Hvem har ansvaret for konflikten i Ukraina?

38

I Klassekampen 1. september 2017 kommer avisas medarbeider Magnus Lysberg med en oppsiktsvekkende påstand om konflikten i Ukraina. Han skriver:

Det er klart at Russland må bære mesteparten av den moralske skylden for krigen som senere brøt ut i Ukraina, men ulykken kom ikke uventet.

Lysberg gjør ikke noe forsøk på å dokumentere denne påstanden, og det er synd, for det hadde vært svært interessant å se hvordan han skulle få til det.

Victoria «Fuck th EU» Nuland

For Lysberg foreslår vi at han leser egen avis, nærmere bestemt den erfarne utenriksjournalisten Peter M. Johansens artikkel om det USA-styrte kuppet i Kiev 22. februar 2014. Johansen skriver:

Opposisjonen, med sterk og aktiv støtte fra USA og EU, la press på president Janukovitsj for at han skulle gi slipp på makten. Russlands president Vladimir Putin var opptatt av OL i Sotsji, som varte fram til 23. februar. Janukovitsj ga etter, skritt for skritt, på de sentrale punktene: gjeninnføring av grunnloven som ble vedtatt etter Oransjerevolusjonen i desember 2004, nasjonal samlingsregjering og nyvalg ett år før presidentperioden utløp.

Flere ganger ble det inngått avtaler med de tre opposisjonslederne, Arsenij Jatsenjuk fra Fedrelandslaget til tidligere statsminister Julija Tymosjenko, Vitalij Klitsjko fra den «tyske» konstruksjonen Ukrainas demokratiske allianse for reform (Udar) og Oleh Tjahnibok fra det ultranasjonalistiske og høyreekstreme Svoboda (Frihet), ofte etter samtaler som varte til langt på kveld.

Hver gang svarte Høyre sektor og andre nynazistiske og høyreekstreme militsgrupper med å gå til voldelige angrep på politiet, ofte med brannbomber, og okkuperte offentlige bygninger i sentrum av Kiev.

Det rev opp avtalene og kompromissene som var blitt inngått kvelden før, og krevde nye møter og forhandlinger mellom partene. Det var et tydelig mønster som opposisjonslederne var innforstått med og ikke ønsket å bryte.

«Fuck the EU!»-telefonsamtalen 4. februar mellom USAs viseutenriksminister Victoria Nuland og ambassadør Geoffrey Pyatt avslører at USA var fullt ut involvert og så med misbilligelse og mistro på EUs forsøk på å mekle, i hvert fall inntil Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski kom til Kiev. I samtalen peker Nuland ut Jatsenjuk som neste statsminister.

Jatsenjuk, Tyahnybok og senator John McCain

Alt Johansen skriver her er dokumentert mange ganger. Andre kilder, blant annet i USA sjøl, viser at USA har jobbe i mange år for å forberede kupp i Ukraina, og det er ingen tvil om at den amerikanske ambassaden i Kiev, CIA via diverse NGOer og andre vestlige etterretningstjenester arbeidet langsiktig og seriøst med å gjennomføre et anti-russisk kupp i Kiev.

I et dokument med tittelen “Breakfast with US Ambassador Geoffrey Pyatt” framgår det hvordan Soros og USAs ambassadør Pyatt diskuterte hvordan propagandakampanjen mot Russland skulle legges opp fra ukriansk side. Med på møtet var også ledere fra IRF og direktøren for USAID, som osgå spilte en nøkkelrolle i kuppet.

Ambassadør Pyatt trakk opp de generelle linjene for propagandakrigen mot Russland, noe som Soros sa seg mer enn villig til å bistå med.

Portrettet av Stepan Bandera ble hengt på fasaden av rådhuset i Kiev under Maidan-bevegelsen

Da kuppregimet kom på plass, var noe av det første de gjorde å gå til angrep på det russiske språkets stilling i Ukraina.

Ikke noe av dette var Russlands ansvar. Russland har hele tida reagert i etterkant. Derfor er det svært bemerkelsesverdig at Klassekampens medarbeider Magnus Lysberg gir Russland hovedansvaret for den konflikten som er oppstått. Klassekampen pleide å ha bedre internasjonale analyser enn som så.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


38 KOMMENTARER

 1. Selv ikke Klassekampens journalister «biter hånden som gir dem mat», må forstås, enten det er eierne eller «pressestøtten» som står for «foringen».

 2. Det er ikke noe oppsiktsvekkende at det finnes uenigheter internt i land og at befolkningen i deler av land ønsker å løsrive seg. I Skottland var det ganske nylig feks nesten flertall for å løsrive seg fra Storbritannia. I sin tid løsrev Irland seg fra Storbritannia. Tsjekkoslovakia ble splittet i to. Jugoslavia gikk i oppløsning, og Kosovo ble skilt ut fra Serbia. Kurderne ønsker egen stat (og har kjempet i 100 år uten å komme noen vei før kanskje nå, mens IS altså klarer å etablere sin egen stat i løpet av noen få år). Baskerne ønsker egen stat. Catalonia ønsker å løsrive seg fra Spania. Vest-Sahara ønsker å løsrive seg fra Marokko. Men i Ukraina er det iflg vestlig ideologi helt utenkelig eller nærmest naturstridig at feks befolkningen på Krim skulle ønske å tilhøre Russland.

  • Det er noen viktige folkerettslige forskjeller på konfliktene du nevner her. Tsjekkoslovakia ble enige om en fredelig skilsmisse av en i utgangspunktet føderal stat. Ikke noe problem med det. Jugoslavia var også i utgangspunktet en føderalstat hvor delrepublikkene ville gå hver for seg, men her var det ikke like enkelt siden det var minoritetsområder innafor flere av delrepublikkene som ville noe annet enn det flertallet i delrepublikken ville. Her var det rimelig å si at serberne, som en minoritet i Kroatia og Bosnia, men en majoritet i deler av republikkene, var i samme situasjon som albanerne, som var en minoritet i republikken Serbia, men i flertall i provinsen Kosovo, som altså var underlagt Serbia, og ikke en egen delrepublikk i Jugoslavia. Serbere i Bosnia og Kroatia og Kosovo kan også sies å være i samme situasjon som baskere og katalonere i Spania, for Spania er ikke en føderalstat med innebygd rett for delstatene til å gå ut av føderasjonen etter eget ønske, noe som derimot har blitt lagt til grunn for Skottland. Og Vest-Sahara passer ikke inn i dette bildet i det hele tatt, for Vest-Sahara er ikke internasjonalt anerkjent som del av Marokko. Det er et landområde som er okkupert, og illegalt annektert, av Marokko, MOT den opprinnelige lokalbefolkningas ønsker, og deretter i betydelig grad bosatt av marokkanske settlere som støtter anneksjonen. Den relevante parallellen her er Øst-Jerusalem og Golan som er illegalt annektert av Israel, også her MOT den opprinnelige lokalbefolkningas ønsker, men i etterkant bosatt i betydelig grad av israelske settlere som selvsagt støtter anneksjonene.

   Krim er derimot mer å sammenligne med Kosovo, hvor løsrivelsen kjedde i strid med Folkeretten, men i samsvar med folkeviljen til flertallet, og situasjonen i Øst-Ukraina kan sammenlignes med situasjonen i Baskerland, hvor befolkninga i området er delt i synet på løsrivelse eller ikke. At regjeringsskiftet i Ukraina skjedde på voldelig og udemokratisk vis, og at Vesten var aktivt involvert i kulissene, kan forklare bakgrunnen for den nåværende konflikten, men folkerettslig sett er det irrelevant. Russlands anneksjon av Krim og støtte til militsene som kjemper for løsrivelse av Donetsk og Luhansk-provinsene er folkerettsstridig, men samtidig er Vestens kritikk av Russland for folkerettsbrudd ikke annet enn hykleri, så lenge Vesten ikke har tatt selvkritikk for tilsvarende folkerettsbrudd med sine støtte til Kosovoalbansk milits i forkant av eskaleringa av konflikten i 1999, og etterfølgende støtte til Kosovos uavhengighet.

   • Krigene i Jugoslavia og Ukraina har begge rot i vestlig imperialistisk utvidelse. Det er essensen i begge konfliktene. Med denne sammenhengen er Kosovo å betrakte som del av vestlige utvidelsen, mens Krim heller må ses som forsvar mot den samme aggresjonen. Slik blir et forhold som vel synes likt også helt motsatt. Synes det er verdt å peke ut.

    Uten denne vestlige aggresjonen ville trolig Jugoslavia fortsatt eksistert som sosialistisk føderasjon og Ukraina med Krim ville tatt del i Eurasiatiske union.

    Jeg vil gjerne linke til «US war on Yugoslavia» av Michael Parenti, vet ikke helt hvorfor.
    https://www.youtube.com/watch?v=GEzOgpMWnVs

    • Jugoslavia var det serbiske psykologiprofessorer, psykologer og psykiatere som ødela ved å knuse landets hellige og anklage muslimene for det. De mente blant annet at noen mennesker, dvs. hellige, var født lidende og at det ville være best for dem om de fikk dø.

 3. Her var det mange eventyr, men jeg hadde ikke ventet noe annet.

  Jeg mener at konflikten startet da den sittende presidenten begynte å arrestere hellige ukrainere, trolig etter instruksjon fra konfliktpsykologer/professorer, og torturere dem. Dette følte til at folket fikk nok, og valgte å avsette presidenten.

  Professorer og psykologer, trolig serbiske nazister, hadde tidligere eller samtidig, vært i den russisktalende delen av Ukraina og hisset opp et hat mot vanlige ukrainere ved bruk av løgner, vrangforestillinger og falske anklager om overgrep begått av ukrainere (en metode som benyttes over hele verden) mot russere.

  Det var årsaken til konflikten; ingen amerikanske myndigheter involvert, bortsett fra at de støttet de nåværende ukrainske myndighetene.

  Jeg mener altså at psykologer og deres klonende professorer, antakelig serbiske, er skyld i all voldelighet i Ukraina. Da de russiske separatistene gikk til angrep på ukrainere for å ta over halvøya, steppet russerne inn for å hindre at den angripende part ble utsatt for folkemord, eller en annen løgnaktig forklaring.

  Separatistene/nazistene hadde planer om å overta hele Ukraina og henrette hellige ukrainere, men heldigvis mobiliserte Ukraina og klarte å stanse angrepene deres.

  Psykologer og psykologiprofessorer anklager sine fiender for å stå bak det de selv har stelt i stand.

  • Du trenger jo åpenbart hjelp av psykologer – mange psykologer!

   Men jeg har forstått at du ikke stoler på psykologer, så da må det vel finnes en annen slags hjelp?

   Jeg vet ikke hva din diagnose er og hva som har fått til å rable for deg, men det finnes hjelp å få fra andre enn psykologer.

   Kan dette være noe for deg? :

   http://www.snapnetwork.org/

   Om det er noe annet som har fått det til å rable for deg så finnes det selvhjelpsgrupper for det meste…

   • Nok et forsøk på å ødelegge min troverdighet ved å sykeliggjøre meg. Heldigvis begynner man å stille spørsmål ved slik sykeliggjøring og godtar ikke hvasomhelst. Får du belønning eller eksamen dersom du klarer å få folk til å miste troen på sannheten og istedenfor tro på løgner og vrangforestillinger?

    I enkelte yrker får man visst en doktorgrad eller eksamen dersom man får massene til å tro på løgner og vrangforestillinger istedenfor på sannheten. Kalles de som består denne utdannelsen desinformanter, påvirkningsagenter eller løgnere?

    • «Nok et forsøk på å ødelegge min troverdighet ved å sykeliggjøre meg.»

     Hvordan kan noen ødelegge din troverdighet når du hadde null i utgangspunktet?

     Om det er noen som ødelegger din troverdighet så bør du vel se i speilet for å finne ut hvem det er.

     • «Det spørs vel i hvilke kretser man ferdes når man vurderer min troverdighet.» – Terje Henriksen

      Såvidt jeg har fått med med meg ferdes du blant psykologiprofessorer, psykiatere, psykologer, og andre slike SATANISTER.

     • Nei, jeg omgås ingen av dem, men de har visst et sykelig behov for å ville omgås meg. Faktisk så kan det hende at flere hundre slike «hjelpearbeidere» m/rompejegere en dag kommer stormende for å «ta» meg, men de har allerede blitt nedkjempet i fremtiden.

     • Spørsmålet var vel hvor du ferdes og hvor du finner grunnlag for å si at jeg ikke har troverdighet. Psykologer og deres klonende professorer ødelegger min troverdighet ved å fortelle løgner om meg. Jeg ødelegger deres ved å fortelle sannheten om dem. De synder, jeg gjør det ikke.

 4. Foreslår at ordet anti-Semitisme får status som «hate speech», da det utelukkende brukes som våpen for å hindre Ytringsfriheten.
  Personer som bryter denne loven bør, etter min mening, tiltales og straffes for «Forbrytelse mot Menneskeheten». Gjerne med strenge fengselsstraffer.

  Hvis noen skulle mene at min påstand er Orwellsk, har de helt rett. Men side flertallet av Verdens befolkning tydeligvis har mistet sin evn til kritisk tenking, spiller dette sannsynligvis liten eller ingen rolle for budskapet, jeg med dette forsøker å formidle.

  • Hva med psykiatriske og psykologiske sykdomsanklager som brukes for å hindre ytringsfriheten og stanse sannheten? Folk blir jo tvangsinnlagt for å fortelle sannheten, og de som legger dem inn, vet at det er sannheten.

   Det burde lages en lov mot dette. «Personer som bryter denne loven bør, etter min mening, tiltales og straffes for «Forbrytelse mot Menneskeheten». Gjerne med strenge fengselsstraffer», sitat slutt. Muligens så er vi i gang med dette mens vi skriver her på bloggen.

   • Er du tvangsinnlagt?

    Er din ytringsfrihet innskrenket?

    Du har jo tydeligvis lov til å ytre deg så mye du vil på Steigan .no uansett hvor riv ruskende gal du er…

    Lar dine psykologer deg skrive dine kommentarer på en datamaskin på et sinnsykehus?

    Jeg bare lurer, siden jeg synes det ville være en god plan av psykologene på sinnsykehuset.

    Så lenge du er opptatt med å skrive dine sinnssyke kommentarer så får i det minste de andre pasientene fred…

    • Beklager om jeg var litt slem.

     Det var ikke helt meningen.

     Jeg er bare litt fascinert av dine kommentarer, og lurer litt på hvordan/hvorfor du alltid snur alt helt på hodet.

     • I like måte, men jeg vet jo at psykologiprofessorer og psykologer har som hemmelig «jobb» å snu virkelighetsoppfattelsen opp/ned. De har nylig sagt at de skal snu Bibelen på hodet.

    • Jeg er hjemme i fred og ro, bortsett fra noe plaging av rompejegere bestilt og betalt av psykologer for å få meg til å se «psyk» ut slik at jeg kan tvangsinnlegges. Jeg «hører» også at psykologer blir veldig skuffet når de ser med kikkert at jeg spiser mat på kjøkkenet mitt. De hadde sikkert håpet at de kunne tvangsinnlegge meg pga. spiseforstyrrelser, men den planen gikk visst i dass, eller utenom.

     Det jeg skrev har hendt andre, og muligens meg også, en eller to ganger, men nå får visst ikke de som bryter ned sannheten lov til å tvangsinnlegge meg flere ganger. Man har begynt å stille spørsmål ved deres anklager da det har blitt alment kjent at de bruker løgn som metode.

     Du har nok rett i at psykiatriske pasienter mer får være i fred, og kanskje blir utskrevet lettere enn tidligere, da professorer, psykologer og tildels psykiatere m/ormeyngel og fjertefølje er opptatte med å «ta» meg eller «ta meg helt ned», hvilket ser ut til å være mislykket.

     • «Jeg er hjemme i fred og ro, bortsett fra noe plaging av rompejegere bestilt og betalt av psykologer for å få meg til å se “psyk” ut slik at jeg kan tvangsinnlegges. »

      Nå ble jeg beroliget.

      Jeg er glad på dine vegne over at du er hjemme i fred og ro, og at du «bare» har problemer med rompejegere
      som puler deg i stompen.

      Traff jeg spikeren på hodet med min kommentar om at det finnes hjelp å få for gutter (som deg?) som er blitt misbrukt av prester?

      «Jeg “hører” også at psykologer blir veldig skuffet når de ser med kikkert at jeg spiser mat på kjøkkenet mitt. De hadde sikkert håpet at de kunne tvangsinnlegge meg pga. spiseforstyrrelser, men den planen gikk visst i dass, eller utenom.»

      Hvordan gikk planen utenfor dass?

      Stod du i kjøkkenvinduet og presset i deg mat som du så løp å spydde utenfor toalettet?

      Hvorfor overvåker ikke psykologene toalettet ditt?

      Om du «hører» godt etter så kan du nok høre at de med snorkel sitter i vannlåsen rett under dassen og titter opp med hjelp av periskop, kikkert og foretar en endoskopi sånn innimella… Når du driter…

      Ups, nå skremmer jeg sikkert deg.

      Nå kommer du sikkert ikke til å tørre å gå på do, akkurat som Howard Hughes, som pisset og dreit i flasker og beholdere som han oppbevarte i leiligheten helt til han døde…

      Jeg skal slutte å skremme deg.

     • Jeg har ikke blitt misbrukt av prester, faktisk av ingen, men det er visse høyttravende fagfolk i helsevesenet som bruker løgn som metode som prøver seg i ånden, men blir avvist sammen med ormeyngel.

      Åndsparasitter, som disse psykologiprofessorene, har det med å bomme på toaltettet, faktisk så kan de ha problemer med å få av seg buksene i tide, på grunn av bivirkningene av deres åndstyverier.

      Jeg spiser normalt, og presser ikke i meg noe da jeg kun spiser det jeg liker.

      Kunsten er å ikke la seg skremme, av de som vil skremme deg (meg). Jeg nyter å avsløre slike folk og deres metoder på Usenet, Facebook og diskusjonsblogger. De er i grunnen nokså tannløse. Makt får de kun ved å lure folk og myndigheter til å gi dem makt. Jo mere som blir avslørt om dem, jo mindre makt vil de få da alle snart vil kjenne til dem og deres metoder, og hvem de angriper, og at de er mulitikriminelle og bruker løgn som metode.

      Dessuten behøver ingen på noensomhelst måte være nødt til å tilfredsstille dem og deres teorier/eventyr.

 5. «Det er klart at Russland må bære mesteparten av den moralske skylden for krigen som senere brøt ut i Ukraina, men ulykken kom ikke uventet.»

  Ja, alle vet jo at det var KGB-agenten Putin med sine overmenneskelige datakunnskaper som hacket hjernen til Poroshenko, og fikk Poroshenko (mot sin vilje) til å sende militære styrker mot sivile som demonstrerte mot statskuppet….

  Jeg kan ikke fatte at noen kan gi Russland skylden for denne krigen. Har de dårlig hukommelse?

  Jeg husker godt hvordan vestlige statsledere advarte Janukovitsj mot å bruke vold mot «fredelige» demonstranter på Maidan. Disse «fredelige» demonstrantene var alt annet enn fredelige.

  Straks statskuppet var gjennomført erklærte den nye presidenten, Poroshenko, at alle som protesterte mot kuppet var terrorister som skulle drepes. (Noen Ukrainske politikere hevdet at hele befolkningen på 8 millioner i øst-ukrarina var terrorister og måtte drepes alle som en).

  Poroshenko startet krigen ved å sende inn hæren for drepe fredelige demonstranter.

  Hvor ble det da av protestene fra vestlige ledre om å ikke bruke vold mot demonstranter?

 6. Insane «neonazi mccain og george soros har hatt fingrene i det meste av dritt som har skjedd i ukraina siste årene. I tillegg har monsanto investert enorme summer etter at nazistene overtok. Europas spiskammer kjøpt opp av GMO monsanto. http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2526593/ukraine_opens_up_for_monsanto_land_grabs_and_gmos.html

  Å påstå at det er russerne står bak er vel en del av hjernevasken, som for øvrig er kommet bra langt i vårt lille land. Kan gi et eksempel: satt på kafe her om dagen og overhørte et par godt voksne karer som nøt kaffen mens de pratet om bl.a russland og faren derfra. Så sier plutselig den ene, «har du hørt at hele landet er blitt oversvømt av Pukkellaks? » åja sier du det? Hvor kommer den fra? Jo nå skal du høre.. Det er visstnok Putin som har fått russerne til å sette ut masse pukkellaks for å ødelegge norske lakseelver og rasere den norske laksebestanden» (akkurat som oppdrettsnæringa ikke klarer det helt fint på egen hånd)jeg måtte studere dem ei stund for å se om dem trakk på smilebåndet , jeg syntes jo det var en riktig morsom spøk, men de var begge dønn seriøs og forferdelig indignert over at russerne kunne være så frekk og ufin..

  Neste er vel en viss norsk politiker som gir putin skylda for å sabotere Valgkampen hans.. Med vg og dagbladet som sannhetsvitner .. Man kan jo ikke innrømme feil i dagens politisk verden..

  William Casey, CIA Director 1981-1987 sa som kjent :

  “We’ll know our disinformation program is complete when everything the (American) public believes is false.”

  I fall noen var i tvil;)

  • HeHe.. lurer på om vi har vært på samme cafe. Satt å snakket med en slektning som er formann i AL. Lakselva på Senja, der pukkellaks var tema. Dem har vist nok fått en del Pukkellaks der og konklusjonen er at det er Russerne som har satt den ut, så det er vel ikke lenge før det er på nyhetene at Putin driver med miljøkriminalitet.
   Lanserer herved en konspirasjonsteori: Det er muligens den norske oppdrettsnæringen med «ormeyngel og fjertefølge» som har fått satt ut pukkellaks for å kvitte seg med siste rest av norsk villaks og sjøørret.. så er det et problem mindre for dem.
   Kan og nevne at laksefiskerne i elva har byttet ut fluestanga med salongrifle og står på bruene langs elva og skyter pukkellaks.. Det ble litt oppstyr lokalt da noen begynte å finne tomhylser ved vassdraget. Ja, det er fan meg muppet show.
   Beklager Terje at jeg bruker av ordforrådet ditt, men håper det går greit.

    • Dem sier dem ikke vet konsekvensene av innblandingen, men hensyn på bla sykdommer, og dessuten er antageligvis pukkellaks ikke godt nok for erkenorske trofefiskere.. der i gården er nok Norsk villaks det eneste gangbare. Tror nok den spises både i Russland og Nord-Amerika. Bryr meg fint lite om dette problemet, det må da være viktigere ting å krangle om. 🙂

 7. Ett råd i all välmening: skrota Terje. Han, och 90% av de vältaliga dårarna i kommentarfälten, är verktyg för att förstöra debatt i kritiska ämnen. Tänk över vad som står på spel här, och varför man faktiskt inte kan lita på någon, inte heller på dem man tror sig känna relativt väl. Det är ett heltidsjobb för en hel del folk, även i Skandinavien, att förhindra att oppositionella perspektiv tar sig in i mainstream, och de som betalar har väldigt goda skäl att betala, och väldigt gott om pengar.

  Debatten är extremt viktig; så länge en intelligent debatt inte kan föras utanför de fastställda gränserna kan alla oppositionella perspektiv avfärdas som dårskap. All opposition blir konspirationsteori. «Dårar» i oppositionella kommentarfält måste raderas hänsynslöst; deras uppgift är att diskreditera opposition.

  Terje är originell i den meningen att han stöder msmnarrativet, och det beror på att en oppositionell dåre, om den ska användas i den utsträckning Terje används, idag blir för genomskinlig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.