– Brexit blåser et stort hull i EUs budsjett

0
EU-kommissær Günther Oettinger svinger pisken over EUs "indre fiender".

EUs «finansminister», økonomikommissær Günther Oettinger, har lagt fram sine tanker om EUs framtidige budsjetter i et dokument til EU-kommisjonen.

Dokumentet sier klart at status quo ikke er et mulig alternativ for EU. Enten må unionen skalere ned ambisjonene sine drastisk eller så må den bli mye mer samordnet, skriver Oettinger.

Dette standpunktet er jo kjent fra tidligere, og vi har tidligere omtalt planen om å oppheve de nasjonale parlamentene makt over egne lands økonomi, eller kort sagt avskaffe det nasjonale demokratiet.

Den aktuelle grunnen til at Oettnger tar opp dette nå er at EU har store problemer med finansene. Brexit slår et hull på rundt ti milliarder euro, sier Oettinger.

I tillegg kommer økte kostnader til det militære, sikkerhetsordninger og migrasjon. Det samlede budsjetthullet skal være på 20 milliarder euro.

“If Europe is to tackle new challenges, the money must come from somewhere,” Oettinger, the commissioner for budget and human resources, said in a statement presenting the paper. “We can either spend less or find new revenues.”

EU-kommisjonens migrasjonspolitikk har liten støtte blant innbyggerne i medlemslanda, og land som Ungarn, Tsjekkia og Polen har direkte nektet å være med på den. Dette får talsmenn for EU-kommisjonen til å true med økonomiske sanksjoner. Men det løser ikke EUs økonomiske problemer og vil heller øke splittelsen enn å dempe den.

For kommisjonen blir det nødvendig å kutte ned på vedtatte programmer og nedbemanne staben hvis man ikke finner mange milliarder på en eller annen måte.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.