75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

15

Intetanende bruker vi nordmenn ren vannkraft – tror vi. Men mesteparten av renheten er blitt kjøpt opp av EU-land. Dermed står Norge igjen som storforbrukere av fossil kraft og atomkraft, viser NVEs oversikt.
Det er ABC Nyheter som skriver dette, og fortsetter:

Trodde du at strømmen du bruker, stammer fra ren, norsk vannkraft?

I 2015 ble det produsert 141,5 TWh (1TWh= 1 milliard kilowattimer) fornybar strøm i Norge, langt mer enn det vi trenger. Forbruket her i landet lå på 130TWh  ifølge tall fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE.

Tilsynelatende er alt i sin skjønneste orden.

Likevel er de fleste av oss medansvarlige for at Norge i 2015 sto for et forbruk av 63,3TWh fossil kraft og 34,4TWh kjernekraft – altså hele 75,1 prosent av hele det norske kraftforbruket – ifølge en såkalt varedeklarasjon utarbeidet av NVE.

Grunnen er at tyskere, østerrikere, italienere og andre europeere har kjøpt retten til å påberope seg hele 94,664 TWh fornybar, ren kraft fra Norge.

Til oss i Norge gjenstår bare 32,3TWh fornybar kraft etter beregninger gjort i noe som kan fortone seg som et absurd utslag av klimatiltak i EU.

Som ledd i EUs klimapolitikk, som Norge har sluttet seg til, er en ordning for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft innført i EUs fornybardirektiv.

Det innebærer at kraftprodusenter kan selge opprinnelsesgarantier.

De garanterer at strømmen du forbruker, stammer fra fornybar kraftproduksjon. Det har norsk kraftbransje solgt i bøtter og spann.

Om den konkrete kraften som føres til din bolig stammer fra kull, vind, uran eller vann, er likegyldig.

Nettavisa setter dermed fingeren på det absurde i hele norsk energipolitikk. Det er etablert et marked for kjøp og salg av oprinnelsesgarantier, slik at bedrifter og enkeltpersoner kan kjøpe seg en garanti for at de bruker fornybar kraft. Kraftprodusentene, som får utstedt opprinnelsesgarantier, kan selge opprinnelsesgarantiene i et eget marked som er uavhengig av fysisk forbruk. Ca. 2-3 øre av hver kWh legges på strømregningen din og deles ut til kommersielle investorer. Ikke noe av dette fører til at det totalt blir brukt mindre fossil energi eller atomkraft.

Dette systemet gjør også at en elbil i Norge for 75 prosentsdel vil gå på fossil- og atomkraft. Denne innsatsen for miljøet blir belønnet med rundelige statlige subsidier.

Når Google og BlackRock kjøper seg inn i norsk vindkraft, er det først og fremst for å kunne bruke norske subsidier til å markedsføre seg på det europeiske markedet som miljøvennlige.

Og til forbrukerne: Et sikkert tips er det at det er dere som får regninga.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Latterlig, helt latterlig. Jeg bor i en stor vannkraftkommune, bor rett ved siden av et stort magasin og er omringet av store vannkraftverk på alle kanter hvorav to av dem leverer inn til mitt regionale nett. Den fysiske flyten vil tilsi at mitt beskjedne strømforbruk på rundt 4000 Kwh årlig er 100% vannkraft mens oppvarmingen min er minst 90% selvhogget ved tatt maksimalt 1 km unna huset. Jeg er 100% fornybar når det gjelder strøm og varme minus den bittelille delen som går til fossil energi for å drifte vannkraftverkene samt rundt 20-25 liter årlig med diesel, bensin og sagkjedeolje til vedhogsten. Ingen bør komme og innbille meg noe annet. Tufsene nede i Tyskland, Østerrike, Italia osv. må gjerne tro de er reine, det er ikke mitt problem. De skjønner åpenbart ikke at dette er svindel satt i system. Problemet kommer den dagen norske myndigheter avgiftsbelegger meg fordi JEG angivelig bruker «skitten» strøm pga. disse «opprinnelsesgarantiene».

  Hvorfor er dette svindel? Først fordi opprinnelsesgarantiene er langt større enn den fysiske kraftflyten ned til kontinentet og motsatt vei. Dernest fordi vannkraften er en norsk ressurs som først og fremst skal og vil komme nordmenn til gode.

  • Når det gjelder nye avgifter har kreativiteten ingen grenser. Men vi må jo også huske på at det er vi forbrukere som betaler for denne krafteksporten gjennom nettleien, med bygging av nye sjøkabler og kraftlinjer. Først betaler vi altså for å bygge eksportkabler til kontinentet, dernest vil vi snart måtte betale straffeavgifter for skitten kraft fra kontinentet. Dette må vel være hva man kan kalle frekkhetens nådegave!

 2. De opprinnelsesgarantiene som kraftbransjen selger i EU-land, er i utgangspunktet noe annet enn det som framgår av innlegget, men kanskje de vil utvikle seg til noe helt annet, om noen år – hvem vet?

  I dag er salget av opprinnelsesgarantier kun en slags lekebutikk, der den norske kraftbransjen selger ”kraft” til ”klimabevisste”, men ”infantile” tyskere og italienere. Kraftbransjen selger verken kraft eller effekt, men tomme begreper, som de – ufattelig nok – tjener mer enn en milliard på i året. Det er ikke norske forbrukere som taper penger på dette – naiviteten blant nordmenn er noe mer begrenset enn på kontinentet – nesten ingen nordmenn har bitt på opprinnelses-kroken.

  Men jeg er litt usikker på om opprinnelsesgarantiene kan komme til å få praktiske konsekvenser ut på 20-tallet. I dag selger vi ikke mer strøm til EU enn vårt overskudd (0-20 TWh). Men Statnett har store planer om å øke eksportkapasiteten ganske betydelig (2 nye kabler under bygging og et par til under prosjektering). Dersom alt dette kommer på plass, kan eksportkapasiteten bli på inntil 90 TWh (mer enn halvparten av vår fornybare energi), og da kan opprinnelsesgarantiene kanskje få betydning – jeg er usikker på jussen i dette. Men det er klart at dersom opprinnelsesgarantiene må innfris den dagen Norge har tilstrekkelig mange kabler til å sende det meste av vår vannkraft til EU, så er de norske forbrukere lurt opp i stry, nok en gang.

  • Kraftkabler eller ei, kraftselskapene kan ikke selge strømmen 2 ganger. Først til meg fysisk, så virtuelt gjennom «opprinnelsesgarantier». Hvis ikke det er svindel vet ikke jeg. Verden vil tydeligvis bedras.

 3. Jaha, så Norge har overtatt praksisen med å selge avlatsbrev for andre lands klimasynder. Når mynten i kraftselskapets skattekiste klinger, sjelen ut av CO2-skjærsilden springer.

  • Hehehe dagens mest intelligente kommentar:) det er jo akkurat det de gjør.Tar etter katolikkene som har regnet paven( husk liten P) som overnasjonal ,dvs som man ser i et gammelt maleri.Den som holder hesten er under rytteren i rang.Kongen holder hesten,og paven rir.Vi tok avstand fra dette i det kalde nord.Kongene hadde både integritet og kløkt.
   Den katolske kirke fant likevel det svake punktet.Kongene ville ha et godt rykte og ettermæle og var svake for ære.så de sørget for å gjøre kroningen pompøs,og bygde en staselig kirke,Nidarosdomen.I Titlestads bok om Olav den hellige trer det fram et bilde av en utspekulert katolsk plan,for de manglet en mann her oppe.

   Vi ser hvordan Olav blir frigjordt fra onde makter gjennom exorsisme,noe de kalte «primsigning»,som de vel mente måtte til med den ville vikingnaturen.Det fortelles om konfrontasjonen Olav hadde med den egentlige representative typen nordiske lederskap, som reagerte på maktmisbruk hos kongen.Olav ble nesten drept i møte med denne nordiske tradisjonen da han skapte konflikter ved å nekte å selge korn enkelte deler av landet som en strategi.Dessuten ble han møtt av en rad menn på hver side da han kom ut av kirken,så han måtte møte makten ansikt til ansikt.
   Mon tro om vi ikke er kraftig historisk manipulert.Jeg har stått foran kista de har i Trondheim i forbindelse med en guidet tur,og min intuisjon sa » løgn».
   Når makten kler seg i religiøse klær er det en ting ,men nå kler den seg i politiske klær.Vi skal tilvennes å tenke gjennom andre.Alle slags eksperter og mange slags medierepresentanter osv.Vår dømmekraft skal det ikke legges vekt på.Vi skal tenke det vi tenker , når den nye photoshoppede nye virkeligheten er monopolisert i vår bevissthet,og globalistenes agenda som de har gjordt lekker med i media, og som de i sin PK rigide tankedespotisme har befestet sin status med via den herskende konsensus , og vi synger barn av regnbuen,mens vi står halvhypnotiserte med et rungende amen i det identitetstyranniserende Orwellske kosmos.

   Boka forteller at han sa til den katolske representanten:
   «Du skal råde».Trolig var det det birkebeinerfilmen illustrerte,at vår tradisjon ikke godtok at vi skulle la andre råde over kongen. Altså overnasjonal styring.Frekke som de var satte de inn sin mann som de så glorifiserte i nordmennenes bevissthet ved å skrive om mirakler som han gjorde enda han ved nærmere bekjentskap ikke innførte kristendommen på lovlig vis,gjennom å henvende seg til hver manns samvittighet.Gutesagaen forteller om fri vilje og ikke om tvang og vold ved innføringen.Titlestad mener også at vikingtiden kom som reaksjon mot Karl den stores massedrap på Sakserne i Tyskland,og nedhugging av Irminsul.Man kan lese at Karl den store var Olav den helliges forbilde,så de fikk seg en fin mann der.
   Han var nok ikke fører av vår tradisjon.Ser vi på globalistenes oppfinnsomhet til å skaffe seg fordeler,og hvordan vi likner sauer som klippes,fordi de holder kjeft,så er det mange sannheter å identifisere ved de historiske hendelsene.Nå har vi fått en annen type maskeradeball.Det er bare å se på en mann som Tore Sanner som ikke ser ut til å respektere folkeviljen,som den globalistbiskop han er.

 4. Dette tror jeg er lite gjennomtenkt av deg Steigan. Om vi selger kraften til utlandet og importerer kull eller lignende går jo regnestykket uansett i 0. Om vannkraften vi produserer blir benyttet her eller i utlandet er jo knekkende likegyldig, kullkraften vil jo uansett bli brukt, om det er her eller der den ble produsert.

 5. Til Sverre Munthe
  Det er riktig at regnestykket går i null, men det er ,i alle fall ikke for meg, likegyldig hvor vannkraften blir produsert. For meg er viktig at Norge ikke er med på galskapen med å kjøpe avlat.

  • Det blir lek med ord. Vi gir ikke avlat, vi har et felles strømnett, mer eller mindre, noen produserer ren kraft andre produserer skitten kraft. Hvor denne suppen av kraft blir forbrukt har liten interesse. Avlat var noe man kjøpte for å befri seg fra de syndene man hadde begått, vi har ikke gjort noen synder, så det er liten grunn til å betale avlat. Vår store synd er noe helt annet, det er at vi ikke har bygd ut hvert eneste fossefall og stryk her i landet og eksportert energien fra det til Europa. Om de få landene i Europa som har muligheten til å produsere ren kraft gjorde det, ville forurensingen i Europa reduseres dramatisk. Men, da kommer jo de samme folkene som skriker om forurensing og skriker om forsøpling av naturen i steden for. Vel, man kan ikke få i både pose og sekk, og vi er vel oss selv nærmest, og til helvete med all forurensingen som foregår i Europa.

   • En gir ikke avlat – en selger det. Og for hver transaksjon er det noen som spiser litt av lasset, for de skal jo tjene på det, kan skjønne. Så får heller vi andre betale, mens vi vasser i den tørre elva, eller lytter til suset av vindmøllene. Vi får trøste oss med at det skal bli varmere.

 6. Til Sverre Munthe
  Du forstår ikke poenget mitt. Du skriv at hvor forbruket av denne kraften blir brukt har liten interesse.Det har absolutt interesse hvor denne skitne kraften blir brukt. Når denne skitne kraften blir byttet mot vannkraft kaller jeg dette «AVLAT», på samme måten som kjøp av CO2 i den tredje verden blir kjøpt ev norske interesser.

 7. Kjøp og salg av kraft mellom nasjoner handler kun om makt og penger, uansett om man tror på CO2-svindelen eller ikke.

 8. Kan noen forklare dette enkelt, la oss si jeg er en barneskole elev. Ett vannkraftverk i Norge produserer strøm, strømmen blir sendt ut på nettet og blir brukt av norske borgere. Kraftverket selger så ett «tomt bevis» til utlandet at den strømmen di bruker er fra ett grønt kraftverk? Strøm fra vannkraft, kull og atom, er vell ikke noe forskjell på når di har komt ut på nettet?

  La oss si jeg bor atmed ett vannkraftverk og den strømmen jeg da bruker er derifra, siden det er nærmest. Selv om jeg har en avtale med ett annet vasskraftverk på andre siden av landet som er noen få ører billigere

  Er den artikkelen feil da, siden det er bare er sertifikat som blir solgt?

  Jeg må begynne en plass jeg og..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.