Terroren i Manchester – Theresa May svarer med 5000 soldater – og fortsatt støtte til terrorsponsorene

17
Mer våpen, mer politisoldater og mer soldater - og fortsatt mer terror

En konsert for barn og ungdom i Manchester ble rammet av jihadistisk terror og Storbritannia hever beredskapsnivået fra alvorlig til kritisk. Det betyr at myndighetene regner det som sannsynlig at et nytt angrep kan komme innen kort tid. Statsminister Theresa May varsler at det vil bli utplassert 5000 soldater for å «assistere politiet».

Det betyr at parlamentsvalget i Storbritannia vil foregå i en situasjon som likner på militær unntakstilstand. En kan spørre seg hva slags innflytelse det vil ha på valgresultatet.

Men man kan i minst like høy grad spørre seg hva slags strategi og taktikk myndighetene i Storbritannia, og Frankrike og Tyskland for den del, følger overfor jihadistene og deres lavintensitetskrig.

Mer våpen, mer politisoldater og mer soldater – og fortsatt mer terror

Full støtte til terrorsponsorene

President Donald Trumps knefall for eneherskeren i Riyadh og hans løfte om avanserte våpen til terrorregimet i Saudi-Arabia, setter Vestens forhold til terror i et grelt lys. Enda en gang. Det er relevant i denne sammenhengen fordi Storbritannia følger nøyaktig samme kurs som USA.

Det er dokumentert nesten til kjedsommelighet at Saudi-Arabia og Qatar er de største sponsorene til islamistisk terrorisme i verden. Dette er vel kjent for USA og vestlige myndigheter. Saudi-Arabia finansierer spredninga av den wahhabismen som motiverer terroristene og de koranskolene og moskeene som skaper det ideologiske grunnlaget for framtidige terrorister.

Det er like velkjent at den såkalte Islamske staten ikke er noe annet enn en fremmedlegion som ikke ville ha kunnet komme til verden uten tung assistanse fra oljediktaturene og Tyrkia, og med assistanse fra USA og Vesten – og Israel.

Vestens rolle overfor Den islamske staten

Etter terroren i Paris i november 2015 skrev jeg:

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 ble det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn i Syria fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

«Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,» sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: «Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.»

I en svært viktig artikkel i London Review of Books skrev den berømte gravende journalisten Seymour Hersh om Obama, Erdoğan og de syriske opprørene, The Red Line and The Rat Line:

«The Obama administration has never publicly admitted to its role in creating what the CIA calls a ‘rat line’, a back channel highway into Syria. The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.»

Som jeg har pekt på før er det nå frigitt dokumenter fra USAs militære etterretning som viser at USA alt i 2012 visste at salafistene ville prøve å etablere «et fyrstedømme» i Syria – og at USA og deres allierte så positivt på det.

I september 2014 sa USA-generalen Martin Dempsey, som er formann i The Joint Chiefs of Staff, i Senatet at USAs arabiske allierte finansierte IS: «I know major Arab allies who fund them.»

Men kildene til terrorismen gjør man ingenting med. 5000 soldater i gatene kan skape en følelse av falsk trygghet, men overfor terrorister som er innstilt på å dø kan ikke en gang 50.000 sodater skape sikkerhet.

Politikken er ikke troverdig

Politikken mot terrorismen er simpelthen ikke troverdig når man så til de grader samarbeider med terroristenes sponsorer og støttespillere. I Syria er jihadistene Vestens leiesoldater og kalles til og med «opprørssoldater» av NRK. Men når folk med nøyaktig de samme holdningene og nøyaktig de samme bakmennene kommer til Europa og gjør det samme hos oss som i Syria, skifter de plutselig navn til terrorister, eller helt til «ensomme ulver». Mediemonopolene gjør at det ikke stilles kritiske spørsmål, men urimeligheten og hykleriet er blitt så skjærende at det stikker ut ei mil for enhver som vil se.

Ekstreme islamister jobber for å innføre sharia i Storbritannia

Ser en annen vei

Theresa May og Angela Merkel vet utmerket godt at i deres land finnes det miljøer som åpent går inn for jihad i Europa, som jobber systematisk for å hogge ei branngate mellom muslimske innvandrere og majoritetsbefolkninga. De vet at disse miljøene støtter, skolerer til og applauderer terroren. Men de later som om de ikke eksisterer. De ser en annen vei.

I stedet for å gjøre noe med årsakene, innfører de unntakstilstand, avskaffer demokratiske rettigheter og sender soldater ut i gatene. Det er en tilfeldighet som ser ut som en tanke.

Den herskende klassen i Europa har demonstrert til overmål at den ikke tar hensyn til befolkningas interesser, at den vil bruke ethvert middel for å beholde makta. Vi ser en rask utvikling i fascistisk retning. Og dette kommer ikke fra ytre høyre. Det kommer fra elitens ekstreme sentrum. Terrorismen hjelper dem til å skaffe begrunnelsen for til dels drakoniske lover og tiltak, men terrorismen gjør de ikke noe med. Bortsett fra å puste til glørne.

 


Selskapet Mot Dag AS er nå formelt stiftet og vil være eier av nettstedet   steigan.no. Vi holder på med å tegne aksjer, og vil du være medeier, kan du tegne deg nå. Her finner du tegningsdokumentet. Konto for innbetaling av aksjekapital er 9001.29.79990.

 

KampanjeStøtt oss

17 KOMMENTARER

 1. Hele konseptet er vår tids store paradoks. Kanskje det største paradoks noensinne.

  Alle vet hva problemet bunner i, hvorfra terroristene henter sitt forskrudde tankegods, og man vet også hvem som finansierer, sprer og opprettholder de vanvittige ideene.

  Til tross for denne kunnskapen nekter man konsekvent å gå reellt inn på terrorens årsaker, sammenhenger og psykologiske struktur. Isteden konstruerer man en fiende, som passer bedre inn i et mentalt hjørne, der man slipper å ta et personlig belastende oppgjør med den virkelige fienden.

  Man kan sammenligne dette med å tegne et kart. Isteden for å tegne kartet etter terrenget tilpasser man terrenget til kartet. Dette går an for den som tegner kartet, men for dem som senere skal bruke kartet å navigere etter kan det føre til en katastrofe.

  Man kan også sammenligne med oppblomstring av nazisme, der man erklærer krig mot den enkelte nazist, men foretar seg ingenting mot de bulene der nazismen predikeres.

  For de av oss som fortsatt makter å se ting i sin rette sammenheng, er det pinlig og nedslående å være vitne til at verden er kastet inn i et absurd spill, der resultatet er at terror leveres på døra, betalt og fraktet frem med oljepenger fra et land som befinner seg i det vi på sleng kaller den mørke middelalder.

  Olje og dollar overstyrer med andre ord de eneste tiltak som kunne ha noen effekt for å stanse rekruttering til denne terroren. Der står vi i dag.

  • Et flott innlegg Jms. Hele Systemet er i kollaps modus, det er derfor det vi kaller Elite», som burde få et helt annet navn, men språket er som vi vet manipulert til å bety noe annet enn den ekte betydningen. Mer politi, som et utstyrt som militære elitegrupper, mer propaganda, mer terror, mer ISLAM og Muhammeds pedofile og volds-ideal, det er derfor disse Allah-kjempere, Saudis konger og Israels elite forstår hverandre så veldig godt, da Vår egen «Elite» i Europa og Den Vestlige Verden PSYKOLOGISK er fullstendig kompatibel med denne Nye (men eldgamle) «Deignede Kultur» – som eksisterer for Det Engelske Kongehus (som er i slekt med resten av Europa) som er «Eier» halve verden og de super-rike familiene som aldri har arbeidet, men kun solet seg i glansen av «Folket» som de angivelig representerer. Da de kontrollerer all viktig Informasjon og ekte kunnskap via sine Institusjoner og organisasjoner verden over. Denne PLYNDRINGEN har pågått så lenge pga hjernevask på ALLE områder, slik at befolkningen med hensikt ikke skal begripe HVA som egentlig foregår BAK kulissene.

   Alt har sin tid, og dette systemet er dødssykt, men blir holdt kunstig i live ved hjelp av Sentralbankene som er Hoved-redskapet til dette elitære systemet hvor noen FÅ blir rikere og rikere og resten av verden synker ned i fattigdom, sykdom og død, men millioner er BLENDET fordi de lever av og på systemets GIVERGLEDE og OMSORG for mennesker verden over – uten at det koster DEM noe, da de har tilgang til å «skape» penger ved å trykke på en knapp på en computer, eller trykke sedler, SAMTIDIG som VI blir krevet for stadig mer av skatter, avgifter og blir oppfordret til å «Redde» syke og elendige verden over med de få midlene vi har igjen til rådighet. Ren Sjikane er dette. Men folk er så indoktrinerte at de følger opp AUTOMATISK.

   Jeg tror at denne form for Samfunns-Styring og Planlagt design, vil forsvinne, implodere i seg selv, akkurat som DDR, Øst-Europa og Sovjet-UNIONENS fall, som er Nøyaktig FORBILDE for EU og dens Satelitt-stater, som igjen er knyttet til et enda større nettverk verden rundt. Vaclav Havel som ble fengslet skrev i «Forsøk på å leve i sannhet» om de forskjellige former for diktatur, og jeg våknet opp…for lang tid tilbake, for han beskrev det landet i Vest som jeg da levde i.

   Her er OPPSKRIFTEN på å ruinere en hel Nasjon. Det er ikke denslags lærebøker som har stått eller fremdeles står på pensum. Men ALLE trenger å begripe hvor viktig denne kunnskapen er – også for fremtiden og for våre barn og barnebarn. Det er grunn til å se denne Verden som en Gedigen LØGN, og det gjelder ALLE områder av Dette KUNSTIGE MAKKVERK. På tide å gå tilbake til våre Egentlige røtter.

   https://www.youtube.com/watch?v=C5LBx7xloBc

   • Men var det ikke nettopp denne typen jihaddisme, finansiert både med penger, våpen og personell fra Saudi-Arabia og dets satelittstater ved Golfen, som Sovjet prøvde å demme opp mot i Afghanistan på 1980-talet, men som USA og Vesten gjennom 10 års iherdig innsats, der jihaddistene blei forsynte med høgteknologiske våpen, til slutt hjalp fram til makta? Som vi har sett i tida som følgte, såg USA heller ikke her konsekvensen av sine handlinger før det var for seint!

   • https://www.youtube.com/watch?v=lH59nzE0re4

    Må se; det var siste spikern som hindret meg se sammenhengen jeg savnet. Jeg mestrer ikke ta inn brokker av helheten, hjernen min vil ha alt med.

    Laila, så sant. Men jeg er redd det ikke faller av seg selv på lang tid enda. I mellomtiden vil vi som lever nå, se fortsettelsen av kollektivistenes hjernevask av våre barn og barnebarn, passivisering hører her med. Du forteller hvordan.
    Ref. lenken som tar opp kollektivisme (Lenin) kontra induvidualisme og mye mer; Plukket den opp på anthropocene.live i kommentarfeltet. Se; kronikken om David Rockefeller, datert noen dager siden. Skulle ikke forundre meg om noen av dere mest «hardkokte» finner noe dere IKKE visste.

    • Jo, altså den spikeren måtte ut, slik at jeg kunne skubbe den siste planken bort – eller noe sånt. Resultat: Panoramautsikt !@@!

 2. Noen som har lest document.no de siste dagene? I rundt to dager var Hans Rustad fullstendig starstruck og skrev varmt over avtalen mellom USA og Saudi-Arabia og skrev varmt om hvordan Trump øste amerikanske skattebetaleres penger ut over terrorstaten og over hvordan Trump lager en allianse mellom USA og Saudi-Arabia mot det kristne Russland. Fullstendig sykt. Og etter to dager i festrus for Rustad skjer det grufulle terroranngrepet i Manchester av, ikke overraskende en radikalisert sunni-islamist og da er Rustad i gang igjen med «vi er i krig mot islam» og skriver at alle som ikke skjønner det er idioter og onde 68ere. For noe kvalmende hykleri. Jeg ble forøvrig utestengt fordi jeg våget å uttrykke min uenighet i denne avgudsdyrkelsen av Trump og hans saudi-venner. Vel, denne gangen kommer jeg ikke å trygle portvokter Skaug om å sliååe meg inn igjen. Fullstendig sykt.

  • Du har så rett ad1648. Dette er også en krig mot Nordisk og Europeisk Kultur og Kristendom, og vi har l»edere» som synes at vi alle skal underkaste oss denne Volds. Draps og Pedofil kultur som i mange år er forsøkt manipulert inn i vår kultur, på våre barn og barnebarn. Jeg henviser til lenken jeg la ut i innlegget over og det dekker det meste, bortsett i fra det økonomiske aspektet, som jeg selv skriver om. Ærlighet er et Karaktertrekk. SANNHETEN bak alt er det vi søker, det gjelder ALLE LIVETS aspekter. Dette hysteriet blant «eliten» tilsier kun at de er LIVREDDE for at SANNHETEN skal komme ut, derfor er DE villige til å gjøre ALT for å forhindre dette med mer sensur, mer kaos, mer propaganda…helt til det stopper av seg selv – av NATURLIGE årsaker.

  • Jeg tror mange, ikke bare doc, trenger noe mer tid på seg før det synker inn at heller ikke Trump utgjør den store forskjellen, i et spill der kortene er lagt på bordet for tiår siden.

   Med ekspansive budsjetter og skattelette vil Trumps politikk gjøre USA enda mer bundet opp i forholdet til Saudi-Arabia.

   • Fra himmelen sendt

    til den høyeste tinden

    De håpefulles gullhåp

    består ei sin ilddåp

    En ny president

    Et løv i vinden

  • Det er bare å gi opp. Alt, og alle som kan støtte planene som er lagt for israels framtid er hot,hottere, hottest, det siste representerer Trumps innsats. Doc utøver sannsynligvis sin.
   Trumps tale* i Saudi Arabia er foresten ikke skrevet av ham selv. Den er forfattet av en mr. Miller, om jeg husker rett. Selv om Trump synes å ha gitt fra seg autoritet, generalene har fått løyve til å hanskes med operasjonene bl.a. i Midtøsten, så gjør han f.t. en brillant jobb for den egenlige makten derover. Konklusjon: Ingen ting skal forstyrre den hellige agendaen.

   * den var en lidelse både å bivåne og lytte til.

   Gå ikke glipp av videoen (Griffins) jeg lenker til i en annen kommentar. Du finner mye der, som setter mang en brikke på plass hva anglo-amerikansk imperialisme og ødeleggelse av menneskeheten står for.

 3. Syria, som har opplevd generasjoner med kolonialisme, statskupp, kriger og terror, blir ofte beskyldt for å være autoritært/diktatorisk. Men se hva som skjer i England etter noen få terrorangrep og det uten at noen norske medier beskylder England for å være autoritært.

  Det er «naturlig» at et land som blir utsatt for terror flere ganger setter i gang noen tiltak. Men det gjelder sjølsagt også land som Syria og Russland. Det hyklerske etablissementet i Norge krever langt mer av andre enn seg sjøl.

 4. «They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.» Benjamin Franklin

 5. UKIP og Nigel Farage har lenge kritisert Storbritanias intervensjoner i MØ. Etter Trump’s rakettshow i april gikk Farage og andre UKIP-ledere ut med kritikk mot Trump, etter å ha tidligere støttet ham. Så befolkningen har full mulighet til å stemme bort krigsgalskapen om de vil.

 6. ALT er LØGN,
  ta en titt på de BILDENE vi får presentert av Bombe-attack. Hvor er de sårede. Blood in the streets? Vi blir lurt hele tiden. Det eneste Resultat: «vi elsker vårt POLITI, da føler vi oss sikre. VI holder sammen MOT fienden, men ingen VET HVOR eller HVEM den egentlige Fienden ER. Den som tar seg tid til å sjekke disse «Events» som raskt etterfølges av mer kontroll, nye lover og forordninger – som ellers ikke kunne gjennomføres – mer politi og Soldater i gatene, hvilket er forbudt i FREDSTID. Og alle er enige: VI STÅR SAMMEN mot terroren. Ole Dammegaard, har bevist i sin video : Da terroren kom til Norge, at det hele var fabrikert, og dette opplegget fortsetter ved hjelp av CIA og andre Terror-eksperter, de som kaller seg ANTI-Terror Enheter. De aller fleste er for opptatt med andre ting enn å SE REALITETEN bak disse konstruerte begivenheter ved hjelp av Hollywood og SKUESPILLERE. Alltid: Politi og Hjelpemannskap ER allerede på plass, gjerne dagen før, og det er alltid BUSSER tilstede for raskest å frakte Skuespillerne, gjerne med «blod» smurt over hele kroppen, slik at INGEN får sjanse til å snakke med dem. Ole Dammegaard har sjekket hospitaler, krematorier, gravplasser etter OFRENE, de finnes som regel ikke. HVORFOR gjør ikke FORELDRENE til ofrene OPPRØR? Med Kamera og FILM og levende bilder kan ALT synes som noe helt annet enn hva det ER. Vi er så vant til å bli FORKLART hele tiden, etter et intervju, eller en hendelse, av en «Ekspert» HVA HAN SOM SA NOE «MENTE» – SLIK AT VI SKAL SLIPPE Å TENKE SELV, SLIPPE Å SE TING SOM DE ER, MEN GODTA DEN PRESENTERTE VERSJONEN AV DEN VIRTUELLE VIRKELIGHETEN SOM ER PRE-FABRIKERT.

 7. Noen gjetninger/hypoteser om hva som muligens foregår bak røykteppet av velorganisert desinformasjon fra opinionsindustrien. Øvelser i mistankens hermeneutikk.
  Det nåværende politiske og økonomiske spill er så komplisert, at kun eksperter kan ha noen kvalifisert mening om hva som kan/bør gjøres. Demokratiet er åpent for faren for at de mange politiske amatører velger tiltak som er lite realistiske. Islamistiske terrorister kan være nyttige idioter for prosjektet: gradvis avvikling av det som er igjen av demokratiske institusjoner – for å bygge opp en ny adel.
  Med takk til Pål Steigan og andre som bidrar til å lette på sløret rundt standard nyhetsbilde.
  Et gammelt ordtak sier: «Ærlighet varer lengst.» Finnes en enkel begrunnelse? Ærlighet varer lengst – for det blir nesten aldri oppdaga.
  Et aktuelt spørsmål: Er framgangsrik politikk kronisk preget av forsøk på å skjule sine spor ved velorganisert løgnaktighet? Dersom det finnes eksempler fra historien om det motsatte – er jeg takknemlig for informasjon om saken.
  Kanskje vi har å gjøre med en konstant oppgave – uten utsikt til fullføring i nærmeste framtid: å avdekke løgnaktigheten på vår vei med livslang læring, for gradvis å lære oss å tenke og leve mer i pakt med virkeligheten.
  Ser man på historien – kan det være en oppløftende trøst at ethvert tyranni har endt på historiens skraphaug. Dette vitner om kraften i frihetsimpulsen. Men det frihetsrom som er opparbeidet – kan tapes ved å ligge under for nye illusjoner. Myten om Sisyfos kan være et bilde på dette arbeidet.
  Menneskets utvikling – både kulturelt og teknologisk har foregått med eksponensiell vekst – grovt sett de siste 100-tusen år. Er utvikling mulig – uten lidelse som en nødvendig del av prosessen?
  Inspirasjons-bøker for prosjektet livslang læring: Einar Aadland – Og eg ser på deg. Vitenskapsteori i helse og sosialfag. Gunn Imsen – Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Er i bruk for lærerutdanningen i hele Skandinavia. Begge bøker er fra Universitetsforlaget.
  Det er læreprosessen som er selve fronten for den kulturelle utvikling. Kan antagelig komme vel med også i det politiske arbeidet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.