Brunsverting i Klassekampen

0
Av Øyvind Andresen

Etter en lengre tur i utlandet ser jeg til min forferdelse at Klassekampen 28. desember 2016 trykker en tekst der mitt navn blir knyttet direkte til fascisme og nazisme. Det er i kronikken «Venstresida og den nye fascismen» av Ronny Kjelsberg som først ble publisert på nettstedet Radikal Portal.
Uten reservasjoner blir mitt politiske ståsted assosiert med «brunskjorter», «historisk fascisme», «nynazisme» og «anti-semittismen».

Kjelsbergs metode for å sverte sine meningsmotstandere, blir avslørt i følgende avsnitt:

Et eksempel, signert Øyvind Andresen og publisert både på hans egen blogg og på steigan.no, viser svært tydelig hvor langt det ideologiske forfallet hos enkelte på venstresida har gått:

«Begreper som «venstreside» og «høyreside» er også nå helt uten mening. Det dreier seg ikke om «venstre» eller «høyre», kampen står mellom globalistene og anti-globalistene.»

Ut fra dette enkeltsitatet fra min blogg utleder Kjelsberg følgende:

Klasseperspektivet er lagt bort. Nasjonalismen står igjen. Det er også greit å merke seg begrepene «globalist» og «globalisme». Disse har ikke vært brukt særlig mye på norsk tidligere, man har i den politiske debatten heller snakket om «globalisering». Det er begreper som brukes i hovedsak av høyreekstreme og konspirasjonsmiljøer. Nazister bruker det f.eks. som kodeord om jøder, inn i de kjente konspirasjonsteoriene om «finansjøder».

Kjelsbergs metode er altså å trekke ut en formulering fra sammenhengen det står i, deretter å klistre dette sitatet til de verste forbryterne i historia!

Det er også Kjelsbergs problem at han ikke forstår at det går an å kombinere klassekamp med kamp for nasjonal sjølråderett, noe som har en stolt tradisjon i norsk historie.

Jeg er også forundret over Klassekampens rolle i denne saken. Det framgår følgende av Kjelsbergs blogg:

Klassekampen ville gjerne trykke en kortversjon av Radikal Portal-teksten min som kronikk, og det fikk de selvsagt lov til.

Det er altså Klassekampen som har tatt initiativ til å trykke denne kronikken, med henvisning på forsida, uten at jeg har blitt varslet på forhånd om de alvorlige anklagene kronikken fremmer.

Dette er en enorm skuffelse å få oppleve dette for en som har vært støttespiller, selger og bidragsyter til avisa gjennom flere tiår.

Redaksjonell kommentar: 

Klassekampen har lagt til følgende under innlegget, med svært små skift: 

"Vi beklager at vi ikke gjennomførte et tilstrekkelig redaksjonelt arbeid med dette innlegget."

(Dette innlegget sto som leserinnlegg i Klassekampen 24. januar 2017.)

 

Se også:

Forrige artikkelTerrorister bakom akut vattenbrist i Damaskus
Neste artikkelHva er vår strategi mot måletyranniet?
Øyvind Andresen
Øyvind Andresen er pensjonert lektor og fagbokforfatter. Han publiserer Andresens blogg.