Hva snakket Trump og Putin om på telefon?

0

Telefondiplomati: 28. januar 2017 hadde presidentene Donald Trump og Vladimir Putin en timelang samtale på telefon. Det foreligger som vanlig ikke noe offisielt referat fra samtalen, men ved å lese både de russiske og amerikanske sammendragene, kan man danne seg et bilde av hva samtalen handlet om.

Sammendraget i New York Times sier at de to snakket om å reparere forbindelsene mellom de to landa. NYT sier at tonen i samtalen var varm, noe som antyder et markant skifte fra Barack Obamas siste periode.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver at:

«The presidents spoke in favor of creating real coordination of Russian and American actions with a purpose to defeat the ISIL (the former name of the Islamic State) and other terrorist groups in Syria,»

Dette samsvarer med det NYT skriver.

Tass skriver også:

«The pressing international problems, including tackling terrorism, the developments in the Middle East, the Arab-Israeli conflict, the strategic stability and non-proliferation area, the situation around Iran’s nuclear program and the Korean Peninsula were discussed in detail. The key aspects of the Ukrainian crisis have been touched upon as well. It has been agreed to establish partner-type cooperation in those and other areas,» the Kremlin press service said in a statement.

Også NYT sier at de to snakket om kampen mot terrorismen og spesielt IS. Resten av lista er de også enige om. Med ett unntak: Ifølge NYT «kom ikke Ukraina opp i noen virkelig detaljert betydning».

Det har vært snakket om på forhånd at Trump ville signalisere en avslutning på sanksjonene mot Russland. Men det går fram av referatene at spørsmålet om sanksjoner ikke var oppe i det hele tatt. Fra russisk side har det ikke vært noen prioritert sak å få opphevet sanksjonene. Russland har lært seg til å leve med dem, og for russisk innenriksøkonomi har de til en viss grad vært fordelaktige, fordi de har stimulert til egenproduksjon.

Det er først og fremst Europa som har vært skadelidende av sanksjonene. Derfor er det nokså overraskende det som framgår av artikkelen i NYT at president François Hollandes kontor sier at den franske presidenten har lagt press på Trump om ikke å oppheve sanksjonene. Dette er nokså spesielt, tatt i betraktning at Frankrike har tapt mange arbeidsplasser på sanksjonene og har en rekordhøy arbeidsløshet.

Forut for samtalen med Putin hadde Trump også en samtale med Angela Merkel, men tonen skal ha vært langt fra varm. Trump skal ha forsikret om sin støtte til NATO, men ha gjentatt at NATO-landa må øke sine økonomiske bidrag til alliansen.

Det er mange skjær i sjøen i forholdet mellom Russland og USA, og det er ingen grunn til å tro at det vil bli lett å rydde hindringer av veien.Russlands utenriksminister Sergeij Lavrov sier at Russland «ikke har noen illusjoner eller naive forventinger» om en gjenoppretting av forbindelsene mellom de to landa. Det går fram av meldingene at stabene til de to presidentene skal forberede et møte dem i mellom.

Hvis det skulle vise seg at de to landa skulle klare å normalisere forbindelsene, ville det avgjort være en fordel.

Men USA har rykket tunge styrker fram mot Russlands grenser den siste måneden av Obamas periode, og det er foreløpig ingenting som tilsier at de vil bli trukket tilbake med det første.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.