George Soros opptrådte som viseregent av Ukraina

0

Noen som kaller seg DC Leaks har publisert 2500 dokumenter fra serverne til stiftelsen til multimilliardæren George Soros, Open Society Foundation (OSF).  Dokumentene viser blant annet hvor djupt og i hvor stor grad George Soros personlig var med på å styre utviklinga i Ukraina i forbindelse med Maidan-kuppet. Soros sponset en lang rekke av NGOene som var aktive under Maidan, og han og hans NGO-ledere deltok i detaljerte og omfattende møter med praktisk talt alle lederne av Maidan-kuppet, samt USAs ambassadør Geoffrey Pyatt, som også spilte en sentral rolle i kulissene.

Den ukrainske avleggeren av OSF, International Renaissance Foundation (IRF) gikk i spissen for å skape det de kalte «Det nye Ukraina».

soros files

I et dokument med tittelen “Breakfast with US Ambassador Geoffrey Pyatt” framgår det hvordan Soros og Pyatt diskuterte hvordan propagandakampanjen mot Russland skulle legges opp fra ukriansk side. Med på møtet var også ledere fra IRF og direktøren for USAID, som osgå spilte en nøkkelrolle i kuppet.

Ambassadør Pyatt trakk opp de generelle linjene for propagandakrigen mot Russland, noe som Soros sa seg mer enn villig til å bistå med.

Ambassador: The short term issue that needs to be addressed will be the problem in getting the message out from the government through professional PR tools, especially given Putin’s own professional smear campaigns.
GS: Agreement on the strategic communications issue—providing professional PR assistance to Ukrainian government would be very useful. Gave an overview of the Crisis Media Center set up by IRF and the need for Yatseniuk to do more interviews with them that address directly with journalists and the public the current criticisms of his decision making.

De diskuterte også ideen om et føderalt Ukraina, noe Soros avviste fordi han mente det ville være til fordel for Russland. Pyatt understreket at visepresident Kerry ville sette pris på å få høre synspunktene til Soros. Soros sa at Obama hadde vært altfor «soft» mot Putin, og Pyatt ba ham om å legge fram sine tanker om hva USAs regjering burde gjøre. Soros svarte:

Obama has been too soft on Putin, and there is a need to impost potent smart sanctions. He noted the need for a division of labor between the US and the EU with the US playing the bad cop role. The USG should impose sanctions on Russia for 90 days or until the Russian government recognizes the results of the presidential elections. He noted that he is most concerned about transitional justice and lustration.

Hele dokumentet finnes her.

En del av dokumentene har karakter av reine dekreter fra Soros om hva Kiev-regjeringa må gjøre og hva de allierte må gjøre, slik som for eksempel A short and medium-term comprehensive strategy for the new Ukraine fra mars 2015. Der deler han ut dagsodre i øst og i vest, til Ukrainas regjering, til EU og til USA. De skal bidra til gjenopprustning av Ukraina og økt konfrontasjon mot Russland og massive støtteprogrammer. Og gjør de det, lover Soros å investere en milliard dollar i ukrainsk industri. (Så milliardæren skal jo tross alt tjene på dette også.)

I et annet dokument som har tittelen «Civil Society Roundtable Meeting” diskuterer Soros hvordan de skal takle Krim-spørsmålet og de drøfter opprettelsen av en femtekolonne på Krim. Det drøftes også hvordan man skal påvirke Obama og Merkel til å avvise en føderalstat i Ukraina.

I ettertid må det være nokså greit å slå fast at en føderal løsning i Ukraina er det eneste som kunne ha avverget borgerkrigen. Men den løsninga ble blokkert av ikke minst Soros. En føderal løsning kunne kanskje ha tilfredsstilt innbyggerne i Donbass slik at de ville ha følt seg hjemme i Ukraina. Hardkjøret for sentralstyring fra Kiev parret med hatefull anti-russisk retorikk og drap på russisktalende overbeviste innbyggerne i Donbass om at løsrivelse var den eneste utveien. Og Kiev svarte med en massiv krig som har drept og lemlestet titusener og ødelagt boliger, sjukehus og produktivkrefter for milliarder. Soros bærer utvilsomt en betydelig del av ansvaret for at det gikk slik. Han har også ved flere anledninger vært pådriver for en mye mer omfattende krig i Ukraina og for krig mot Russland.

Les også: Soros, CIA og fargerevolusjonene

Forrige artikkelTaktikken er: Steg for steg mot borgerkrig
Neste artikkelDe nordiska fredssamtalen 2016
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).