Hva er Norges politikk overfor Syria?

14
Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra
Eva Thomassen
Av Eva Thomassen

Erna Solbergs redegjørelse 15.11.2016 overfor Stortinget bestod av tre innbyrdes avhengige komponenter om norsk politikk i Syria. Fortsatt militær deltakelse i New Syrian Army (NSA) Ytterligere økonomisk tilskudd til ‘sivilsamfunnsgrupper’ og Norges fortsatte anerkjennelse av Nasjonalkoalisjonen som  legitim representant for det syriske folket. ( fra 2012).

Hun presenterer innsatsområdene med en retorikk som er umulig å forstå med mindre man har grundig kjennskap til Syria og hva Norge faktisk bedriver av politikk i Syria.

Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra
Erna Solberg og Norge er de facto alliert med al Nusra

Politisk støtte

Det politiske bakteppet er at Norge ikke anerkjenner en lovlig valgt president i en suveren stat.  Norge sammen med allierte i NATO, Israel og gulfstatene har som mål å styrte presidenten og overlate Syria til noe tilsvarende Libya. Derimot anerkjenner Norge en vestlig konstruert ‘regjering’ bestående av syrere som bor utenfor Syria. Denne Nasjonalkoalisjonen er ukjent blant de fleste syrere i Syria og har minimal støtte. Nasjonalkoalisjonen ble stiftet i 2012 på initiativ fra USAs utenriksminister Hillary Clinton. Invasjonen i Syria bygger på en løgn om at det syriske folket trenger USAs versjon av ‘demokrati’ og ‘menneskerettigheter’. Det er imidlertid regimeskifte det handler om.

Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet spurte Solberg under redegjørelsen for Stortinget om hvem Norge betrakter som den legitime regjeringen  i Syria. Også enkeltpersoner har kontaktet UD eller etterlyst svar i avisartikler om det samme, men UD nekter å svare. Det er viktig å få svar på dette sentrale spørsmålet og legitimiteten Norge gir denne nasjonalkoalisjonen nå når Norge har invadert Syria med 60 spesialsoldater som skal trene og bevæpne syriske opprørere som har desertert fra den syriske hæren og fra Free Syrian Army (FSA).

Så lenge den norske regjeringen ikke vil svare på dette viktige spørsmålet, må man ta for gitt at Norge i 2016 fortsatt ser på Nasjonalkoalisjonen som Syrias regjering.

Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria
Espen Barth Eide var sentral i å få Norge med i krigen mot Syria

Militær støtte

Nasjonalkoalisjonen skapte en ‘hær’ Free Syrian Army i 2012, som besto av avhoppere fra den syriske hæren og syrere rundt i landet som ønsket å omforme Syria til en stat styrt etter sharialover skjult bak fraser om despoten Assad. Det ble gitt aksept for at FSA skulle være vestens militære fotsoldater og ble derfor utstyrt med en armada av opprørere, våpen og penger. ‘Frihetskjempere’ fra 100 land fikk fritt leide inn i Syria etter militær trening i alt fra Saudia Arabia til Afghanistan. De fikk carte blanc til å fjerne uønskede syrere som gjorde motstand mot denne ‘revolusjonen’. De ble ikke stoppet selv om disse gruppene begikk massakre, drepte minoriteter og da særlig alawitter. Vesten lot dette skje fordi de regnet med at det ikke ville ta lang tid å styrte Assad, maks et par måneder. De hadde Libya friskt i minne.

Norge ble invitert av England og Frankrike i 2015 å delta militært i en ny hær, New Syrian Army (NSA) . Den CIA-ledede opprørsgruppa gikk på en smell i 2015. USA investerte 500 millioner dollar på denne hæren som endte opp med 5 opprørere etter treningstiden var slutt. Alle de andre opprørene sluttet seg til andre terrorgrupper så snart de hadde entret Syria, fikk stjålet våpnene eller ga disse til bl.a. Al Nusra. De øvrige trakk seg fordi ikke fikk lov å angripe og drepe syriske soldater!. Etter fadesen har CIA blåst nytt liv i NSA. I 2016 ble Norge bedt av England og Frankrike å bidra i NSA med en spesialstyrke på 60 spesialsoldater for å trene opp ‘sunniarabiske’  opprørere som hadde desertert fra den syriske hæren eller fra FSA. Opprørerne skal komme fra Deir Al-Zour. Som Solberg har yttrykt  skal IS oppleve at de blir bekjempet av sine ‘egne’. IS består som kjent av sunnimuslimer. Prøver Solberg å lure oss til å tro at opprørere som har samme agenda som henne og som har hoppet av fra FSA fordi den ikke er ekstrem nok, vil gi fra seg kampen mot den syriske hæren? Det er jo den syriske hæren man må bekjempe for å styrte Assad. Det vet Norge fordi USA har fortalt oss det. IS er ikke annet enn et monster skapt av vesten, bevæpnet og finansiert av vesten. FSA og NSA er del av samme nettverk, Authenticity and Development Front.

al nusra syria
Al-Nusra det vil si al Qaida i Syria

Al-Nusra er også tilknyttet denne paraplyorganisasjonen. I klartekst støtter Norge Al- Nusra.  IS oppholder seg andre steder i Syria enn f.eks. søsterorganisasjonen Al- Nusra og Al- Zinki som befinner seg bl.a. i øst Aleppo. At Solberg anklager Russland for å bombe ‘moderate’ opprørere i stedet for IS er i beste fall mangel på kunnskap om krigen i Syria. Det finnes ingen moderate terrorgrupper i Syria. Hvem skulle så det være? USA har kjempet en hard kamp mot Russland og Syria for å få dem til å tro at det finnes moderate terrorister.

Vi blir lurt til å tro at de finnes fordi vestlige medier lyver til oss. Selvfølgelig vil ikke USA gi fra seg monstret de selv har laget og brukt milliarder av dollar på for å styrte Assad. Russland og Syria har en annen agenda. De ønsker å bli kvitt terrormonsteret. Det er nok nærmere sannheten at New Syria Army er nok et dekknavn for IS. Grunnen er at det har vært alt for lett for IS å overmanne militærbasene deres, stjele avanserte våpen, etterretningsutstyr, droner, satelittutstyr. IS har fått flere gavepakker fra NSA. (Les: Hillary Clinton visste at Saudi Arabia finansierer IS.)

Et av de tydeligste bevisene på dette samarbeidet var USA og alliertes bombing av den syriske hærens baser nær Deir al- Zour hvor 100 syriske soldater ble drept og hvor IS sto klare til å overta disse områdene som den syriske hæren brukte for å beskytte sivilbefolkningen i nettopp Deir al- Zour. Norge har ikke kommentert denne nedslaktningen av 100 syriske soldater tross festtaler om at syriske soldater ikke skal angripes.

I samtaler jeg hadde med militære- og politiske myndigheter da jeg var i Syria i september ble jeg fortalt at disse basene til NSA er på hemmelige steder i Syria. Syriske myndigheter er heller ikke kjent med hvor de norske spesialsoldatene befinner annet enn at de har tatt seg ulovlig i Syria og befinner seg i krigssoner og således er militære mål. NSA har fiender overalt. IS, andre terrorgrupper, Russland og Syria.  Russiske fly har angrepet NSA baser, IS har angrepet NSA baser, stjålet utstyr, halshugget ‘våre’ opprørere og for noen dager siden ble tre amerikanske spesialsoldater drept. IS oppholder seg i disse områdene rundt bl.a. Raqqa.

IS er på alle lands terrorlister. Faktum er også at det er IS som har angrepet NSA ikke omvendt. Syriske myndigheter fant det nærmest komisk at dårlig trente bondegutter skulle tilegne seg militær kunnskap om sofistikerte våpen over så kort tids trening for så å bekjempe en fiende som flere regulære hærer og denne 67 land store USA- koalisjonen bruker år på å nedkjempe. Solberg bør slutte å lyve for oss om at det er denne USA ledede koalisjonen som står for at IS har blitt mindre. Det er ren løgn. Det er Russland og Syria som bekjemper terrorgrupper. Solberg støtter dem.

Norge bør ta innover seg at Russland og Syria nå har satt i gang en storoffensiv for å bekjempe alle terrorgrupper i Syria, også NSA. Russland har folkeretten på sin side. Det har ikke Norge. Norge blir derfor å betrakte som en fremmed makt som har invadert Syria og betraktes som en fiende. Etter internasjonale lover har Syria rett til å beskytte seg mot fremmede makter.

Det Norge gjør ved å bryte folkeretten er å gi aksept til at også terrorgrupper kan gjøre det samme uten å bli straffedømt for det. Å undergrave internasjonale lover er meget alvorlig siden disse er de eneste kjørereglene det internasjonale samfunnet har for å enes om f.eks hvem som er å betrakte som terrorgrupper og å overholde hva som er å betrakte som en suveren stat.

Hjelpesendinger fra Norsk Folkehjelp til Syria
Hjelpesendinger fra Norsk Folkehjelp til Syria

‘Sivilsamfunnsgrupper’- ‘NGO’

Solberg nevnte  ‘sivilsamfunnsgrupper’ som også skulle få påplussing på budsjettet framover i tillegg til de milliarder av dollar de får. Hva er så sivilsamfunnsgrupper?

For å sitere Norsk Folkehjelp om deres samarbeid med sivilsamfunnsgrupper:

«Det er viktig å bidra til å legge grunnsteinene for et mer demokratisk Syria, Vi gir syriske demokratiaktivister og organisasjoner opplæring slik at deres stemme skal bli hørt i den politiske kampen om Syrias framtid».

Disse sivilsamfunnsgruppene befinner seg kun i opprørskontrollerte områder. Der oppholder alle terrorgruppene seg, men kun 10% av befolkningen. Det er flere hundre non governmental organisitions i opprørskontrollert områder. (NGO). De er langt fra ‘non governmental’. De får penger fra regjeringer i vesten, også Norge som Solberg nevnte. Man kan nærmest betrakte dem som en blanding av propagandaorganisasjoner og ivaretakere av behovene til opprørere, deres familier og sivile som ikke kan eller villet forlate disse områdene. De etablerer lokalråd, sørger for medisinsk utstyr osv. Disse NGO’ene eller ‘sivilsamfunnsgruppene spiller på lokalbefolkningens nød og avhengighet av hjelp. NGO brukes indoktrinering som våpen. Det har bl.a. etablert 150 mediebedrifter i Syria, 50 i bare i Aleppo.

Ideen bak disse ‘myke’ våpnene er nok å få befolkningen gryteklare når Assad er styrtet og Syria blir et ‘ekte’ demokrati. Demokrati skal ikke komme som en overraskelse…I regjeringskontrollerte områder hvor 90% av befolkningen bor finnes ikke noen ‘sivilsamfunnsgrupper’.

Sanksjoner

Der finnes noe mye verre. Der har regjeringene som gir disse NGO’ene milliarder av dollar innført sanksjoner.

Hillary Clinton og USA/EU skreddersydde sanksjoner allerede i 2011 som ville ramme det syriske samfunnet hardt. Norge har støttet disse sanksjonene helt fra 2011. Soldater i den syriske hæren ble anmodet å desertere. Politikere ble tilbudt store summer av penger om de tok avstand fra Assad og forlot Syria. Forsoningsministeren Ali Haydar nektet å ta imot ’tilbudet’. Sønnen hans ble drept kort tid senere. Muftien som er overhodet for alle muslimene i Syria fikk samme tilbud, men avsto. Hans sønn ble også drept. Asma Assad og barna ble lovet et luksusliv og store summer penger om hun forlot Syria sammen med barna. Som hun selv sier var det ikke av omsorg for henne og barna, men for å svekke president Assad. Tilbudet kom fra Saudi Arabia. (Les: Syrias kristne ber om at det må bli slutt på sanksjonene.)

De  ekstreme sanksjonene som Syria er underlagt snakket ikke Norges statsminister om i redegjørelsen for Stortinget. Hun har heller ikke snakket om dem i andre sammenhenger bortsett fra når Norge støtter stadig nye sanksjoner. I en lekket FN rapport fra september fremkommer det at Syria er økonomisk beleiret av et sanksjonsregime som er strengere enn noe annet land er blitt utsatt for. I regjeringskontrollerte områder hvor 90% av befolkningen bor er det nærmest umulig å få medisinsk utstyr, medisiner til kronisk syke, komponenter til produksjon av egne medisiner, proteser, bygge opp ødelagt infrastruktur. Grunnen er at alt som har 10% eller mer amerikansk innhold er forbudt å innføre til Syria. Det er ikke mulig å overføre penger til syriske banker, det er ikke lov å opprette en bankkonto i Syria. Vestlige banker har fått milliardbeløp i straff fra USA for å handle med Syria. Amerikanske  handelsmenn kan få opptil 20 års fengsel for å opprettholde kontakt med syriske kollegaer. I regjeringskontrollerte områder er det svær få hjelpeorganisasjoner som arbeider. I de opprørskontrollerte områdene hvor 10% av befolkningen bor er det opp mot 100 vestlige hjelpeorganisasjoner som opererer samt et utall sivile ‘sivilsamfunnsgrupper’disse samarbeider med. Det er i disse områdene terrorgrupper oppholder seg. Hvorfor hører vi aldri om sanksjonene i norske medier eller fra norske politikere? Grunnen er at  organisasjoner som får bistand fra vestlige regjeringer og andre er ikke underlagt sanksjoner.  Hjelpen og penger smugles inn fra Tyrkia og således rammes ikke av sanksjoner. Det  er i disse områdene nedslagsfeltet i kampen om å styrte Assad finner sted. Når Solberg sa i Stortinget i går at mer støtte skulle gis til sivile grupper så er det disse som støttes av terrorgrupper hun sikter til. Hun tar for gitt at etter at Assad er styrtet skal disse gruppene utgjøre det nye sivilsamfunnet i Syria. (Les: Det mest vidtrekkende sanksjonsregime mot noe land.)

sanksjoner

Det Solberg umulig kan ha kunnskap om eller underslår er at det syriske sivilsamfunnet fungerer tross krigen. Det har jeg sett ved mine tre besøk i Syria siste året. Statsinstitusjoner fungerer. Lokalsamfunnene fungerer, masse prosjekter arbeides det med. Syrisk infrastruktur er under kontroll. Det er etablert over hele landet lokale forsoningskomiteer hvor syriske opprørere kan melde seg, legge ned våpen og få amnesti. Det er etablert program for disse opprørerne hvor de bl.a. får lønn fra staten. Befridde byer og områder bygges opp igjen slik at internt fordrevne flyktninger og andre kan flytte hjem igjen. Det er etablert en rekke bedrifter, arbeidsplasser for skadde soldater, enker, kvinner, barn som produserer varer og tjenester til felleskapet. Parlamentet som består av representanter fra hele Syria er opptatt av planer for gjenoppbygging av alle sektorer i Syria, alt fra psykiatriske klinikker, protesefabrikker, medisinfabrikker, jordbruk osv. Syriske myndigheter har kontroll over statsinstitusjoner, sivilsamfunnet, den syriske hæren og ikke minst utenrikspolitikken.

Syria kommer aldri til å glemme hva Norges statsminister og hennes allierte har gjort mot Syria. Et land som aldri har truet Norge eller andre land. Det syriske folket kommer heller aldri til å glemme hvordan vestlige medier har løyet om Syria.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


14 KOMMENTARER

 1. sveriges regering har lydigt anslutit sig till handels- och propagandakriget mot syrien med hårda sanktioner….men syriens olja som is stulit verkar det inte vara problem att importera.4. Förbud mot import m.m. av råolja och petroleumprodukter

  Det råder förbud mot att köpa, importera eller transportera råolja och petroleumprodukter som härrör från Syrien, samt mot att tillhandahålla finansierings- och försäkringstjänster i anslutning till detta förbud…http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes–och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-syrien/

 2. Eg har to spørsmål og ein kommentar:

  Spørsmål 1. Du skriv at «Norge har invadert Syria med 60 spesialsoldater.» Syriske myndigheter har sagt til deg at dei norske soldatane «har tatt seg ulovlig inn i Syria og befinner seg i krigssoner og således er militære mål.» Er det fleire kjelder som stadfestar at Solberg sine soldatar no er i Syria?

  Spørsmål 2: Du siterer Norsk Folkehjelp (NF) som driv på med å «legge grunnsteinene for et mer demokratisk Syria.» Veit du om NF siktar til det opplæringsprosjektet dei for nokre år sia planla i Gaziantep i Tyrkia. Eller har dei fått til noko meire?

  Kommentar: Du skriv at «Det er Russland og Syria som bekjemper terrorgrupper.» Er ikkje usamd i at dei gjer det, i motsetning til USA, Tyrkia osv. Men det er og verd å ta med at dei kurdiske forsvarsstyrkane (YPJ/YPG) ga det fram til da sigerrike IS det aller første nederlaget i Kobanê for snart to år sia. Det er og verd å hugse at kurdisk-arabiske SDF (Syrian Democratic Forces) i år har frigjort dei i hovudsak arabiske byane Shaddadi og Manbij frå IS.

 3. Tack Eva! Jag har delat din artikel så mycket jag kunnat med kommentaren: Norska Eva Thomassen som varit i Syrien tre gånger under det senaste året, berättar mycket bra hur Norge deltar i krig med hjälp av «mjuka» organisationer. Det är samma taktik som Sverige och resten av Västvärlden använder för att dölja sina förbrytelser mot internationell lag gentemot Syriens frihet. Det norska liksom det svenska biståndet har gjorts till en del av en krigspolitik genom att det inriktas på regimförändring, vilket är en krigsförklaring mot det land det riktas mot.

 4. «IS består som kjent av sunnimuslimer.» – Dette er for meg ukjent. IS er ikke mer muslimsk enn soldiers of Odin så langt jeg har bragt på det rene. Hva IS angivelig er, eller snarere hva folk tror det er, beror på dagsagendaen til nyhetsbyråene. Lenge skal en lete etter en latterligere mediemyte enn den som går på hvem IS egentlig er, men folk flest kjøper det meste av våset som serveres i mainstream media uansett hvor usannsynlig det er eller hvor mye logikken svikter.

  • Hei. Jeg tillater meg en liten kommentar til Vidar Johnsens innlegg. Det er så visst mange IS-ledere som ikke kom fra Koran-skolene. Dette er et sitat fra Rojava!, ei bok Forlaget Rødt! gir ut om et par dager. Det handler om en irakisk offiser som ble IS-leder:

   «Oberst Haji Bakr (1958-2014), som aldri opptrådte offentlig, ble leder i Det militære rådet i Daesh [IS]. Han var en av strategene som organiserte og utvikla Daesh-virksomheta i Syria og Irak. Den solide erfaringa hans fra Saddams etterretningstjeneste kom til nytte. Flere av de arbeidsløse offiserskollegene hans derfra ble også med på det nye prosjektet. De hadde ikke religiøse motiver.

   Tyske Der Spiegel som etter hans død fikk tilgang til Bakrs arkiv, skrev at ‘Den islamske statens eneste konstante leveregel er utvidelse av makt for enhver pris.’ (Der Spiegel 15/2015). Haji Bakr spilte også en nøkkelrolle da Abu Bakr al-Bagdadi i 2014 ble valgt som Kalif og øverste sjef i Daesh. al-Bagdhadi er en velskolert geistlig. Haji Bakr mente han kunne gi Daesh et religiøst ansikt.»

  • Det ser ut til at det alltid har eksistert en stor gruppe gutter og menn i verden som har det til felles at hvis noen tilbyr tilhørighet, mestring, våpen, klare kommandolinjer, mye damer – one way or the other – og anledning til å dominere andre menn, da er de klare.

   Da er de sunni, kristen eller åsatruer, nazist, kommunist eller anarkist uten å blunke, hvis det er billettprisen. Dersom det ikke stilles noe absolutt krav om det, vil noen, når de nå først er i støtet, allikevel alltids konvertere sånn temmelig ut av løse lufta fra en tilværelse som religiøst underutviklet euro-dropout, bare for å bekrefte at de nå til overmål er blitt mer religiøse enn Muhammed.

   For de fleste er det nok sånn at det er de ovennevnte ikke religiøst betingede attraksjoner som trekker, uavhengig av i hvilken grad de påberoper seg en spesiell tro eller trosretning som offisiell begrunnelse utad og/ eller som selvbedrag.

   Om det er verre at ikke alle IS-gutta engang er (sunni-)muslimer enn om de hadde vært det, er neimen ikke godt å si. Bare gå vekk.

 5. Det er egentlig ganske utrolig at noen land kan finne på å oppnevne en regjering til et annet land og med medlemmer som knapt noen vet hvem er.

  Det er like frekt og freidig som at f.eks. skulle oppnevne bosatte nordmenn på Kypros som regjering i Norge med utgangspunkt i påståtte brudd på menneskerettigheter i Norge.

  Har det noe med demokrati å gjøre?

  • Grunnen til at likevel gjør det er vel fordi vi «vet» som er best for andre mennesker med bakgrunn i et opphøyet og konstruert syn på oss selv?

  • Regjeringen Arne Treholt med skipsreder John Fredriksen som finansminister 🙂

   ….Ved nærmere ettertanke ligner denne kombinasjonen faktisk de fleste eksil-regjeringer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.