Sunn fornuft er det viktigste du har. Bruk den.

27
Udo Ulfcotte

Av Lars Birkelund

Mange føler at de ikke vet nok til å uttale seg om utenrikspolitikk. Men du kommer faktisk langt med å kjenne til to viktige prinsipper. Du kan dessuten trøste deg med at ingen vet nok om utenrikspolitikk (men det er mange, inkludert norske politikere, som later som og som prøver å skremme oss til å holde kjeft).

1. Folkerettens bestemmelser om at alle land har rett til et indre sjølstyre, mao. at Syria, USA, Russland og andre land ikke har rett til å blande seg inn i hvem som skal styre Norge. Og motsatt.

Ergo bør det lyse et rødt mistenksomhetens lys hver gang norske/vestlige ledere krever at andre lands ledere skal gå av, kaller andre lands ledere for diktatorer (helt uavhengig av om de faktisk er det) osv. Kun enstemmige vedtak i FNs Sikkerhetsråd kan oppheve dette prinsippet.

2. Medienes plikt til mest mulig objektiv framstilling av saker. Ergo bør det lyse et rødt mistenksomhetens lys hver gang norske/vestlige medier begynner å bruke subjektive begreper som regime eller diktator framfor nøytrale begreper som regjering og president. Og når dette skjer systematisk og samtidig i nesten alle medier kan du være 99% sikker på at det er en kampanje på gang. Da er det en eller annen president i et eller annet land som ikke har villet bøye seg for USA/NATOs diktater. Da ønsker USA/NATO å skifte til en vennligsinnet regjering i disse landene.

Som en kuriositet nevner jeg at BBC i går mente at Syrias president Bashar al-Assad så trøtt og sliten ut. Men Jens Stoltenberg så også trøtt og sliten ut. Så hvorfor sa ikke BBC noe om det?

Forklaringen er åpenbar: BBC ønsket med denne subjektive synsingen å svekke uttalelsen Assad nettopp hadde kommet med, nemlig at han var uskyldig i gassangrepet i Syria og at angrepet var en provokasjon fra USA eller deres “bakkemannskap” i Syria.

Så subtil, ja, nesten umerkelig er faktisk propagandaen i norske/vestlige medier. Du blir utsatt for tusener av slike større eller mindre propagandadrypp hvert år. Og de former sjølsagt hva du “vet” om det og det.

Hvordan skal du unngå denne hjernevaskingen? Vel, du må i alle fall være klar over hvordan den foregår. Og logisk/kritisk sans har de aller fleste. Det gjelder bare å bruke den.

Journalister er forskjellige som alle andre folk. Noen skjønner antageligvis ikke hva de driver med, da de er minst like indoktrinert som vanlige folk. De tror at det er slik journalistikk skal være. Dessuten vet de så inderlig vel hva de skal si og mene for å få lønnsforhøyelser, bli redaktører osv.

Men det er også et faktum at det finnes en viss andel agenter for CIA og andre etterretningsorganer i mediene. Hvor mange? I alle fall nok til å forme medienes narrativer.

Udo Ulfkotte, nylig avdød tysk journalist/redaktør er en av mange som har vitnet om det: I Was educated to lie and betray. Ulfkotte ga ut en bok om sine erfaringer for et par år siden. INGEN norske medier har omtalt den. Ja, fortielsene er muligens den aller viktigste siden av propagandaen vi blir utsatt for, da de er HELT umerkelige.

KampanjeStøtt oss

27 KOMMENTARER

 1. Jeg ser på facebook at falske medier som avaaz o.l. har begynt å rapportere om homoundertrykkelse i Tsjetsjenia. Nå kan det godt hende det skjer, men lukter anti-russisk kampanje av det.

  • Avaaz er vel et kampanjenettsted der hvem som helst kan starte en kampanje mot hvem som helst?
   Nærmere 3 millioner har skrevet på et opprop om stans av norsk hvalfangst.

 2. Meget godt og avslørende. Såkalt objektive nyhetsinnslag krydres med negative adjektiver av BBC og andre etablerte mediaorganer. Stakkars Assad. Han er nok trett og sliten når kan kan hevde at det angivelige syrisk kjemiske angrepet var et rent falskneri for å berede grunnen for amerikansk bombing i frihetens navn. Donald Trump som i flere måneder er blitt demonisert, trykkes over natten til brystet av de samme ledere som gremmet seg da han mente NATO var avlegs og dialog viktigere enn bomber. Norske media og politikere står som alltid i første rad i hylekoret, NATO lojale og alltid trofaste til de ulike signaler som måtte komme fra Washington. Kanskje er den norske eliten inspirert av myndighetenes nylig rause bevilgning til forsvaret om å treffe aktive tiltak for å motarbeide såkalte falske nyheter som Russland og andre farlige land og folkefiender som Assange forer stakkars angivelig letturte nordmenn med.

 3. Bra, Lars.

  Og større norske medier har også folk i toppen i redaksjonene som er kurset innen psykologiske operasjoner av etterretningen. Før i tida pleide de å bli hanket inn til å hospitere en stund ved Forsvarets Høyskole, samme sted som ovenstående kommentator Treholt ble bondefanget til rollen som budsjett- og karrierealibi for gamle spionjegere. Dette gjaldt i hvert fall ansvarlige og/ eller politiske redaktører i Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK og sikkert noen større regionsaviser tilbake på 80-tallet. Jeg vet ikke hvordan de ordner det i dag, men det gjør de helt sikkert.

  For øvrig er det neppe slik at det kunngjøres til oss dersom det defineres en situasjon som utløser et annet og mer omfattende nivå av desinformasjon o.l. i disse mediene. Så det kan vi aldri vite, kun anta på lukta og hyppigheten av mulige symptomer.

  • Men: De nåværende redaktørene leser sikkert Steigan, om ikke nødvendigvis konsekvent og før alt annet, og om de ikke gjør det, kommer de til å gjøre det om en stund når dette blir enda mer avis. Dersom de ikke føler seg truffet av antakelsen om at de bedriver kokelimonke med etterretningen bak ryggen på leserne, inviteres standens representatnter med dette til å imøtegå den her (blånekte på ikke-dokumenterte påstander fra anonym kommentator, altså). Eller de kan være litt greie og forklare oss litt om hvordan dette faktisk fungerer.

    • Vel og bra. Men jeg vil høre de norske snakke norsk om norske forhold. Opplysningene jeg gir over er ikke tullball selv om jeg ikke kan kildebelegge det. Jeg hørte, på selveste NRK Radio på 80-tallet, et intervju med en etterretningsoffiser, og han ble konfrontert med begreper som «psy-ops» og medieberedskap av en kvinnelig journalist, offiseren var helt åpenbart ikke forberedt på å bli spurt om dette, og han datt fullstendig ut av det da temaene kom opp. Han ble irritert og forvirret og gav så et bekreftende svar uten å ville gå inn på nøyaktig hva som skal til for at f.eks. NRK skal bli direkte instruert til formidling av desinformasjon, men forsikret om at det ikke skal brukes i alminnelig fredstid. På spørsmål om det hadde vært brukt i Norge etter 2. verdenskrig var svaret at det evt. var hemmelig, og at det lå i sakens natur at han ikke kunne svare hverken bekreftende eller benektende på det.

     • Beskrivelse dine stemmer helt overens med Ulfkottes. – Bekreftes også fra andre hold. Bør gå an å finne en nordmann som er cia-kontakt – finnes visstnokl i alle større norske redaksjoner.

      Jf. også beredsskpsloven (1957):
      «Kapitel II. Særlige fullmakter for Kongen.
      § 3. Når riket er i krig eller krig truer eller rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge rikets sikkerhet, den offentlige orden, folkehelsen og landets forsyninger, for å fremme og trygge militære tiltak og tiltak til vern om sivilbefolkning og eiendom og for å utnytte landets hjelpekilder til fremme av disse formål. Herunder kan gis bestemmelser om utskriving av arbeidskraft til militære og sivile formål. Om nødvendig kan det i bestemmelsene gjøres avvik fra gjeldende lov.

      Bestemmelser gitt av Kongen med hjemmel i denne paragraf skal snarest mulig meddeles Stortinget. Er Stortinget ikke samlet når bestemmelsene gis, skal det øyeblikkelig sammenkalles. Bestemmelsene kan oppheves av Kongen eller Stortinget.

      Såfremt bestemmelsene ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, skal de snarest mulig legges fram som lovforslag.
      § 4.Bestemmelser som blir gitt etter § 3 kunngjøres på den måte som finnes høvelig. De trer i kraft straks hvis de ikke selv bestemmer noe annet.»

 4. Hej. Eg er enig med dig om i stort sett allt. Men när du börjar tala om «sunt förnuft » är vi plötsligt på ett sluttande plan. Det betyder vad som helst för vem som helst beroende på personens egen «berättelse» (ditt begrepp i brev till Henning Mankell). Jag menar att «sunt förnuft » är ett obrukbart begrepp. Jag menar att «sunt förnuft » inte finns. Kritisk/logisk sans däremot är något helt annat och bygger på de kunskaper du erövrat. Ett brukbart begrepp.

 5. Mener du med dette at mediene/journalistene bevisst bedriver propaganda, eller at de selv er overbevist om riktigheten av det de skriver?

  • Det varierer nok en del. Men det viktigste er kanskje at journalister ikke risikerer noe ved å juge om Russland, Syria osv. Tvert i mot vil jeg si at de belønnes for det. Og dermed har de ingen incentiver for å dobbeltsjekke opplysninger de får om disse landene.

 6. Et svært godt innlegg Pål.

  Jeg legger også merke til at mange kommentarer i forbindelse med hva som har skjedd og skjer i Syria systematisk blir slettet i msm.

  Pressen – om man kan kalle den det lenger – er opptatt av å demonisere Assad som en forbryter.

  De er så naive at de publiserer White Helmet og SOHR som faktakilder i nye forsøk på å få stemplet Assad igjen etter siste angrep som den skyldige.

  Jeg har på en måte inntrykk av at det er snakk om en bevisst hjernevasking og manipulering.
  Dersom en løgn blir gjenfortalt mange nok ganger, blir det til slutt en sannhet.

 7. Birkelund har et problem: på den ene siden har han gang etter gang forsvart russernes hærtaking av Krim og støttet russernes terrorister i Donbas. I denne artikkelen skriver han om folkerettens stadfestede rett til indre selvstyre. Så folkeretten skal gjelde alle andre enn Russland eller skal russerne trekke seg ut av Ukraina? I pkt. 2 skri er han at vi ikke må stole på vestlige journalister eller politikere. Og siden du ofte refererer til eller er på linje med RT og andre av Kremls talerør, så regner jeg med at de russiske mediene er unntaket? Hvordan skal vi da forklare at så å si alle uavhengige russiske medier er stoppet (av ulike grunner). Og at alle de rikspolitiske mediene er pliktige til månedlige møter hvor de blir fortalt den videre politiske vinkling? Dette er altså de mediene vi skal stole på? (bortsett fra denne bloggen da, som kopierer russiske medier i alt og ett). Så – Birkelund: prøv å ta av deg nisselua noen ganger og prøv å tenk selv, ut fra medier av ymse slag og ikke minst kunne du kanskje forsøke å lære av historien.

  • For det første må det være feil så å si alle uavhengige russiske medier er stoppet, da jeg rett som det er ser Aftenpostens Russland-korrespondent sitere fra disse.

   Når det gjelder Krim og det som skjer i Donbas har jeg et langt mer nyansert enn det du påstår at jeg har. Husk at Krim var/er en autonom republikk som to ganger tidligere, på 90-tallet, stemte for mer uavhengighet fra Ukraina. Husk også at nasjonalforsamlingen på Krim ba Russland om hjelp til å avholde folkeavstemningen i 2014, at godt over 90% da stemte for tilslutning til Russland og at det stemmer godt overens med en meningsmåling som ble tat opp et par måneder seinere av Pew. Mener du at Krim skal tvinges tilbake til Ukraina mot Krim-boernes vilje.

   Sist men ikke minst: det var Vestens folkerettsbrudd i februar 2014, nærmere bestemt støtten til kuppet mot Janukovitsj, som førte til 1. at nasjonalforsamlingen på Krim ba Russland om hjelp og beskyttelse og 2. til opprør og etter hvert krig i øst.

   • Jeg synes også det er artig at et kupp som jager den demokratisk valget presidenten er «folkeviljen», enda denne presidenten hadde 70%+ oppslutning i Øst-Ukraina.
    Mens tre folkeavstemninger blandt beboerne på krim med overveldende oppslutning plutselig ikke er det.

    Du skal ha tykke NATO briller for å kunne se dette som nøytralt og objektivt.

  • «… hærtaking av Krim»? – Når skjedde det? Dato? Bilder?

   «… russernes terrorister i Donbas»
   – Jf. Hr. Birkelunds utmerkede pkt. 2: «… å bruke subjektive begreper som regime eller diktator framfor nøytrale begreper».

   Avslørt, Olof. Du er ute.

  • Vi forsøker alle å lære av historien, Olaf. Og akkurat utspiller historien seg intenst for våre øyne. Hvis man gidder å prøve å lære noe av den uten å vente til den virkelig er historie, er en lærdom vi allerede nå lett rødmende kan trekke at det er Russland og Kina som i dag må prøve å hale nord-koreanske og USAske myndigheter til forhandlingsbordet for å unngå at verdens to kanskje mest uforutsigelige og inkompetente ledere braker sammen over at den ene nasjonen nå endelig er like selvrettferdig hevdende sin rett til å ha atomvåpen som den andre i grunnen alltid har vært. Sistnevnte lot det jo heller aldri være noen tvil om at deres atomvåpen kan og skal brukes ved passende anledninger. Som flatbombing av et par store byer i et asiatisk land man allerede har terrorbombet konvensjonelt i flere år på forhånd, med hundretusener av døde mennesker, ødelagte byer og langsiktig helsefarlige områder som resultat allerede, og så da til slutt to atombomber nærmest i rent demonstrasjonshenseende.

   • Og sånn ellers er det vel bare i midtstrømsmediene og i skoleverket at ikke nye generasjoner atomvåpen blir brukt aktivt i krig og som statsfinansiert terror i dag også.

 8. «Hvordan skal vi da forklare at så å si alle uavhengige russiske medier er stoppet (av ulike grunner). Og at alle de rikspolitiske mediene er pliktige til månedlige møter hvor de blir fortalt den videre politiske vinkling?»

  Det du skriver är ju rena fantasier. Inte ens västerländska msm påstår något sådant, så jag antar att dina källor är ukrainska eller baltiska. Där i den fria världen förbjuder man som bekant ryska media…

 9. Det med å bruke sunn fornuft er et godt råd. Men det er et annet råd som lyder slik: «er du i tvil om dyret er sebra eller en hest, er det som regel en hest». Det kan brukes i råd om diagnose for legestudenter, og for analytikere i statsvitenskap. Medier og sanne og falske nyheter og sosiale medier kommer inn og kompliserer alt.

  Men i vurderingen av et styresett, en utvikling i en stat, eller utviklingen til en leder, er det greit å tenke på sebra/hest-analogien.

  Jeg venter egentlig på at noen skal si at Robert Mugabe er en gave til både menneskeheten, afrika og Zimbabve. Det er sikkert mulig å finne «beviser» for det»!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.