Nyttig opprydding i begrepene

7

I en kronikk i Aftenposten har Civitas Kristin Clemet kritisert Senterpartiet for «populisme» og «trumpisme». I det hele tatt har hun så til de grader forelsket seg i dette «trumpisme»-begrepet sitt at hun slenger det om seg til høyre og venstre:

En nøktern vurdering tilsier at det særlig er Senterpartiet og Fremskrittspartiet som nå ser nytteverdien av å spille på motpolene by og land, folk og elite, eller vi i Norge og de andre.

Hva dette vil ha å si for valgkampen er ikke godt å si – men vi kan vel konstatere at «den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.

Hun får svar av Senterpartiets Anne Tvinnereim. Og av Bjørgulv Braanen, som skriver i Klassekampen 1. februar 2017:

Definisjonene på hva populisme er, spriker. I Store norske leksikon defineres det som «en ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til ‘folket’ i motsetning til ‘eliten’». Men gir det noen mening? Enhver sosial opprørsbevegelse, fra de franske revolusjonære på 1700-tallet til arbeiderbevegelsen i første halvdel av forrige århundre, hevdet å representere folket i motsetning til elite, adel og borgerskap. I politisk og sosiologisk teori betyr elite en liten gruppe av mektige mennesker som kontrollerer en uforholdsmessig stor andel av velstand, privilegier eller politisk makt i et samfunn. Sosiale opprørsbevegelser har alltid vært rettet mot denne typen eliter, og de har raust hevdet at de selv representerer folket mot makta. Spørsmålet er om vi vinner så mye på å kalle alle sosiale opprørsbevegelser opp gjennom historien for populistiske.

Å karakterisere politiske retninger man er uenig med som populister og slå dem i hartkorn med Trump, framstår i stedet som et retorisk kuppforsøk mot folk og bevegelser som er motstandere av sentralisering, markedsliberalisme og svekket nasjonal suverenitet.

Det er en kritikk som rammer flere enn Kristin Clemet.

I samme nummer av Klassekampen har økonomen Erik S. Reinert en artikkel der han viser hva nyliberalismen har ført til konkret i land som Ukraina, Latvia og Estland.

På 1990-tallet kom turen til den tidligere Sovjetunionen. Her førte frihandelssjokket til en halvering av industriproduksjonen, en halvering av landbruksproduksjonen og en halvering av lønningene. Som en del av denne prosessen falt forventet levealder for russiske menn med sju år, til under 58 år. …

Med avindustrialiseringen følger også avfolkning. Da Latvia mistet industrien forlot rundt 20 prosent av befolkningen landet. Det er nå over 500.000 færre innbyggere i Latvia enn da Muren falt.

Det er denne politikken som nå har fått seg et skudd for baugen. Reinert skriver:

I land som Georgia og Ukraina, der alle lag av folket er fattigere enn de var i 1989, er Trump en vekker. Hans handelsretorikk bryter totalt med nyliberalismens hykleri om at frihandel er i alles interesse. Trump bringer tilbake at handel også kan være krig med andre midler, som det en gang het. Borte er myten om at handel og markeder skaper spontan orden. Dette åpner for en mer aktiv økonomisk politikk à la Havanna-Charteret i verdens fattige land. …

Trump svekker nyliberalismen i verdens fattige land. De fleste forstår at et system som ikke engang fungerer i kapitalismens sentrum langt mindre kan fungere i den økonomiske periferien. Aldri så galt …

Dette var to viktige innspill å ta med seg i den videre debatten. Globalister av høyre- og venstretype elsker å stemple tilhengere av nasjonal sjølråderett som populister og helst slå dem i hartkorn med fascister av verste merke. Og man tør ikke en gang å analysere fenomenet Trump av redsel for smitte. Honnør til Braanen og Reinert for nyttige begrepsavklaringer.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. kjekt for Clemet å få vite litt om hva hun prater om… Vi kan jo i samma slengen se litt på etterstavelsen «isme».
  – Isme er en etterstavelse til fremmedord som brukes om sosiale, religiøse og åndshistoriske fenomener.
  Ved bruk av -ismeformer i kommunikasjon, vises det til en bestemt mening/troskategori for den som mottar informasjonen. Ved bruk av ismer i kommunikasjon er det en nødvendighet at partene besitter omtrent samme kunnskap om kategorien – ellers kan kategoriseringen i seg sjøl lage (mye styr) misforståelser. Tilsvarende -ist er en tilhenger av -ismen. F.eks en kommunist er tilhenger av kommunismen. og en mekanist er en tilhenger av mekanismen. Da gjenstår det bare å se hvordan den endelige beskrivelsen av «Trumpisme» vil bli seende ut i vårt Store Norske Leksikon ^^

 2. «Globalister av høyre- og venstretype elsker å stemple tilhengere av nasjonal sjølråderett som populister og helst slå dem i hartkorn med fascister av verste merke.»

  Skillelinjene idag går mellom GLOBALLISTER og NASJONALISTER.

  Det må være tillatt å være Norges patriot, og verne om vår egen kultur!

  • Det ER lov å være patriot og verne om egen kultur, det er vel akkurat derfor at teorist-nettverk som Civita må benytte seg av begrep som «populisme» og «trumpisme» når Senterpartiet offentilg forsvarer Norsk selvråderett.

 3. BEGREPET NASJONALISME

  Trumpismen har skapt et behov for å avklare meningsinnholdet i begreper som nasjonalisme og proteksjonisme. De begrepene har lenge vært brukt som skjellsord av kapitalismens globaliserte imperialister.

  Kristin Clemet i tenketanken Civita bommer stygt i sitt forsøk på å fortsette kapitalismens nedsettende omtale av disse begrepene, og forsøker seg med nye memer for å villede og desinformere folket.

  Hun får tilsvar som korrigerer og delvis avklarer, men jeg er ikke tilfreds med å lete etter begrunnelser i forgangne tiders begrepsforståelse. Da havner man i lenge etablerte ideologiske skyttergraver, som ikke bringer mye konstruktivt.

  Trupismen har skapt moment for endring. En endring bort fra «The Establishment» skal man ønske velkommen. Men jeg er ikke overbevist om Trumpismen er noe annet enn nazismens form for nasjonal-sosialisme. En isme det er lite sosialisme i, men mye fascisme i.

  Trump har hittil lovet mye til folket, men opptrer særdeles autoritært og totalitært, noe som ikke er spesielt folkelig demokratisk. Han har på nazismen vis klart definert fiendebilder, syndebukker, og erklært dem krig. Det får han jubel og stående applaus til fra de høyreekstreme miljø, deriblant ny-nazister, Ku Klux Klan m.fl. Det tar jeg som et varsler om at Trump ikke er helt den han gir seg ut for. Noe som indikerer negativ populisme. Dvs. at man sier én ting, men har en annen skjult agenda.

  En annen årsak til mitt forbehold om Trump´s nasjonalisme er hvem han omgir seg med, og måten det skjer på. Han lovet å fjerne den politiske sumpen ifra Capitol Hill, men å flytte dem derfra til Det Hvite Hus, og egen administrasjon, er ikke helt hva jeg hadde forventet.

  Det som behøver nasjonalisme og proteksjonisme idag er kampen imot det overnasjonale juridiske vesen som driver verden imot globalisert tyranni av en verdensregjering bestående av et lite fåtall ustyrtelig rike. Det er dem som eier det meste av bank, finans, media og et stort antall juridiske vesen de skjuler seg bak. Det hele er konstruert for å bryte ned nasjonenes forsvar imot deres globale piratvirksomhet. Fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning, i henhold til deres egen definisjon av «de fire friheter» er hva de er ute etter.

  Den nasjonalisme og proteksjonisme vi nå behøver må være innrettet for å bekjempe de overnasjonale globaliserte juridiske vesen som denne klikken av globaliserte pirater skjuler seg bak. Den må ikke avledes og avspores av rasisme, som setter kulturer og religioner opp imot hverandre.

  Det moment for endring som Trump har skapt kan brukes av alle nasjoner. For Norge og nordmenn betyr det å bryte med det overnasjonale juridiske vesen kalt: «EU», og det juridiske vesenets overnasjonale juridiske fangstnett kalt «EØS-avtalen».

  Brexit og Trumpit har vært et effektiv slag imot det globaliserte juridiske vesen. Det er dette som må følges opp av andre nasjoner i Europa, og i verden forøvrig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.