Terroren i Manchester – Theresa May svarer med 5000 soldater – og fortsatt støtte til terrorsponsorene

0
Mer våpen, mer politisoldater og mer soldater - og fortsatt mer terror

En konsert for barn og ungdom i Manchester ble rammet av jihadistisk terror og Storbritannia hever beredskapsnivået fra alvorlig til kritisk. Det betyr at myndighetene regner det som sannsynlig at et nytt angrep kan komme innen kort tid. Statsminister Theresa May varsler at det vil bli utplassert 5000 soldater for å «assistere politiet».

Det betyr at parlamentsvalget i Storbritannia vil foregå i en situasjon som likner på militær unntakstilstand. En kan spørre seg hva slags innflytelse det vil ha på valgresultatet.

Men man kan i minst like høy grad spørre seg hva slags strategi og taktikk myndighetene i Storbritannia, og Frankrike og Tyskland for den del, følger overfor jihadistene og deres lavintensitetskrig.

Mer våpen, mer politisoldater og mer soldater – og fortsatt mer terror

Full støtte til terrorsponsorene

President Donald Trumps knefall for eneherskeren i Riyadh og hans løfte om avanserte våpen til terrorregimet i Saudi-Arabia, setter Vestens forhold til terror i et grelt lys. Enda en gang. Det er relevant i denne sammenhengen fordi Storbritannia følger nøyaktig samme kurs som USA.

Det er dokumentert nesten til kjedsommelighet at Saudi-Arabia og Qatar er de største sponsorene til islamistisk terrorisme i verden. Dette er vel kjent for USA og vestlige myndigheter. Saudi-Arabia finansierer spredninga av den wahhabismen som motiverer terroristene og de koranskolene og moskeene som skaper det ideologiske grunnlaget for framtidige terrorister.

Det er like velkjent at den såkalte Islamske staten ikke er noe annet enn en fremmedlegion som ikke ville ha kunnet komme til verden uten tung assistanse fra oljediktaturene og Tyrkia, og med assistanse fra USA og Vesten – og Israel.

Vestens rolle overfor Den islamske staten

Etter terroren i Paris i november 2015 skrev jeg:

I en svært velinformert artikkel i The New York Times 24. mars 2013 ble det påvist hvordan våpen og utstyr ble fløyet inn i Syria fra Saudi Arabia og Qatar via Tyrkia, Jordan og Kroatia (!). Og vi snakker ikke om en liten skala, men om en massiv operasjon som omfattet minst 160 flygninger med store transportfly. Og Times lar det ikke være noen tvil om CIAs rolle i dette prosjektet:

Fra kontorer på hemmelig sted har amerikanske etterretningsoffiserer hjulpet arabiske regjeringjer med å kjøpe våpen, inklusive en svær ordre fra Kroatia, og valgt ut de opprørskommandantene og gruppene som skulle motta våpnene ved ankomst, i følge amerikanske tjenestemenn som uttaler seg under forutsetning av at de får være anonyme.

«Et konservativt anslag på den lasten disse flygningene hadde med seg er omkring 3500 tonn militært utstyr,» sier Hugh Griffiths, fra det svenske fredsinstituttet SIPRI, og fortsetter: «Det omfanget og den hyppigheten det er snakk om viser at det dreier seg om en vel planlagt og koordinert hemmelig logistikkoperasjon.»

I en svært viktig artikkel i London Review of Books skrev den berømte gravende journalisten Seymour Hersh om Obama, Erdoğan og de syriske opprørene, The Red Line and The Rat Line:

«The Obama administration has never publicly admitted to its role in creating what the CIA calls a ‘rat line’, a back channel highway into Syria. The rat line, authorised in early 2012, was used to funnel weapons and ammunition from Libya via southern Turkey and across the Syrian border to the opposition. Many of those in Syria who ultimately received the weapons were jihadists, some of them affiliated with al-Qaida.»

Som jeg har pekt på før er det nå frigitt dokumenter fra USAs militære etterretning som viser at USA alt i 2012 visste at salafistene ville prøve å etablere «et fyrstedømme» i Syria – og at USA og deres allierte så positivt på det.

I september 2014 sa USA-generalen Martin Dempsey, som er formann i The Joint Chiefs of Staff, i Senatet at USAs arabiske allierte finansierte IS: «I know major Arab allies who fund them.»

Men kildene til terrorismen gjør man ingenting med. 5000 soldater i gatene kan skape en følelse av falsk trygghet, men overfor terrorister som er innstilt på å dø kan ikke en gang 50.000 sodater skape sikkerhet.

Politikken er ikke troverdig

Politikken mot terrorismen er simpelthen ikke troverdig når man så til de grader samarbeider med terroristenes sponsorer og støttespillere. I Syria er jihadistene Vestens leiesoldater og kalles til og med «opprørssoldater» av NRK. Men når folk med nøyaktig de samme holdningene og nøyaktig de samme bakmennene kommer til Europa og gjør det samme hos oss som i Syria, skifter de plutselig navn til terrorister, eller helt til «ensomme ulver». Mediemonopolene gjør at det ikke stilles kritiske spørsmål, men urimeligheten og hykleriet er blitt så skjærende at det stikker ut ei mil for enhver som vil se.

Ekstreme islamister jobber for å innføre sharia i Storbritannia

Ser en annen vei

Theresa May og Angela Merkel vet utmerket godt at i deres land finnes det miljøer som åpent går inn for jihad i Europa, som jobber systematisk for å hogge ei branngate mellom muslimske innvandrere og majoritetsbefolkninga. De vet at disse miljøene støtter, skolerer til og applauderer terroren. Men de later som om de ikke eksisterer. De ser en annen vei.

I stedet for å gjøre noe med årsakene, innfører de unntakstilstand, avskaffer demokratiske rettigheter og sender soldater ut i gatene. Det er en tilfeldighet som ser ut som en tanke.

Den herskende klassen i Europa har demonstrert til overmål at den ikke tar hensyn til befolkningas interesser, at den vil bruke ethvert middel for å beholde makta. Vi ser en rask utvikling i fascistisk retning. Og dette kommer ikke fra ytre høyre. Det kommer fra elitens ekstreme sentrum. Terrorismen hjelper dem til å skaffe begrunnelsen for til dels drakoniske lover og tiltak, men terrorismen gjør de ikke noe med. Bortsett fra å puste til glørne.

 


Selskapet Mot Dag AS er nå formelt stiftet og vil være eier av nettstedet   steigan.no. Vi holder på med å tegne aksjer, og vil du være medeier, kan du tegne deg nå. Her finner du tegningsdokumentet. Konto for innbetaling av aksjekapital er 9001.29.79990.

 

Forrige artikkelTrump och terrorkungen rustar för krig och kaos
Neste artikkelMot Dag AS: Fristen for aksjetegning går ut 1. juni!
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).