Gapet i forventet levealder i USA mellom rik og fattig øker markant

0

En studie som er publisert i JAMA Internal Medicine viser at forskjellen i forventet levealder øker markant i USA. For det meste øker den forventede levealderen, men i noen områder synker den. Det finnes lommer der levealderen er 20 år lavere enn i de bedrestilte områdene. Dette er vist i en rapport fra University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation.

Det er Washington Post som omtaler rapporten.

“Life expectancy in many places in this country is declining. It’s going backward instead of forward,” said Ali Mokdad, a co-author of the report and a professor at the university. “These disparities are widening, so this gap is increasing.”
People are less likely to live longer if they are poor, get little exercise and lack access to health care, the researchers found.

Den nyere forskninga viser at USA faller igjennom i forhold til land det er naturlig å sammenlikne med. En rapport fra National Research Council and Institute of Medicine (NRC/IOM)  i 2013 sammenliknet USA med Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italy, Japan, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Nederland og Storbritannia og kunne slå fast at

The scope of the US health disadvantage is pervasive and involves more than life expectancy: the United States ranks at or near the bottom in both prevalence and mortality for multiple diseases, risk factors, and injuries.

US newborns begin life with a health disadvantage: they have a shorter life expectancy than newborns in other wealthy countries, and not just because of the diseases of aging. For decades, US infants have been less likely to reach their first birthday than infants born in peer countries.

Åtte av de ti fylkene der forventet levealder har falt mest siden 1980 finnes i Kentucky. En annen undersøkelse viser at dødsraten for hvite kvinner i USA overraskende nok har økt siden århundreskiftet. Washington Post skriver:

White women have been dying prematurely at higher rates since the turn of this century, passing away in their 30s, 40s and 50s in a slow-motion crisis driven by decaying health in small-town America.

Dette rammer særlig hvite kvinner i 40-åra på landsbygda. Hvite kvinner lever fortsatt lenger enn hvite menn eller afroamerikanere av begge kjønn, men forskjellen minker tydelig. Eksperter på offentlig helse sier at økninga av dødsraten gjenspeiler ei djupere krise i helsesystemet i USA der landet nå er det minst sunne blant de rike landa.

En annen studie viser at det som kalles «fortvilelsens sjukdommer» særlig rammer den hvite arbeiderklassen. Studien snakker om «et hav av håpløshet» og beskriver hvordan dårlige sosiale forhold og elendige framtidsutsikter rammer hvite arbeidere spesielt hardt.

I den andre enden av skalaen finner vi folk som David Rockefeller som nylig døde i en alder av 101 år.

Nok en gang får vi altså bekreftet at det er bedre å være rik og frisk enn sjuk og fattig. Og spesielt gjelder dette tydeligvis i USA.

Forrige artikkel– Facebook har ingen skrupler
Neste artikkelRapport fra Øst-Aleppo
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).