Anders Giæver som Hillary Clintons hvitvasker

92

Anders Giæver er ifølge fagbladet Journalisten en av Norges best betalte journalister. Men skam å melde gjenspeiler ikke det seg i kvaliteten på det han skriver.
27. oktober 2016 gjorde han et forsøk på polemikk mot undertegnede over to sider i VG. Artikkelen var sendt fra New York og var på et vis en del av hans dekning av valgkampen i USA. Artikkelen bar tittelen «Den venstrevridde trumpismen» og hensikten var å avvise enhver kritikk av Hillary Clinton.

vg-trumpismen

Og i den forbindelse retter Giæver det som kan kalles et frontalangrep mot meg og bloggen steigan.no. Storslegga er tatt fram og alle hensyn til saklighet, kildeangivelse og til og med logikk er lagt til side. Hvis målet var å fortelle leserne at Pål Steigan er en uvesentlig person som man absolutt ikke bør lese noe av, slår hele oppslaget beina under prosjektet. Logikken er tydeligvis at hvis jeg sier at det regner når det høljer ned, skal enhver god borger insistere på at sola skinner.

Som en gjenklang av god gammel maccarthysime går sjølsagt Giæver en runde med mine møter med Pol Pot og Mao Zedong for omkring førti år siden. Det blir ikke så imponerende når han sjøl fjesker for politikere som har det libyske folkets blod på sine hender.

For den andre hensikten med Giævers artikkel er å være Hillary Clintons hvite ridder. Det han er spesielt sint på meg for er at jeg har kalt Hillary Clinton en korrupt  forbryter.

Gjør man det er man nemlig en «trumpist», eventuelt en «venstretrumpist». Og så kommer han med et lass med påstander som noen et eller annet sted har rettet mot Clinton om at hun er lesbisk osv., uten at det har noe som helst å gjøre med min kritikk.

Nå er jeg tilfeldigvis ikke bare motstander av Hillary Clinton, men også av den reaksjonære, kapitalistiske demagogen Donald Trump. Men det er ikke så nøye for Giæver. Kritiserer man Hillary Clinton, så er man «trumpist» må vite.

Og da spiller det ikke så stor rolle at den samme kritikken som jeg har framført også er blitt framført av liberalere i USA og til og med av delegater på det demokratiske partiets landsmøte.

Det er ikke lenge siden daværende kandidat Bernie Sanders brukte begrepet «korrupt og uanstendig» om Hillary Clintons kampanje.

Bob Woodward, som avslørte Nixons Watergate-skandalen og er assisterende redaktør i Washington Post, sa nylig at Hillary Clintons opptreden har vært en skandale og han kalte det korrupt. Det var etter at det ble avslørt at kongen av Marokko hadde betalt 12 millioner dollar til Clinton Foundation mot at Clinton ga politiske gjenytelser.

Tidligere leder av Defense Intelligent Agency (Forsvarets sikkerhetstjeneste) avslørte at daværende utenriksminister Hillary Clinton bidro til at Qatar sendte våpenlaster til de Al Qaida-allierte opprørsstyrkene «Libyan Islamic Fighting Group» (LIFG), som siden angrep Vesten., skriver Christina Lin, tidligere medarbeider i USAs UD, forsvarsdepartement, og i National Security Council,.

banker-clinton

Er hun en korrupt forbryter?

Jeg har ganske riktig kalt Hillary Clinton er «korrupt forbryter». Det er sterke ord, ord jeg sjelden bruker. Men jeg bruker dem når de er sanne – og det er de i Clintons tilfelle. Mitt utsagn består av to ledd: 1) Clinton er korrupt. 2) Hun er en forbryter. Det er altså veldig lett å kontrollere dette. Man tar hvert ledd for seg og sjekker med kildene. Jeg har sjølsagt oppgitt kilder for begge deler, mange kilder. Giæver prøver ikke en gang å gå inn i kildematerialet. Hans viktigste motargument er at hun er kvinne, akkurat som om ikke også kvinner kan være korrupte forbrytere.

Clinton Foundation og korrupsjonen

Washington Post har sett på lista over bidragsytere til Clinton-stiftelsen. Avisa peker på at stiftelsen har reist hele to milliarder dollar siden starten i 2001, men at dette også har reist en del prinsipielle spørsmål om stiftelsens integritet. Det er litt spesielt at Clinton-stiftelsen fikk støtte fra utenlandske regjeringer mens Hillary Clinton var utenriksminister. Da var hun riktignok ikke formelt medlem av stiftelsen, men det gjør ikke så stor forskjell siden stiftelsen er et familieforetakende, noe som ble enda klarere da fru Clinton gikk av som utenriksminister og stiftelsen skiftet navn til Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation.

De aller største bidragsyterne til Clinton Foundation er Bill Gates, Fred Eychaner (Newsweb Corporation) og Frank Giustra. Bill & Melinda Gates Foundation er den største private stiftelsen i verden, og driver privat utenrikspolitikk i stor skala. Frank Giustra er en kanadisk storkapitalist, som blant annet har sterke interesser i den omstridte Keystone XL-rørledninga og i tjæresandindustrien. Hans Radcliffe Foundation er en kjent støttespiller for Clintons prosjekter. Den er involvert med International Crisis Group sammen med George Soros.

Alle disse, samt Det nederlandske postkodelotteriet (?), har bidratt med mer enn 25 millioner dollar hver. For oss nordmenn blir det spesielt interessant når vi går til neste nivå av store givere, de som har bidratt med mellom 10 og 25 millioner dollar. Der finner vi blant annet Saudi Arabia, Norges regjering og den ukrainske oligarken Victor Pinchuk.

Går vi enda et nivå ned, givere som har bidratt med mellom 5 og 10 millioner dollar, finner vi norske Norad sammen med Coca-Cola Company, Microsoft, Rockefeller Foundation, James R. Murdoch (sønn av Rupert), Open Society Institute (Soros), osv. osv. The 0,01% community. Men det Washington Post synes er spesielt kilent er at det er en rekke stater (i tillegg til oljemonarkiene Saudi Arabia og Norge) som støtter Clinton Foundation. Det gjelder blant annet Australia, Algerie, Nederland, Kuwait, Qatar og Den dominikanske republikk.

Washington Post bemerker at dersom Hillary Clinton blir president, så er det første gang en amerikansk øverstkommanderende har vært så sterkt finansielt knyttet til utenlandske regjeringer. The NewYorker mener at stiftelsen kan bli en belastning for Clinton, siden det kan reises så mange spørsmål urimelig politisk innflytelse på grunn av den.

Dagbladet skrev med støtte i Finansavisen at Norge har gitt 441 millioner kroner til Clinton Foundation, som angivelig skulle gå til bistand. I følge avisa er bare 10% gått til bistand, mens svært mye er gått til «administrasjon, reiser, lønninger og bonuser».

Og så avslører altså Clintons eposter at kongen av Marokko har kjøpt seg politiske gjenytelser fra Hillary Clinton i hennes tid som utenriksminister ved å gi 12 millioner dollar til Clinton Foundation. Det står i klartekst at han ga pengene under forutsetning av at hun skulle kaste glans over en konferanse i Marokko.

Det er The Atlantic som skriver dette.

The chief complaint that critics make about the Clinton Foundation is that the former and perhaps future presidents engaged in a “pay-to-play” scheme, whereby donors—many of them foreign governments—would contribute money to the charity in exchange for access to Bill or Hillary Clinton, or worse, beneficial treatment from the State Department.

Hvis ikke Anders Giæver klarer å gjenkjenne dette som politisk korrupsjon, er det spørsmål om han i det hele tatt kan fungere som journalist. Jeg vil stille hans totale blindhet overfor Clinton-korrupsjonen opp mot den klarsyntheten hans egen avis viste da den på eksemplarisk vis avslørte de relasjonsbaserte avtalene i norsk bistandsindustri.

Jeg synes jo det er litt morsomt at VGs egen tegner, Roar Hagen, indirekte gir meg medhold med sin lite flatterende tegning av Clinton-paret.

Roar Hagens tegning i VG
Roar Hagens tegning i VG

Clinton og finanskapitalen

Anders Giæver skriver:

Folk med et konspirativt syn på politikk som ser på Hillary Clinton som et redskap for storkapitalen, globalisering og den amerikanske krigsindustrien.

Han slutter seg her til den lille gruppa norske skribenter som tror de kan parkere en kritikk bare ved å stemple den som «konspirativ».

Det som er et faktum, og som også Bernie Sanders (daværende helt for norske venstreliberalere) påpekte var at Hillary Clinton er Wall Streets og krigsindustriens favoritt.

Ifølge The Intercept har Hillary Clinton fått 2,9 millioner dollar, eller nesten 25 millioner kroner, for å holde tolv foredrag. Altså grovt sett to millioner NOK per foredrag. Rapporten sier at hun holdt tre taler for Goldman Sachs og taler for Deutsche Bank, Morgan Stanley, Fidelity Investments, Apollo Management Holdings, UBS, Ameriprise, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of America og Golden Tree Asset Managers.

Mellom 2007 og 2014 tjente Hillary og Bill Clinton mer enn 139 millioner dollar til sammen på foredrag. Vi snakker om nesten 1,2 milliarder kroner på åtte år.

Washington Post skriver:

Through the end of December, donors at hedge funds, banks, insurance companies and other financial services firms had given at least $21.4 million to support Clinton’s 2016 presidential run — more than 10 percent of the $157.8 million contributed to back her bid….

By the end of 2015, she had brought in more money from the financial sector during her four federal campaigns than her ­husband did during his ­quarter-century political career.

Clinton er kandidaten til de største våpenprodusentene i verden, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman og Boeing. Ni av de ti største våpenprodusentene i USA støtter Killary.

Dette er harde fakta, som Giæver ikke en gang har gjort noe forsøk på å avkrefte. Jeg anser første påstand som dokumentert.

hillary gaddafi

Er hun en forbryter?

Hemmelige opptak viser at Hillary Clinton, som da var utenriksminister i USA, drev sitt eget spill for å sette i gang krigen mot Libya i 2011, samtidig som toppfolk fra Pentagon tok direkte kontakt med Gaddafis regjering for å prøve å få til en fredelig løsning. Den katastrofale krigen ødela Libya og gjorde landet til et fristed for jihadistisk militia.

Det er avisa Washington Times som fikk tak i opptakene som viser at sentrale folk i Pentagon ikke stolte på de informasjonene de fikk fra utenriksminister Clinton og hennes departement. De tok derfor direkte kontakt med Gaddafis regime for å prøve å hindre situasjonen i å eskalere.

I følge avisa er opptakene verifisert av deltakerne og de gjengir samtaler mellom folk fra Pentagon og Gaddafis sønn Seif Gaddafi og en annen libysk toppleder. Den amerikanske overkommandoen Joint Chiefs of staff stolte heller ikke på rapportene fra State department, og en toppfunksjonær derfra sa noe seinere til en representant for Gaddafi: «Du skulle ha sett de rapportene State Department sender til kongressen. De er fulle av dumme, dumme fakta.

I mai 2011 sa Gaddafi til Dennis J. Kucinich, en demokrat fra Ohio og kongressmedlem: «Dette er masseødeleggelsesvåpnene i Irak om igjen. Det er ingen libyske fly som bomber demonstranter eller distrikter i Tripoli eller som dreper tusener. Dette er falske rapporter.»

Washington Times skriver at avisa har vært i kontakt med tallrike kilder som sier at det var Clinton og ikke Obama som var pådriver for krigen mot Libya.

Libya-krigen var utvilsomt Hillary Clintons krig. Hun drev den igjennom, til dels mot sterk motstand fra Pentagon og deler av Obamas adminisrasjon.

En rapport fra det britiske underhusets Foreign Affairs Committee tar avstand fra Camerons beslutning om å bombe Libya i 2011. De britiske parlamentarikerne sier at regjeringas beslutning bygde på uriktig etterretning og grove feilvurderinger. Denne kritikken rammer Cameron, men den rammer i enda høyere grad arkitekten bak Libya-krigen, Hillary Rodham Clinton.

For å oppsummere: Libyakrigen ble satt i gang etter påtrykk og ønske fra Hillary Clinton. For å få det til ble etterretning forfalsket og fredsforsøk avvist. Krigen var en aggresjonskrig mot en sjølstendig nasjon. Dette er forbrytelse etter folkeretten.

Så ble Libyas statssjef avsatt. Dette var også en forbrytelse og det fantes ingen hjemmel for det. Og til slutt ble han myrdet, slaktet som en gris. Dette var også en grov forbrytelse. Om den forbrytelsen sa Hillary Clinton stolt og med et fett glis: «We came, we saw, he died!»

Jeg anser den andre påstanden som dokumentert. Hadde Hillary Clinton blitt stilt for en domstol som praktiserte Nürnberglovene, ville straffen blitt meget streng. At Anders Giæver ikke kan gjenkjenne så alvorlige forbrytelser som er dokumentert så grundig, gjør ham uskikket til å skrive om utenrikspolitikk.

I tillegg har Hillary Clinton truet Iran med utslettelse og sagt at hun vil ha en militær konfrontasjon med Russland i Syria.

I en tale for et halvfullt lokale i Cincinatti viste Hillary Clinton seg igjen som en krigshauk. Møtet var arrangert av American Legion og ble avholdt 31. august 2016.  Det er ikke bare jeg som tolker dette som en krigersk tale. International Business Times  har følgende overskrift:

Clinton: US should use ‘military response’ to fight cyberattacks from Russia and China

Deutsche Wirtschafts Nachrichten har overskriften: USA: Hillary Clinton truer Russland med krig

Hvorfor norske venstreliberalere ser det som sin oppgave å hvitvaske en så krigersk, løgnaktig og korrupt politiker er mer enn jeg begriper. Det gjør meg ikke til noen Trump-tilhenger. Trump representerer den delen av overklassen i USA som har innsett at USA ikke lenger har styrke til å være verdenspoliti. Sjøl om ikke Giæver har lagt merke til det, pågår denne diskusjonen for fullt i USAs elite, og framført av langt mer intelligente og velformulerte kritikere enn Trump. De ønsker fortsatt amerikansk imperialisme, men tror ikke på de evige krigene til Hillary Clinton og hennes neocons.

(Nei, hvis jeg hadde vært amerikansk velger hadde jeg vel enten latt være å stemme eller stemt de grønnes kandidat Jill Stein, for hun virker i hvert fall som et anstendig og ærlig menneske. Mot krig er hun også. Nå er ikke jeg velger i USA, så jeg ser ingen grunn til å delta i valgkampen. I motsetning til norske medier som skaper et inntrykk av at Norge er en valgkrets i USA.)

 

KampanjeStøtt oss

92 KOMMENTARER

  • Hei Øyvind, jeg tror artikkelen uttrykker veldig godt det mange som ikke er spesielt stor fan av noen av kandidatene fornemmer:

   «Å analysere hvert ord eller hver uttalelse han kommer med, slik mange av hans supportere og argeste motstandere gjør, å ta hans vulgære demagogi på alvor som om det skulle uttrykke et rasjonelt politisk program fører ingen steder. Å se på ham som en vanlig politiker har heller ikke noe for seg, men Trump er ikke et eksepsjonelt menneske eller en eksepsjonell politiker. Han er i kraft av egen person ingen revolusjonær, men et uttrykk for en revolusjonær oppdrift på et dypere symbolsk plan han knapt har noe bevissthet om.»

   • Gdt utdrag! Egentlig er vel neppe Trump særlig mer som menneske enn de vulgære kasinoene hans, med kasinoet i Atlanta som et absolutt bunnmål. Hele mannen er jo bare kitch, en narr, og han gjør hele estasblissementet til narr. Å gjøre narr av establissementet er et godt alternativ for de som uansett ikke har noen stemme, de som ikke teller med, de foraktede. Som meg selv.

 1. Se denne artikkelen

  «Russisk forsvarspolitiker antyder at Norge kan bli atommål»

  – Dette er svært farlig for Norge og nordmenn, sier Frants Klintsevitsj i forsvarskomiteen i Føderasjonsrådet i Moskva i et intervju med TV 2. Klintsevitsj regnes som en innflytelsesrik forsvarspolitiker i Russland.

  – Vi har aldri tidligere hatt Norge på listen

  over mål for våre strategiske våpen.

  Men hvis dette får utvikle seg, vil Norges befolkning lide,

  fordi vi er nødt til å reagere mot definerte militære trusler, sier han.

  En sentral russisk forsvarspolitiker sier utplasseringen av amerikanske marineinfanterister på Værnes er et ledd i en amerikansk oppbygging for å gå til «global lynkrig».
  http://www.nettavisen.no/nyheter/russisk-forsvarspolitiker-antyder-at-norge-kan-bli-atommal/3423277968.html

  • Fra artikkelen «Mener Stjørdal kan bli russisk atom-mål »

   Profilert forsvarspolitiker i Russland reagerer på amerikanske soldater på Værnes.

   Klintsevitsj er overbevist om at den norske regjering er blitt presset av amerikanerne til å godta utplasseringen i Trøndelag, og at USA har langt skumlere planer for Norge enn å sende noen få infanterister.
   Det er utbredt oppfatning blant russere at USA og NATO bare venter på anledning til å invadere Russland. Forsvarspolitikeren mener derfor det alvorlig når USA nå flytter soldater og materiell, kanskje også offensive våpen enda nærmere den russiske grensen.

   Så alvorlig at Stjørdal og Norge nå må forberede seg på å bli russisk atom-mål.

   «Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, synes meldingene fra Russland er dramatisk.
   Hvis vi kommer i en situasjon hvor Russland aktivt bomber Norge så er det på det rene at Stjørdal allerede i dag er i en utsatt posisjon som hjemsted for en operativ flybase og med store mengder forhåndslagret forsvarsmateriell. Det vi må spørre oss om i denne sammenheng er derfor; dersom en slik situasjon skulle oppstå, er vi da best tjent med at de allierte styrkene som skal bistå oss er godt trent og forberedt? Det er det sistnevnte utstasjoneringen av amerikansk personell på garnisonen handler om.»

   http://www.bladet.no/nyheter/2016/10/30/Mener-Stj%C3%B8rdal-kan-bli-russisk-atom-m%C3%A5l-13718932.ece

   • Siden 1949 har det vært farlig for Norge å ligge her vi ligger, som Russlands naboland og USA fremskutte base i nord-Europa. Om det ville vært mer eller mindre farlig å stå utenfor NATO-alliansen i alle disse årene er en diskusjon NATO-tilhengere og -motstandere aldri vil bli enige om, men vi finner det heller aldri ut, da dette jo er kontrafaktiske spekulasjoner fra begge hold.

    Vi har vært medlem siden -49, og ting er som de er. Altså i praksis preget av russerfrykt varierende opp gjennom tiårene fra moderat til hysterisk, og ellers solid invadert av anglo-amerikansk (med vekt på amerikansk) kultur, tenkemåte, verdisett, økonomiske lekegrind og overkommando i Forsvaret, for å ta de åpne. Samt temmelig opplagt ytterligere direkte og indirekte innflytelse gjennom mer skjule og sannsynligvis lovstridig og udemokratisk inngåtte forbindelser for å ivareta de åpne best mulig til fordel for the Usual Suspects. Vi er i stor grad i lomma på Uncle Sam. Og alle vet det. Russerne også.

    Derfor er det egentlig tull av russerne å forsøke å tone ned at de hele veien nødvendigvis har måttet ha også norske militærinstallasjoner i siktet med tanke på evt. påkommende tilfeller av amerikansk hybris. Og om nordmenn flest har festet lit til at forbudet mot forhåndslagring av amerikanske atomvåpen i Norge i fredstid har blitt respektert og overholdt pent og pyntelig, kan umulig russerne ha følt at de har hatt råd til å ta sjansen på det samme nivået av sjarmerende tillit. De har nok heller tatt høyde for mulige atomvåpen i Norge hele tiden, og hatt sine egne klare med nesa denne veien. Dersom de da ikke evt. faktisk har visst med sikkerhet om og hvor disse lagrene har befunnet seg, og derfor sluppet å spekulere et sekund på den saken. Om de har visst eller bare trodd, resultatet sett herfra går ut på ett.

    Det morsomme er at russerne kan komme greit unna med denne fine muligheten til å redigere inntrykket av den nære fortids russiske beredskapsnivå ifht. Norge, og insistere på at det av denne grunn alene gjør en særlig praktisk forskjell, det USA og Norge nå driver med i Trøndelag. Akkurat det er nok mest en del av retorikken og propagandakrigen. Men russeren kan i hvert fall bare få stå der og si at de hadde mindre «norgesfrykt» før, for det samsvarer bra med vår myndigheters narrativ om Norge som atomvåpenfri sone. Ingen her på berget er interessert i å minne om at russerne nok kan ha hatt grunner til å være mer enn skeptiske før også. Russerne vet dette også, og frykter neppe at NATO eller Norge ønsker å korrigere det inntrykket. Så det man da strekker seg til, er å si at russerne alltid reagerer sånn som de gjør bare NATO trekker pusten, og russerne på sin side kan trygt bruke symbolverdien i utplasseringen av amerikanske styrker i Norge for alt det er verdt i sin egen retorikk. Selv om det som sagt neppe egentlig gjør store forskjellen rent militært for noen av partene, isolert sett. Som signal om opptrapping fra NATO er det derimot utvilsomt sterkt og provoserende.

     • Jeg setter voldsomt pris på at du prioriterer å bruke tid på korrektur av mine kommentarer. Dersom du er like god til å lese korrektur som jeg er til å skrive noenlunde feilfritt norsk, vil jeg anta at det tross alt ikke er så inni hampen mye tid du trenger å bruke for å rette det opp nok til at det passerer som lesbart. Så vidt jeg kan se ved ny finlesing er det kun en manglende genitivs-s etter «USA» i første linje som skjemmer rettskrivingen. Jeg lover å ta ti ekstra armhevinger på knokene for den, Gatekeeper. Men JOIK? Har jeg det? Er det evt. smittsomt for omgivelsene?

     • Ullern tar meg vel nå.
      ..Det er mulig jeg tar feil, men ville satt to her :
      …som Russlands naboland (komma)…. NATO-alliansen i alle disse årene ( komma)

     • Med all respekt, det er bare tull. Da ville du satt to komma for mye. 🙂 Aldri komma etter «og» ved oppramsing av sidestilte ledd, kun etter «og» foran innskutt bisetning.

 2. Kjell Horn
  Takk, Pål. Jeg så Michael Moores besnærende forsvarstale for Hillary Clinton på TV for noen dager siden der han vektla hennes sosiale – nærmest sosialdemokratiske – prosjekt som hun har vært trofast mot i 30 år. Sånn sett er hun en bra presidentkandidat. Men så kommer hauken Hillary, som MM nesten ikke nevner, men som du så glimrende dokumenterer. Takk igjen. Dette var klargjørende – og så er jeg jo enig i din vurdering av Anders Giæver som utenrikskorrespondent. Skummelt!

  • Da er det avslørt – Michael Moore er kun en Hollywood-underholdningsartist og ikke den samfunnskritikeren han har fremstil seg som tidligere. Ikke noen Piler eller Stein akkurat. Men det har jeg mistenkt lenge.

 3. «At Anders Giæver ikke kan gjenkjenne så alvorlige forbrytelser som er dokumentert så grundig, gjør ham uskikket til å skrive om utenrikspolitikk.»

  Som om det betyr noe for tabloidpressen

  • Tabloidpressen er ikke til for å innformere men for å unnderholde. Brød og sirkus mens folket holdes nede i ignoranse. Derfor bruker de rene underholdningsjournalister til å skrive om politiske forhold.

 4. Giæver befinner seg så langt under Steigans nivå at det blir nesten pinlig på Giævers vegne å lese Steigans briljante svar. Jeg synes oppriktig synd i Giæver som etter dette har mistet all troverdighet, men han ba altså om det selv.

  • Dessverre enig. – For Giævers VG-artikkel oppviste ham som feil- og uinformert – om han da ikke direkte og løgnaktig lot som han ikke visste mer og bedre. Begge muligheter gjør Giæver svar skyldig.

   Fint, saklig og informativt par(t)ert av Steigan.

  • AG burde holdt seg til å skrive om standup-scenen i New York og slike ting som han har greie på og ikke om geopolitiske forhold. Der fremstår han bare som den tabloidjournalisten han er.

 5. Anders Giæver er som kjent Amerikavenn på sin hals. Alt som har med USA å gjøre er favorittemaet hans; så det er ikke overraskende at han er en støtter amerikansk krigspolitikk.

   • Bøker om Walt Dinsey og Fredrik Skavlan. Ikke mye politikk og samfunnsviten her nei. Vi er i en innformasjonskrise når det eneste MSM har av «USA-kesperter» er sladder- og underholdningsjournalister som Marie Simonsen og Anders Giæver. Den norske befolkningen er ikke særlig opplyst; virker som de minst bevisste i hele den vestlige verden. Jeg føler at vil lever i en reversert opplysningstid til tross for at det aldri har vært så mye innformasjon om hva som skjer i verden tilgjengelig.

 6. Du skriver:
  «Som en gjenklang av god gammel maccarthysime går sjølsagt Giæver en runde med mine møter med Pol Pot og Mao Zedong for omkring førti år siden. Det blir ikke så imponerende når han sjøl fjesker for politikere som har det libyske folkets blod på sine hender.»

  Dina analyser idag blir varken bättre eller sämre av att du har träffat Pol Pot och Mao Zedong. Eftersom Giæver inte förmår att bemöta dig i sak så kommer både Pol Pot och Mao Zedong väl till användning. För mig är detta inget problem, men jag tror att talet om Pol Pot och Mao Zedong skymmer sikten för många. Därför bör du inte ta lättvindigt på detta. Om man är lite petig kan man med utgångspunkt från vad du skriver få intryck att av att även du har blod på dina händer eftersom du har träffat både Pol Pot och Mao Zedong.

 7. «Nå er ikke jeg velger i USA, så jeg ser ingen grunn til å delta i valgkampen.»

  Hørte dette:
  «I can’t make up my mind about who to vote for!
  – I really like Hillary Clinton.
  But then I really like Donald Trump,
  too!»

  Løsningen på dette dilemmaet er naturligvis: Jill Stein
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jill_Stein

  – En USAsk president som både er grønn og Stein, ville klart være av det gode. 😉

 8. Et lite forsvar for Anders er dog at han skrev rasende og dundret løs på ABB nesten daglig fra 23/07- 2011 til 24/08-2012. Ja, jeg har vært i USA 30 ganger, og en av de få trøster jeg finner er at mange amerikanere er så gjestfrie og faktisk veldig kritiske til alt som kommer fra politikerklassen betalt av Wall Street. Hillary har vært her minst 5 ganger. Jo hun liker jo Norge så veldig godt må vite. til brakende applaus fra en helt ukritisk presse. Pål er som vanlig så nøyaktig og redelig fordi han kan dokumentere sine påstander og
  bare derfor går det an å skrive slik.

 9. Hele værdens aviser og journallister blir kneblet\betalt av zionister , som reuter nameshifter det også de har så å si ødelagt flere hundre viktige og kritiske som har vært trykt og gro h brundland er med på det i stortingsmelding 72 kommer agendaen klart frem og at det er en Noordmann \kvinne som har skrevet makkværket er nesten ikke til å tro . hvem jobber politikerne våre for ikke Norge i hværtfall . så er hun jaggu med el rådgiver for the elders og den skrekkelige agenda 74 ?

 10. Trump er controlled opposition. Ron Pauls popularitet fikk eliten til å skjønne at «anti establishment»-konseptet var i vinden, så de lanserte Trump og markedsførte ham som «anti establishment». MSM demoniserte ham mens hans venninne Hillary ble tilsvarende skjønnmalt. Demoniseringen var omvendt psykologi, en teknikk som ble brukt for å få den MSM-hatende arbeiderklassen og prekariatet til å omfavne den sionistiske milliardæren Trump, som stilte til valg etter at hans venn Bill Clinton ba ham om det.

  Dette er en kontrollert «oppvåkning» som er designet for å skape mest mulig kaos og splittelse, slik at grunnen beredes for innføringen av en ny verdensorden. Trumps kommende seier skal, som Brexit, vise at «demokrati ikke lenger funker» og derfor må erstattes av et nytt system — et globalt, teknokratisk diktatur som blir innført om ca 7 år.

  Meningen nå er at MSM skal gå ned med Hillary. MSM har forsvart hennes kriminalitet og korrupsjon, og når hun blir felt av FBI, mister MSM all kredibilitet i den gemene hops øyne. Dette er allerede i ferd med å skje, jf. synkende opplagstall og masseoppsigelser i de store mediehusene.

  Verdens Gangs tid er snart forbi, og i desperasjon hugger de siste journalistene etter Steigan og andre som har eksponert massemedienes løgner. Angstbiterske Anders Giæver vet innerst inne at han er arbeidsledig om et par år, og retter aggresjonen mot de blasfemiske alternativmediene som er så kjetterske at de faktisk angriper Hennes Høyhet Hillary.

  Om noen timer eller dager kommer det lekkasjer som blir spikeren i kista for Hillarys presidentdrøm. Og da mister MSM også sin siste rest av kredibilitet, akkurat slik globalistene har planlagt. (Nei, Hillary eller George Soros eller Rothschildene hører ikke til blant de egentlige globalistene. De er bare bønder på sjakkbrettet. De blir ofret snart.)

  • Heisann KZ,

   Litt på siden av denne tråden, men du uttrykte for kort tid siden mer enn bekymring for Assanges situasjon. Du var vel i grunnen 100% sikker på at han var kidnappet av amerikanerne, og at Wikileaks’ admin var truet til å hjelpe kidnapperne å opprettholde en annen fasade utad ved hjelp av uriktige Twitter-oppdateringer.

   Her er John Pilger i en fersk artikkel fra Counterpunch:

   «As the editor of WikiLeaks, Assange knows the truth. And let me assure those who are concerned, he is well, and WikiLeaks is operating on all cylinders.»

   http://www.counterpunch.org/2016/10/28/inside-the-invisible-government-war-propaganda-clinton-trump/

   Jeg vet du er motvillig til å oppgi kilder for opplysningene dine, men nå er tiden moden dersom du mener å ha bedre kilder enn John Pilger når det gjelder Assanges situasjon. Hvis ikke, kan vi kanskje legge den ballen død for en stund? ?

   • Har ikke tid til å grave frem alt nå, men kildene mine var spekulasjoner fra folk på visse subreddits, hovedsakelig Conspiracy.

    Hvis Assange ikke er kompromittert eller stoppet ennå, tror jeg han var controlled opposition hele tiden. Men dette er bare min personlige tro, og jeg kan ikke overbevise noen her. Har ingen dokumentasjon å legge frem. Jeg er blant dem som alltid har vært mistenksom overfor både Assange og Snowden. Det skyldes primært at de har fått så mye spalteplass. Men det er sant at Assange blir ignorert ganske kraftig av store deler av MSM akkurat nå for tiden, og dette taler jo for at han faktisk er autentisk, selv om han muligens ikke var det tidligere. Desto mer bekymringsverdig er det at han ser ut til å være likvidert, tatt med til Gitmo — eller ihvertfall uskadeliggjort. (Han har jo f.eks. ikke tilgang til nettet, om man skal tro folk.)

    Wikileaks-subredditen er forøvrig ganske nylig blitt kompromittert og infiltrert av betalte shills fra dypstaten. Dette er bedre dokumentert, men jeg får nok ikke overbevist deg om det. Enhver er salig i sin tro. Og sånn får det vel bare fortsette å være.

    Jeg har kjennskap til hva Pilger skrev. Ble gjort oppmerksom på det kort tid etter at han skrev det.

  • Bak bankieren og den kriminelle kapitalen finnes det ingen. Foran er det korrupsjon helt ned til den minste offentlige instans. Hillary trenger ingen presentasjon, men nå har det jo kommet frem at Trump var en ønsket motstand, og en «rundingsbøye» for at Hillary ikke skulle kunne klare det umulige – å tape dette valget – som både vi og storbankene har investert i. Hun kommer til å fortsette å gjøre akkurat det bankene vil, noe hun har fått betalt for. Det som synes merkelig i dag er jo at FBI har sittet på «nye» opplysninger lenge, uten å ha foretatt seg noen ting – før i tolvte time. Nok til å gi forhåndsstemmene et forsprang. Dette kan og vil bli brukt juridisk, hvis utfallet går i disfavør Trump. Dette er allerede et skandalevalg av dimensjoner, og hvorvidt FBI er involvert uansett fløy tror jeg neppe spiller noen stor rolle da USA som nasjon må bygges opp på ny, som her hjemme…

 11. Om Libya skriver du at krigen var en aggresjonskrig i strid med folkretten. Her glemmer du Sikkerhetsrådsresolusjon nr 1973 som gir grunnlag til angrep ihht FN-pakten art 42. Kritikken i ettertid har gått på at resolusjonen begrenser hvilke mål som kan bombes, uten at det lojalt har blitt tatt hensyn til og at ønske om regimeskifte ble førende for de som deltok i bombingen fremfor formålet om å beskytte sivile i en borgerkrig. For det andre er det mulig Clinton var instrumentell i utformingen av resolusjonen, men her fikk hun altså med seg de øvrige statene i Sikkerhetsrådet. At et regimeskifte kunne bli resultatet må ha fremstått som åpenbart, selv om det ikke i seg selv var målet.

  • » Sikkerhetsrådsresolusjon nr 1973 som gir grunnlag til angrep ihht FN-pakten art 42″, osv.

   – Nei, nei, tøys. Det påskuddet er motdokumentert forlengst. Les selv:
   http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2011_03/20110927_110311-UNSCR-1973.pdf

   «No Fly Zone
   6. Decides to establish a ban on all flights in the airspace of the Libyan Arab Jamahiriya in order to help protect civilians;
   7. Decides further that the ban imposed by paragraph 6 shall not apply to flights whose sole purpose is humanitarian, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, humanitarian workers and related assistance, or evacuating foreign nationals from the Libyan Arab Jamahiriya,
   nor shall it apply to flights authorised by paragraphs 4 or 8, nor other flights which are deemed necessary by States acting under the authorisation conferred in paragraph 8 to be for the benefit of the Libyan people, and that these flights shall be coordinated with any mechanism established under paragraph 8;
   8. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to take all necessary measures to enforce compliance with the ban on flights imposed by paragraph 6 above, as necessary, and
   requests the States concerned in cooperation with the League of Arab States to coordinate closely with the Secretary General on the measures they are taking to implement this ban, including by establishing an appropriate mechanism for implementing the provisions of paragraphs 6 and 7 above,
   9. Calls upon all Member States, acting nationally or through regional organizations or arrangements, to provide assistance, including any necessary over-flight approvals, for the purposes of implementing paragraphs 4, 6, 7 and 8 above;
   10. Requests the Member States concerned to coordinate closely with each other and the Secretary-General on the measures they are taking to implement S/RES/1973 (2011) 11-26839 4 paragraphs 4, 6, 7 and 8 above, including practical measures for the monitoring and approval of authorised humanitarian or evacuation flights;
   11. Decides that the Member States concerned shall inform the Secretary-General and the Secretary-General of the League of Arab States immediately of measures taken in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above, including to supply a concept of operations;
   12. Requests the Secretary-General to inform the Council immediately of any actions taken by the Member States concerned in exercise of the authority conferred by paragraph 8 above and to report to the Council within 7 days and every month thereafter on the implementation of this resolution, including information on any
   violations of the flight ban imposed by paragraph 6 above»

   Så godt, og dårlig, som hver eneste setning i det kapitlet er forbrutt mot. – Påstanden om at «Sikkerhetsrådsresolusjon nr 1973 … gir grunnlag til angrep» er komplett vås. – Bl.a. fordi begrepet «angrep» brukes ikke i resolusjonen.

   Du har altså tatt totalt feil.

 12. Onsdag ettermiddag (amerikansk tid) kommer det en ny uttalelse fra FBI i Hillary-saken.
  Peter Thiels Palantir-teknologi spiller en sentral rolle i avdekkingen av Hillarys korrupsjon og kriminalitet.

  John Podesta trekker seg på fredag.

  Sentrale folk i Hillarys kampanje (inkludert sjefen for kampanjen) slettet hele Twitter-feeden sin allerede for flere dager siden. Bevisforspillelse. Inkriminerende informasjon som måtte ødelegges.

  • Hillary har en pressekonferanse i dag, tirsdag 1/11 kl. 11:00 amerikansk tid. Der varsler hun at hun trekker seg.

   Epostene FBI etterforsker nå inneholder bevis om kriminalitet så grov at hun ikke har noe annet valg. Hillary blir stilt for riksrett. Problemet er at hele det amerikanske statsapparatet er involvert i kriminaliteten knyttet til Clinton-stiftelsen. Korthuset faller snart sammen. Trolig i løpet av noen uker.

   • Både Weiner og Huma sitter nå i avhør med FBI. Begge har gått med på å legge alle kort på bordet — mot redusert fengselsstraff.

    Anders Giæver, Marie Simonsen og en samlet norsk journaliststand, står last og brast med Hillary. («Hun er uskyldig! Putin står bak alt sammen! Onde russere!»)

    • For å rette søkelyset på noe annet, kommer Obama til å angripe Syria. Som en distraksjon. Med mindre han gir grønt lys til den store falsk flagg-aksjonen som har vært planlagt i en del år, og som Michael Crowley skrev om i Time Magazine i 2014.

   • Det som er bra med å være såpass konkret som du er her i prediksjonene, er at de kan etterprøves. Og som vi vet nå, så skjedde ikke dette. Dermed kan vi også for framtida vite at kilden du baserte deg på ikke var særlig godt informert. Hva var kilden?

    Du skjønner sikkert at dette med å basere seg på troverdige kilder i samfunnskritikken er viktig, ut fra en analyse av hvem det er som tjener på at samfunnskritisk analyse blandes sammen med det reine tøv og vissvass til en uhåndterlig røre, som lett kan diskrediteres, også når reelle forhold påpekes.

    • Kilden var en anonym varsler som angivelig kom fra FBI.

     Timingen var ihvertfall feil, men det gjenstår å se om noe av dette blir realitet etterhvert. Jeg utelukker ingenting.

  • Demokratene burde ha bedt henne om å vike plassen for lenge siden, men den anmodningen kom nå nylig fra fra Chicago Tribunes lederspalte, og forteller i praksis at hele den «demokratiske» ledelsen er gjennomsyret. Hvis hun allikevel skulle bli valgt – vil skandalene fortsette å rulle inn. Blir hun ikke valgt – står det meget dårlig til med henne, pressen og hele Clintons Fundament… By the way; CNN bryter alt samarbeid med den politiske analytikeren Donna Brazile – etter avsløringer om at hun har lekket spørsmål til Hillary Clinton i forkant av TV-debatter. Overt til værmeldingen

 13. Huma Abedin kan være et navn som vil bli hett når epost granskingen av Hillary nå gjenopptas. Så spørs det bare om korporasjons media også denne gangen kun vil fokusere på sex skandaler.
  Artiklene her handler om Clinton og hennes tette bånd til sin «andre datter» og medhjelper gjennom mange år, Huma Abedin og Abdullah Omar Nasseef. Medeier til en familiebedrift som faren til Huma Abedin driver. Nasseef er også grunnleggeren av «Muslim World League», Saudi Arabia’s globale organisasjon som fremmer voldelig Whahabistisk Islamisme.
  http://www.breitbart.com/big-government/2016/01/18/the-truth-about-huma-abedin-that-media-matters-doesnt-want-america-to-see/
  Kortversjonen.
  http://www.bizpacreview.com/2016/10/30/huma-shocking-abedin-history-definitely-wont-see-cnn-406300

 14. Jeg deler i store trekk dine vurderinger av Clinton. Men kanskje ville du gjort deg mindre sårbar for slike utall om du eksempelvis i stedet for å skrive at Clinton er en «korrupt forbryter» skrev at Clinton er «korrupt». Da er det underforstått at hun også er en forbryter. Å bruke uttrykk a la «ridende rytter til hest» blir overkill?

  • Du la kanskje ikke merke til at Steigan ble direkte glad for oppslaget??

   Clinton er temmelig sikkert «en korrupt forbryter». – La oss skille Clinton fra Bushen, og kalle en Clinton en Clinton – og oppfordre til bruk av alle slags graveredskaper for å få det rettslig konstatert.

 15. Vi kan alle historien de siste 2-3000 år.
  Vi vet alle dette: epoker har kommet med nytenking, med revolusjoner, små gode lommer i tiden hvor mer idealistiske og ‘gode’ ideer i betydning
  at samfunnet ordnes på en slik måte at det eksisterer relativ fred og flere mennesker har det bedre.
  Dette har vært små tidslommer historisk sett, før pendelen svinger og igjen blir erstattet av enda verre og mer grusomme styresett.
  Se på den franske revolusjon. Startet som en god impuls; de fattige krevde rettferd. Endte med blodbad; revolusjonen spiser sine egne barn.
  Se på kommunismen; en idealistisk og velmenende impuls i starten, siden et monster.
  At Bernie Sanders hadde mer rettferdig politikk enn Clinton; jeg tviler ikke.
  Og at han kanskje kunne fått gjennom noen av sine ideer; mulig.
  Men historisk sett er det bare ikke nok; det ‘ække nok!!!
  De gode Impulsene ville igjen blitt spist av enda verre og grådigere vampyrer, kanskje allerede ved neste valg.

  Det eneste vi ikke har prøvd på de 6000 årene vi har historisk oversikt over, er å konsekvent tillate kvinner ledelse i verden.
  Og ett sted må vi begynne.
  For meg er det dansende likegyldig om Hillary Rodham Clinton har connections til WallStreet eller har brukt privat epostserver eller WTF som sies. Selvsagt har hun det, ellers hadde hun ikke vært der hun er i dag. Hun hadde blitt ødelagt på veien.
  For meg er Hillary et SYMBOL på det som skal skje framover; at kvinner igjen får ta ledelse, i enkeltland og på verdensbasis.
  Så sier kanskje du som leser dette, og flere med deg: ‘ikke sikkert det blir bedre!’ -Nei, slett ikke sikkert det blir bedre på noen hundre år.
  MEN: denne veien representerer noe uprøvd i den smertedansen den menneskelige historien vi har oversikt over utgjør.
  La oss åpne opp for å prøve sier bare jeg!

  • Hvorfor støtter du ikke heller Jill Stein, hvis kandidatens kjønn er det eneste viktige for deg? Eller er det viktig at kandidaten er korrupt og krigersk også? Er det derfor du støtter Hillary, og ikke Stein?

  • Linn, jeg deler ditt syn på historien og mennskenes lodd. Og at kvinner bør ha samme juridiske muligheter og rettigheter som «alle andre» (det er jo så mange kjønn nå for tiden), bør være en selvfølge.

   Men når det gjelder Hillarys synder, er det ikke primært bare det at hun har brukt feil server til epostene sine som er saken. Det som er saken drukner dessverre lett i medias dekning. Det går på det konkrete innholdet i disse epostene. De bekrefter og dokumenterer i stor grad nettopp Hillarys korrupsjon og krigsforbrytelser, hennes hårreisende holdninger og lojalitetsbånd, kort sagt: Forskjellen på hva hun sier offentlig og hva hun sier privat. Jeg foreslår at du tar en titt på denne Top 100-listen for et inntrykk av omfanget og innholdet:

   http://www.mostdamagingwikileaks.com/

   Om man aldri så gjerne vil at Hillary skal være symbol på en ny og mer kvinneinfluert verden, insisterer hun selv gjennom sitt «rulleblad» på å bli stående mer som et symbol på at kjønn ikke er avgjørende for skillet mellom livsfarlig, maktkåt drittkjerring og sindige mennesker uten andre ambisjoner om å skape et beskjedent, men trygt liv for seg selv og sine nærmeste uten å sette fyr på resten av verden av den grunn.

   Heldigvis slipper jeg å stemme, men fasit for meg er at Trump er en vulgær tosk, og med 99.9% sikkerhet en livsfarlig skurk, mens Hillary tror vi ingenting om, der vet vi. Den politiske og finansielle eliten som er hennes base har ugjendrivelig bevist gjennom tiår at de ikke må ha makten i USA. Det har ført oss dit hvor vi er nå. Hvis noen tenkende amerikanere fremdeles har mer engasjement enn resignasjon igjen på lager på fornuftens vegne, og derfor finner det bryet verd å lette på ræva i sakens anledning, får de i det minste gå og stemme på narren, som jo tross alt ikke har hatt politisk makt enda, og derfor i praksis ikke i samme grad drypper av ekte blod. Det skal mer enn et mirakel til for Trump for å avslutte USAs imperialistiske linje dersom han virkelig skulle ønske det, men med sin fortid langt fra politikken har han i hvert fall ikke direkte diskvalifisert seg på den måten riktig enda.

 16. Jeg leser alltid KZ med interesse, men hva i all verden mente han med å skrive 31 okt: «Nei,Hillary eller George Soros eller Rothschildene hører ikke til blant de egentlige globalistene.De er bare bønder på sjakkbrettet. De blir ofret snart.»
  Er dette en skrivefeil eller er det rablet for KZ?
  Da Coudenhove-Kalergi utga boka Praktischer Idealismus i 1920årene gikk han inn for et raseblandet Europas Forente stater som skulle styres av den overlegne rasen,jødene. Dette førte til at Kalergis politiske aktiviteter hele livet gjennom var sponset av de mektige jødiske finanshusene Rothschild,Warburg og Baruch.
  Hillary idag er en del av den zionistiske neo-con bevegelsen og hennes største finansiører kommer nettopp fra de zionistiske miljøer som KZ kaller «bønder på sjakkbrettet». Sjekk fem av hennes største donorer.
  Soros-Rothschild apparatene har i hele etterkrigstida vært den sentrale drivkraften for the new world order og har stor innflytelse over Pengefondet,Verdensbanken og alle verdens finansinstitusjoner.
  Såfremt ikke KZ sov da han skrev dette,så snur han virkeligheten 180 grader opp-ned.

  • Soros, Rothschildene & Co. er kjendiser. De er kjent for prekariatet og arbeiderklassen som nå våkner opp og reiser seg. Derfor må man anta at både Soros og Rothschildene etc. blir mål for det rasende, desillusjonerte prekariatet. Høygaflene kommer.

   For mange av dere ser kanskje denne oppvåkningen/revolusjonen ut som en organisk, uventet begivenhet, men min påstand er at den er iscenesatt av en høyere, usynlig elite som befinner seg på nivået over Soros et al.

   Å kalle Soros & Co. «bønder på sjakkbrettet» var kanskje feil, men i den store sammenhengen kan Soros umulig være spesielt mektig. Ellers hadde vi ikke hørt om ham. Kjendiser er ikke mektige. Den egentlige makten jobber i det skjulte. Hvis den eventuelt viser seg snart (og blir omtalt i MSM), vil den trolig fremstå som noe annet enn hva den egentlig er. Den kommer til å være forkledd. Journalister og redaktører og folk flest kommer til å la seg lure.

   Historien vil vise om jeg får rett.

   • «For mange av dere ser kanskje denne oppvåkningen/revolusjonen ut som en organisk, uventet begivenhet, men min påstand er at den er iscenesatt av en høyere, usynlig elite som befinner seg på nivået over Soros et al.»

    Forstår dere ikke hva jeg mener med dette, så les om Vannevar Bush og historien om internetts (og hypertekstens) tilblivelse. Les også Bush’ essay «As we may think», som han skrev på 1930-tallet, og som ble publisert rett etter WW2. Bush sto bak Manhattan-prosjektet, han grunnla Raytheon og han fant opp hypertekst. I tillegg gjorde han noe langt viktigere som det ikke sømmer seg å nevne her, siden det ikke er aksept for å snakke om fenomenet.

    Den egentlige makteliten er i dag på et helt annet teknologisk nivå enn dere tror. Og den står bak den kontrollerte oppvåkningen/revolusjonen vi nå lever i.

    Men om makteliten plutselig kommer til å vise seg for hele verden og bli slått stort opp på alle avisforsidene, vel, det tviler jeg på.

    • Google Search, det er magisk teknologi nok herfra til Santa Clara County, det. Her en interessant undersøkelse utført av psykolog og seniorforsker ved American Institute for Behavioral Research and Technology, Robert Epstein.

     http://www.politico.com/magazine/story/2015/08/how-google-could-rig-the-2016-election-121548#.VdoGFXhjpUE

     Undersølelsen viser at Google kan påvirke valgresultatet enormt gjennom sine søkealgoritmer. Altså, ikke påvirke det faktiske resultatet etter valget rent teknisk, men påvirke velgernes hoder rett før valget.

     Her er konklusjonen:

     «Perhaps the most effective way to wield political influence in today’s high-tech world is to donate money to a candidate and then to use technology to make sure he or she wins. The technology guarantees the win, and the donation guarantees allegiance, which Google has certainly tapped in recent years with the Obama administration.»

     • Jo, men han skriver jo også selv at det er sine egne engstelige spekulasjoner, eller direkte oversatt, spekulative frykt han gir uttrykk for:

      «My speculative fears are that Julian has been seized and removed from the Embassy.»

      Rett etterpå påstår han at disse spekulasjonene vil bli bekreftet dersom Assange ikke gir seg offentlig til kjenne og uttaler seg om noen ferske temaer, uten at forfatteren lager noen tidsfrist for akkurat dette. Men det kan virke som om selve valgdagen er en eller annen frist for å utstede endelig dødsattest:

      «My fears would be confirmed by no future public (mass witnessing and recorded/televised) appearance of Julian Assange discussing recent topics. His death by whatever means after the US presidential election would be extremely suspect.»

      At han føler at dette vil være en bekreftelse på sine fryktsomme spekulasjoner får stå for hans regning. Det er jo ikke det på noen som helst saklig eller logisk måte, det er fremdeles bare akkurat den samme spekulasjonen.

      I tillegg la du det mer frem som et faktum her enn forfatteren selv gjør i artikkelen på reddit.

      Utfra det han skriver først, før han medgir at det er en spekulasjon, vil jeg vel også si at det var en del rare argumenter ute og gikk der. Et eksempel:

      «From the day Julian’s internet was cut off, a series of peculiar and uncharacteristic events started to take place. The same day that Julian’s internet was cut off, CBS reported that Pamela Anderson visited Assange and had «Tortured» him with a vegan sandwich. A few days before on the 14th, John Podesta tweeted «I bet the lobster risotto is better than the food at the Ecuadorian Embassy». Then on October the 16th the SHA-256 prerelease keys were issued on WikiLeaks twitter feed, although these events are odd and seemingly inconsequential, combined with John Kerry being in the UK from the 16th to the 17th sparked concern among the community for Julian’s safety.»

      Jeg er bekymret for Assanges sikkerhet jeg også. Om «the community» skal være til noen hjelp med det problemet, bør det ene beinet i hvert fall ørlite nærmere bakken tror jeg.

      Ps:
      Akkurat den der med Pamela Anderson og vegansandwichen hørtes jo jævlig bra ut, da. Det må jo ha vært noe humor eller satiregreier som artikkelforfatteren har slukt som nyheter, hvis det overhodet stemmer at CBS har påstått dette. 😀

     • Her trekker du frem de minst viktige punktene fra innlegget (og fra tråden under det). Det er mange gode poenger og observasjoner i innlegget og i hele tråden. Men det får være opp til deg om du gidder å lese det.

     • Hele tråden? Kanskje ikke. Innlegget leste jeg grundig. Ja, en del interessante ting der, men ikke som forsvarer å konkludere med Assanges bortføring, evt. død. Det var det det var snakk om nå.

      Og er vi ikke etter Pilgers forsikring nå uansett enige om at dette faktisk var feil?

      Jeg anså egentlig det som avklart nå, jeg ville bare vise deg at det går an å lese ting noe mer kritisk, og da kanskje se at konklusjonen aldri var så bastant som du meldte først.

      Hvis du mener Pilger tar feil allikevel, eller lyver, og evt. derfor må være en av de slemme selv, får du ha meg unnskyldt. Det virket et øyeblikk som at du godtok hans vitnemål.

     • Nei, hvorfor skulle du i grunnen det? Man kan gjerne bestemme seg for at man ikke stoler på noen, av prinsipp og kanskje bitter erfaring. Et forståelig standpunkt som har min sympati. Mye taler for at dette er en helt relevant måte å forholde seg til menneskedyret på; ikke stol på det, ikke snu ryggen til det. Sånn sett stoler ikke jeg på Pilger, jeg heller. Men hvis man ikke stoler på noen, kan nesten alt trekkes i tvil inntil det absurde, og man har da svært lite grunnlag for å gjøre seg opp noen mening om noe som helst. Men velger man allikevel å veie ulike kilders troverdighet, og kommer til en sannsynlighetsovervekt for at noen oftere er mer verdt å lytte til enn andre, virker det rart at for meg at Pilger vrakes til fordel for anonyme, spekulerende personer på reddit. Jeg skjønner at det ikke er like rart i din verden, hvor absolutt alt er fake og iscenesatt og skuespill som skjuler en hemmelig verden bak eller på toppen av alle offisielle strukturer, der makten sitter i skjul og trekker i alle tråder. Men man trenger ikke dette nivået for å forklare hva som skjer, KZ. Jeg tror det er en blindvei, en fantasi næret av alt hemmelighetskremmeriet i verden.

    • Hei KZ .
     Du har helt rett i det med » deepstate.» Det er bare å lese på engelsk fra side 950, i «Tragedy and hope», av historieprofessor på Georgetown University :Carroll Quigley. Få den biten vi ble snytt for på skolen, folkens.
     Hør denne lydfila jeg linker til under. Han var gjest på Radio Liberty, og fila ligger i arkivet der.Han snakker om boka i siste del av fila, så vær tolmodig. Forfatteren James Perloff som har skrevet om Council of Foreign relations tidligere i boka si «The shadows of power.»Denne gangen snakker han om boka :

     «Truth is a lonely warrier.» (2013)

     Dette burde inn i videregående skole og bli pensumlitteratur på alle høyskoler og universiteter. Det er en skam at vår oppvoksende slekt ikke får tilgang til dette.
     Hans siste bok :Truth is a lonely Warrior:
     https://www.amazon.com/Truth-Lonely-Warrior-James-Perloff/dp/0966816021/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478027967&sr=8-1&keywords=james+perloff#reader_0966816021

     • Bill Clinton hadde forøvrig Quigley som lærer, og har trukket frem Tragedy and Hope som sin personlige favorittbok.

      Tenk litt på det et øyeblikk. Hvorfor har Bill sagt dette offentlig? Hvem er egentlig Bill da, hvis Quigley er hans store forbilde og T&H hans favorittbok?

      For å forstå hvem Hillary er, må man forstå hennes relasjon til Laurance Rockefeller og Steven Greer. Og man må forstå hvem John Podesta egentlig er, og hva han egentlig driver med.

      Men man bør kanskje begynne med Nikola Tesla og Vannevar Bush.

     • Hei «Gatekeeper»: – Kjøpte «Truth is a lonely warrior», særlig for å ha den historiske falskt-flagg dokumentasjonen. Takk for tipset.

     • I den første presentasjonen av boka fremgår det at det dreier seg om åndskrefter (spiritual forces) og at «Satan rules the world». Da slo jeg av.

      Men for dere som tror på Satan må det da være opplagt at man ikke kan bekjempe denslags med ord og politisk kamp. Dere må jo bare komme dere til ei kjerke og rotte dere sammen med Gud og be for oss litt brennkvikt. Drive åndskamp, ikke sitte her og lefle med materialistisk orienterte betongkommunister og gudløse anarkister.

      Og hvis formålet med somlingen er å prøve å verve folk herfra til gudeklubben, bør dere jo i det minste tone flagg og forkynne budskapet non-stop med full kraft, ikke bare sitte og snik-blande ut ideologiske og politiske argumenter med åndskrefter og håpe at noen skal ta hintet.

    • Du må gjerne sakke akterut.
     Hvis vi ser fra elitens ståsted, det forretnigsmessig, markedstrategisk synsvinkel, er det et moment til der som vår analyse
     bør inneholde. Det er dette:
     Designrelegionen som tar opp i seg de fleste relegioner, for å sammenfatte dem til en syntese sammen med politikk, inkludert internasjonalisme, nedbygde nasjonalstater, og enhet på grunnlag av interfaith-dialog, relegionsinfiltrasjon,
     så er min hypotese at de kjører konkurrentene mot hverandre, slik de har gjordt før. Hvis du ser scenen i Ben Hur nyoppsetning, der han som er kusken, blir slept etter hestene, så har vi en metafor på hvordan mange opplever sine politikere i dag.Istedenfor at kusken styrer, ( demokrati) så er det hestene som styrer, internasjonalistiske politikere,
     og kusken blir slept etter. Preprogrammeringen går derfor på : Stand up and fight. Det er dette de vil, fordi de de da kan stramme grepet ved politistaten, og ved å få det vesten med sine kristne og humanistiske verdier i bunn, til å danne fraksjon mot islam. Hvis disse to sloss, vil det bli tap på begge sider, og som vi så av amerikanernes innblanding i Kina med sabotasje av våpenleveransene, for å manipulere fram dem de ville ha fram. Det samme kan skje her.

     Internasjonalistene som ikke kjenner territoriale grenser, som ønsker å ha et sterkt FN og svekke enkeltstatenes makt, har okkulte røtter i bunn. Snakker om en ny relegion som er på vei, som sier at den verdenslederen som kommer, er både svaret for jøder, hinduister, muslimer og kristne. Det er dette som er svindelen, og ved å forstå den Luciferianske agendaen, må man forstå hvem som er konkurrenter. Når de definerer hvem som er de onde, vil det bety at de vil kjempe mot dem, fordi disse drømmer om en ny verdensorden. Pål må snart se på disse sidene, for disse trendene påvirker både paven , og FN. Det er visse ting som mangler av komponenter i analysen, og historisk, og det er hvordan taktiske utplasseringer av change agents jobber med å skape fronter og hat på begge sider.Det kan man se av kommentarfelt andre steder på nettet, hvordan folk ser seg blinde på muslimer og innvandring, men glemmer at det er noen som faktisk har ting å tjene på dette, og det er de som ønsker syntesen, den nye relegionen. og sentralisering av makt.

     Det at de har propaganda apparatet i sine hender, gjør at folk vil få høre hvor fint det er med dialog osv, mens det som egentlig skjer er en sammensying av relegioner, eller harmonisering, slik de også gjør på det juridiske området.
     Både Moses Mordekai Levi Marx og Friedrich Engels kjente denne referanserammen, da det var en del av kulturen de vokste opp i, og spesielt Friedrich Engels hadde stor kunnskap om dette. Hvis man skal kjenne fienden, må man sette seg inn i hva slags litteratur som ligger i bunnen. Universitetet i Oslos pensum på dette er en start.Jeg kjenner til dette fra et studie derfra, og vet hvilke ting som ligger i bunnen, og dette samstemmer, interessant nok med de samme som hadde med imperalistiske kriger i kolonitiden og gjøre. Disse røttene sammefaller med historiske personer som levde samtidig.
     De hadde også kontakt med hverandre.
     Det er nemlig en forbindelse mellom internasjonal handel og esoterisk filosofi.

    • Er du blant dem som benekter at mange i eliten er medlemmer av brorskap som Skull & Bones og Frimurerlosjen? Og at mange av dem møtes for å delta i ritualer i Bohemian Grove o.l.?

     Hvorvidt du selv tror på åndskrefter spiller da ingen trille. Faktum er at mange i eliten gjør det, enten du liker det eller ei.

     • Soros anses som en parasitt – av erkekapitalister. En som holder seg skjult gjennom lag på lag med selskaper, og beriker seg på organisasjoner og store korporasjoners interesser, som igjen tapper det offentlige. Den korrumperte «sosialdemokratiske eliten» er banksjefer og styregrossister i en og samme styrekaste, flettet sammen i et hav av multinasjonale delprivatiserte selskaper. NBIM har «investert» i 10.000 selskaper, men i realiteten er det stort sett de samme aktørene, ispedd lokale «solkonger» som Røkke, Hagen m.fl.) I tillegg har dette tiltrukket seg såkalt skitten kapital (kriminelle innskuddseiere ref. Hudsons historie rundt etableringen av Panama o.a. Skatteparadis)
      Overnevnte springer ærende for finansmafian, hvor toppene består av Wallenberg, Rotchilds, Rockefeller o.a. tunge familiedynastier, som i eksisterende boble tjener penger på å selge selskaper de selv er involvert i, til hverandre – fundamentert på forbruk uansett vare, hvor krigsindustrien representerer et vanvittig vareforbruk. Inflasjon og prisøkning skal dekke renteinntekten, og er noe forbanna sprøyt av en ågervirksomhet, på linje med deres inkassoselskaper. De henter altså i begge ender, subsidiert av Øystein Olsen og andre sentralbanker. For den som ikke produserer eller skaper noenting, blir bestikkelser og korrupsjon eneste veg til deres rikdom gjennom aksjeopsjoner og bonuser. Dette er Norge godt kjent med… Og her finner du slike som The Clintons og andre nasjoners statsledere og politikere som begår blodige tyverier på høylys dag – for at de og noen få skal få metta si.
      – At Lagarde, dirty Draghi & Co ikke ser forskjell på religion, esoterisme og politikk vitner om det vitenskapen har bekrefta – lack of knowledge/manko på IQ). Religion er politikk – okkultisme er manglende viten. Slår du sammen dette får du kaos. Og ja, det er slike som styrer den globale skuta vår – i et blodig vanvidd. Ses i losjen…

     • Jeg trodde du visste hvor jeg sto der KZ. Jeg har boken hjemme og 3 andre av samme forfatter, og har jo sett Bush der blant annet med egne øyne, så det hadde vært dumt å fornekte det:) Bush,GeorgeHerbert Walker, ble med i 1948, William Averell Harriman, 1913, han som hadde med Lenin å gjøre , i forhold til å utvinne en komponent i stålproduksjonen, og ellers i Iran også ( All the Shahs men)
      Et navn Prescott Bush, 1917 Bush Herbert Walker 1968.( side 294 Americas Secret establishment. an Introduction to the Order of the Sculls and bones.

     • Ok, her bør jeg utdype litt, skjønner jeg.

      Jada, jeg er fullt klar over at det finnes et utall mer eller mindre okkulte bevegelser, gutteklubber, losjer, universitetsfelleskaps-baserte ting som Skull & Bones etc. som har mange mektige mennesker i sine rekker. Noen ganger er det vi får høre om ritualene og det trosmessige grunnlaget mer enn egnet til å vekke frykt og avsky. Ingen tvil om det. Og jeg har selv sett opptakene fra noen av disse ritene i the grove, presidentene som gjør satanistiske håndgester ved offentlige opptredener, særlig ved innsettelsen, jeg har lest og sett ting om betydningen av the upper hand ved håndtrykk mellom mektige ledere og et utall andre mer eller mindre relaterte ting.

      For 30 år siden var jeg adskillig mer nysjerrig på okkultisme, og leste en del – dóg uten å ha noen tro, praksis eller felleskap rundt dette overhodet. Kun fascinasjon og nysjerrighet. De jeg har møtt som har vært mest involvert i det, og levd med og praktisert det de kaller svart magi i hverdagen, har stort sett vært genuint intelligente og gansk kjipe personer med stor appetitt og evne til å sette sin vilje ut i livet nokså hensynsløst. Der var det også mye egne psykiske plager som dette ikke har kunnet bøte på, kanskje snarere tvert i mot, vil noen si. Jeg forteller dette for at dere skal skjønne at jeg ikke er helt fremmed for begrepsverdenen dere bringer på bane, eller uten noen interesse for temaet. Det er ikke sånn.

      Spørsmålene for meg er hvor mye forekomsten av tro og/ eller praksis innenfor de esoteriske disipliner, for å bruke et samlebegrep, blant ulike mektige og inflytelsesrike personer og miljøer, har å si?

      Og minst like viktig, i hvilken grad å fokusere på dette kan være til nytte for noen fredskamp, klassekamp, kamp mot korrupsjon og mot pengetyrrani, mot vår egen selvdestruktive livsførsel i et ressurs- og miljøperspektiv og generelt mot fanden og hans oldemor?

      Selv er jeg jo av den darwinistiske tro, og bruker den evolusjonsbiologiske og evolusjonspsykologiske forklaringssfære som hovedforståelsesramme for hva et menneske er. Der finnes alltid de ultimate forklaringene på følelser/ drifter, responser, adferd og startegivalg. De to hovedprinsippene naturlig seleksjon og seksuell seleksjon i bånn av alt. Men i løpet av vår evolusjonære artshistorie har fenomener knyttet til kognitive funksjoner, språk, abstraksjoner, bevissthet, ting som er direkte knyttet til hjernens virkemåte, oppnådd en svært høy grad av kompleksitet, og mye i livet slik det leves og oppleves er mer fruktbart å betrakte på andre og proksimate forklaringsplan. Derfor finnes det en haug av interessante og høyst relevante, noen ganger instrumentelt nyttige proksimate forklaringsmodeller på flere nivåer over dette skjelettet av evolusjonsrelaterte, ultimate forklaringer. Her er sfærer som f. eks. psykologi, sosiologi, filosofi, og mye annet som kan være med å gi oss et språk for bla.a. å beskrive typiskhetene i det menneskelige

      Og for meg er alle åndskreftene, gudene, demonene, hele det begrepsapparatet der, funksjoner av den komplekse menneskelige psyke (proksimat) eller hjerne/ nervesystem (ultimat), og finnes der og bare der i hele universet. De er produkter av oss selv, vår underbevissthet. Arketyper, fantasier, myter, det er mange navn og tilnærminger. Men for blomstene og trærne, for de andre dyra, himmelen og havet finnes dette ikke, det er en verden som åpenbarer seg kun for menneskedyrets indre øye. Det er blitt en del av galskapen i å være menneske. Jeg mistenker forsåvidt de dyra jeg omgås mye for å projisere en del katte- og bikkjegreier på oss mennesker også, men at vi i hvert fall lett inkluderer en overdreven forestilling om deres deltakelse i våre mennesklige grublerier er helt sikkert. Mye av de spesifikke forestillinger og definisjoner, hele begrepsapparater i de religiøse og esoteriske sfærer, er basert på overleveringer over tusener av år, først utformet av en helt annen tids mennesker med et lavere kunnskaps- og overlevert erfaringsnivå om alt. Religionenes suksess har vært mye politikk, og mye vold og tvang og bokbrenning. Og mye bonding og bygging av (makt)hierarkier, noe folk er veldig gira på. Dette er også relevant for okkult praksis. Presteskapet har ikke alltid vært dem i menigheten med den sterkeste personlige troen. Noen har det, men noen har til gjengjeld stått til rådighet som «opiumsdistributør for folket» på maktens vegne, mot priviliegier og beskyttelse. Når folk har vært som mest troende eller gudfryktige har kirken til og med kunnet diktere kongen eller staten direkte, som under sharia i dag. Gudene var allikevel alltid våre egne, og de dør ved manglende oppmerksomhet.

      At de av dere som har en spesifikk personlig tro på en gud, og på en djevel/ djevler som gudens motkraft, vil være tilbøyelig til å legge mer i «eliten»s forhold til esoterikk enn meg som ikke har det, er forstått.

      For meg er det lite trolig at noe av dette, i noen elites forestillingsverden trumfer de vanlige motivene og mekanismene. Men jeg tror gjerne at det i enkelte miljøer opp gjennom historien har lyktes å etablere betydelig makt over personer, og drive en form for indre bonding-øvelser kombinert med indre disiplinering og kontroll, for å sikre og styrke lojalitetsbånd som vil legge føringer i business og politikk. Jeg har tidligere her kalt det «perverterte selskapsleker for eliten».
      Og at mye i denne verden er blitt avgjort av håndtrykk i hemmelighet og i en form for tillit, bak teppet, er sikkert sant. At gutteklubber derfor kan være viktige er også sant. Og kanskje er det på sitt mest effektive slik at den som kontrollerer gutteklubben, kontrollerer en mye større verden under der også. I en slik begrenset kontekst kan kanskje sterke manipulatorer og demagoger ha hell med bruk av okkulte metoder, symbolikk mm. for kontroll av andre til egen fordel. Men det betyr ikke derfor at «åndskreftene» som da settes i spill er noe annet enn nevnte funksjon av den menneskelige hjerne og dens virkemåte. Og det vil selvfølgelig være mest effektiv hvis det foreligger en situasjon der det på forhånd er oppnådd et psykisk konsensus om en del av disse tingenes relevans.

      Det hjelper heller ikke å kaste en forbannelse over naboen hvis ingen hører det. Hvis naboen hører det, er det derimot en viss sjanse for at han selv bidrar til å oppfylle forbannelsen. Hvis vennen din, som er veldig lojal, hører det, kanskje han tar affære på forbannelsens vegne og hjelper til litt fordi han tror du vil sette pris på det og gi ham fordeler. Hvis du selv blir mer motivert for handling av å peppe deg litt opp med prat til eget speilbilde, kan det bidra til at du følger opp forbannelsen med handling selv. Så den kan virke på mange måter. Men ikke alene. Som de fleste åndskrefter, trenger både den og guds hånd som regel litt praktisk bistand i gjerning. Omtrent sånn virker okkultismen til disse folka også. At det skulle eksistere objektivt noen gud eller djevel utenfor det menneskelige forestillingsunivers, og ikke minst som stadig forekommende arketypisk potensiale i den menneskelige underbevissthet, er ikke en del av min tro.

      Derfor kan jeg heller ikke tro at åndskampen eksisterer som felles erfaring andre steder enn i hodene til dem som deler et gitt sett med begrepsapparat og tro, og mener at der foregår en åndskamp. Men de menneskelige og prosaiske, om enn komplekse neurale nettverk, og påfølgende glimt av avfyrte utvalgte nevroner, kalt bevissthet, kan speile dette i større målestokk, og slik bidra til fullbyrdelsen av begivenheter i den fysiske verden etter et esoterisk eller rent okkult prinsipp, uten tistedeværelsen av objektivt eksisterende guder eller djevler.
      Men dette er ingen presisjonsvitenskap, det praktiseres dessuten så himla mange religioner og spirituelle praksiser og okkulte riter i denne verden at de kreftene som påkalles, dersom de var objektivt reelle, i så fall måtte være noe hemmet og forvirret av motstridende beskjeder.

      Men ok, noen av de forhatte driver med okkultisme etter beste evne. Det står sjelden på viljen til faenskap uansett. Noen er mer involvert enn andre. Noen er ikke. Men at det er den dominerende pulsen eller understrømmen i politikk og økonimi at large, nei. Det er mammon og posisjonering for mer mammon oppad stolper og nedad vegger, og alt fra vold og krig til lureri, svindel, hjernevask og religion, korrupsjon og allverdens konspirering brukes. De okkulte metodene dere mener er nøkkelen til alt, mener jeg er et marginalt fenomen for bankier- og neocons-eliten, og derfor et dårlig fokus og arbeidsområde for annet enn kuriositetsverdien. og som Torgeir nevner ifbm. andre ting her, det diskrediterer motstandskampen å surre den sammen med dype usakligheter eller uvesentligheter.

      Og jeg fatter ikke hvordan i så fall dere mener denne kunnskapen skal benyttes av oss/ dere? Hva er strategien i en åndskamp slik dere ser det? La oss si at det er mer virkelig enn jeg liker å tro, da. Vår Herre og Djevelen i kamp om menneskenes sjeler og verdens skjebne, med oss som agenter på bakken, noen med tro og visshet, andre i blinde eller nærmest fjernstyrt av krefter vi ikke forstår eller erkjenner. Og noen med spesiell kunnskap og kompetanse og i Djevelens tjeneste, korrumperte av hans fristelser. Som nå rigger verden for noe nytt? Hvordan bekjemper vi dette på et ikke-materielt plan?

      Eller er poenget bare å peke på fiender som ikke kan sees, ikke kan bekjempes? Er ikke det i så fall litt demoraliserende?

      Jeg har jo forsåvidt også noen store prosjekter vedr. styrting av makt i denne verden som ikke kommer til å bli noe av heller, da fiendene uansett dessverre er å anse som gudommelig allmektige i forhold til min maktesløshet. Men det er mennesker tvers igjennom, og jeg ser jo at andre mener det skal gå an å komme noen vei med kløkt og list i hvert fall, selv om jeg ofte er litt pessimistisk der selv.

 17. Clinton representerer ikke en ny æra, med «humanistiske» kvinner ved statsroret. Hun er en av de største krigshisserne i USA. Og det sier ikke lite. Trump er faktisk nærmest en pasifist i forhold, selv om jeg lurer på hva han kan komme til å finne på om det hardner til.

 18. Ingen pasifister her. Trump og Clinton representerer to ulike fraksjoner av den amerikanske makten. Pasifisme vet man ikke hva er i den verden. Israel Times skriver idag at gangsterkongen innen hardzionisme,Sheldon Adelson,sponser Trump med 25 millioner dollar.Det ser ut som om Trump har endt opp som hardzionismens kandidat og det betyr høyst sannsynlig krig mot Iran.
  Har han lovet Netanyahu det?

  • Det er mange måneder siden Trump lovet Bibi krig mot Iran. Jeg har gjentatt det til det kjedsommelige, også her inne.

   Det er ikke uten grunn at Trump har en hardcore neocon som VP, og at han blir støttet av Rumsfeld, Cheney, Thiel og mange andre viktige neocons.

   Trump har jødiske barn og svigerbarn, og har sverget troskap til AIPAC og Israel. Han er jo «anti establishment», må vite.

 19. Så bra at du fikk gitt Anders Giæver en god karamell. Burde han tørre å komme tilbake til Norge etter å dummet seg så grundig ut ?

 20. Hvorfor bekymre seg, spør Reverse Engeneer?

  «Whoever they get to replace Obama-sama as Puppet-in-Chief, it’s not going to matter much at all. The President doesn’t call the shots on when we go to war and with who, nor does he call the shots on who Da Federal Reserve dishes out funny money to either. Those decisions are all made in the board rooms of the TBTF Banks and the major energy corporations of Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell and British Petroleum. All CONgress and the POTUS do is put their signatures on laws and policy papers drafted up by the legal departments of these corporations. It doesn’t matter which side of the Righty-Lefty divide the politician comes from, he’s not going to get campaign funds if he doesn’t put his John Hancock on these bills as they pass across his desk, and generally speaking neither he nor his constituents knows what is in those bills either in any detail. Trade Agreements like NAFTA and TPP are thousands of pages of legalese nobody except a corporate lawyer paid to do it would ever work through. Homeland Security bills like the Patriot Act and NDAA are signed off on pro forma, SECURITY is the #1 Priority, the Constitution be damned. Any vestige of «Liberty» that once existed in the FSoA is long gone now, and neither of the POTUS candidates who have a chance of winning this election are going to put a stop to that.

  Besides the fact that whoever is nominally «in-charge» in the White House doesn’t really have all that much power and is mostly just a figure head, the other reason whoever gets elected doesn’t much matter is that not even the Puppet Masters pulling the strings can do much other than try to maintain their own perks as the spin down progresses. Collapse in one form or another is going to occur here, and it is doubtful any policy maker anywhere can control whether it goes nuclear or not. Even without a nuclear denoument, on the grand scale it is unlikely there will be a very good outcome here for most of the Homo Saps currently walking the earth.

  So why do people worry and obssess over who will be the next POTUS? Does it really matter whether it is a Pussy Grabbing Billionaire or a Pathological Liar and Power Seeker with a philandering husband? There’s no chance either 3rd Party candidate can win, Green or Libertarian all those votes do is swing the voting in the major parties one way or the other. A vote for the Green Party is a vote for the Donald, because it is one less vote for Killary. A vote for the Libertarian Party is a vote for Killary, because it is one less vote for the Donald. So if you are going to vote, why not just vote directly for the two major party candidates? It all amounts to the same thing anyhow.

  As regular Diners know, this is not a concern of mine, because I don’t vote at all. I have considered this so called «franchise» to be a travesty and rigged game since before I was even old enough to vote, and nothing has changed my mind in the intervening years. I am not going to drop my vote (which is my «stamp of approval») on any of these candidates. If I do that, I take some responsibility for what they then proceed to do in office, which is NEVER what they said they would do on the campaign trail. Even if you voted for somebody who was halfway decent as a human being like Jimmy Carter, what good did that do? It never made a difference, the trajectory of the Industrial Civilization has been an unstoppable juggernaut since the very beginning. The power unleashed so great that a few nation-states that got in early in this game were able to roll over every other nation on earth by force, to raid them of resources and employ their populations as slave labor.»

  http://www.doomsteaddiner.net/blog/2016/11/01/and-the-winner-is/

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.