk stråling fra mobilmaster og egne og naboens wifi. Hvordan vil 5G-stråling i høyere frekvenser påvirke oss?

Leger og forskere er bekymret som vi kan lese i bloggen til Einar Flydal nylig re-publisert her. 180 leger og vitenskapspersoner har skrevet under på en appell mot 5G utbyggingen.

Environmental Health Trust  påpeker at det er gjort veldig lite testing av høyfrekvent stråling i det som kalles millimeter-bølge båndet mellom 30 og 300GHz. Den grundigste testingen som er gjort er kanskje det som er gjort av det amerikanske militæret.

Det amerikanske militæret har forsket på ikke-dødelige anti-personell våpen. Dette er våpen som tenkes brukt i situasjoner der de vil uskadeliggjøre eller avvise en fiende uten å drepe ham. Det er også tiltenkt å brukes til å bryte opp demonstrasjoner o.l. Dette er et område der man i dag benytter «gummi-kuler» og tåregass. Våpenet de har utviklet retter en stråle av millimeterbølgestråling mot mål personen(er). I testene benyttes 95 GHz, som er rett over anbefalt bølgelengde til 5GAmericas og innenfor rekkevidden som det spekuleres kan bli tatt i bruk. De som ble utsatt for våpenet flyktet fra strålen så hurtig som mulig. “Som om huden brenner”, sies det.

«I lysets hastighet treffer millimeter-bølge rettet energistrålen målpersonen. Det trenger kun 0.4 mm under huden, ca tykkelsen av 3 papir ark. Strålen skaper en uutholdelig oppvarmingsfølelse som tvinger målindividet instinktivt å flytte seg vekk.»

Våpenets virkning reguleres slik at tiden man eksponeres ikke skal være så lang at man blir brent. Ifølge detaljrapporten varmes målepersons hud til 43-45 °C mens brannsår opptrer først ved 51 °C. Likevel meldes det om 0.1% som får skader som brannblemmer.

Militære kretser tester ut ulike våpen basert på elektromagnetisk stråling

Enviromental Health Trust viser til tester som er gjort i Israel  som viser noen av de potensielle farene ved å bruke frekvenser i disse frekvensområdene for trådløs kommunikasjon som vil omfatte oss alle enten vi vil bruke det eller ikke.

Dr. Ben-Ishai ved Department of Physics, Hebrew University, Israel, viser i videoen hvordan våre svettekjertler fungerer som millioner av spiralantenner og absorberer energien fra bølgene. Resultatet er at energien blir kanalisert av porene og samles i kjertlene under huden.

Utbygging av 5G

«Verizon har annonsert at de vil teste 5G-nettverk i 11 amerikanske byer. 5G nettverk vil bety å bygge ut millioner av antenner over landet, tusenvis i hver by, fordi millimeter-bølger ikke med letthet kan passere bygninger og andre hindringer. Foreslåtte installasjoner har skapt opprør i boligområder der huseiere ikke ønsker antenner i sine bakgårder eller i nærheten av skoler.»

Dette er i tråd med det som sies i appellen som Einar Flydal viser til, der det sier at «implementering vil resultere i antenner for hver 10. til 12. hus i by områder, som dermed vil gi en massiv økning i pålagt eksponering (til stråling)».

Ron Melnick (National Instites of Health) sier «Det er et akutt behov for evaluering av 5Gs helsepåvirkninger nå, før millioner er eksponerte… Vi trenger å vite om 5G øker risikoen for hudsykdommer og hudkreft.»

Blant annet er det mulig at de som er følsomme for millimeterstrålingen kan få lignende ubehag som de som er el-overfølsomme. «(Det) kunne få mennesker til å føle fysisk smerte via ‘nociceptors'», Dr. Yael Stein, MD).

Eventuelle negative helsevirkninger av 5G-stråling kommer i tillegg til de tilbakevendende problemstillinger om stråling fra mobiltelfoner. International Agency for Research on Cancer (IARC), kreft kontoret for World Health Organization konkluderte at elektromagnetiskfelt i frekvensene 30 KHz – 300 GHz kan være kreftfremkallende.

Dariusz Leszczynski, PhD, Chief Editor of Radiation and Health, sier at den internationale organisasjonen – ICNIRP – som lager anbefalinger om eksponering grenser for offentlig rom for disse høye frekvensene planla å klassifisere huden som ekstremiteter (armer og bein) istedenfor hode eller kropp. Leszczynski advarte om at “Dersom man klassifiserer huden som armer og bein – uansett hvor huden ligger – så er det lov å eksponere det for mere (stråling) enn ellers.”

Denne reportasjen fra Scientific American i 2016 tar opp ny forskning om hjernesvulst hos rotter eksponert for mobilstråling. I 2011 International Agency for Research on Cancer klassifiserte RF (Radiofrequency) stråling som mulig kreftfremkallende for mennesker. Men data fra studie på mennesker har vært inkonsekvent sier National Toxicology Program (NTP). Nå har NTP utført forskning på gnagere. De eksponerte gnagere over tid med nøye kalibrert radio-frekvens strålingsnivå beregnet på å gjenspeile det mennesker med tung bruk av mobiltelefoner kan utsettes for.

Tusenvis av gnagere ble dosert over to år med forskjellige mengder stråling. Flere utviklet svært sjeldne kreftformer og det var klart samsvar mellom mengde stråling og utvikling av svulster.

5G-Appellen viser til flere rapporter og forskning rundt dette.

I tillegg til forskningen med rotter allerede nevnt henvises det til bla. forskning som viser at det er færre fugler i områder med mobilmaster med klare sammenheng med avstand til mastene. Også fuglene som bodde nærmest mastene hadde misfarget fjærpryd (et tegn på stress hos fugler). Samme forskning med rotter i bur der deler av buret var eksponert for stråling mens deler var skjermet fra stråling viste at rottene foretrakk å oppholde seg i de skjermede delene.

http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(09)00003-0/fulltext?showall=true=

Det kan være all grunn til å være skeptisk til den vidunderlige nye 5G-verdenen.

 

Se også:

http://illvit.no/teknologi/internett/5g-gjor-hele-verden-tradlos

http://www.cw.no/artikkel/telekom/norge-eu-samarbeid-om-5g

http://www.cw.no/artikkel/sikkerhet/5g-et-redskap-smarte-byer

http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M

http://www.5gamericas.org/files/9114/9324/1786/5GA_5G_Spectrum_Recommendations_2017_FINAL.pdf

https://steigan.no/2017/09/15/forskere-og-leger-fra-35-land-krever-at-5g-utbyggingen-stanses/

https://ehtrust.org/internet-things-poses-human-health-risks-scientists-question-safety-untested-5g-technology-international-conference/

http://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Press_Room/Fact_Sheets/ADT_Fact_Sheet_May_2016.pdf

http://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Future_Non-Lethal_Weapons/HEAP.pdf

https://youtu.be/VuVtGldYXK4

https://www.scientificamerican.com/article/major-cell-phone-radiation-study-reignites-cancer-questions/

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf

http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(09)00003-0/fulltext?showall=true=

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


38 KOMMENTARER

  • Takk for ditt unike arbeid bl.a. vedrørende smartmåler, og takk til Steigan som tar dette opp.

   Var innom bloggen din i går. Dessverre høres det for meg ganske så omstendelig ut å søke fritak for smartmåler; jeg vet ikke om jeg orker, ikke fritt for at våre politikere legger opp til et samfunn hvor borgerne skal stå med lua i handa og tigge om almisser o.a. for overlevelse. Jeg er intuitivt (den evnen er ikke å kimse av) klar over at jeg ikke skal ha denne belastningen som bl.a. smartmåler er; men klemt mellom rekkehusleiligheter på begge sider så er det kanskje ikke så mye å vinne. Dette tvangspregede opplegget er eks. på OVERGREP fra kommende totalitærtstyrt Norge overgitt til fremmede menneskefientlige regimer.

   Ps.: På nettet (så ikke seriøst ut) ble det annonsert med noe som kunne puttes i målerboksen, og slik hindre noe av strålingen fra smartmåler. Bare juks – om jeg får spørre.? Jeg selv tenker, og også anbefaler styrking av immunforsvaret, bl.a. D-E-C-vitaminer (minimum). Solen (d-vitamin) har de jo tatt fra oss her og der via dimming av den.

   Tusen takk til dere!

   • Hei Ragnhild, du trenger ikke gjøre det så komplisert. Få legen din til å skrive en legeattest, og send til ditt lokale e-verk. Hvis legen ikke vil (noen mener de ikke har peiling på dette og derfor ikke kan skrive noe), få legen kan skrive at «pasienten påstår at ….. «. Det er jo helt sant. Og det er en attest fra legen. Siden strålingen avtar med avstand, vil det helt klart være best å unngå din egen. Selv om du selvfølgelig burde forklare naboene at de heller ikke burde ønske seg dette svineriet inn i huset.

    • Lyse har her oppdatert wifi, nå kan PC tas med over alt i boligen. MEN, etter noen få gangers bruk gikk jeg over til kabel igjen, merket tydelig at trådløst ikke er noe for meg. Jeg ble varm, noen ganger overveldende trøtt. Helt klar unormalt. Jeg valgte ikke å teste mer.

     Gode argumenter nok – det vil jeg egentlig tro.

     Microbølgeovn kommer ikke inn her, ikke testet
     Mobiltelefon; slår den alt mer helt av (prinsipp, samt fornuft).
     TV kastet, årsak; innholdet 😉 i programmene.

     Takk for innspill. Tar meg en tur til fastlegen alikevel. Naboer får jeg også en prat med.
     Vi er egentlig heldige som er våkne på disse sakene. Mange spiller rulett uvitende om hva som industrien legger opp til. Sårbare familier med diagnosebarn (eks.) skulle absolutt vært skånet for dette. – osv.osv.

  • DNA strengen er utformet som en spiral, dvs. som en helix antenne. Har noen regnet på hvilke frekvenser denne resonnerer (dvs. forsterker) med?

 1. Uten å nevne energinivåer så blir dette bare ren skremselspropaganda.
  Jeg tviler på at 5G nettverk vil benytte så store utgangseffekter at man på noen måte kan måle oppvarming i huden.
  All elektromagnetisk stråling er farlig når effekten blir stor nok.
  Lyset fra sola blir farlig når man blir eksponert direkte for lenge i gangen. Om man er mye nærmere sola, la oss si 1/1000 av avstanden vi har nå, så vil strålingen bli direkte livsfarlig. Er man ute ved Pluto så er strålingen fra sola ikke merkbar, men man kan måle den.

 2. Jeg skjønner skepsisen, men vann er også dødelig hvis du drikker nok.

  Det er ikke bare fenomenet som sådan, men intesiteten. Jeg husker at noen på 80-tallet var redde for CD-spillere, fordi de inneholdt en laser og de er jo dødelige!

  Jeg hørte også om noen på 70-tallet som jobbet ved en kraftig radiostasjon i Europa. Effektene var så store at de mistet potensen mens de jobbet der. De fikk faktisk potenstillegg i lønnen! Den kom imidlertid tilbake etter noen dager borte fra jobb. Jeg tror ikke de observerte noen andre bivirkninger.

  • Når det gjelder forsøkene med mobilstråling skal mengden stråling være nøyaktig tilpasset for å tilsvare det brukere av mobiltelefoner utsettes for. Det er IKKE slik at man øker stråling til de dør og konstaterer at det er farlig.

 3. Her var det jammen mye både trådløst og rådløst.

  Jeg er lei for å måtte komme med dårlige nyheter, men synes det tross alt er bedre at folk får lov å forholde seg til sannheten, enn å alltid skulle byssanlulles inn i betryggende svada:

  Artikkelens sammenlikning mellom stråling fra kommersiell kommunikasjonsteknologi og dedikerte, eksperimentelle strålevåpen konstruert for å påføre smerte, skade eller død kan selvfølgelig fremstå som i overkant søkt og dramatiserende, man kunne lett tenkt at det var typisk gulit by association-argumentasjon for å styrke egen og andres overtro på De Usynlige Fienders nærvær i en vond og vanskelig hverdag fylt med en uendelig rekke små og større plager og symptomer; ting som ellers kanskje ikke noensinne ville fått noen fullgod medisinsk forklaring, men ansett som subjektivt opplevde symptomer med antatt svært sammensatte årsaker og stor usikkerhet mht. til subjektivitetens betydning for alvorligheten av eller styrken på symptomene. Den som kjenner godt etter og legger litt engstelig vilje til, har som regel til enhver tid ett eller flere ubehag eller symptomer. Å ha en levende kropp er ikke smerte- eller problemfritt, og det meste kommer og går igjen uten at man noensinne går til doktor eller får alvorlige problemer som kan knyttes til alle de fornemmelsene man kan velge å kjenne på hvis man absolutt vil være syk. Det er hva udogmatisk innstilte medisinere kaller «å bade i symptomenes hav».

  Siterer fra EUROPA EM-EMF Guideline 2016, som er et sentralt element i dokumentasjonen f.eks. Flydal bruker på sin blogg:

  «Det er sterk evidens for at langvarig eksponering for visse elektromagnetiske felter er en risikofaktor for sykdom, så som visse kreftformer, Alzheimers sykdom og infertilitet hos menn. (…) Alminnelige symptomer på el-overfølsomhet [EHS, o.a.] omfatter hodepine, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, depresjon, mangel på energi, utmattelse og influensalignende symptomer.»

  Vedr. første punkt: Det er riktig, og det er en generell uttalelse om farer som kan gjelde alle, men det sies her intet nærmere om hvilke typer felt og verdier. Det sies bare «visse elektromagnetiske felter», og kan det like gjerne tas til inntekt for en bekreftelse på at ansatte kan dø av stråling fra en atomreaktor hvis sikkerhetsrutiner brytes, eller at noen får hudkreft av overdreven soling.

  Når det gjelder andre punkt, om symptomer på el-overfølsomhet, og som derfor gjelder en mindre målgruppe; hodepine, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer, depresjon, mangel på energi, utmattelse og influensalignende symptomer, er dette eksempler på nettopp slike ting man kan finne ved å bade i symptomenes hav, og det gjelder alle oss som ikke er spesielt el-overfølsomme også, vi har bare andre eller ingen teorier om årsakssammenhengene, og er kanskje ofte skremmende gode til å fortrenge og bagatellisere det som egentlig kunne gitt et godt grunnlag for litt sårt tiltrengt ekstra bekymring i hverdagen. De bekymrede og hypokonderne får tilgi, og de får jo uansett alltid rett til slutt; de kommer til å dø. Kanskje til og med nettopp av bekymring.

  (Jada, jeg har lest blogg og rapporter og klikket på lenker og lest til øyet ble rødt, men jeg ble ikke overbevist. Vanskelig tilfelle.)

  Og at all ny teknologi, og alle usynlige ting; bølger, stråler, krefter, mørket, tanker og lignende djevelskap alltid anses truende og helseskadelig av en viss andel av oss, men nesten alltid viser seg mindre farlig – eller farlig, men på helt andre og mer klassisk psykologiske måter for de aller fleste, er et faktum som også lett kan fremstilles som argument for at det selvfølgelig oppstår en mulig ubegrunnet eller sterkt overdrevet bekymring hos en del mennesker også denne gangen.

  Men, og her kommer det spesielle som trenger å sies: Denne gangen er det alvor. Og det er MYE mer dramatisk enn hva både Flydal og andre truth’ere på el-overfølsomhetens arena hittil har antydet. Sammenlikningen mellom 5G og de nye våpnene er ikke søkt; 5G er et våpen. Dette er eugenikk pr. 2020. I fremtiden kan vi ikke drasse på individer som ikke er i stand til å tilpasse seg det teknologiske nivået vi skal ha, og vi sorterer dem fortløpende ut på den mest logiske måten.

  Selv skal jeg antakelig gå ved at himmelen ramler ned i huet på meg som straff for kjeften min.

  • Det kunne vært intressant å sammeligne kreft-statistikker i dag og for 30 år siden. Er det er formidabel økning i forhold til folketallet og den teknologi vi har til å detektere det?

   Jeg tror ikke det. Hvis levealderen øker, vil alle dø av kreft til slutt. Hva kommer et av?

   Vi lever i solstråler, kosmisk stråling og alt som er farlig. Hva dør vi av?

   Uansett kan vi ikke stoppe utviklingen. 5G kommer uansett. Vi kan ikke stoppe trafikken heller, selv om mange dør der.

  • For min egen del kan jeg si at jeg fra starten av har konsekvent nektet for at wifi og andre ting kunne påvirke oss nok til at vi kan merke det. Jeg var den som slengte hypokonder og «ja du får ta på tinnfoliehatten da» etter venner og syntes jeg var kjempemorsom. Hvis noen slo av nettet om natta så venta jeg til dem var lagt seg før jeg slo nettet på igjen, som for å bevise at det var innbilning. Det var bare det at folk våkna 20-30 min etterpå og kjefta over hva slags egoistisk nisse som hadde vært og skrudd på nettet igjen. Dette eksperimentet gjentok jeg til det kjedsommelige(kan ikke koble ipad til kabel vettu) og hver gang! Kom det en person gjespende og klagende ut etter en halvtimes tid for å skru av det fordømte nettet. Men jeg nektet fremdeles å godt at det kunne være nettet i seg selv, det måtte være fordi dem var overfølsom. For det plaget ikke meg? Men det var helt til jeg flyttet inn i et leilighetskompleks med 30-40 trådløse nettverk rundt meg. Aldri i mitt liv har jeg sovet dårligere, våknet mer trøtt og jævlig. Sliten og amper hver forbanna mårra. Og uansett hvor mye jeg har prøvd å legge skyld for den urolige nattesøvnen på alt mulig annet så koker det tilbake til at man har 30-40 trådløse nettverk som står å sender, nært nok til at jeg kan lese av id og styrke fra 3-5 i signal rundt soverommet mitt. Selv om jeg slår av mitt eget er jeg ennå badet i trådløse signaler 24/7.
   Så jeg vil uttrykke min helhjertede beklagelse til dem som jeg plaget med mine eksperimenter og kommentarer. Og erkjenne at jeg tok feil. Trådløs stråling ødelegger faktisk nattesøvn. Kansje er det det å bli drukna i stråling fra 5g det som må til for å vekke resten? Skjønt innen det skjer er det nok for seint.

   • Jeg ser hva du sier, og kan selvfølgelig ikke argumentere mot dine og andres personlige opplevelser som sådan. Jeg må allikevel være ærlig og si at jeg tviler på at søvnproblemene skyldes mobilnettet eller lokale trådløse datanettverk.

    Mennesker er fysiologisk temmelig likt konstruert, grunnleggende sett. Det er ikke sånn at noen individer f.eks. består av vesentlig mye mer eller mindre vann enn andre (dersom vi ikke snakker om visse former for overvekt, men da inngår ikke dette ekstra vannet i den vanlige væskebalansen. Dessuten er man jo da pr. def. syk uansett). Det er heller ikke sånn at noen har svært avvikende verdier for styrken på de elektriske signalene melleom cellene i nervesystemet og kroppens celler forøvrig, eller hvordan hele det elektriske systemet i kroppen med balansen mellom positivt og negativt ladede elektrolytter fungerer. Derfor skulle jeg gjerne likt å skjønne hva denne overfølsomheten består i. Kroppen er et svært finjustert system, men hvis f.eks. styrken på elektriske signaler i nervene lot seg påvirke merkbart av ytre elektromagnetisk stråling/ radiobølger i de frekvensområder og de styrkenivåer vi her snakker om, ville det gjelde alle. To pakker Fjordlands kjøttkaker oppfører seg nøyaktig likt inni mikrobølgeovnen; én Fjordlands-pakke kan ikke være mer overfølsom for mikrobølger enn de andre, og to mennesker er fysiologisk like som to pakker Fjordlands, elektrisk og væskemessig sett, og det må jo være de viktige variablene her (som nesten ikke varierer).

    Hvis noen kan påvise at WiFi eller mobilnett interferer med elektrisk/ elektromagnetisk aktivitet i menneskekroppen på en negativ/ sykdomsfremkallende måte med målinger og cellemessig/ molekylær/ atomær beskrivelseav fenomenet, ikke bare utfra subjektive opplevelser og statistikker om hyppigheten av disse sett opp mot utbredelsen av mulige slike strålingskilder, ville det selvfølgelig være interessant, men så langt er mangelen på vitenskapelig etterprøvbare observasjoner av noe slikt en av grunnene til at el-overfølsomhet sliter en smule med aksepten innen miljøer for tradisjonell medisin og fysikk. Man kan rett og slett ikke finne noen plausibel mulighet for hvordan man skulle kunne være overfølsom uten å være en fysiologisk sensasjon med andre (og hittil ukjente) fysiologiske egenskaper enn andre mennesker. Det er selvfølgelig ikke noe problem å få til både plager, smerter, vevsskader og død ved hjelp av f.eks. strålevåpen, som også nevnt i artikkelen, men da snakker vi om stråling med helt andre karakteristikker og egenskaper enn radiobølgene som er WiFi og mobilnettets overføringsfrekvenser, og det er ingen som snakker om overfølsomhet eller resistens i den forbindelse; det er hardcore fysikk, «og alle skal med», som de sier i AP (ingen slipper unna). Jeg tror elektromagnetisk stråling i sivile nærmiljøer fra WiFi og mobilnett er på samme måten; hadde de kunnet gjøre skade på et så finjustert, men dóg bunnsolid konstruert, stabilt og eldgammelt nivå som den elektriske aktiviteten i cellene, ville det gjelde oss alle. Så annerledes enn resten tror jeg bare ikke dere er skrudd sammen. Når noe er helt galt på det nivået er man faktisk syk, og trenger ikke lure på om man er el-følsom. Og det lar seg lett måle. I beste fall vil det holde med tilførsel av natrium, kalium, kalsium eller magnesium, som er de vanligste elektrolyttene.

     • Mjeh, jeg har holdt på med bla. elektronikk og strøm og radioteknologi nesten hele livet, og har derfor kjent og møtt over snittet mange andre som av faglige årsaker også eksponeres mer for mulige kilder enn gjennomsnittet av befolkningen, men det er jo aldri noen som klager over el-overfølsomhet blant dem som jobber med relatert teknologi. Medisin kan jeg ikke. Dersom du mener noe over er feil, kan jo du forklare hvordan det egentlig er. Og dersom du har kunnskap om medisinsk forskning som forklarer og beskriver el-følsomhetens virkningsmekanisme, hva det egentlig er, så kom gjerne med noe. Ellers blir det litt tynt.

     • Mennesker er nok like, det skal du ha. Men så er det det kinkige faktum at vi ikke alle pådrar oss samme sykdommer, skavanker og plager. Det henføres til noe som kalles gener. Hørt om det?

      Derfor rammes ikke alle mennesker av kreft, diabetes, astma, demens, muskelsvinn . . (her må du fylle inn allt det andre selv). Legene snakker altså om gener. De snakker også om at noen er med disponert enn andre. Litt ullent det der men slik snakker altså fagfolk.

      Du har en fantastisk tro. Det skal du også ha. Men, forstår du, din tro trumfer ikke min tro, eller andres tro, eller legenes kunnskap om at vår genetikk gjør oss svært ulike mht. hva vi reagerer på. Dette er faktum som legene forteller og jeg selv og alle andre har observert og derfor tror på. Som sant. Unntatt deg da.

    • Alle mennesker er like derfor reagerer vi likt på ytre og indre påvirkning er altså det du mener å si? Er det derfor legevitenskapen sier at medisiner må vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle fordi alle er forskjellig og bivrkninger og reaksjon på medikament kan være totalt forskjellig fra person til person. Nå er kansje farmasi og radiobølger ikke direkte sammenlignbart men prinsippet om individuelle forskjeller er i aller høyeste grad aktuelt i dette tilfellet, etter min mening.

 4. O.T.
  Børge Brende :
  Norge dropper avtale om atomnedrustning: – Verden undrer seg
  NEW YORK (VG) I dag signerer over 100 nasjoner en historisk atomnredrustningsavtale i FNs hovedkvarter i New York. Norge holder seg unna.

  Vi varslet tidlig at vi ikke kom til å delta i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen fordi dette ikke er i tråd med våre NATO-forpliktelser. Vi kommer derfor heller ikke til å undertegne avtalen, sier utenriksminister Børge Brende til VG.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/atomvaapen/norge-dropper-avtale-om-atomnedrustning-verden-undrer-seg/a/24145248/

 5. ELEKTROMAGNETISK STRÅLING PÅVIRKER BLODTRYKKET! Den gang jeg flyttet fra Ringerike til Oslo, steg blodtrykket så dramatisk at legen ville legge meg inn på sykehus. Heldig vis fant hun en noen piller, som fikk roet det ned . Jeg skaffet meg en blodtrykks-måler, for å forske på problemet, og oppdaget at blodtrykket sank, når jeg oppsøkte steder med lite stråling, og steg veldig hvis jeg kom i nærheten av en transformator. Jeg reagerer også på TV, mobil.tlf. og Pcen, selv om jeg har kabel. (Ikke trådløst).
  Luften rundt oss er allerede full av elektronisk stråling, som påvirker alle levende vesener negativt.
  NOK ER NOK ! STOPP 5G !

 6. 1. Jeg forfattet artikkelen som journalist, basert på åpne kilder. Jeg er ikke ekspert i radiostråling. Dette er likevel en oppsummering av det jeg oppfatter som de viktige punktene.
  2. WiFi, mobilnett, og 5G deler visse egenskaper, men er har ulike egenskaper når deg gjelder styrke og bølgelengde/frekvens. Mens WiFi og mobilnett stråling betegnes som microbølge radio frekvenser (RF), er 5G besluttet lagt til «millimeter» og «submillimeter» frekvenser.
  3. Den påvirkningen på kroppen som er mest kjent fra microbølge stråling er oppvarming. Styrken i mobilstråling er veldig mye mindre enn i en microbølge ovn men i siden av hodet som er nærmest en aktiv mobil telefon kan man merke en oppvarming. Vi vet ikke om det har andre virkninger, men det sies at mobilstråling ikke har nok energi til å ionisere (påvirke molekulær struktur i f.eks. DNA) slik f.eks. atom-stråling gjør.
  4. Det «nye» ved 5G er at frekvensene er mye høyere (bølgene mye kortere) og at bølgelengdene kan tilsvare bredden på spiralen i svetteporene. (se henvisningene i artikkelen – ehtrust.org og youtu.be). Dette gjør at svetteglandene (og vi har flere millioner i huden vår) opptrer som spiral antennaer. Det gjør at absorberingen av strålingen og varmeutviklinene derfra økes og konsentreres i hudlaget ved svettekjertlene.
  5. Det er virkningen beskrevet i pkt. 4 som utnyttes av strålevåpenet til det amerikanske militæret til å få det til å kjennes ut som huden brenner. Ja, det er mye høyere styrke i strålen som benyttes i våpenet, men frekvensene som benyttes er i samme område som 5G frekvensene. Det er interaksjonen mellom stråling i de frekensene og svetteporer/kjertlene i huden som er hele basisen for våpenet og det er derfor de har valgt «5G» frekvensene. Den interaksjonen vil også være tilstede – men svakere – i 5G strålingen.
  6. Det er forsket relativt lite på negative effekter av mobilstråling. Kanskje fordi forskning koster penger og pengeinteressene er positive til mobilnett. Den forskningen som er gir tegn til at det kan være sammenheng mellom mobilstråling og økt risiko for svulster (kreft og andre svulster f.eks. acoustic neuroma). Vi vet ikke om andre virkninger fordi det ikke forskes nok i det, og det er et område der vitenskapen fortsatt kommer til kort. Bekymringen rundt 5G ser ut til primært å være ift. økt risiko for hudkreft ettersom det er primært huden 5G frekvensene påvirker.
  7. Hensikten med Appellen er å bremse utrulling av 5G og be om mer forskning på mulige risiko.

  Enkelte her skriver lange kvasi-faglige innlegg om hvorfor det ikke er noe å bekymre seg for 5G, men det er mye synsing og spekulasjon, og ignorering av fakta, i de innleggene også.

  • Skjønner at jeg trenger å presisere litt her: Jeg har ikke uttalt meg skråsikkert om mulige skadevirkninger av det planlagte nye 5G-nettet, og man bør aldri være for raske med å implementere ny teknologi man ennå ikke kjenner godt nok alle sider ved, ok? Før eller siden vil det sikkert introduseres noe med trådløs teknologi som faktisk vil være over alle grenser for skadelig, så man må selvfølgelig være føre var. Og teoretisk kan det selvfølgelig være at det er akkurat ved 5G at vi får den typen problemer. Det vil i så fall enten stanses i den form på forhånd, eller gi utslag på ulike sykdomsstatistikker i etterkant.

   Hvis man nærmer seg grenseverdiene gir det muligens også mer mening å snakke om «overfølsomhet», da det kan være snakk om svært små differanser innenfor størrelsordener som ligger midt i mål(e)området for interferens med det elektriske anlegget i kroppen, og «overfølsomheten» kan da være at ens disposisjon for merkbar, negativ effekt tilfeldigvis ligger akkurat innenfor i stedet for utenfor de aktuelle verdiene på strålingen.

   Det jeg snakker om og harsellerer så slemt med, er den typen el-overfølsomhet som bare rammer noen svært få, som i så fall skal finnes allerede – før 5G, og som angivelig skyldes teknologi som ellers anses som trygg og hvor man ikke har noen vitenskapelig forklaring på årsakssammenhengene, da frekvenser og styrke er feil mht. det man vet om hva som egentlig kan være skadelig. Det er i den sfæren du virkelig finner mye synsing og spekulasjon og lite fakta. Det er nok bra mange av pasientene ikke er helt klar over i hvilken grad de består av såkalt tomrom mellom de såkalte partiklene, og hvor mye rart som suser tvers gjennom kroppen jevnt og trutt, for da hadde de fort følt seg ikke-eksisterende, og dessuten beskutt, og forlangt sola slukket med henvisning til at at den stråler for mye. Nå blir jo forsåvidt folk også syke av sola, men vi blir enda sykere uten, for å si det mildt. Kaldt, mener jeg.

  • Lengden på en DNA streng er ca 5 cm. Dvs. at den har en resonansfrekvens på rundt regnet 6 GHz og halvparten ca. 3 GHz. Dette er praktisk talt bølgelengden for dagens WIFI nettverk som er 2,4 og 5 GHz.

   Disse og alle frekvenser høyere enn dette, spesielt de harmoniske, kan bli forsterket, i større eller mindre grad av en DNA streng. Den er som en bilantenne som inngår i en svingekrets, en oscillator, som forsterker ønsket radiosignal for demodulering til hørbar lyd for oss.

   Helixspiralene i DNA strengen har en avstand på 3,4 nm fra topp til topp. Det betyr at DNA helixens naturlige frekvens er ca 900 GHz og ca 450 GHz. Her kan vi også operere med overharmoniske og subharmoniske frekvenser og tilsvarende variasjoner i bølgelengder. Om vi også inkluderer kvartbølger blir mulige frekvenser etterhvert formidabelt.

   Er det på 900 GHz, og kanskje alt på lavere frekvenser, at vi kan adressere DNA helixen direkte og manipulere den med et passende modulert radiosignal?

   • Hvilke av disse mulige menneskelige variablene (DNA-strengens lengde, helixene målt fra tupp til tupp/ de variasjoner i svingefrekvens du tillegger helixene utfra denne avstanden) er det du mener skiller spesielt el-overfølsomme personer fra andre og slik definerer denne sykdommen?

    • Fei spørsmål og feil tilnærming. Den interessante problemstillingen er om det finnes og i så fall hvilke, deler av kroppen som, pga. sine dimensjoner, kan tenkes å reagere (dvs. komme i resonans/egenfrekvens) med de stadig høyere radiofrekvensene som blir tatt i bruk. Og når de reagerer, hva betyr så det? Og at kroppen reagerer vet vi, ref. hhv. baconskiver og glass med vann i mikrobølgeovnen.

     Forøvrig en korreksjon til mitt forrige innlegg: riktig frekvens for DNA spiralen er ca 90 000 000 GHz.
     Håper jeg fikk det riktig nå : )

     • PS
      Og så må man skille på DNA spiralens lengde og egenfrekvensen derav og DNA spiralens spiraler og egenfrekvensen derav. To vidt forskjellige dette blir ettersom bølgelengdene er mange størrelsesordener forskjellig.

     • Jeg synes ikke det er feil spørsmål, all den tid jeg her primært er interessert i den påståtte el-overfølsomheten som gjør enkelte «strålesyke» allerede i dag, og har gjort at de har ment seg syke av f.eks. tohundreogtjue-volten i veggen siden lenge før f.eks. GSM eller WiFi ble en faktor. Noen blir jo sogar syke av jordmagnetismen. Om de derfor støtter mitt utopiske antigravitsjonsprosjekt til inntekt for Sisyfos, er mer usikkert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.