OECD: – Frihandel og globalisering øker forskjeller og arbeidsløshet

0

Nå sier OECD, som i alle år har prediket frihandel, at det også fører til mer arbeidsløshet, økende forskjeller i samfunnet, regioner som blir etterlatt – og raseri.
Dette skriver ABC Nyheter, som fortsetter:

– Raseriet mot systemet har rot i reelle problemer.

Det skriver de vestlige landenes økonomiske organisasjon OECD i en ny rapport med overraskende konklusjon:

Frihandel har skapt større ulikheter mellom de rikeste og middelklassen og lavlønte, og ja – globaliseringen har ført til nedlegging av industri og voksende arbeidsløshet i utviklede land, heter det i rapporten Making Trade Work for All (Å få handel til å virke for alle).

Erkjennelsen kommer fra ett av organene som hele tiden har argumentert for mest mulig fri handel med færrest mulige tollbarrierer og andre hindringer mot konkurranse fra import.

Også Verdens handelsorganisasjon WTO ser noe mer nyansert på virkningen av liberalisering.

Les: WTO bekymret for økende lønnsforskjeller i USA

Dette er så sjelden vare fra institusjoner som OECD, at vi tillater oss å sitere rapporten mer utfyllende:

Anger at the system has its roots in some genuine problems
Consider these facts:
• Since the economic crisis in 2008, lower growth in the global economy means not only fewer ressources to meet current economic, social, environmental and security needs, it is also threatening promises made to today’s workers for retirement benefits and pensions.

• While some are doing very well, many are being left behind. There is a rising productivity gapbetween the best firms and the rest which also means a gap in wages and opportunity for their workers.

• Within-country income inequality is rising in many economies. Across the OECD area, the average income of the richest 10% of the population is now more than nine times that of the poorest 10%, up from seven times 25 years ago. This is driven in part by a surge in incomes at the top end, andespecially among the top 1%, but in recent decades as much as 40% of the population at the lower end of the distribution has benefitted little from economic growth in many countries. Wealth is also concentrated: on average, in 2012, the top 1% wealthiest households in OECD countries for which data are available owned about 18% of total household wealth, more than the 13% owned by the bottom 60% of the distribution (OECD, 2015)

• Many tax and benefit systems across the OECD area have become less redistributive, mainly due to working-age benefits not keeping pace with real wages, and taxes becoming less progressive (OECD, 2015). Expansions in the amount of tax revenue have been financed predominantly through taxes on labour and higher rates of VAT, affecting relatively more the middle class and low-income households respectively.

• Inequality of opportunity is also increasing. Low income households are often unable to adequately invest in education for their children, which can have strong, detrimental effects and limit social mobility. In many OECD countries, socio-economic background matters for skills acquisition: a one level increase in parents’ education is associated with an average of an additional 20-30 score points in literacy proficiency in the OECD Survey of Adult Skills
(OECD, 2013).

For en gangs skyld: Touché! Fulltreff!

Eller som vi mange ganger har vist på steigan.no: Globalismen favoriserer de rikeste av de rikeste, alt annet er propaganda. Kanskje ikke så rart at de som blir tråkket ned og mister jobben og framtida, blir en smule ergerlige? Eller som en multimilliardær i USA skrev til sine klassefeller: Når jeg ser inn i framtida ser jeg høygafler.”

Forrige artikkel«Krigsforbrytelse i vårt navn» – Kari Jaquesson
Neste artikkelOmran, gutten i ambulansen, er funnet
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).