Norge ut av krigen i Syria

12
Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra
Arnljot Ask
Arnljot Ask

Av Arnljot Ask

Det burde bli klart for de som er ansvarlige for norsk krig at å bekjempe IS og annen terrorisme ved å bombe land sønder og sammen bare gjør vondt verre.

Vi drar i gang en kampanje for å få de norske soldatene hjem fra krigen i Syria. Hva er sjansen for at vi lykkes? Klarer vi å snu en utvikling der Norge har plassert seg som en trofast deltaker i kriger vår ledende allierte USA har satt i gang for å konsolidere, eller utvide, sin interessesfære?


Arnljot Ask er med i kampanjen Norge ut av krigen i Syria.


Det er flere forhold som peker i positiv retning. For det første er det nå forhandlinger i gang som har begrenset krigshandlingene i Syria. Hvorfor skal norske myndigheter da insistere på at Norge fortsatt skal delta i krigen? Burde vi ikke heller minske den militære aktiviteten ved å kalle norske soldater hjem?

Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra

Kamp mot terrorisme?
Mot dette hevder våre stats- og militære ledere at vi må delta i kampen mot IS, også militært, og at IS og al Qaida-grupperinger ikke er en del av våpenhvileavtalen. Samtidig holdes det hemmelig hvem de 60 norske spesialsoldatene med base i Jordan samarbeider med, annet enn at de inngår i styrkene til den USA-ledede koalisjonen mot IS.

I startfasen sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at vi skal være med å trene opp New Syrian Army (NSA). Talspersoner som samarbeider med restene av NSA som har overlevd, sier imidlertid at de også vil slåss mot regjeringen i Syria. Syria inngår helt klart i våpenhvileavtalen. Børge Brende kunne heller ikke bekrefte i sin nyttårsuttalelse om de vi trener opp der nede omfattes av våpenhvilen eller ikke.

Når vi ser på hvem USA har støttet opp under i Syria-krigen, og Søreide og Brendes begrunnelser for hva de norske soldatene driver med, er det ikke troverdig at Norge deltar først og fremst for å krige mot IS. Forsvarsdepartementet har nå hatt ni måneder på seg til å svare på spørsmålene Norges Fredsråd stilte dem ved gjentatte anledninger om oppgavene til de norske soldatene i Syria. Inntil annet er sannsynliggjort må vi derfor oppsummere at den norske krigsinnsatsen bidrar til å sabotere pågående fredsforhandlingene. Hvor lenge kan stortingsflertallet godta det?

Den trofaste allierte
Det burde snart bli klart for de som er ansvarlige for norsk krigsinnsats utenfor landets grenser, at å bekjempe IS og annen terrorisme ved å bombe land sønder og sammen bare gjør vondt verre. Erfaringene fra både Afghanistan, Irak, Libya og nå Syria viser at dette forsterker terroren, ikke bare der men også i vår del av verden. Terroristene er avhengig av krig, og ødelagte stater er deres arena. Å avslutte de såkalte krigene mot terror, og innsnevre terroristenes grunnlag for å mobilisere nye krigere, burde derfor være det mest fornuftige.

Hvis vi antar at våre styresmakter ikke er tungnemme, må det være andre forklaringer som ligger til grunn for at Norge deltar i krigen i Syria. Det må også være andre forklaringer som ligger til grunn for at Norge har om lag 50 spesialsoldater som støtter opp om USAs krig i Afghanistan, over to år etter at den skulle avsluttes.

Det er ikke urimelig å påstå at den mest tungtveiende grunnen til at Norge har spesialsoldater i Jordan/Syria er den samme som Godal-utvalget pekte på som avgjørende for Norges deltakelse i Afghanistan-krigen: for å oppfylle våre allianseforpliktelser til USA og NATO.

Trump-tiden
Det leder til det andre forholdet som gjør at det nå burde være en sjanse til å få de norske soldatene hjem igjen innen sommeren er over: I lys av valget av Trump, burde ikke det være tidspunktet å innta en mer sjølstendig holdning til hva slags utenlandsoppdrag vi skal sende norske soldater til?

Trump har utnevnt Afghanistan- og Irak-veteranen «Mad Dog» Mattis som forsvarsminister og har uttalt at IS skal «knuses». Hvis ikke Norge inntar en selvstendig holdning kan vi fort ende opp med å applaudere enda sterkere doser av en medisinen som forverre sjukdommen. Hvilke politikere vil gå inn i valget til høsten som delaktige, når de allerede i dag ikke kan forsvare krigspolitikken med holdbare argumenter?

Lærdom fra fortiden
I 2004 henta Norge hjem soldatene som assisterte Tony Blair i Basra-regionen i Irak. Med litt ekstra innsats utover våren og med støtte fra Stortings-partiene som er imot Syria-oppdraget (SP, SV og MDG) burde det være mulig å få det til igjen.

Den gang, i 2003, hadde Stortinget gitt Bondevik støtte i hans løfte til Bush. Norge skulle sende en tropp på 150 soldater til Irak, for at Bondevik skulle få audiens i Det Hvite Hus på sitt USA-besøk i 2003. Støtten ble gitt på tross av at vi hadde avslått å være med på invasjonen noen måneder før. Også da var SP og SV imot, sammen med RV (Rødt sin forgjenger).

Nøkkelen Arbeiderpartiet
Utover høsten ble det startet en kampanje for å få disse soldatene hjem igjen, lik den vi nå er i gang med. Den gang kastet Oslo Arbeiderparti, med Jan Bøhler og Marianne Martinsen seg prisverdig inn i dette arbeidet. Kanskje kan de gjøre det samme nå. Kanskje kan de få Anniken Huitfeldt til å gjenta det Thorbjørn Jagland gjorde våren 2004: å bryte alliansen med Høyre om å stå «last og brast» med USAs tragiske og folkerettsstridige krig?

Kanskje snudde AP som et ledd i den lange valgkampen mot 2005. Motivet for å snu nå burde ikke være mindre. De har selv stor interesse i å slippe å dra med seg denne krigen hvis de igjen skal overta regjeringskontorene. AP sitter også med nøkkelen for stortingsflertall for å få henta soldatene hjem

Å legge press nedenfra for at dette skal skje er det umiddelbare målet for aksjonen «Norge ut av Syria-krigen». Klarer vi dette vil det også være et viktig skritt mot en bredere og mer åpen debatt om Norges helhetlige utenrikspolitikk. Her vil det være mange forskjellige syn, også blant oss som støtter denne kampanjen. Men alle vil ha fordel av at vi kommer oss ut av den folkerettsstridige krigen som allerede har lagt ett land til i grus og ført til grusomme krigsforbrytelser mot det syriske folket.

Arnljot Ask
Norge ut av krigen i Syria.

KampanjeStøtt oss

12 KOMMENTARER

 1. Flott tiltak dette,så før mitt navn også på lista. (har motvilje mot å blogge meg inn på facebook)
  Det jeg imidlertid ikke skjønner ved det lille som er av venstreorientert aktivisme i Norge,er at det
  ikke er laget en tilsvarende aksjon om å få US-Marines ut av Værnes Garnison.
  Igår hadde vi den sjokkmelding at SV går inn for totalopprustning av Norge på alle nivåer,men partiet ved Fylkesnes
  i Troms redegjør ikke om dette nye militarprosjektet skal kjempe mot USA eller Russland.(KK 13 feb 2017)
  Det kan fortone seg som om SV ikke har oppfattet at norske elitestyrker allerede er aktive i Baltikum og Jordan på USAs premisser. Alle partier i Norge er Nato-partier,så SVs prosjekt er objektivt sett arbeid for Pentagons militære verdenshegemoni -nå også i Norge.
  Det er sannelig mye vanvittig i dette landet nå. (artikkel om dette tema i derimot.no)
  På lista: Jan Hårstad.

 2. Et godt tiltak Arnljot Ask.
  En kampanje for å få de norske soldatene hjem fra krigen i Syria er et godt tiltak.
  Både Norge og Europa står i et svært farlig veiskille innenfor krig – stikk motsatt forsvarspolitikk enn det folk ønsker. Ingen fra det norske folk ønsker mer krig. Det er kun et fåtall personer på Stortinget som ønsker krig.
  Se til Sverige. Myndighetene, media og politiet holder bevisst tilbake opplysninger om hvor gal landets tilstand er. Dette vil på ett eller annet tidspunkt eksplodere.
  34.000 eldre får ikke plass på eldrehjem i Sverige på grunn av at pengene er benyttet på innvandringen. Selvsagt går det ut over hele den offentlige velstanden.

  Det første prinsipielle spørsmålet vi må stille er hvor mange av de 65 millioner flyktningene vi har forvaltningsplass til i Norge ? Både politiet og forvaltningen har kollapset for flere år siden, så svært mange klarer vi nok ikke å håndtere. Vi kan muligens ikke starter først med å bli personlig kjent med hvert enkelt individ av de 65 millionene – for da ønsker vi mest sannsynlig at vi da selvfølgelig ønsker å hjelpe 60 millioner av de 65 millionene.

  Personlig tror jeg våre politikere tenker på sitt folk. De tenker mer på sin økonomiske fremtid og neste valg.

  Må vi ha krig for å få folk til å tenke ?

  Vi må nå stille spørsmål omkring flere av våre lederes avgjørelser de senere år. Politikerne lyver til oss daglig. De har vært med å startet krig i Libya, Agfanistan osv. Politikerne lyver å sier at de bygger fred, mens soldatene sier de er i krig. Politikerne og departementene har siste årene ansatt et stort antall kommunikasjonsmedarbeidere for at løgnene skal bli vanskelig å oppdage.

  Politikerne har solgt hele gullbeholdningen som skal være folkets sikkerhet dersom landet kommer inn i en krisesituasjon. Nå er vi snart i en krise. Andre staters personer har kontroll på nødnett, strømnett, internett, mobilnett og pengene. Stoppes et eller flere nett samtidig i en måned – så er landet i en større krise enn noen har tenkt over. Landets kontantbeholdning rekker muligens en måned. Kontantbeholdningen i vårt land er styrt av andre land. Litt gift i Oslo vannverk, eller i de andre byers vannverk, så er det en rekke alvorlige kriser samtidig. Landet har aldri vært så sårbar siden krigens dager.

  Det er betydelige svikt i barnevernet, sykehus, nav, eldre osv…

  Det er gått inn milliarder på milliarder de siste 20 årene i hver enkel sektor uten at oppgavene er løst. Vårt land har et av verdens største pengebinge og verdens største mulighet til å kunne bli verdens beste politi osv… Bare se til signalanleggene, psykisk helsevern, barnevern osv. Politiet blir bare verre og verre. Både politi og politikere lyver om alle forhold. Vi kan rett og slett ikke stole på våre ledere lengre.

  Folket må nå kreve at politikere og offentlige ansatte må inngå en ny avtale med folket. Dette kan løses svært enkelt med at alle offentlige ansatte må inngå en ny lojalitetsavtale, der de også ansvarliggjøres for brudd på lov. Situasjonen er i dag slik at ingen offentlige ansatt blir straffet, mens sivilsamfunnet skal rammes hardt.

 3. Anbefaler å slå opp Timber Sycamore på wikipedia. Der får man et godt innblikk i hva US og britene har drevet med i Jordan de siste 4 årene for å holde krigen mot Syria igang. Siden Norge sendte soldater til Jordan har vi ikke hørt et pip fra norske myndigheter som henviser til «Operasjonell sikkerhet» når journalister spør om hva de egentlig driver med.
  Den Nye Syriske Armeen (NSYA) som vår statsminister sa vii skulle trene og slåss med eksisterer ikke mere. Gruppen hadde det på forsommeren ifjor travelt med å forsvare basen sin i Al Tanf mot flere selvmordsangrep fra ISIS. Den endelige spikeren i kista kom i slutten av juli i fjor, da gruppen, støttet av helikoptre forsøkte å innta byen Bukamal i det sørøstlige hjørnet av Syria, på grensen til Irak. ISIS slaktet ned dusinvis av styrken, overtok mye av biler og våpen og sørget for å halshogge en del av fangene. Alt dette er veldokumentert på video. I tillegg beslagla ISIS videoer fra treningsleiren i Al Tanf. De viser amerikanske og britiske offiserer i trening med de syriske opprørerne.
  Vi får håpe at de norske ikke hadde rukket å komme før dette skjedde. Men spørsmålet er jo fortsatt hva i all verden de holder på med nå , etter at de opprinnelige forutsetningene ikke lenger er tilstede. Et annet spørsmål som våre folkevalgte burde ta rede på er hvem som kommanderer den norske styrken. Så vidt jeg husker opplyste Regjeringen Stortinget om at det var Pentagon, dvs US forsvarsdept. Meg bekjent er det CIA som driver operasjonene i Jordan . Har Solberg feilinformert Stortinget?

 4. Ja de norske poltikere er HORER for Tptb , og så lenge ingen gidder å bry seg annet en et par tusen oppegående folk har dem heller intet å frykte. Er bare å innse det. Folk flest er ignorant med vilje, bryr seg ikke en dritt om noe annet enn å ete, drite , drekke å pule. Det kommer aldri til å skje en dritt fordi mesteparten av folk er sauer og er mest fornøyd med å bli fortalt hva de skal tenke å mene. Så lenge dem har spenn til å kjøpe siste dritt av ubrukeli teknosøppel kan millioner av unger bli misbrukt, og drept , og de fleste rister på hodet og tenker- sånt skjer bare på film. Menneskene fortjener det som venter dm. En avskyelig egosentrisk møkkasivilisasjon av destruktive individer. Winter is coming

 5. Prisverdig initiativ. Men det ser ut som oppropet blander sammen to ting: NATO-aksjonen i Libya tok ikke sikte på å bekjempe terror, men var eksplisitt retta inn mot regimeskifte. Terroren og IS sitt inntog (med den tilhørende flyktningkatastrofa) kom som en utilsikta konsekvens av NATO-aksjonen og Gadafis fall. I Syria er siktemålet eksplisitt å bekjempe terror og IS. Problemet er likevel at en heller ikke her har gjort noen fullgod utgreiing av utilsikta konsekvenser (eventuelt at en bevisst holder skjult konsekvenser en er klar over for offentligheita). I Afghanistan var siktemålet regimeskifte som middel til å bekjempe terror, men uten at målet blei nådd. I Irak var målet bare regimeskifte, mens en satt igjen med IS, terror, blodtapping av sivilbefolkninga og en flyktningstrøm uten sidestykke i landets historie.

  • Listen to the audio. ( lydfila ligger i artikkelen her:)

   Key Kerry moments at 02:00, and again at approximately 18:30 forward.
   The discussion from 18:30 through to 29:00 are exceptionally revealing and should be listened to by anyone who has wondered what was going on in Syria. Kerry even makes mention of the “Responsibility to Protect, or R2P” principle:

   januar 2017
   http://www.voltairenet.org/article195015.html

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.