Nederlag for Obama. Kongressen tillater søksmål mot Saudi Arabia for 11. september

27

Kongressen i USA frigjorde etter svært mye om og men de såkalte «28 sidene» i rapporten om 11. september 2001, som viser at Saudi Arabia var djupt involvert, og dermed har kravet om søksmål blitt reist med styrke i USA.

Et søksmål mot Saudi Arabia eller sudiarabiske personer ville kunne fremmes under den såkalte Justice Against Sponsors of Terrorism Act. For å avverge dette la Barack Obama ned veto mot loven. Men nå har det uvanlige skjedd at både representantenes hus og senatet i USAs kongress har skåret igjennom presidentens veto. Det har aldri skjedd før i Obamas regjeringstid. USA Today skriver:

The House and Senate voted Wednesday to reject President Obama’s veto of legislation allowing lawsuits against foreign sponsors of terrorism — the first successful override of a presidential veto since Obama took office.
The president had vetoed the legislation Friday because he said the bill — known as the Justice Against Sponsors of Terrorism Act, or JASTA — would infringe on the president’s ability to conduct foreign policy. It was the 12th veto of his presidency.
But after an intense push by 9/11 survivors and families of victims who want to sue Saudi Arabia based on claims the country played a role in the 2001 terror attacks, even Obama’s Democratic allies on Capitol Hill voted to override his veto.
The House voted 348-77, well above the two-thirds majority needed. The final vote tally in the Senate was 97-1. Minority Leader Harry Reid, D-Nev., cast the lone dissenting vote.

Ikke helt overraskende sa president Obama at «alvorlig feil som skaper en farlig presedens.»

Vedtaket i kongressen åpner for at de etterlatte etter 11. september kan saksøke Saudi Arabia, skriver The Guardian.

Et eventuelt søksmål vil bringe hele saka opp igjen, ei sak som har ligget som en voksende verkebyll i USA i alle disse åra. Og det er ikke bare Saudi Arabia som vil ha en del å svare for. Det er allerede reist krav om en helt ny etterforskning av 11. september, blant annet fra presidentkandidat Jill Stein fra de grønne, som sa at den opprinnelige etterforskninga og rapporten inneholdt så mange utelatelser og forvrengninger at det er på tide å få en uavhengig og fullstendig ny etterforskning av terrorangrepet 11. september 2001.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


27 KOMMENTARER

 1. Dersom saksøkere skulle vinne fram i retten, innebærer det beslag av Saudi-Arabisk eiendom/investeringer/verdipapirer som befinner seg i USA. Kan vi derfor regne med massiv «sell out» nå fra Saudi-Arabias side i USA eller vil de forsøke å sikre seg gjennom ulike stråselskaper, gjerne basert i skatteparadis?

  Dette vil nok også forsure forholdet til Saudi-Arabia. Kan dette bli starten på en ny «redirection» i amerikansk Midt-Østen-politikk?

 2. I følge den tidligere etteretningsoffiseren og gravejournalisten Wayne Madsen som har etterforsket 9 -11, var dette et samarbeid mellom Saudi Arabia og Israel. Fra hans bok: «The Star and the Sword som utkom i 2014»:

  «For første gang gis det ut en bok som forteller at Israel og Saudi-Arabia samarbeidet når det gjaldt planlegging og gjennomføring av angrepet på USA 11. september 2001. Selv om disse to landene tilsynelatende har vært fiender, har de likevel i lang tid vært hemmelig allierte. De har begge en del felles fiender, inkludert Iran, sjia islam, pan-arabisk nasjonalisme samt Hizbollah og Det Muslimske Brorskap og deres etterretningssjefer møtes ofte og konspirerer sammen i dypeste hemmelighet. Saudierne og israelere hadde således motiv og mulighet for å samarbeide når det gjaldt å lansere et «falskt flagg» terrorangrep mot USA. Hensikten var å involvere Amerika i en endeløs rekke av konflikter. På den måten ville både Israel og Saudi-Arabia kunne få styrket sin stilling».

  http://www.nyhetsspeilet.no/2016/09/hvorfor-har-gravejournalist-wayne-madsen-fatt-drapstrusler-fra-det-hvite-hus/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2015/05/hvem-stod-bak-11-september/

 3. Dette er en direkte følge av lekkasjene fra «the 28 pages» som til nylig har vært unntatt offentlighet. Denne saken fikk allmenn oppmerksomhet ved innslag i det anerkjente programmet «60 minutes» men systematisk ignorert ikke minst her i landet. Hvis det ikke lykkes Obama og forvalterne av den offisielle «sannhet» om 911 å stoppe denne prosessen er det ikke godt å overskue følgene i relasjonene mellom SA og USA for ikke å si andre alvorlige ringvirkninger. Dette skjulte problemkomplekset er den største «elefanten i rommet» i vår tid.

  • Kan det være at den største elefanten faktisk viser seg å være ganske liten?
   Tenker på et land innerst i Middelhavet med store ambisjoner og vidtrekkende makt, men liten geografisk utstrekning.
   Ikke utenkelig at Saudi Arabia er godt kjent med fakta, og vil benytte denne kunnskapen til å fri seg fra usanne beskyldninger om ansvar for 11. september.
   Er nok det Obama er mest redd for. At Kongressen ikke er det, synes overraskende.

 4. Fra tildligere NSA ansatt Wayne Madsens bok: The Star and the Sword som utkom i 2014. :

  This book, for the first time, suggests that both Israel and Saudi Arabia were intimately involved in planning and carrying out the 9/11 attack on the United States. Both countries, while seemingly enemies, have been longtime secret allies. They share a number of common enemies, including Iran, Shi’a Islam, pan-Arab nationalism, Hezbollah, and the Muslim Brotherhood. Their intelligence chiefs often meet and conspire in utmost secrecy. The Saudis and Israelis had the motive and the means to cooperate in launching a «false flag» terrorist attack on the United States in order to plunge America into endless conflicts to bolster the positions of Israel and Saudi Arabia. This book tells that story.

 5. At 11. september 2001 skulle vere eit resultat av ein «konspirasjon» er eit tankesprang som blir for stort for dei fleste. Før eller seinare ville ein slik konspirasjon sprekke, og sanninga ville kome for dagen, så den offisielle forklaringa MÅ vere den rette.
  Eller?
  Det har versert mange teoriar om kva som eigentleg skjedde med tvillingtårna, basert på kven som gjorde, eller ikkje gjorde, slik eller så.
  Å prøve rekke opp i kven som kan ha trekt i trådane er uråd for andre enn dei som var på innsida, eller som har tilgang til og makt over desse. Forsøk frå folk på utsida på å rekke opp desse trådane framstår difor lett som latterlege «konspirasjonsteoriar».

  Men det er spor som ikkje let seg fjerne eller bortforklare, og som samstundes ligg heilt oppe i dagen:

  1) Alle videopptaka frå hendingane
  2) Fysikkens lover som gjeld over alt
  3) Kor vidt hendingane slik dei er filma kan forklårast med hjelp av fysikkens lover.

  Mange, men ikkje alle, er klåre over at det var ei tredje bygning som også ramla den 11. sept. 2016, bygning 7, WTC7.
  Denne vart ikkje ramma av fly, men av delar av bygningsmasse frå dei to tårna. Dette førte til at det oppstod brann i delar av WTC7. Dette var ein kontorbygning, det einaste brennbare var møblar, papir, gardiner …
  Bygningsingeniørar og arkitektar har stilt seg undrande til at bygningen kunne fall saman som følge av brann, noko liknande har aldri skjedd i ein tilsvarande bygning, ikkje nokon stad nokon gong.

  Og ikkje minst er måten bygningen fall saman på uråd å forklare: I store delar av tida falt bygningen i fritt fall, utan motstand. Dette let seg rett og slett ikkje forklare, det bryt heilt enkelt med fysikkens lover.
  Den perfekte symmetrien bygningen fall samen med let seg heller ikkje forklare ved brann som årsak.

  Det pågår no eit seriøst forskningsprosjekt ved Universitetet i Fairbanks, Alaska, der professor J Leroy Hulsey saman med to doktorgradsstudentar ser på årsakene til at WTC7 ramla saman. Doktorgradsstudentane skal legge fram resultata, og desse skal ut for å bli «peer reviewed», fagfelledrøfta i akademia.

  Ein foreløpig konklusjon er lagt fram, der prof. Hulsey konkluderar med at WTC7 ikkje fall saman som følge av brann.

  Arbeidet til prof. Hulsey m.fl. kan ein følge her: wtc7evaluation dått org

  Når Hulsey blir spurd om kva som då ligg bakom at WTC7 ramla saman svarar han som den vitskapsmannen han er: Det kan eg ikkje svare på.

  Men det finst berre ei forklaring på at ei bygning med over 50 etasjar, over 200 meter høg, bygd i stål, fell saman med perfekt symmetri: «Controlled demolition», kontrollert sprenging.
  Å rigge ein bygning for kontrollert sprenging krev månadar med førebuing, og er altså ikkje noko som kan improviserast som respons på ein akutt situasjon.

  Så då har Pandoras boks opna seg: Nokon hadde planlagt at bygning 7 skulle ned!

  Dei perfekt symmetriske falla til dei to tvillintårna har også vore gjennstand for undring blant ingeniørar og arkitektar.

  For nokre få veker sidan, i eit fagtidsskrift for europeiske fysikerar ( europhysicsnews dått org, 47/4 2016 ), blant diskusjonar som «The Nuclear History of the Universe» finn ein også ein artikkel om «On the Physics of high-rise Building Collapses.

  Konklusjonen er: Dei to tårna fall ikkje saman på den måten dei gjøre som følge av fly som styrta inn i dei med påfølgande brann.

  Tvillingtårna som fall saman i perfekt symmetri den 9. september 2016 fall saman som følge av kontrollert sprenging.

 6. Uh! :

  Konklusjonen er: Dei to tårna fall ikkje saman på den måten dei gjorde som følge av fly som styrta inn i dei, med påfølgande brann.

 7. Det finst mengder av stoff omkring kva som eigentleg skjedde den 9. september 2001 i NY, USA.

  Det kognitive spranget er enormt, nesten uoverstigeleg: At det skulle vere våre eigen myndigheiter som stod bak? Nei!

  Å hevde noko slikt er også nesten å be om å bli sosialt stigmatisert.

  Likevel finst det ein organsisasjon i USA med meir enn 2400 medlemer: Organsisasjonen av arkitektar og ingeniørar som vil ha fra sanninga:
  ae911truth dått org

  Folk som har å konstruere bygningar som fag, og som på grunnlag av fysikk og matematikk ser at den offisielle historia er løgn.
  Og som har mot og integritet til å kreve nye granskingar av denne hendinga.

  Typisk for alt som vart skrive i norske media i samband med 15-årsjubileet var at det kun var snakk om «konspirasjonsteoretikerar» når nokon tvilar på den ofisielle historia.
  Ikkje eit pip om at mange med fagfolk med basis i fysikk ser at det er noko som forsiktig sagt «skurrar».

  • Garob, takk for at du gadd å skrive disse innleggene rundt 911-traumet. Jeg tar nok ofte (feilaktig) for gitt at folk jo vet alt dette nå, og har ikke villet bruke mye tid og krefter på å si det samme som så mange andre har påpekt i årevis.

   Men jeg innser at det fremdeles er et stykke igjen til det er bred konsensus på at ingenting av den/ de offisielle historien(e) stemmer, og spesifikt på at både WTC 1, 2 og 7 uten fnugg av tvil ble revet slik alle høyhus i tettbygd strøk rives; kontrollert, ved et stort antall mindre sprenglegemer plassert på bærende konstruksjoner, detonert i korrekt rekkefølge og med riktig tidsintervall mellom detonasjonene, rett ned i sitt eget fotavtrykk uten å søle særlig mye utenfor tomta.

   Jeg tror at Steigan av ulike årsaker ikke ønsker å gå «all in» i den pågående krigen om sannheten rundt 911 fra redaksjonelt hold, men vi andre kan jo tydeligvis skrive om det her. Det hadde faktisk vært litt morsomt med en håndsopprekning på dette. Hvem her mener at 911 var en eller annen form for inside job?

   (ⒶF vifter ivrig med begge hender)

   • Min hånd er i været (men forstår godt at Steigan ungår dette emnet nå. Betrakter han so «skap-tilhenger» av 911 – og muligens også 22/7)

    Tillater meg samtidig å «banne litt i kjærka» og si, at min hånd er også i været for følgende tilsvarende propaganderte svindler:
    – Darwins evolusjonsteori
    – Menneskeskapt global oppvarming
    – Deler av Marx´s kommunistiske manifest, som minner mye om input fra Adam Weishaupt
    – At Vaksiner er virkningsfulle og trygge
    – At Røyking er farlig

    Denne siste er ikke fakta-basert, men er en enkel konspirasjonsteori, at dersom Gro sier noe, er det motsatte tilfelle. (Gjelder forøvrig en rekke andre politikere som Obama, Clintons etc etc.)

    • Tiltredes. Kunne lagt til at stråling, GMO, kolestreol, fluor, farmasi/legemiddelindustrien, diverse tilstetningsstoffer i mat, drikke, tekstiler, parfyme og sminke osv.

     Marxs manifest ligner på Weishaups skrifter, men også på Sions Vises Protokoller.

     «– At Røyking er farlig» Selve tobakken, altså organiske dyrket og uten bruk av tilsetningsstoffer, er ikke spesielt helsefarlig, da det er all den dritten som brukes for å sette smak, som formaldehyd, blåsyre, cyanid (mellom 800 og 1200 ulike stoffer tilsettes i sigaretter), som ødelegger røykerens helse, samt også at filterne ikke se særlig bra å bruke. Marihuana derimot er bra for kroppen, men ikke så bra for hjernen hvis det røykes meget i lang periode, samt at noen reagerer negativt på THC.

     • Innlegget tiltredes.
      En god latter, med frislipp av endorfiner, forlenger livet – selv om det, som du påpeker, finnes sterke krefter som kjemper i mot….

     • He he, ja skulle til å si det; det kommer vel an på hva man røyker. Tobakksvarer kan faktisk være skadelige for enkelte.

    • Bør man ikke ta for seg en teori av gangen – det kan være strevsomt nok i stedet for å måtte forsvare all verdens mer eller mindre – helst mindre – velfunderte teorier?

     • Tiltrer ditt forslag og tillater meg følgende konkrete forslag:

      Teorien er: «Det finnes en liten, mektig elite, inngiftet med hverandre gjennom generasjoner som arbeider målrettet for Verdenskontroll med ETT Politisk maktapparat, ETT Pengesystem, ETT Verdenspoliti og EN Verdensreligion.
      De er sykelig opptatt av det Occulte og påstår selv at de henter sin spirituelle kraft og vitenskapelige kunnskap fra Satan. De er organisert i et «Top down» system som er tilstedeværende over hele kloden, der deltagerne involverer seg i satanistiske ritualer, dopmisbruk, seksuelle orgier, pedofili og menneskeofringer».

      Med bakgrunn i denne teorien kan man se at listen min ovenfor (som kunne vært lengre), kan betraktes som Elitens taktiske virkemidler for å nå ovennevnte mål.

     • @EO,

      Jo, en ting av gangen, please …

      Å ta initiativ til å lodde stemningen litt rundt 911 var jo tydeligvis som å be om å få hele sortimentet med populære konspirasjonsteorier kastet i fanget. Hvis jeg var en proff mediekriger for systemet, ville jeg gjort det samme med en gang noen kom med teorier rundt 911; supplert teoriene med masse tull med minimal troverdighet, rørt det sammen med 911 og påstått at dette er en pakkeløsning for konspirasjonsteoretikere der man må kjøpe hele eller ingenting. Sette teorien i vanry gjennom kobling til løgn og irrelevante ting via det faktum at mange som er interessert i 911 er interessert i andre uavklarte forhold også. I trygg forvissning om at noen helt gratis, ubedt og for egen maskin tar over stafettpinnen derfra og sørger for at alle 911-alternativer overfladisk fremstår for saueflokken noe som kun vurderes av sinnsforvirrede. Jeg forstår Steigan som ikke vil helle bensin på akkurat det bålet. Og så er det selvfølgelig veldig skuffende og litt irriterende at det er sånn, da saken egentlig er unikt viktig og hadde fortjent en bedre skjebne enn å druknes i sprøyt og religiøse svermerier.

      Dagfinn Klausen tar, enten det er med overlegg eller ikke, seg selv og dette fenomenet helt på kornet med sin etterslenger «dersom Gro sier noe, er det motsatte tilfelle». Dagfinn legger det frem som en fleip, men denne logikken gjennomsyrer helt reelt de frafalnes og konspirsjonsteoretikeres verden. Man har blitt så til de grader desillusjonert av å ha oppdaget løgn at kompassnålen er blitt snudd 180°, og det antas at alt fra offisielt hold eller kanskje til og med alt som virker så tilforlatelig at knapt noen har stilt spørsmålstegn ved det, pr. definisjon alltid er løgn. I dette bildet kan det være at man blir sittende å lete etter lekkasjer som kan bekrefte at sola er en høyteknologisk lampe noen har hengt opp foran skyene for at det skal se ut som om det er fint vær, dersom en statsmeteorolog skulle komme til å bekrefte på værmeldingen at det er solskinn. Ordet «stats-» er her sentralt. Det er det samme som «løgn», det.

      Men det er nok ikke sånn at det motsatte av å ukritisk sluke den offisielle propagandaen, er å ukritisk sluke noe annet i stedet, bare på prinsippielt grunnlag fordi det bestrider den offisielle versjonen. Det motsatte av å ukritisk sluke storebrors propaganda er fremdeles å fortsette å være kritisk til all informasjon, også den som frister med muligheten for å fremstå som en interessant person som har oppdaget eller forstått noe de fleste ikke vet.

      Beklager at jeg prøvde.

   • Regner med at det ikke er nødvendig å si hva jeg mener.

    Men jeg vil legge til at jeg tror det ble brukt langt mer eksotisk teknologi enn bare vanlige sprenglegemer, selv om noen av de sistnevnte kanskje også ble brukt.

    «The most dangeorus book in the world» sier mye om hva som egentlig foregikk den dagen.

   • At knapt hundre tonn kompositt-materiale skal pulverisier goliat hvor stålkonstruksjonen veide rundt 250.000 tonn pr bygg, med en spregningstetthet lik sfæren – er like sannsynlig som at det snør oppover.

 8. Jeg har anslagsvis brukt 1000 timer på 911, og kan med sikkerhet si: at det offisielle versjonen er gal.

  911 var planlagt av folk, både på innsiden og utsiden i lang tid, blant annet få arrangert en stor nok militærøvelse den dagen, få de rette folkene på rett plass, få kjøpt/leid WTC 1, 2 og 7, fikset tilstrekkelig forsikring på bygningene, plassert ut ekspolsiver/ (o.l. i bygningene og i kjellerne), få kontroll over sikkerhetsselskapet på flyplassene, få et selskap som kan stå for rivningene, planlegging av overføring av penger, gull og aksjer rett før kollapsene, planlegging av dekkhistorie, planlegging av rydding (fjerning av bevismateriell) etter på, planlegging av drapene på de som hjalp til, men ikke visste hva som skulle skje (som ansatte innen IRS, CIA og FBI), skriving av Patriot Act, planlegging av konskevensene (militært angrep på Afghanistan og Irak, Homeland Security osv), skaffe pilot til å skyte raketten inn i Pentagon, skaffe piloter til å styre flyene på andre flyplasser, mens andre skulle styre droneflyene som ble styrt inn i bygningene, skaffe syndebukker og noen pass som overlever brann m.m.m.

  Ergo: alt var planlagt ned i omtrent miste detalje; fra amerikansk, saudi-arabisk og israelsk hold – både innen det politiske, militære, etterretning og industri. Men, jeg vil legge til at dette var ikke noen den amerikanske regjering (som helhet) sto bak, men fraksjoner inne i den, byråkratiet og FBI/CIA.

  Men i alle slike saker, så er det ting som planlegges, som enten blir så overtydelig eller usannsynlig; som tre identiske kollapser av stålbygninger, og det bare med noen timers mellomrom; alle menneskene i bygningene blir til støv, men et pass fra en «flykaprer» finner noen på bakken; at hullet i Pentagon ikke er stort nok for et fly, som forsvant inn i bygningen; at verdens sikreste bygning – Pentagon – med all mulig antiluftvern, ikke skyter ned flyet; ikke noen rester av flyet som styrtet i Shanksville osv.

  Og de som har dykket ned i dette hullet, vet jo selvfølgelig at den offisielle versjonen av 7/7 heller ikke er sann, og da begynner mørke mønsteret å bli tydeligere og tydeligere avgående terror og hvem som egentlig står bak…

 9. Dersom de tre bygningene ble sprengt ned må det ha pågått et omfattendr arbeid med å plassere sprengstoff på riktige plasser. Vi snakker da om flere dagers arbeid som ville involvert flere personer. Hvordan klare en så stor jobb uten å bli oppdaget?

  Det kreves spesialkompetanse for å kunne sprenge ned en bygning. Vi dnakker om et meget sofistikert opplegg som innvolverer multible sprengladninger og koordinering.

  Jeg anser det som umulig å kunne rigge til noe slikt uten å skape mistanke og bli oppdaget. En annen ting er formålet med å kombinere dette med flyene. Sprengningen var jo i tilfelle mer enn nok.

  Jeg er enig i at forklaringen på bygning tre inneholder noen tomme hull. Men virkeligheten er ofte mer utrolig enn fantasien. Og hvorfor ble det i tilfelle brukt fly på tårnene, men ikke denne bygningen? Det er selvmotsigende.

  At det derimot er forhold i denne saken som ikke er særlig godt belyst, om i det hele tatt, er jeg helt enig i. Dersom Saudi-Arabia hadde en finger med i denne terroraksjonen så var det kanskje for å bli kvitt Saddam Hussein, som kunne bli oppfattet som en trussel. I tilfelle var aksjonen en suksess sett fra SA.

  • Ingen «fremmede makter» har noen som helst mulighet eller frihet til alene å rigge en slik sprenging. Spesielt ikke i paranoide Amerika, og ihvertfall ikke i hjertet av den amerikanske finansmetropolen. (Den uttalelsen gjelder ikke den gjengse borger).

  • Eksplosivene var inkludert i konstruksjonen da bygningene ble oppført. Det var i tillegg nanothermitt i malingen. Allerede før WTC-komplekset var på tegnebrettet, var det meningen at bygningene skulle brukes i den store rituelle handlingen 11. september 2001.

   Også hjelper det at visse eliter i USA/Israel har satellitter utrustet med kraftige energivåpen.

 10. Det dreier seg nå om de etterlattes engasjement for å stille de SAbiske støttespillerne til ansvar. Det kan bety en ny etterforsknig – et rimelig krav i lys av den mangelfulle og til dels feilaktige rapporten som til nå har blitt lagt til grunn for hva ssom skjedde. Hva som kan komme ut av en slik ny etterforskning kan man allerede i dag få et inntrykk av om man bruker litt tid på å se på fakta og bruke sunn fornuft (og kvitte seg med forutinntattheter). Derfor er det sannsynlig at slik nøytral gransking aldri vil finne sted. Følg med! Man kan ta feil. Vedtaket om å oppheve Obamas veto var jo en overraskelse.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.