Hvordan klarte identitetspolitikken å feste grepet?

52

Den første delen av det 21. århundre har vært katastrofal for vestlig venstreside. De fleste partiene og bevegelsene har forlatt klassekampen og gått over til identitetspolitikk. Om kontakten med arbeiderklassen var dårlig før, har den nesten blitt fullstendig brutt. Dette har langt på vei ødelagt den anti-imperialistiske kampen og gjort det mulig for høyrepopulistiske partier å sikre seg sterke posisjoner i arbeiderklassen. Dette er et forræderi mot arbeiderklassen som er på nivå med det som den andre internasjonalen begikk for vel hundre år siden. Men hvordan kunne det skje?

Det begynte i USA

Det vil ta tid å kartlegge årsakene til dette sammenbruddet og følge utviklinga fram til dagens situasjon. Men vi kan begynne med å se på starten, og de kan det være lurt å vende blikket mot USAs universitetsmiljø. I boka No logo fra 1999 gir den kanadiske forfatteren Naomi Klein oss noen interessante innsikter.

corporate-usa

Klein forteller om perioden da de kapitalistiske storselskapene vant innpass på de amerikanske universitetene for så å ta fullstendig kontroll. Det som er oppsiktsvekkende, skriver Klein, er at det var så liten motstand mot at store selskaper gradvis etablerte seg på campus. Hun refererer sosiologiprofessor Jannice Newson ved York University som sier:

På overflaten er det lettere å gjøre rede for den økende erkjennelsen av universitetenes nære bindinger til storselskaper, enn å redegjøre for den manglende motstanden mot dette.

Og Klein skriver:

Newsons kritikk kunne gjerne bli utvidet til å omfatte studentaktivister, som på mystisk vis var fraværende fra ikke-debatten om storselskapene fram til midten av 1990-tallet. Årsaken til mangelen på campusmobilisering er dessverre rett og slett egeninteresse. Fram til midten av 90-tallet virket det som den økende innflytelsen fra storselskapene på undervisningen, nesten utelukkende rettet seg mot ingeniørutdanninger, lederskoler og vitenskapslaboratorier.

Radikale studenter har alltid hatt lett for å avskrive disse fakultetene som håpløst kompromitterte ytre høyrebastioner. Hvem bryr seg om hva som skjer i den delen av campus, så lenge de mer tradisjonelt progressive områdene (litteratur, kulturstudier, politiske vitenskaper, historie og kunst) fikk være i fred? Og så lenge professorer og studenter innenfor kunst og humaniora forble likegyldige til denne radikale endringen i campuskulturen og prioriteringer, sto de fritt til å følge andre interesser – og det var mange til salgs.

For eksempel var mer enn noen få av de radikale, med sine trygge ansettelsesvilkår, mer opptatt av sin egen postmoderne erkjennelse av at sannheten selv er en konstruksjon, enn å plante sosialistiske ideer i unge hoder. Dette gjorde det intellektuelt uholdbart for mange akademikere å så mye som delta i politiske diskusjoner som måtte favorisere en utdanningsmodell (offentlig) i forhold til en annen (storselskapstyrt). Og siden sannheten er relativ, hvem kan påstå at Platons dialoger er mer av en «autoritet» enn Fox’ Anastasia? Denne akademiske trenden gjelder imidlertid bare noen få av dem som var «savnet i kamp». Mange andre radikale på campus var fortsatt innstilt på en god, gammeldags politisk kamp. Men i de viktigste årene av storselskapenes invadering av campus, var de bundet opp i en annerledes kamp: de altoppslukende kjønns- og rasedebattene i de såkalte krigene om det politisk korrekte.

Som vi vil se i neste kapittel: hvis studentene tillot seg selv å bli gjort til et prøve-marked, var det delvis fordi de var opptatt med andre ting. De hadde det travelt med å utfordre sine professorer på saklig grunnlag om retningslinjer og behovet for å skjerpe campus-politikken mot seksuell trakassering. Og hvis professorene mislyktes med å forhindre at den frie, akademiske diskursen ble solgt for raske penger, kan dette også skyldes at de var fullstendig opptatt av å forsvare seg selv mot sine egne «McCarthyistiske» studenter.

Så der var de, alle sammen, i full gang med kampen om kvinnestudier og den siste backlashboka, mens campus ble kjøpt opp under føttene deres. Først da politikken om personal-representasjon ble overtatt av merkevarebygging, begynte både studenter og professorer å vende seg bort fra krangelen med hverandre – og innse at de hadde en mektigere fiende.

Jeg tror dette er en riktig observasjon. Korporasjonene kunne sikre seg kontrollen i akademia nesten uten motstand fordi både studenter og lærere opptatt av noe helt annet, nemlig identitetspolitikk. Men jeg tror også at Klein i 1999 kanskje var for optimistisk, for kampen for liksomsaker som «safe spaces» og politisk korrekt språk har antatt helt andre dimensjoner de siste femten årene.

Korporasjonene og identitet

Men kanskje gir boka hennes, No logo, enda mer av svaret. For ikke bare ble den nærsynte opptattheten av identitetspolitikk det veldig lett for korporasjonene å vinne hegemoniet på campus. Men nettopp «identitet» ble jo det helt sentrale i korporasjonenes logobygging. Mens klassekampen truer korporasjonenes klasseinteresser er det ingenting ved identitetspolitikken som truer kapitalens dominans. Tvert om: merkevarebygging handler jo om identiteter, så markedsførerne kan fint spille på interessen for identitet når de bygger ut selskapenes posisjoner. Og det ser jo ut som det er netteop det som har skjedd.

World Economic Forum er en allianse av de 1000 rikeste selskapene i verden og det er helt tydelig at de har sett dette potensialet. På deres møte i Davos 2016 var kjønn og legning hovedtemaer, og USAs visepresident Joe Biden var i Davos spesielt for å snakke om LGBT. Han hadde møter om dette med toppsjefene i Coca cola og Airbnb og han sa til dem at de måtte gå i spissen på dette området.

Ved å fjerne klassekampen som det sentrale i politikken og innføre identiteter som det sentrale endrer man både forklaringsmodell og forholdet mellom fiender og venner. Store deler av arbeiderklassen havner på fiendens side og den liberale, imperialistiske overklassen blir våre venner. (Dette sier man jo ikke, for da ville retorikken falle sammen. Men det skjer i virkeligheten.)

Globalisme erstatter anti-imperialisme

Korporasjonene markedsfører seg som progressive, og som alltid er de herskende ideene den herskende klassens ideer. Vi ser hvordan milliardærene satser på veldedighet og bistand, som bare er en annen måte å bygge ut sin globale utplyndring på. Dette går hjem hos en småborgerlig venstreside som også har omfavnet globalismen.

Globalismen tegner en verden der statene ikke lenger har så stor betydning. Og når statene ikke betyr noe særlig, betyr også statsborgerskap noe særlig. (Og siden nasjonalstaten er det eneste rammeverket som kan gi demokrati, forsvinner også demokratiet i samme sluket.)

Nasjonalstatene er den viktigste hindringa mot at korporasjonene kan sikre seg full kontroll over ressursene og markedene. Derfor passer det godt at anti-imperialismen er omtolket til globalisme. Med identitetspolitikken som redskap har dermed korporasjonene lykkes i å få venstrepartiene til å svikte arbeiderklassen og langt på vei også blitt støttespillere for korporasjonenes kamp for å rasere nasjonalstatene.

 

Les også: Problemet med det nyliberale venstre

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


52 KOMMENTARER

 1. «Ved å fjerne klassekampen som det sentrale i politikken og innføre identiteter som det sentrale endrer man både forklaringsmodell og forholdet mellom fiender og venner. Store deler av arbeiderklassen havner på fiendens side og den liberale, imperialistiske overklassen blir våre venner.» Dette er essensielt krumspringet eliten foretar for å splitte folk og deres oppfatninger av hva som utspiller seg for tiden. Og vi sitter skamfullt og beskuer NRK, som på vegne av de store nyhetsaktørene serverer latterligheter om at Putin & co sørget for Trumps seier i valget. Om Trump blir kviset ut og ikke får tiltre blir spennende å se, men uansett begynner det å bli tydelig, i all sin gru, hvor dårlig det står til med den vestlige samfunnsmodellen, eller snarere illusjonen om den. Jeg synes det er interessant at avtroppende leder for WPA (world press association) allerede i 1914 uttalte i sin avskjedstale at «there is no such thing as a free press in America», og en kan bare forestille seg hvor grundig tvangstrøyemediene har blitt strømlinjeformet de siste hundre årene siden dette. Det er ikke særlig lystbetont, som en fritt tenkende, å være vitne til alt dette.

 2. Klassekampen er enkel. Det er «DE» mot «OSS».

  Denne kampen er snart tapt. Hvorfor det? Fordi den blir ført på gårsdagens premisser.
  Arbeiderklassen er borte. Studentene er ikke lenger i opposisjon. Politikerne er overveldet av utenlandske maktorganisasjoner. Bankene og Verdens multinasjonale selskaper er kontrollert av «DEM». Pressen er kjøpt opp og korrumpert av «DEM». Gud, familie, nærsamfunn og lokal kultur har mistet sin betydning. Til og med vår kjønnsmessige tilhørighet er med på å gjøre oss usikre, mannen er feminisert og kvinnene er forvirret.
  Krig, matmangel, klimakatastrofer, menneskeskapte jordskjelv med påfølgende tsunamier og muligens nye sykdomsepedemier, står sannsynligvis på programmet.

  Så nå er vel tiden snart inne til å våkne opp, før det er for sent:
  Hvem er «DE» – hvorledes har «DE» oppnådd den makten «DE» har og hva er «DERES» agenda? Deretter kan, dersom «VI» kan bli enige, diskutere hvordan «DE» best kan bekjempes.

  NB! Dette er ikke en kamp som kan føres hjemme på «gutterommet». Dette er en kamp som må føres på alle plan, mot en foreløpig overmakt, som i tillegg til økonomisk og politisk makt, henter sin inspirasjon fra fortidens trosretninger, inklusive occulte ritualer som inkluderer dopmisbruk, seksorgier, menneskeofringer og mye annet som ikke tåler dagens lys.

  • Og, disse siste påstandene, som sikkert kunne vært oppe til kritikk, burde ikke være det. Årsaken er, at det spiller liten rolle hva vi måtte mene, så lenge Eliten er fullstendig overbevist om, at det finnes krefter som kjemper på deres side, som de kan tappe inn på for å få tilgang til vitenskapelig kunnskap, slik Werner von Braun innrømmet, eller økonomisk og politisk makt.

   • «som de kan tappe inn på for å få tilgang til vitenskapelig kunnskap, slik Werner von Braun innrømmet, eller økonomisk og politisk makt.»
    Har du noen link på det Klausen ?

    • Hvis du Googler følgende, vil du finne mye stoff om Nazistenes forhold til det overnaturlige.
     «VRIL supernatural Wernher von Braun»
     «Wernher von Braun Satanism»

     • Vil slenge inn et tips i tråden her: Dr. Joseph P. Farrell. Tror ingen har servert mer kunnskap om nazistenes hemmelige våpenprogrammer og okkulte forbindelser enn Farrel. I tillegg til en rekke bøker har mannen også en blogg: gizadeathstar.com Kanskje litt spekulativ, men definitiv morsom og kunnskapsrik. Mange intervjuer med ham på tuben.

     • Støtter Svein her.

      Dr Joseph P. Farrell har også interessante synspunkter på USA´s undervisningssystem (eller mangel på sådan).
      Siste intervju, var på .caravantomidnight.com. (krever abonnement eller kjøp av episode, men kan absolutt anbefales)

      Episode 659 – Gerald Celente & Dr. Joseph Farrell Thursday December 15th 2016
      In this edition we welcome the publisher of the Trends Journal, Gerald Celente, to cover topics of Snowflakes and their professors, the global economy, President-Elect Trump’s victory and more. Then we speak to Dr. Joseph Farrell about the state of our lacking education system and what needs to be changed to increase the critical thinking in public school, and the reliability of memory.

      En annen med interessante synspunkter relevante for debatten, er denne intelligente, vel researchede personen som, dersom man kan leve med hans litt crazy form, har vist seg ha mye å bidra med på de fleste områder:

      «The most obvious answer to the paradox of ‘high IQ liberals’ is that Universities, and even High Schools, have become infested with liberals/Marxists who miseducate their students. Though certainly true, the psychological roots of the mental disorder known as ‘liberalism’ run much deeper than these superficial intellectual causes».
      http://tomatobubble.com/libtards.html

  • Tror du er inne på noe der. Satt akkurat og leste i den siste boka til Jim Rickards: The Road to Ruin The Global Elite’s Secret Plan for the next Financial Crisis. På side 58 har han en god beskrivelse av elitens struktur. Han beskriver bl.a. George Soros som en av elitens «supercarriers». «Presidents and prime ministers are not unimportant, yet they come and go. Elite supercarriers remain influential for decades.» Rickards skriver : «…The agenda is simple: world money, world taxation, and world order.»

   Han skriver også: «Another meme favored by conspiracy mongers is that the global elite is malevolent. A more serious problem than elites’ doing evil is they believe they’re doing good. This insulates them from self-examination».

   • Takk skal du ha. Dette var interessant informasjon.
    I forbindelse med Long-Term Capital Management (LTCM sin krise i 1998, var Jim Rickards en sentral person i arbeidet med å finne en løsning. Dette var første gang søkelyset ble satt på finansielle derivater.
    Siden den gang, har jeg hatt inntrykk av, at han var Elitens mann.

 3. Her på hjemmebane har min opplevelse av denne trenden vært for eksempel kvinnlig innpass i lederstillinger. Selv kvinnelige ledere i store selskap og styreverv blir sett på som progressivt. Unge fremadstormende karrieremenn tar seg av sine barn og tar barselpermisjon er et annet eksempel. Ikke forde dette ikke har positive sider, men det har skjedd samtidig som begreper som klassekamp og imperialisme blir floskler som de færreste tør ta i sin munn. Ikke rart at Hillary blir sett på som et forbilde for norske feminister.
  Slik jeg ser det startet dette tidelig på 1980 tallet. Kapitalismen ble ufarliggjort, alle de revolusjonære orda ble til tabu på venstresiden og unge studenter orienterte seg mot karriere. Mulighetene for det begynte jo å bli store på den tiden.

 4. Det er ikke nødvendig,etter min oppfatning, å argumentere mot venstresidens kulturradikalisme og identitetspolitikk i seg selv. Men kulturradikalisme og identitetspolitikk uten en oppdatert systemkritikk er å gå «fra knytneve til pekefinger» med en selvrettferdig og dømmende retorikk som virker unødvendig splittende. Mens vi ser at nettopp den oppdaterte systemkritikken virker samlende og overskrider mange gamle og utlevde skillelinjer. Vi må altså utfordre de kulturradikale identitetspolitikerne til å ta opp i seg den oppdaterte systemkritikken – uten å støte dem fra oss.

  • Resepten din skal jeg knapt si mye om, jeg tror du har prinsipielt helt rett, men er som vanlig reservert ifht. muligheten for at det faktisk er mulig å fremskynde noen apetitt på en ny og mer relevant analyse med dertil hørende systemkritikk hos den gruppen for øyeblikket. De slipper jo å gjøre jobben med å formulere den, alt er ferdig servert fra andre hold allerede, og det er bare å hive seg på/ hive innpå. Så når de da ikke gjør det, enn si verdiger måltidet så mye som et blikk, er de jo ikke synderlig interesserte. En ikke ubetydelig kontingent kommer imidlertid til å komme etter som skamfulle bikkjer når de har fått et par uventede dører i trynet og forstår at de har blitt brukt og ikke trengs lenger.

   Men første ledd, om nødvendigheten/ relevansen av argumentasjon mot venstresidens kulturradikalisme og identitetspolitikk i seg selv, eller ikke, har jeg en kommentar til:

   Steigan åpner analysen med spørsmålet om hvordan identitetspolitikken klarte å feste grepet, men svarer etter min mening noe ufullstendig på det. Det finnes et enkelt svar på det spørsmålet, og det er at identitetspolitikken selvfølgelig kunne «feste grepet» fordi den er noe mer og eldre enn det par tiår gamle fremstøtet fra herskerklassen for nok en gang å kuppe motkulturelle strømninger til egen gevinst, som artikkelen og sitatene fra Klein synes å ta som utgangspunkt. Hvis man skal beholde et relativt kort tidsperspektiv på fenomenet, og ikke trekke røttene hundrevis av år tilbake – slik man kunne gjort, er et bedre sted å sette startpunkt for det som i dag er blitt identitetspolitikken som her debatteres heller 1960 og 70-tallets helt nødvendige og uunngåelige opprør mot et forstokket, forgubbet, patriarkalsk, sneversynt og autoritært samfunn, slik det opplevdes av millioner av lavstatusmennesker som kvinner, barn/ ungdom og arbeidsfolk, og der den for eksempel den eneste aksepterte bedring av kvinners vilkår før og gjennom femtitallet var vaskemaskinen. Ungdomsgenerasjon og ungdomskultur var ikke engang funnet opp, det var rett fra barn til voksenrollen, enten det innebar skole og studier eller rett på jobb fra svært ung alder. Det blir for lettvint å underkjenne eller ignorere hele hippietida, 68-opprøret, kvinnekampen, barnekampen, den gamle fredsbevegelsen og dermed bortimot hele det forrige kulturelle paradigmeskiftet i vesten som har fått så mye å si på godt og vondt, for å kunne hevde at identitetspolitikken er noe dævelskap som er funnet opp av kapitalistene for å avlede og splitte arbeiderklassen. Den ble ikke det. Men ja, den er blitt kuppet og fremelsket til denne funksjonen senere, så diskusjonen omkring den biten er relevant i seg selv, men som alltid bør et utfyllende, mest mulig sannferdig og ikke til formålet altfor skreddersydd historisk bakteppe ligge til grunn for analysen. Jeg tror ikke mange her ville vært uten den historiske strømningen som nå er gått av skaftet og blitt en parodisk identitetskamp uten klassebevissthet eller systemkritikk. Den begynte som ren og praktisk, av nød født systemkritikk.

   • «Det blir for lettvint å underkjenne eller ignorere hele hippietida, 68-opprøret, kvinnekampen, barnekampen, den gamle fredsbevegelsen og dermed bortimot hele det forrige kulturelle paradigmeskiftet i vesten som har fått så mye å si på godt og vondt, for å kunne hevde at identitetspolitikken er noe dævelskap som er funnet opp av kapitalistene for å avlede og splitte arbeiderklassen. Den ble ikke det.»

    Her er noe du (og alle her) bør lese. Det er veldig bra:

    http://www.illuminati-news.com/articles2/00201.html

    • Mulig du er inne på noe her:

     Most Jews and Christians don’t know this:

     The reason for anti Semitism is that Judaism is defined by Cabalism, a satanic cult whose aim is to possess humanity. Using central banking and Freemasonry as their instruments, Cabalist Jews have taken control of the world.

     Communism, Socialism, Liberalism, Feminism, Zionism are just masks for this agenda. The question is so urgent that I am reprising this 2010 article, Is Lucifer the God of Judaism? by Will Newman, a fellow Jew who describes the satanic symbols and rituals of Judaism.

     From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. Winston Churchill, 1920

     «Sabbateanism [Satanism, Cabala] is the matrix of every significant movement to have emerged in the eighteenth and nineteenth century, from Hasidism, to Reform Judaism, to the earliest Masonic circles and revolutionary idealism. The Sabbatean «believers» felt that they were champions of a new world which was to be established by overthrowing the values of all positive religions .» – Gershom Scholem (Respected Jewish scholar) THIS IS THE ORIGIN OF THE ILLUMINATI AND COMMUNISM

     http://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html

    • KZ, jeg takker så meget for den linken. Sterke saker! Jeg har vel alltids noen kritiske bemerkninger, men har ikke tenkt å ta dem her og nå, og nøyer meg med å konstatere at det var det mest fengslende stykke lesning jeg har slukt grådig innpå i ett jafs uten å blunke på en god stund. Det i seg selv gjør at det var jævlig bra uansett, på sine premisser. Jeg har lest mye om en del av miljøet og tiden fra før, og også litt om Laurel Canyon og akkurat de temaene artikkelserien tar for seg, så jeg kjenner forsåvidt teoriene. Men dette her var jo absolutt sjeldent grundig, og dessuten svært velskrevet, og – og selv om jeg ikke er stramt på linje med forfatteren i alle resonnementer og konklusjoner får jeg gi ros også her – med mulig stor overbevisningskraft, da selektivt utvalg og presentasjon av fakta/ informasjon knas retorisk sammen med ikke-faktuelle spekulasjoner og hypoteser på en forbilledlig kalkulerende måte som er egnet til gi inntrykk av at «det må være sånn». Bra jobba. Fyren burde vært kremmer eller politiker eller no’. Men jeg hadde som sagt virkelig sansen. Det er en del svært tankevekkende ting i det materialet uansett hvordan man snur på det. Og jeg håper du tror meg når jeg sier at jeg kan garantere at det ikke er noen hellige kuer for meg i power-flower-enga som er årsak til at jeg allikevel ikke er enig i alt han skriver. Ikke nå lenger. Jeg ser ikke bort fra at det kunne vært et problem for en del år tilbake, også for meg – og som forfatteren selv også antyder for sin egen del. Skyte noen gamle ikoner ned av veggen med hagla innimellom er noe fler burde gjøre, sånn sett. Det er f.eks. bra mot å føle at man er i nærheten av å bli gammel, og ned skal de jo før eller senere. 🙂

 5. Det jeg ser fra midt ståsted er den vestlige globalismen som et middel brukt av imperalistene for å underlegge seg vasallstater uten for mye støy.

   • Her er det fristende å replisere at det å ikke være noen kløpper på globalisme skal du bare være stolt av og såre fornøyd med, Jostein.

    • Du er god du, men det er en hake ved det, slutt med å plage den stakkars innesperrede apekatten med kameralinse, såfremt det ikke er en metafor på din egen innsperrede kunnskaper, som du holder på å komme ut med . Sikker på at den har klaus , og hver gang jeg ser det så tenker jeg på dyreplagingen . Gruer meg til 19 desember da vi får vite om kanskje Soros har bestukket noen mandater. og husk å puste godt på mandag og tirsdag ! Fyll lungene med frisk norsk luft. Selv om asmatikere år problemer med all den miljøfremmende forurensende svoveldioksyden vi ser på himmelen om dagen.(sulfur dioxide, eller det som alternativt er diskutert : calsium carbonate )

     «Scientists Openly Claim That Geoengineering Is Answer To Global Warming»
     Se CIA med CFR logoene erkjenner i videoen det jeg ikke ville ta i med ildtang,
     Les artikkel:
     «UN to give approval for man to alter climate via geoengineering.»

     197 land har godtatt climate engineering selv om de ikke vet det selv.Paris ?

     «Geoengineering to alter climate moves closer to reality.»
     De reflekterer sollyset tilbake ved partikler.
     An aerosol of calcium carbonate would have a similar cooling effect as sulfur dioxide on the upper atmosphere and help protect the ozone layer as a bonus.
     https://www.technocracy.news/index.php/2016/12/12/scientists-deem-geoengineering-best-answer-global-warming/
     Read the full story Bloomberg.Scientists Want to Give the Atmosphere an Antacid to Relieve Climate Change
     Jeg bare ser arkeologene finner 1000 år gamle ting som smelter fram fra isbreene, og det tilsier vel at det var varmere før, til tross for mangel på biler.

    • Hei AF.
     Ja.
     Ikke komme med datoer. Det kan man lære.
     Jeg visste den gangen at ABC nyheter hadde skrevet at Hillary ennå hadde en liten sjanse,og at mandatene skulle velge 19 desember.
     De skriver :

     «Siden det amerikanske systemet er basert på et indirekte demokrati hvor 538 valgmenn skal foreta det endelige valget, har Hillary Clinton en siste mulighet.

     Selv om det nok er mest en teoretisk mulighet, så kan hun håpe på at noen av republikanerne velger å støtte henne fremfor Donald Trump når det hele skal avgjøres 19. desember.»

     http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2016/11/10/195255606/hillary-har-en-siste-sjanse

     og det ville skje ved dette valget der, og det var feil, som du så har så rett i å arrestere det .Jeg så noen jøder som la fram det med Hillary, og det skulle skje at hun ble valgt i det jødiske året som går nå, slik jeg forsto det. Dette jødiske året fortsetter ut i 2017, og måneden Nisán (Abib), tilsvarer mars-april er den første måneden i deres nye år.Den siste måneden i dette året deres som går nå er Adár, tilsvarer februar-mars. Så jeg ser det an fortsatt, ut Adar. ( vet ikke eksakt dato den måneden slutter)
     så siden min gjetning var at det ville skje da representantene skulle stemme, men der satte nisseskjegget mitt seg fast, som du helt riktig påpekte AF.
     God Jul 🙂

     • Ja, altså GK, det er virkelig ikke for å hovere bare for sportens skyld, men i mitt hue er det jo viktig at folk skiller snørr og bart i letingen etter sannere sannheter enn MSM kan by på.

      Å være kritisk til informasjon bør ikke være noe man slutter med bare fordi den frister med forklaringsmodeller som både bestrider i seg selv tvilsomme offisielle narrativer, og peker på syndebukker vi liker å peke på (de rette syndebukkene, selvfølgelig). To ting som kan gjøre informasjon sexy for folk som er desillusjonert og «trenger» nye illusjoner. Slik sett ville jeg håpe at det er mer å lære enn bare at prediksjon av eksakte datoer utfra spekulasjoner fort kan bli bomskudd.

      Men nå er det straks midtvintersblot, og vi skal lage sprø svor på Lille Basusjernet og sånn. Her er musikk tilbake:

      https://www.youtube.com/watch?v=UHeQhSuuIZ4

      MERRY ANⒶRCHISTM☆S!

 6. Det er vanlig å framstille det slik i Norge at vi snakker om en slags ustyrt prosess som har ført oss opp i det miserable hjørnet som «venstresida» befinner seg idag. Dette er etter mitt skjønn ikke riktig. I sin iver etter å bli tatt opp i varmen som venstreglobalister,har man i Klassekampen sendt ut flere meldinger om at en helst ikke ville ha noe med arbeiderklassen å gjøre.
  Om folk innen academia ikke skjønte dette,så ble det oppfanget av arbeiderklassen.
  Det interessante rundt sosiolog Arve Hjelseths kronikk av 27 august 2011 var jo at absolutt INGEN i avisa protesterte mot konsekvensen av hans tenkning. Hjelseth framstiller arbeiderklassen som veldig Johan/Harry og konkluderer:
  «I likhet med store deler av venstresiden,har jeg absolutt ingen ting til felles med arbeiderklassen.»
  Ære være Hjelseths redelighet, men den absolutte taushet om denne game changer kronikk viste jo at miljøet som sådan i all hovedsak ga han sin tilslutning.
  Høsten 2011 var det ennå uklart vilken retning «venstresida» egentlig ville ta, men nå kan du jo bare lese Braanens leder om Syriakrigen idag og du ser at en anstrenger seg for å være et propagandaorgan for Nato og Pentagon. Det er jo der vi er nå. Hjelseth-kronikken framstår i ettertid som et veldig byks for tilslutning til the new world order. Å si at dette er en dyp krise i tider for krig er bare forbokstavene.

 7. Det er bare å konstatere… det er fucked! Har i årevis prøvd å forklare folk hvor manipulert og hjernevasket dem er blitt og at det såkalte Demokratiet er en illusjon. Hjernevaskingen i den vestlige verden fra barnehagenivå og gjennom hele skolegangen har fungert bedre enn kabalen kunne drømme om. Folk generelt bryr seg ikke om annet enn sine daglige gjøremål og neste likes på facebook. Høyre og venstresiden i politikken er borte.. nå er det for eller mot globalisering som gjelder. Det er der det store slaget kommer til å stå.. ganske snart tror jeg..
  Personlig begynner jeg å gi opp mennesker generelt..

 8. Er det noen andre som har kommet over sider på nettet som tilsynelatende er «feil» så man tror siden ikke eksisterer ? Likevel, når man trykker på den, så fungerer den aldeles utmerket.Det virker som en kamuflering, så folk skal gå videre og ikke se innpå der.
  Har støtt på det noen ganger.

 9. Forunderlig og observere… skrev et lite innlegg som tydeligvis er sensurert.. men forstår ikke grunnen.. eller er Steigan.no og korrumpert?

 10. «Hvordan klarte identitetspolitikken å feste grepet?»

  Klart korrekt analyse, av en viktig historisk utvikling der nye omstendigheter systematisk skapes fnor å marginalisere eksisterende kritikkgrunnlag. Klassisk avsporing av motstandere.

 11. CIA og Hillary synes ha en samordnet strategi for å endre valgresultatet i hennes favør. Når dette er sagt, synes det ikke som om de lykkes i særlig grad. Omtellingen strandet. At Russerne hacket valget synes ikke få særlig traction, og valgmennene synes ikke la seg true til å skifte mening.

  Samtidig er nå en fem år lang etterforskning av Obamas offisielle fødselsattest avsluttet. Det er nå hevet over en hver tvil, at dokumentet er forfalsket. Resultatet vil bli oversendt Kongressen for behandling før 31/12.

  Hvorledes vil Eliten takle denne situasjonen? Kan vi oppleve et omfattende «false flag»? I så fall setter jeg en knapp på New York, der vi nettop fikk informasjon om et Orion fly som scannet Manhattan for å påvise unormal høy radioaktiv stråling. Michael Moore og Krugmann går ut offentlig og snakker en mulig repeat av 11/9 og Mette Marit offentliggjør at hun har avlyst et planlagt møte i N.Y. hvilket ikke er vanlig praksis for Kongehuset.

  Kanskje på tide å ta nok en titt på Operation Blackjack? https://www.youtube.com/watch?v=Uvd91OU_Jbo

  • Hvem vet? All fornuftig, faktamessig basert diskusjon rundt dette temaet, blir slettet, latterliggjort, angrepet, forvrengt eller konvertert til «Fake Truth».

   Det som imidlertid nå er lagt frem, er materiale, ment som mulig bevis i en eventuell rettsak, så det vi vet nå, med sikkerhet, at Obamas fremlagte fødselsattest er en forfalskning.
   Hva hans egentlige navn er, hvem som er hans far, hva hans navn og religiøse tilhørighet er, hvem hans ektefelle og barn egentlig er, er fremdeles usikkert.

   Men, en ting er helt sikkert. Han har hatt status som USA´s President i snart 8 år.

 12. Samsvarer ikke dette med en utvikling der vi har gått fra å være borgere med samvittighet, etikk og moral til å bli konsumenter?
  Som konsumenter er vi gjenstand for ulike former for markedsføring. Konsumenter blir betraktet som brukere og ikke borgere og konsumentene kan bare får uttrykke seg gjennom ulike valgmuligheter – at vi kan velge skole (men ikke innhold), velge sykehus, velge postleverandør, velge telefoniselskap osv osv.

  Vi har fått såkalt brukermedvirkning og brukermøter, representanter for brukere osv som en nødvendig kobling i forhold til markedsføringsteori. Markedsføring handler om tilfredsstille følt behov. For å vite om markedsføringen fungerer- at det tilfredsstiller et behov, er det en nødvendig med en kobling mellom selger og kunde. Brukerundersøkelser og brukermøter er svaret på dette.

  Sett fra et nasjonalt politisk ståsted er det veldig bekvemt med å betrakte borgere som brukere eller kunder. Fordi brukere og kunder er forledes til å være opptatt av produktet og ikke av produsenten. Så lenge borgerne først og fremst oppfatter seg som kunder eller brukere, så stiller vi heller ikke spørsmål om politikken regjeringen fører så lenge vi kan velge mellom noe.

  • Har registrert at noen sier «Hvis du er så misfornøyd med regjeringens politikk, hvorfor flytter du da ikke til et annet land?»

   Vi skal ikke uttrykke vår misnøye, men anskueliggjøre at vi har et valg med å godta politikken eller flytte ut av landet.

   • Med andre ord: gå til en annen butikk og prøve om varene er bedre der… Kanskje vi burde hatt et politisk forbrukerombud? Jfr innlegg om markedsføring og politikk

   • Hva med følgende provoserende påstand?
    «Hvis du er misfornøyd med regjeringens politikk, er du sannsynligvis uvitende, manipulert og har feil livssyn».

    Bibelen – King James Version:
    «And he called his ten servants, and delivered them ten pounds, and said unto them, Occupy till I come».
    – Lukas 19:13

    Uansett, om du velger å flytte, flytter sannsynligvis «nissen» med på lasset, så det er neppe noen varig løsning
    http://www.norgesmestlesteblogg.no/arkiv/794/

    • Når dette er sagt; Forholdene i Verden er usikre, valgene er få og vanskelige, og vår kunnskap gjennom mange tiår, i en gjennommanipulert Verden, er manglende.

     Håper du kan ta ovennevnte bredside som inspirasjon og ikke kritikk. Har selv bodd i Sveits i snart seks år, og kan bekrefte at ovennevnte, sannsynligvis gjelder oss alle. 😉

    • Går ikke med flytteplaner. Registrerer at noen bruker slike argumenter. Det er i alle fall ikke veldig inkluderende. Det er kanskje måte å skulle kneble en annen debattant på?

  • Politikk er blitt mer og mer lik markedsføring. Det handler om å selge et budskap, kommunisere i ulike media, ha en markedsføringsplan eller salgsstrategi for produktet sitt, enten det er en selv eller partiet en tilhører. Virkemidlene i politikken er blitt mer og mer lik en markedsføringsreklame.

 13. […] «Ved å fjerne klassekampen som det sentrale i politikken og innføre utallige identiteter som det sentrale, endrer man både forklaringsmodell og forholdet mellom fiender og venner. Vi vil ikke påstå at det var monopolborgerskapet som fant opp identitetspolitikken, men da den først var der, visste de å utnytte den, og den passet perfekt til deres formål.» […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.