Jagland: – Libyakrigen ulovlig, norsk presse driver bare propaganda om NATO

21

Tidligere statsminister og AP-leder Thorbjørn Jagland har (12. juli 2016) kommet med en overraskende og skarp uttalelse om den norske deltakelsen i Libya-krigen og norsk presses behandling av NATO-toppmøtet. Han skrev på Facebook:

«Hvis Irak krigen var ulovlig, som den var slik Kofi Annan sier, hva var da bombingen i Libya, som gikk lenger enn mandatet som FNs sikkerhetsråd ga. En krig som hele den norske offentligheten tiljublet. Nå stille som i graven. Ikke et eneste forsøk på å sette ting i perspektiv under dekning av Nato toppmøtet. Kun propaganda i norsk presse, neste like ille som propagandaen fra russisk presse mot «vesten». Det på tide å ta til vettet som Mikhail Gorbatsjov sier.»

jagland Libya

Dagens Næringsliv har omtalt saka og skriver (bak betalingsmur):

Nato-sjef Jens Stoltenberg, som var statsminister og tok beslutningen om norsk deltagelse i bombetoktene mot Libya, hadde mandag ikke anledning til å kommentere synspunktene til Thorbjørn Jagland.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen, er sterkt uenig med Thorbjørn Jagland. Hun satt som statsråd i Stoltenberg-regjeringen.

– Jeg mener det blir feil å sammenligne Libya med Irak. Mangelen på et mandat var noe av grunnlaget for at Norge sa nei til å bidra i krigen mot Irak. Når det gjelder Libya, så var det annerledes. Da ba FNs sikkerhetsråd medlemslandene om å gripe inn med alle tilgjengelige midler. Det er et klart mandat. Og det er et mandat om nødvendigheten av å bruke makt. Derfor mener jeg sammenligningen ikke er riktig, sier Huitfeldt.

Huitfeldts uttalelse er, for å si det svært forsiktig, en meget sterk omskriving av sannheten.

Norge og Libya-krigen

I Sikkerhetsrådet var det ingen klar tilslutning til krig mot Libya. Pådrivere for resolusjonen var Storbritannia og Frankrike. USA stemte for resolusjonen om en flyforbudssone, men ville helst ha hatt et mer omfattende mandat. Fem av medlemmene i Sikkerhetsrådet stemte avholdende til resolusjonen. Det var Kina, India, Russland, Tyskland og Brasil.

NATO og Norge hadde ikke noe mandat fra FN til å gjennomføre den typen bombekampanje som den de gjennomførte. Og det fantes ingen rett til regimeskifte. Mord på statsleder, slik våre allierte gjorde, er en kvalifisert krigsforbrytelse.

Det ble påstått at NATO hadde ryggdekning for sin krig fra Den arabiske liga. Det er ikke sant. Den arabiske liga gikk inn for å beskytte sivile. Da NATOs massive bombing satte igang, fordømte generalsekretær Amr Moussa i Den arabiske liga dette og sa han var sjokkert over den måten NATO brukte FN-resolusjonen på.

Resolusjon 1973 tok til orde for en umiddelbar våpenhvile, men da Sør-Afrikas president Jacob Zuma på vegne av Den afrikanske union tok et initiativ for å få til en våpenhvile, ble dette aktivt hindret av NATO.

I en gnistrende kronikk i Aftenposten 17. september 2015 tok professor Terje Tvedt et oppgjør med norsk Libya-politikk. Vel fire år etter at Norge gikk i spissen for å ødelegge Libya bør det være klart for ethvert ærlig og tenkende menneske at krigen var en forbrytelse, og at den har fått mildt sagt katastrofale konsekvenser. Tvedt skriver:

For hvordan kunne Norge – dette landet som i tiår hadde brukt milliarder av kroner på å iscenesette seg selv som verdensmester i bistand, som Afrikas spesielle venn, og som eksponent for global dialog – enstemmig og reservasjonsløst la seg representere av bombefly og bomber over Afrika våren 2011?

Fremtidens idéhistorikere kommer til å finne det enda mer interessant at mer enn fire år etter at F-16-flyverne ble beskrevet av den politiske ledelsen som spydspisser i kampen for menneskerettighetene, og det forlengst hadde blitt klart at krigen ikke nådde noen av de målene som den ble begrunnet med og sivilbefolkningen i Libya var verre stilt enn noensinne, var det i Norge ingen offentlig selvransakelse.

Båtflyktningene i Middelhavet gjør det nå på tragisk vis nødvendig å stille spørsmålet på nytt: Hvordan tenkte politikerne da de fattet sin mest skjebnesvangre avgjørelse?

Det er sant som Jagland sier, at hvis Irak-krigen var ulovlig, slik Kofi Annan sier, så var også Libya-krigen det. Dette betyr at det må tas et oppgjør med Jens Stoltenbergs krigsaktivisme i 2011 og at vi må få svar på hvordan det hadde seg at Norge gikk i spissen for å ødelegge et av Afrikas mest velfungerende land.

Ensretta presse om NATO

Jagland tar også opp en annen sak i sin korte Facebook-melding, nemlig den totalt ensretta norske dekninga av NATOs toppmøte. Ikke et eneste forsøk på å sette ting i perspektiv. Nesten like ille som propagandaen fra russisk presse mot Vesten. Til å komme fra en svoren NATO-tilhenger og tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, er dette sterk kost. Og han har rett igjen.

Til tross for at NATO har vedtatt en massiv opprustning mot Russland og har økt faren for en militær konfrontasjon mellom de to store atommaktene, finnes det knapt kritiske kommentarer i norske medier. Jagland gir sin tilslutning til uttalelsene fra Mikhail Gorbatsjov, som jeg tidligere har referert på steigan.no.

Det var avisa The Independent som skrev at at Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, advarer mot at NATO har begynt opptrappinga til en krig mot Russland:

All the rhetoric in Warsaw just yells of a desire almost to declare war on Russia. They only talk about defence, but actually they are preparing for offensive operations.

Igjen har Jagland rett. Norske medier opptrer som et fullstendig ensretta avskrivningsbyrå for NATO til tross for at situasjonen er så alvorlig som den er. På den måten bidrar mediene til å skape forutsetningene for krig.

KampanjeStøtt oss

21 KOMMENTARER

 1. Angående propaganda i norsk presse, så er VG er den verste propagandaavisen i Norge, og VG går lenger enn selv CNN, sa NRKs Gro Holm i 2003. http://www.klassekampen.no/26628/article/item/null/-vg-gar-lenger-enn-selv-cnn.

  Vær varsom-plakaten brytes daglig av VG, og over tid har de brutt nesten alle punktene der.
  http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

  VG har gjennom lengre tid spydd ut krigspropaganda mot Russland, og man kan jo lure på hva som ligger bak denne voldsomme kampanjen mot Putin og Russland. Ellers er det jo flott at Thorbjørn Jagland endelig forteller sannheten, selv om det er i seneste laget.

 2. «Nesten like ille som propagandaen fra russisk presse mot Vesten» den er minst like ille, noen ganger nesten verre

 3. Her er teksten fra artikkelen i Dagens Næringsliv:

  Beskylder Stoltenberg for ulovlig bombing
  Dagens Næringsliv 12. jul Enkel visning

  Forfatter: Kristian Skard Oslo

  POLITIKK
  Thorbjørn Jagland trekker Jens Stoltenberg inn i Irakdebatten og antyder at heller ikke Norges Libya- bombing i 2011 var lovlig.
  Det delte lederskapet mellom Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland på begynnelsen av 2000-tallet medførte en av de bitreste maktkampene i Arbeiderpartiet i nyere tid.

  Facebook-siden til Jagland viser at stridighetene ikke er helt over.

  Libya-bombingen Nå er Jens Stoltenberg sjef for Nato og Thorbjørn Jagland sjef for Europarådet, og fra sin private Facebook-side kommer Jagland med krass kritikk av daværende statsminister Jens Stoltenbergs beslutning om å bombe libya i 2011.

  Det var i forrige uke at briten Sir John Chilcot leverte granskningsrapporten av Tony Blair-regjeringens beslutning om å bli med i krigføringen mot Irak og Saddam Hussein i 2003. Rapporten kommer med krass kritikk av beslutningen og at etterretningen som lå til grunn for invasjonen ikke holdt mål.

  Chilcot-rapporten får Jagland til å antyde at også bombingen av libya med norske F-16-jagerfly, brøt med internasjonale konvensjoner. Han etterlyser mer debatt om Norges deltagelse og skriver på sin private Facebookside:

  «Hvis Irak krigen var ulovlig, som den var slik Kofi Annan sier, hva var da bombingen i libya, som gikk lenger enn mandatet som FNs sikkerhetsråd ga. En krig som hele den norske offentligheten tiljublet. Nå stille som i graven. Ikke et eneste forsøk på å sette ting i perspektiv under dekning av Nato toppmøtet. Kun propaganda i norsk presse, neste like ille som propagandaen fra russisk presse mot «vesten». Det på tide å ta til vettet som Mikhail Gorbatsjov sier.»

  DN har vært i kontakt med Jagland, men han ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å utdype sin kritikk.

  Hadde mandat Nato-sjef Jens Stoltenberg, som var statsminister og tok beslutningen om norsk deltagelse i bombetoktene mot libya, hadde mandag ikke anledning til å kommentere synspunktene til Thorbjørn Jagland.

  Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen, er sterkt uenig med Thorbjørn Jagland. Hun satt som statsråd i Stoltenberg-regjeringen.

  – Jeg mener det blir feil å sammenligne libya med Irak. Mangelen på et mandat var noe av grunnlaget for at Norge sa nei til å bidra i krigen mot Irak. Når det gjelder libya, så var det annerledes. Da ba FNs sikkerhetsråd medlemslandene om å gripe inn med alle tilgjengelige midler. Det er et klart mandat. Og det er et mandat om nødvendigheten av å bruke makt. Derfor mener jeg sammenligningen ikke er riktig, sier Huitfeldt.

  Jagland er ikke alene i å mene at Norge bidro til å tøye libyamandatet. Hos Stoltenbergs regjeringspartner SV, var beslutningen om å delta i libya-krigen svært kontroversiell. Militære eksperter uttalte til Klassekampen i 2014 at Norge var med på å utvide mandatet. Professor Terje Tvedt har fastslått at den politiske eliten i Norge ikke ante hva den gjorde da F16-flyene ble sendt.

  Anniken Huitfeldt sier også at det er mye å kritisere libya-operasjonen for.

  – Det er mange kritikkverdige forhold knyttet til libya-operasjonen, men det handler først og fremst om at man ikke fulgte opp i ettertid. Det ble et maktvakuum. Det er derfor helt riktig å diskutere konsekvensene av den operasjonen. Men vårt oppdrag var klar innenfor det som var mandatet. Men det er klart at lærdommen fra libya var at man skal være svært forsiktig med å gå inn i ulike konflikter, sier Huitfeldt.

  Hun legger til at hun heller ikke deler Jaglands kritikk av norsk presse.

  – Jeg er ikke enig i Jaglands kritikk av ensidighet i norsk presse. Det er pressens oppgave å beskrive det som er sikkerhetssituasjonen i Europa og dekke NATO-toppmøtet. Jeg mener at alle sider har kommet rimelig godt frem. Å sammenligne norsk presse og russisk presse, mener jeg er dypt urettferdig og feilaktig, sier Huitfeldt.

  • Huitfeldt mener det er dypt urettferdig og feilaktig å sammenlikne norsk og russisk presse. Så har de heller ikke det samme publikum.
   Russerne har et veldig godt utviklet BS filter, finstemt gjennom generasjoner. Vi, i vår lille andedam, lever fortsatt under illusjonen om at norske journalister jobber på vegne av oss.
   Det til tross for bedre vitende!
   De fleste har vel hatt kontakt med bladsmørere; er det noen som har opplevd at de har klart å gjengi det, sånn noen lunde rett? Hva i all verden er det som får oss til å tro at de skulle treffe bedre i forhold til utensrikssakene?

 4. Showet rundt Tony Blair nå er spill for galleriet. Man kan ikke se bort fra at eliten til slutt, etter en del år, «tar et oppgjør» også med Jens, Jonas og resten av de ansvarlige for ødeleggelsen av Libya. Dette gjøres i så fall kun for syns skyld. Det blir spill for galleriet, et show som skal gi folk inntrykk av at noen stilles til ansvar. Jens blir kanskje offentlig «ydmyket» (som om han bryr seg), men slipper ellers unna, slik også Blair kommer til å slippe unna.

 5. Libya-krigen var basert på Hillary Clintons «magefølelse» og ikke på fakta.
  http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/29/hillary-clinton-libya-war-genocide-narrative-rejec/#pagebreak
  http://www.huffingtonpost.com/riley-waggaman/hillary-clinton-turned-nation-into-isis-safe-haven_b_9571956.html

  Stoltenberg brukte Clintons påstander som begrunnelse for Norges involvering i Libya-krigen. Pentagon og sentrale aktører i det hvite hus visste at Clintons påstander var feilaktige. Så hvordan kunne Libya krigen likevel skje?

  Kan koblingen mellom Regjeringens donasjoner til Clinton-stiftelsen ha spilt en rolle?

  Den norske befolkningen har krav på en «oppvask» i forhold til Libya-krigen etter min oppfatning.

 6. Bedre sent enn aldri … Eller rett og slett:

  Nå står ikke verden til påske! «Sterk kost» til å komme fra Jagland er faktisk et understatement. Jøss, detta hadde vi aldri trudd, Thorbjørn! Skulle ikke mere til enn at du fikk stå bak ryggen på Kofi-gutten og si det, så sa du det, jo! Du verden. Lest Tvedt eller Steigan eller noe nå, eller? Det skal du være litt varsom med, Thorbjørn. Husk du har et liv som skal betales.

  • Jagland har nådd toppen på sin stige, og sikter nå mot en aftentid som politicus emeritus, eller no….

   • Du mener han drar en Willoch? Blir klok gammel nisse i mediene? Går det an? Etter så mye … nei, AnneBrit, vis nåde, det blir for plagsomt for hodet mitt å tenke for lenge på. Men det var jo litt av en debut i så fall. Han har sikkert bare blitt bedt om å si det av noen palassintrigespillere lenger opp og bort, også er han for dum til å skjønne at det kanskje ikke var noe sjakktrekk. 😉

 7. Dette var sterk kost fra uventet hold.
  Hvorfor gjør han dette?
  Er det bare en takk for sist i partikampen mot Stoltenberg?
  Neppe. – Han bryter jo med USA dresuren også.
  Har en av USA’s mest trofaste støttespillere i Norge fått kalde føtter? Han må jo skjønne hva som er i ferd med å skje og han er ikke bondefanget på samme måte som de norske Libya og Irak aktørene.
  Men haukene i Nato liker det nok ikke.
  Jeg har vanskelig for å tro at han gjør dette uten at han har støttespillere langt opp USA og Natosystemet.
  Et utrykk for store motsetninger???

 8. Synes pål steigen ikke anyleserer riktig her. Msm bejublet bombingen,men det var fordi det var muslimvennene jens og jonas som ville bombe. Hadde det vært i dag, så hadde msm gått i stokk og stein i kritikk mot frp . men når AP gjorde det så var det modig. Sosialistvennene i media er veldig lite kritiske når det gjelder AP. Og grunnen til at de bombet var at det muslimske ligaen ropte opp om nato hjelp og alle de politisk korrekte muslimvenene kom løpende til,men når bombinen var et faktum så trakk ligaen tilbake støtten. Når obama,jens,jonas ect… de forsto at de var blitt manipulert, så var det for sent. Og jonas da som skjelte og smelte mot bush som ikke hadde en plan klar etter at bombingen var slutt i irak.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.