Hagtvet, HL-senteret og fascismen i Ukraina

21

HL-senteret på Bygdøy i Oslo har annonsert med et åpent møte der professor Bernt Hagtvet skal snakke om temaet «Kommer fascismen tilbake i Europa? Dagens kriser for demokratiet i lys av mellomkrigstidens erfaringer. Noe å lære, noe å frykte?» Dette er svært interessant, siden både HL-senteret og Bernt Hagtvet har sittet musestille mens væpnede fascister og nazister har inntatt høye maktposisjoner i Ukraina, et regime som får hundrevis av millioner i statsstøtte fra Norge. Hagtvet kan sløyfe spørsmålstegnet. Fascismen er tilbake i Europa. Nazi-kollaboratøren Stepan Bandera er nasjonalhelt i Ukraina. Det spørsmålet han bør svare på er: Hvorfor har Hagtvet og HL-senteret holdt fullstendig kjeft om dette?

Bildet viser fascister fra Pravij sektor med SS-runen Wolfsangel. Hagtvet behøver ikke lure på om fascismen er tilbake i Europa. Han bør svare på hvorfor han har vært taus om det.

Vesten har brakt fascister inn i maktposisjoner i Ukraina

Dovid Katz, som er tidligere professor i jiddisch-studier ved universitetet i Vilnius, Litauen, skrev for ConsortiumNews at Vesten har en farlig tendens til å undervurdere eller se bort fra oppvåkningen av nazismen i Ukraina og resten av Øst-Europa. Han skriver at det er særlig to punkter som går ut over Ukraina og ikke minst gjelder de nye medlemslanda i EU:

Det første er uformell aksept av nynazistiske elementer, symbolikk og ideologi som en del av enhver form for et angivelig sentrums mainstream. I Latvia og Estland, kan man se dette ved en stilltiende (eller ikke så stilltiende) statlig støtte til utmerkelser for disse landenes Waffen SS divisjoner. I Litauen kan det uttrykkes i statsstøttete minnesteder for den Litauiske Aktivist Frontens (LAF) mordere som utløste Holocaust jødiske naboer før de første tyske soldatene hadde kommet.

Men det er et annet problem som er mye dypere, og har ingenting å gjøre med disse mer prangende typer nazitilbedelse. Og det problemet er historie.

Det kan gjelde heltedyrkelse av Ungarns Miklós Horthy, av Kroatias hitleristiske Ustasja, Waffen-SS-divisjonene i Latvia og Estland eller slike folk som Ukrainas Bandera og hans OUN og UPA.

Det er en hån mot vestlige verdier at en NATO- eller EU-stat, eller kandidat til å bli det, gir statsstøtte til forvrengning av historien, tilsløring av Holocaust og oppbygging av samfunn som beundrer noen av de verste rasistene i historien.

Og Kotz har rett. Vesten har ikke bare lukket øynene for fascismens framvekst i Ukraina. Vesten har samarbeidet med og hjulpet disse elementene til makta.

Jatsenjuk, Tyahnybok og senator John McCain

Senator John McCain og USAs daværende viseutenriksminister Victoria Nuland var aktivister både forut for, under og etter kuppet i Ukraina 22. februar 2014. De hadde regelmessige møter med folk som fascistlederen Oleh Tyahnybok fra partiet Svoboda.  Under ser man Tyahnybok på et fascistmøte i Kiev.

Oleh Tyahnybok, Svoboda

Da kuppet var gjennomført og den vestligallierte kuppregjeringa skulle innsettes gikk representantene spissrotgang inn dit mellom væpnet milits med det rød/svarte merket til Organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN), nazikollaboratørene til Stepan Bandera, på skulderen og gule Wolfsangel-flagg.

Simon Wiesenthal-senteret fordømmer Ukraina for å hylle nazister

Da Ukrainas nasjonalforsamling vedtok å forby kommunismen og å hylle fascister i ukrainsk historie, og gjøre det ulovlig å kritisere dem, ble det for mye for Simon Wiesenthal-senteret. I følge Jerusalem Post har de uttalt følgende:

The passage of a ban on Nazism and Communism equates the most genocidal regime in human history with the regime which liberated Auschwitz and helped end the reign of terror of the Third Reich, said Wiesenthal Center director for Eastern European Affairs Dr. Efraim Zuroff.

In the same spirit the decision to honor local Nazi collaborators and grant them special benefits turns Hitler’s henchmen into heroes despite their active and zealous participation in the mass murder of innocent Jews. These attempts to rewrite history, which are prevalent throughout post-Communist Eastern Europe, can never erase the crimes committed by Nazi collaborators in these countries, and only proves that they clearly lack the Western values which they claim to have embraced upon their transition to democracy, he added.

Fra nå av er disse fascistiske kreftene beskyttet av loven:

Public denial of the legitimacy of the struggle for the independence of Ukraine in the twentieth century recognized insult to the memory of fighters for independence of Ukraine in the XX century constitutes disparagement of the Ukrainian people and is illegal.

Det er heretter forbudt å kritisere de fascistiske personene og organisasjonene som har spilt en rolle i Ukrainas historie. «Forbudet» mot nazismen er altså en finte. Den virkelige hensikten var å forby kommunismen og hylle fascismen. Straffen for propaganda for kommunismen og produksjon av kommunistiske symboler vil ligge på mellom 5 og 10 års fengsel.

Loven ble foreslått av fascisten Oleh Liashko, og den ble vedtatt kort etter at fascisten Dmitro Jarosj ble oppnevnt til rådgiver for generalstabssjefen.

Nazi-massakren i Odessa

2. mai 2014 satte nazistiske pøbler fyr på Fagforeningenes hus i Odessa. Inne i bygningen var kanskje et par hundre anti-Maidan-aktivister. Nazistene ville brenne dem levende og sang hånlig om å «grille coloradobiller» (nedsettende navn på russisktalende). Mange av dem som prøvde å komme seg unna flammene ble skutt eller slått i hjel. I alt ble nesten femti mennesker drept av nazipøblene den dagen. Det var den verste nazimassakren etter annen verdenskrig.

Hva sa vestlige medier? Og ikke minst, siden HL-senteret setter fascismen på dagsordenen 12. mars 2017: Hva sa HL-senteret og Bernt Hagtvet? Absolutt ingenting!

Nazi-plakat som hyller massakren i Odessa

Nødrop fra jødisk leder i Kiev

Lederen for den Kiev-baserte Jewish Comitte, Eduard Dolinsky, var på besøk i Israel for å søke støtte til kampen mot antisemittismen i hjemlandet. I en samtale med Jerusalem Post beskrev han situasjonen som svært dyster:

Antisemitism and Holocaust denial are among the struggles the community is grappling with. Dolinsky flags a failure by his country in monitoring antisemitism, partly stemming from a lack of any definition of antisemitism and hate crimes.

He points to numerous instances of vandalism of Holocaust mass graves and Jewish cemeteries, as well as continued glorification of nationalist Holocaust deniers and antisemites.

On New Year’s Day, for instance, a march to mark the birthday of Nazi collaborator Stepan Bandera saw participants yelling antisemitic slogans, including ‘Juden raus’ (Jews out!) in German. “It was guarded by hundreds of police… but after the march police told journalists they hadn’t seen any antisemitic incidents,” Dolinsky recalls.

According to Dolinsky, the glorification of Holocaust-denying Ukrainian nationalist groups is “getting worse by the day.”

Det Dolinsky beskriver, har jeg beskrevet mange ganger her på steigan.no. Regimet i Kiev er infiltrert av antisemitter og nazister og det hyller nazikollaboratører som Stepan Bandera. Men på tross av at jeg har sendt flere eposter til ledelsen av HL-senteret på Bygdøy og utfordret dem offentlig til å ta avstand fra fascismen i Ukraina, så har de bevart sin taushet om disse forbrytelsene. De har vendt døve ører og blinde øyne til denne framveksten av en aggressiv antisemittisme og nazisme i Europa. Det interessant er, som også Dolinsky peker på i intervjuet, er at denne tausheten også gjelder Israel:

«It’s an absolutely unacceptable situation to which Israel does not react.”

Siden HL-senteret nå spør om fascismen er på vei tilbake til Europa, vil jeg spørre dem igjen: Hvorfor har dere i tre år vært tause om at nazikollaboratører og folkemordere hylles i Kiev? Hvorfor har dere ikke opplyst om og fordømt framveksten fascisme og nazisme i et land som Norge gir hundrevis av millioner kroner til? Hvorfor har dere ikke en gang reagert når nazister har myrdet folk i kaldt blod? Og Bernt Hagtvet: Jeg kan ikke huske å ha sett noen harmdirrende kronikker fra deg om dette fenomenet. Kan det stemme?

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


21 KOMMENTARER

 1. Tystnaden gäller inte bara norska media. Den är total i Europa och även USA. Victoria Nuland som iscensatt kuppen i Ukraina borde veta. Det räcker med att kolla hennes härkomst i tyska Wikipedia. Det är för att kuppen i Ukraina inte gett önskat resultat som nu – först nu – Simon Wiesentalcentret, Dolinsky m fl höjer rösten. Efter att ständigt anklagat den ryska sidan för antisemitism och trott på att man kunde kontrollera de fascistiska krafterna i Ukraina för sina egna syften. Men anden i flaskan har visat sig starkare som så många gånger förr.

 2. Høyst betimelige spørsmål du stiller i en veldokumentert artikkel. Interessant at HL-senteret ikke en gang har sagt at de vil vurdere dine innspill. Du burde jo vært på Bygdøy i dag klokka 14, men du rekker neppe fram før spørretimen er over.

 3. I sitt storverk om britiske etterretningsorganisasjon MI6 på 900 sider,skriver Stephen Dorill omkring 50 sider om Banderistene i Ukraina.
  Saken var den at den andre verdenskrig sluttet ikke i 1945 i Ukraina,men fortsatte til et stykke ut på 1950-tallet. Og skal vi tro Dorril ble det drept rundt 35 000 sovjetiske polititropper og kommunister i denne krigen.
  Den kunne ikke ha pågått uten støtte fra vestlige etterretningsorganisasjoner som CIA og britiske MI6.
  Og 700 medlemmer av Waffen-SS Galizien Division ble fraktet over til Canada som ble noe av et senter for oppbyggingen av den nye generasjonen Banderister.
  Jeg vil tro at det finnes enormt med litteratur om dette som det skulle vært naturlig at Holocaust-senteret forsket i for dette var jødedrepere i særklasse.
  Men fullstendig tyst om forhistorien og vestens rolle forut for Maidan 2014.

  Det andre som Holocaustsenteret ikke vektlegger var jo de arabiske islamistenes og nasjonalistenes medvirkning til Holocaust. Amin al-Huseini tilbrakte krigen i Berlin i nært samarbeid med Himmler og Eichmann; en pådriver for Holocaust,noe han hadde massiv støtte i fra Arabia. Ser også ut til å være et ukorrekt tema for debatt.

  Stephen Dorril: MI6, England 2000

  Barry Rubin- Wolfgang Schwanitz: Nazis,Islamists,and the making of the modern Middle East.2014.

 4. Jeg er ikke sikker, men jeg tror tausheten fra Hagtvedt kan forklares med at han ikke tar deg alvorlig lenger. Han mener vel at en som deg, som var mer en dypt involvert i den norske mao-rørsla og som støttet Pol Pot, neppe kan sies å ha troverdighet når det gjelder totalitære ideologier. Jeg tenker bare høyt. Hadde dere ikke en offentlig kontrovers for noen år siden?

  Det er ikke vanskelig å finne fascisme i Ukraina eller andre land i Europa. Desverre. Et like stort problem, om ikke større, er totalitære tendenser som ikke smykker seg med eksplisitte fascistiske symboler, slik vi ser i Polen, Russland, Tyrkia, og hvorfor ikke USA. Et enda større problem er den skjulte makta, dypstatene, som du skriver veldig godt om, overvåkning, sperrene mellom makt og folk. Kanskje dette er en ny og sofistikert «fascisme».

  Når det gjelder Ukraina, så skriver du veldig lite som kan fortelle meg at du skjønner hva som foregår. Det er bare A) Det var et kupp, og B) det er fascister som har makta der. Punktum. Det er jo akkurat så enkelt som dette Putin og gjengen vil ha oss til å tro. Men er det totalitære imperialistiske Russland bedre enn andre totalitære imperialistiske stater? Skal vi tro mer på deres versjon?

  Sannheten er at det ukrainske folks hat mot Russland har forsterket seg etter Russland innblanding. Vi snakker om et folk som har århundrelange tradisjoner når det gjelder det betente forholdet til Herrefolket i øst. Her er Bandera er en militant versjon i et tidsrom da halve Europa var ridd av fascismen. For noen er Bandera et symbol på Ukrainsk nasjonalisme og frihet. Langt flere tar heldigvis avstand, men de er allikevel ukrainske nasjonalister som først og fremst ønsker å bestemme over sin egen skjebne. Tenk litt på det. Legg de geopolitiske brillene fra deg et aldri så lite øyeblikk.

  • Det «ukrainska folket» är ungefär halva Ukrainas befolkning. Andra halvan är etniska ryssar. Det var en del av den förra halvan som gjorde statskupp på Maidan-torget mot en demokratiskt vald president. Ett av de första åtgärderna från kuppmakarnas regering var att degradera det ryska språket – som dittills varit likaberättigat med det ukrainska. D v s göra etniska ryssar till andra klassens medborgare. Det är hur lätt som helst att informera sig om hur statskuppen i Ukraina gått till och vem som stått bakom den. Bara man vill se med öppna ögon.

    • Her er det Nautilus som roter. For disse tallene fra 2001 er ikke en statistikk om reell etnisitet. Det er en statistikk om hva ukrainere ville definere seg som. Og i 2001 var det populært å definere seg som ukrainer selv om du hadde russisk som morsmål eller hadde foreldre med russisk som morsmål. Det er mer korrekt å dele Ukrainas befolkning i 3: En vestligorientert befolkning med røtter i det tidligere Stor-Polen, en østlig befolkning som i stor grad har røtter i kosakkrikene, og en sentrumbefolkning med blandet opphav. At ca 50 % av befolkningen kan knyttes til russisk etnisitet, er så absolutt ikke tatt ut av luften.

     • Helt rätt, Magnar. I västra Ukraina finns det över en halv miljon som varken är etniska ryssar eller etniska ukrainare eller anser sig vara ettdera. Där finns det en stor minoritet rumäner och ungrare.
      Nyligen begränsade det ukrainska parlamentet deras rättigheter som minoriteter, bl a utbildning i och användning av deras språk, rumänska och ungerska. Vilket ledde till protester från både Ungern och Rumänien. Det är ett exempel på nuvarande ukrainska regimens minoritetspolitik, som har inte det minsta att göra med ryska intressen. Samma sak hände ryssarna, och det var en huvudorsak till att en del av de rysktalande områdena i östra Ukraina bröt sig ur. Och att de etniska ryssarna på Krim, som uppgår till ca 80 % av dess totala befolkning, välkomnade Rysslands ingripande.

 5. Dette er det største oppgulp av falske informasjoner som er kommet om fascisme i Ukraina. Jeg bor i Ukraina og har reist en god del rundt i landet. Støtten til Bandera er et ikke-fenomen. Prøv heller å gå fascismen i Russland etter i sømmene. Det er den statsstyrt.

 6. Saxegaard: hvis det var slik at støtten til Bandera er et ikke-fenomen hvordan forklarer du da at Azov og Høyresektoren holder seg med webber som hyller Bandera og hans likesinnete?
  Prøv:
  ukrainiancrusade.blogspot.com.co

  • Jan Hårstad. Har du ikke forstått det Olaf Saxegaard vet bedre enn Simon Wiesenthal-senteret og han vet bedre enn Eduard Dolinsky. Kort sagt, Olaf Saxegaard vet best. Han har det trygt og godt i Ukraina, tjener gode penger og da har alle det det trygt og godt, bare spør Olaf Saxegaard.

   • Jeg tjener ikke penger i Ukraina. Har AFP fra Norge. Var det flere karakteristikker du ville fremheve?

 7. Grape: jeg vet ingenting om Saxegaard. Jeg trodde han kanskje var en nynazist som ville lage litt reklame for Nato-Nazisme alliansen.
  Det jeg tenker i forbindelse med alt dette er hvor lei seg Nato må være over at terroristisk islam er på defensiven i Syria-Irak. Offiserskorpset for dette globale Jihad var jo tsjetsjenere og Ukrainanazistene kjempet sammen med dem i Tsjetsjeniakrigen 1994-95. Det var jo en reprise på dette som krigsplanleggerne hadde tenkt seg i krigen mot Russland.Men det finnes sikkert en plan B.
  Men Saxegaard: fortell litt om det Bandera-frie Ukraina.

  • Kanskje Saxegaard kunne skrive litt kritisk i ukrainske medier omkring Banderas samarbeid med Waffen SS angående Holocaust og Banderas ansvar for mordet på 60 000 – 100 000 polakker og fordrivelse av hundretusener. Så kan jo Saxegaard etterpå avlegge rapport på hva slike skriverier medfører.

   PS!
   Jeg antar Saxegaard tar avstand fra Banderas handlinger i de nevnte tilfellene.

  • Morsomt at noen insinuerer at jeger nynazist. Skal ramme inn den insinuasjonen. Jeg er liberaler tror på fritt samkvem mellom mennesker og land. Derfor hater jeg mennesker som Putin og hans fascistiske og imperialistiske holdninger og adferd. Har det søåty deg at de nye ultranajonalister og neo-nazister fra vest-Europa valfarter til Kreml for å tilbe Putin og hans hofg av oligarker. De reiser da ikke til Ukraina for å prøve å finne Bandera-supportere. Selvsagt også fordi da må de lete godt. Det er nok å vise tilat Svoboda fikk mindre enn 2% av stemmene i siste parlamentsvalg – på linje med Rødt i Norge. Og en jeg kjenner som har deltatt i AZOV-bataljonen. (det er visstnok bare 1 igjen) sier om deres symbolbruk at det er mi hovedsak gutteleker. I bataljonen og dens ledelse var det overhodet ingen politisk indoktrinering slik vi kjenner det fra ulike kommunistiske land. Og i min hjemby Poltava, er det knapt mer enn 1 rød-svart glagg å se. Det du skulle vite merom, er hvordan nasjonalismen i Ukraina fremstår og hvordan den visualiseres. Det er så lsngt fra de karakteristikker som fremkommer i bloggen, som det går an å gå det. Prøv heller å sammenligne Svoboda med Fremskrittspartiet. Da får du det retteperspektivet på det.Bare at Fremskrittspartiet i Norge har makt. Det har ikke Svoboda. Og Pravu Sektor er enda mindre og ser snart ut til å gå i oppløsning etter at Yarosh trakk seg. Og slik Yarosh har uttalt seg i mange sammenhenger, klarer du ikke å finne nazistiske trekk ved ham.
   Så prøv heller å sett dere inn i hva nasjonalisme er i Ukraina, og hvilken positiv kragt den innebærer for kunne stå imot imperialisten fra nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.