Spørsmål til Norsk Folkehjelp

15
Hjelpesendinger fra Norsk Folkehjelp til Syria blir bare sendt til områder som kontrolleres av terroristene.

Norsk Folkehjelp ble startet i 1939 etter initiativ fra Karl Evang og var en forlengelse av Spaniakomiteen som arbeidet for at den lovlig valgte regjeringen i Spania skulle kunne kjempe mot Francos fascister. Organisasjonen er støttet av den norske fagbevegelsen og har spilt en viktig rolle i forbindelse med for eksempel minerydding i Vietnam. Men oganisasjonens virksomhet i Sør-Sudan og Syria gir grunn til å reise en del kritiske spørsmål. Jeg har skrevet om dette før, men før jeg går videre har jeg bedt ledelsen i Norsk Folkehjelp om å svare på noen få spørsmål. Til nå har jeg ikke fått noe svar, men kanskje svaret kommer fortere hvis jeg også stiller spørsmålene offentlig?

Hjelpesendinger fra Norsk Folkehjelp til Syria
Hjelpesendinger fra Norsk Folkehjelp til Syria

Stor aktør

Ifølge regnskapene til Norsk folkehjelp omsatte organisasjonen for 803 millioner i 2014. Det er nesten nok til å havne blant Norges 500 største bedrifter, så det er en meget stor sum. 378 millioner av dette kom fra norske offentlige givere, så det dreier seg altså om bruk av skattepenger. Det er en god grunn til at det burde være fullstendig transparens om hvordan pengene forvaltes.

En annen sak som går fram av regnskapet er at NF får betydelige midler fra en del stormakter. Jeg har særlig notert meg USAID 27,2 mill., US State Department 47,3 mill., EU 16,8 mill. og England 20,4 mill. eller totalt 111,7 millioner. Dette er en god del mer enn det som kommer inn i kontingenter, gaver fra personlige givere og norske organisasjoner tilsammen. (Se note 2 til regnskapet her.)

For norske fagorganiserte er det naturligvis ingen uvesentlig sak at USA er en større støttespiller for NF enn det fagbevegelsen er, eller at stormaktenes bidrag utgjør en så stor del av organisasjonens samlede inntekter.

Spørsmål til Norsk Folkehjelp

31. januar sendte jeg derfor følgende brev til administrasjonen i Norsk Folkehjelp:

Hei

Jeg planlegger å skrive en artikkel om finansieringa av Norsk Folkehjelp, men jeg har et par spørsmål til dere som jeg gjerne vil ha svar på før jeg skriver.

Jeg ser av deres årsrapport at de største utenlandske donorene til Norsk folkehjelp i 2014 var USAID (27,2 mill.), US State Department (47,3 mill.) Storbritannia (20,4 mill.) og EU (16,8 mill.)
Mine spørsmål til dere er:

– Har dere ingen motforestillinger mot å ta imot støtte fra stormakter som er aktive deltakere i angrepskriger?
– Mener dere at dette er i samsvar med Norsk Folkehjelps og fagbevegelsens idealer?
– Hva er betingelsene for å motta disse pengene? og
– Hva er pengene brukt til?

vennlig hilsen
Pål Steigan

Jeg regner med at jeg får svar på disse spørsmålene, siden de er vel så interessante for allmennheten, for fagbevegelsen og for private givere som for meg.

Noen spørsmål til

NF er en stor aktør i Syria. Daværende utenriksminister Espen Barth Eide gjorde det klart at Norges bidrag «til sivilsamfunnet i Syria» ble «kanalisert gjennom Norsk Folkehjelp».

I min forrige diskusjon med NF ved kommunikasjonsrådgiver Julie Strand Offerdal, klarte jeg ikke å få svar på hvem NF samarbeider med i Syria og hvordan denne hjelpen kommer inn i landet.

Siden NF ikke samarbeider med den syriske regjeringa, men tvert om støtter Nasjonalkoalisjonen og dens ønske om regimeskifte i landet, er det høyst relevant å få vite hvilke samarbeidspartnere NF faktisk har. Hvem har den militære kontrollen i de områdene NF arbeider og hvem har kontroll over transporten inn i landet?

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Viktige spørsmål. Norsk Folkehjelp kan betrakte meg som medspørrer, bl.a. fordi jeg fra tid til annen blir bedt om å gi bidrag til organisasjonen.

 2. Er blokkert av facebook etter at jeg la ut en video som viser hva terroristene som står på grensen til Tyrkia har gjort mot sivilbefolkningen og soldater i Aleppo og områdene rundt som de har beleiret siden 2012. Kan derfor ikke skrive kommentarer til dette innlegget på facebook.

  • Har aldri vært på face og blir blokkert ut i msm når jeg prøver å dokumentere. Kan du legge ut lenken her?

 3. Bruken av ideelle, humanitære og progressive politiske organisasjoner til å fremme Vestens geopolitiske interesser er et viktig tema å belyse. Jeg kan i den sammenhengen fortelle om en interessant episode da jeg satt i sentralstyret i Sosialistisk Ungdom i perioden 1999-2000. SU dreiv i alle år solidaritetsarbeid med samarbeidende ungdomsorganisasjoner i ulike land. Vi samarbeida blant annet om etablering av ungdomshus i Colombia, sammen med Kommunistpartiets ungdom, JuCo. Til dette arbeidet samla vi inn penger, og søkte også om støtte fra Norad. Og som regel fikk vi en liten sum til opplysningsvirksomhet, som det måtte skrives nøyaktige regnskaper for i etterkant, noe som selvsagt også alltid ble gjort.

  Så langt, så godt, ikke noe som helst suspekt ved dette. Men vi hadde også samarbeid med ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa, inkludert i Serbia. Dette var organisasjoner som var motstandere av Milosevic-regjeringa, og det var da også god grunn til å være skeptisk til Milosevic’ serbisk-sjåvinistiske politikk. SU søkte på tilsvarende måte om støtte til dette samarbeidsprosjektet. Og svaret? Plutselig fikk vi to millioner som vi fritt kunne overføre, ikke fra Norad men fra UD direkte, og uten at det ble bedt om noen form for regnskapsførsel. Da ble jeg skeptisk, og foreslo at vi skulle takke nei til pengene og undersøke nærmere hvem det var vi samarbeida med. Det viste seg å inkludere organisasjonen Otpor, som sto sentralt i voldsomme demonstrasjoner for å styrte Milosevic i 2000. Jeg ble nedstemt i sentralstyret, hvor flertallet syntes det var gøy for en gangs skyld å kunne bidra skikkelig til å støtte våre samarbeidspartnere.

  I retrospekt er jeg enda sikrere på at min skepsis var velbegrunna, og jeg er enig i at progressive bør være tilsvarende forsiktige med å støtte Norsk Folkehjelp dersom de ikke klarer å redegjøre ordentlig på de spørsmålene Pål stiller her.

 4. Har i fleire år gitt flaskepanten (mest brusflasker) til NF. Men no er det slutt til dei kjem med gode svar på spørsmåla til Pål.

 5. Gjesteblogger Thor Solheim skrev 3 februar:

  «Organisasjonen frakter hjelp og forsyninger inn i Syria fra Tyrkia til områder kontrollert av IS og Al Nusra (Al Qaida i Syria) i Alepporegionen. Folkehjelpa påstår at de samarbeider med Den syriske nasjonalkoalisjonen.

  Dette er den gruppa som vestmaktene støtter. De har et kontor i London, men har lite å si på bakken i Syria. Der er det ekstremistene som sloss mot myndighetene.»

  https://steigan.no/2016/02/03/norsk-folkehjelp-pa-feil-side/

  Det står veldig diffust i denne artikkelen linket under her, men det er særlig et tema som utpeker seg, nemlig MAKT,
  og det er viktig og merke seg og ha bak øret i arbeidet med å finne svar.

  De skriver under temaet «Democratisation»:

  «The most important factor is how power and resources are controlled and distributed.»

  «The issues that mobilise people may differ from country to country but focusing on the actors remains key to our work. Therefore we work in partnership with organisations and popular movements in civil society.»

  http://www.npaid.org/Our-Work/Development-Cooperation/Key-areas-of-work

 6. Når en ser hvilke finansieringskilder NF har, bør det ringe en klokke for noen og enhver. Det bør ikke være tvil om at «disse» har en klar forventning om hvordan midlene skal forvaltes. Kildene for store deler av finansieringen av NF kommer fra land/stater som har tatt et klart standpunkt til konflikten i bl.a Syria. Det verste er at min velmenende mor støtter et tilsynelatende ideelt engasjement som har noen helt andre agendaer enn det hun tror.

   • Får si som Ibsen: «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme». Min mor er over nitti, og har som de fleste andre noen «livsløgner» å flyte på. Så jeg tror jeg skal spare henne, men derimot enkelte andre personer i det offentlige rom burde vært den fratatt, om det koster lykken aldri så mye.

 7. I mange år har jeg gitt mine pengebidrag til nødhjelp gjennom Norsk Folkehjelp. Ble dypt skuffa da jeg leste Påls blogg om NF. Jeg ringte NF for å spørre om hva som hadde ført til at de nå tok part i borgerkrigen i Syria. Informasjonslederen benektet med indignasjon at de var nøytrale men, «ettersom jeg vel hadde lest Pål Steigans løgner, – og «den mannen hadde jo alltid støtte massedrapsmenn – deriblant Assad- og nektet å gjøre kjent at NF hadde sent han svar,- seinest i går- , men fortsatte bare å lyve.»

 8. Human-Etisk forbund synes også ha gått god for Folkehjelpens partnere i Syria. Med giro for medlemsavgift for 2016 følger oppfordring om støtte tl Norsk folkehjelp. Jeg spurt om det nå var sånn at forbundet nå i samarbeid med Norsk Folkehjelp tar parti i Syriakrigen. Det kom fram at de hadde fått flere kritiske kommentarer som de ikke visst svar på, men at det var «noe ledelsen hadde besluttet.

  To telefonsamtaler har ført til at mine pengegaver til NF opphører og at mitt medlemskap i Human-Etisk Forbund opphører og blir omgjort til bidrag til Pål Steigans blogg.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.