Leger Uten Grenser krysser grenser

0
MSF sier at de er helt upartiske, men kan de være det når de er ulovlig i Syria og bare støtter i"opprørernes" områder?

Av Eva Thomassen.

Leger Uten Grenser hadde et innlegg i Klassekampen 9.august. Innlegget tildekker fakta på bakken og forvirrer folk om NGO’enes virksomhet. Innleget er skrevet av Hakim Khaidi. Han er operasjonell leder i Leger Uten Grenser og er ansvarlig for Syria, Irak og Jemen.

Khaidi skriver at «Sivilbefolkningen er fanget inne i Raqqa by mens bakkekampene og flyangrepene er voldsomme». Ifølge Khaidi, er det  kurdere i Syrian Democrated Force (SDF) og den USA-ledede koalisjonen som kjemper om å befri Raqqa fra IS. Han skriver videre at «Verken den ‘kurdiske administrasjonen’, dens ‘vestlige støttespillere’ eller ‘internasjonale organisasjoner’ har tatt de sivile med i dette ‘fullstendig militære regnestykket».

MSF sier at de er helt upartiske, men kan de være det når de er ulovlig i Syria og bare støtter i»opprørernes» områder?

Khaidi oppsummer med å si at «sivile som befinner seg i områder kontrollert av IS ikke er tatt med i beregningen. De blir overlatt til sin egen skjebne».

Hvorfor har ikke aktørene Khaidi omtaler tatt sivilbefolkningen med i beregningen?

La oss se på hvem Leger Uten Grenser lister opp som ikke har tatt med sivile i ‘Det militære regnestykket’

«Den kurdiske administrasjonen», et ‘byråd’, i Raqqa, er en konstruksjon designet av USA som del av lokkematen USA bruker å få kurderne til å gjøre jobben som bakkestyrker for seg. Hovedgevinsten er at USA har lovet kurderne egen stat eller føderasjon nord i Syria. Kurderne har dessverre gått seg vill og havnet i den amerikanske honningkrukka- der er det ikke honning, bare bier.

SDF er kurdisk milits. «Dens vestlige støttespillere» er USA og de andre landene i den USA-ledede koalisjonen som også Norge er en del av.

Hva gjør så USA i og rundt Raqqa i deres påståtte kamp mot IS? De har brukt fosforbomber over byen, de har gjentatte ganger bombet sivile, de har drept flere hundre kvinner, barn og menn, de ødelegger infrastruktur, de har bombet sykehus. De har bombet sentra for flyktninger som har klart å ta seg ut av Raqqa.

» Internasjonale organisasjoner»  formoder jeg er såkalte humanitære hjelpeorganisasjoner, (‘non governmental organisation’- NGO) Leger Uten Grenser er en slik ‘Internasjonal organisasjon‘. Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC og Røde Kors er også NGO’er.

Hva er et ‘militært regnestykke’? Betyr det at alle overnevnte aktører egentlig ikke bryr seg om sivilbefolkningen i Raqqa? Eller kom sivilbefolkningen litt brått på eller er det at Leger Uten Grenser er på feil side i krigen i Syria? Har Leger Uten Grenser lukket øynene for hvem som faktisk er fienden av den syriske sivilbefolkningen?  At  terrorgruppene Leger Uten Grenser samarbeider med er frigjøringshelter som trenger pleie?  I så fall er de ikke alene om å tro det.

La oss se på hvorfor Leger Uten Grenser har havnet i en situasjonen hvor de ikke kan få gjort jobben som en humanitær organisasjon?

Leger Uten Grenser oppholder seg ULOVLIG i Syria.

Alle norske bistandsorganisasjoner (NGO) så nær som Norges Røde Kors, oppholder seg ULOVLIG i Syria. De tar seg ULOVLIG  inn i Syria fra nabolandene, særlig Tyrkia. NORWAC smugler penger og utstyr fra Libanon og inn i Syria ved bruk av kurerer.

Millioner av norske bistandsmidler blir fraktet ULOVLIG inn i Syria. INGEN av disse bistandsorganisasjonene vil redegjøre for hvem som er mottakerne av millionene av skattekroner eller hva de er brukt til. Spørsmålet blir jo hvorfor vil de ikke det? Vet de det ikke selv?

Leger Uten Grenser opererer kun i opprørskontrollerte områder- det gjør også Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd barna, NORWAC. Opprørskontrollerte områder i Syria er kontrollert av Al-Nusra og IS med en underskog av diverse terrororganisasjoner som er tett knyttet til disse.

Fra utenriksdepartementets bidtandsdatabase

For 2017 har UD bevilget 5.000.000 til Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, NORWAC. Altså brorparten av norske bistandsmidler blir kanalisert gjennom disse NGO’ene. Noe går via FN til bl.a. WHO. Totalt har UD  bevilget flere milliarder kroner til ‘Syria’ siden krigen startet gjennom overnevnte NGO’er.

Fra utenriksdepartementets bidtandsdatabase

UD gir ikke fem øre av bistandsmidlene til syriske offentlige myndigheter på tross av at det er i de regjeringskontrollerte områdene at 90% av den syriske sivilbefolkningen oppholder seg, også de internt fordrevne og en rekke familier til terrorister.

Bare i Damaskus som hadde en befolkning på ca. 2 millioner før 2011 bor det nå 7 millioner mennesker.

Befolkningen i opprørskontrollerte områder, derimot, nyter godt av bistandsmidlene UD bevilger. I disse områdene bor kun 10% av den syriske sivilbefolkningen. Milliardene av bistandsmidler som smugles ULOVLIG inn i Syria når aldri Damaskus.

Den militære situasjonen i Syria er at stadig nye områder blir befridd av den syriske hæren med allierte. Også Raqqa. 1.8 millioner syrere har kunnet flytte tilbake til hjemmene sine i områder som er beskyttet av hæren. Disse 1.8. millioner mennesker som vel også må betegnes som ‘sivilbefolkning,’ får IKKE fem øre av norske bistandsmidler.

Terrorgruppene ‘løper’ nå fra område til område i Syria. Det må også Leger Uten Grenser og andre NGO’er gjøre. Endestasjonen er Idlib. Der finner man også NGO’ene som stakk av sammen med Al-Nusra fra Øst Aleppo da bydelen ble befridd i desember 2016.

Jihadister fra al-Nusra i Aleppo

I Øst Aleppo samarbeidet Leger Uten Grenser og de andre norske bistandsorganisasjoner med nettverk knyttet til bl.a. Al-Nusra.

I Raqqa er det IS som har kontroll og det er IS Leger Uten Grenser må forholde seg til. Når Leger Uten Grenser og andre NGO’er baserer virksomheten sin på de politiske føringene som følger med pengestrømmen fra UD og når politikken til  regjeringen er at det er ‘opposisjonen’ som skal nyte godt av pengene, så vil som i Raqqa, Leger Uten Grenser ende opp med å si ‘sivilbefolkningen blir overlatt seg selv’.

Man kan vel si det sånn at de områdene den syriske hæren befrir og Leger Uten Grenser oppholder seg ULOVLIG,  har ikke Leger Uten Grenser annet valg enn å flykte. Sammen med dem flykter også terrorgruppene. Det skjedde i Øst Aleppo og det er i ferd med å skje i Raqqa.

Virkeligheten har innhentet Leger Uten Grenser og de andre bistandsorganisasjonene. Det var ikke meningen at terrorgrupper skulle omtales som det de i realiteten er, nemlig terrorgrupper.. Det var ikke meningen at president Bashar Al-Assad skulle bli sittende.

Nå må Leger Uten Grenser og alle andre NGO ta seg ut av Syria der de tok seg ULOVLIG inn i landet. Med seg må de ta restbeløpet av millionene de fikk av UD. Pengene hadde en klausul. De skulle IKKE brukes på LOVLIG måte i samarbeid med legitime offentlige myndigheter.

Det som blir patetisk er når Khaidi hevder at sivilbefolkningen i IS kontrollerte områder blir overlatt til seg selv. Hadde de blitt det hadde millioner dødd. Syriske myndigheter sammen med allierte og humanitære organisasjoner som har valgt å oppholde seg LOVLIG i Syria sørger for at sivilbefolkningen over hele Syria får hjelp.

Norges Røde Kors er den eneste norske bistandsorganisasjonen som oppholder seg LOVLIG i Syria.

 


En kortere versjon av dette innlegget er trykt som leserinnlegg i Klassekampen

 

Les også Norsk folkehjelp, USA og Syria

Forrige artikkelKapitalismen – En spökhistoria – Av: Arundhati Roy
Neste artikkelAmerikanere ønsker vern mot å sparkes for politiske ytringer