Hva er det Norge støtter i Syria?

34
Fra Supporting Syria & The Region Conference

Statsminister Erna Solberg har sagt at Norge vil gi 10 milliarder i bistand til Syria og nabolanda over en periode på fire år. I ei melding på regjeringas nettsider heter det:

– Krisen i Syria har ufattelige konsekvenser for millioner av mennesker i Syria og nabolandene. Det er med direkte hjelp inn i Syria og regionen vi hjelper best. Norge øker derfor nå bistanden til 2,4 milliarder kroner for i år. Vi ønsker å opprettholde et høyt nivå og gi rundt ti milliarder kroner til sammen i bistand i Syria og regionen over fire år, sier statsminister Erna Solberg.

Norge deltok på et møte i London sammen med Storbritannia, Tyskland, Kuwait og FN, og der ble partene enige om et omfattende bistandsprogram til Syria.

Fra Supporting Syria & The Region Conference
Fra Supporting Syria & The Region Conference

Når det gjelder sjølve Syria, er hovedvekta lagt på det deltakerne kaller «civilian stabilisation activities»,  og hva er det? Jo, ifølge deres eget dokument dreier det seg om:

The overall objective of civilian stabilisation activities is to support and sustain political processes of conflict resolution. They prepare the ground for, protect, and promote legitimate political authority through reducing violence, and re-establishing basic security, improving basic services, promoting reconciliation, and laying the foundations for longer-term recovery.

Men Storbritannia, Tyskland, Kuwait og Norge ønsker jo å styrte den legitime regjeringa i Syria og innsette et nytt, provestlig regime. Hvordan kan de da snakke om å «fremme legitim politisk myndighet»?

Dokumentet sier ingenting om hvem de/vi skal støtte i Syria, hvem som skal bli begunstiget med våre milliarder.

Mine spørsmål til Erna Solberg

31. januar 2016 sendte jeg et brev til utenriksdepartementet. Det lød slik:

Spørsmål om norsk støtte til Syria

Utenriksdepartementet skriver på sine nettsider 18.3 .2015:

Norge ga i fjor 600 millioner kroner i humanitær- og utviklingsstøtte til Syria og naboland og øker nå dette med 150 millioner kroner. Med  dette bidraget vil Norge ha bidratt med totalt 2,65 milliarder kroner til Syria og nabolandene siden borgerkrigen startet våren 2011.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/syria_stoette/id2401366/

Jeg har følgende spørsmål:
– Hvem er disse pengene bevilget til?
– Hvem har de konkret kommet fram til i Syria?
– Hvordan er de brukt?
– Hva er det totale beløpet per i dag?

vennlig hilsen
Pål Steigan

Utenriksdepartementet har ikke svart på mine spørsmål. Disse spørsmålene er blitt enda viktigere nå som statsministeren har sagt at bevilgningene skal økes drastisk. Jeg har spurt Riksrevisjonen om de kan hjelpe meg med å finne ut at dette, men de svarte ganske raskt at rett adressat i denne omgangen er utenriksdepartementet. Og derfor har jeg da også henvendt meg dit. Men de har altså ikke svart.

Dette handler om milliarder av norske skattekroner. Regjeringens egne nettsider er totalt ugjennomsiktige når det gjelder hvordan pengene brukes. Jeg mener derfor det må være et krav, ikke bare fra meg, men fra enhver oppegående journalist og enhver norsk borger, at regjeringa gir konkrete og etterprøvbare svar på disse spørsmålene.

Det som er mest trolig er at disse midlene delvis skal brukes til å bygge opp en alternativ statsmakt i Syria med sikte på å skifte ut regjeringa i Damaskus. I så fall må man spørre hvilket mandat disse landa har til å gjøre det, hvis det er det de gjør. Og man må uansett få klarhet i hvem som skal få støtte, hva støtten skal bestå i og hvordan den skal formidles.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


34 KOMMENTARER

   • Det blir noe av hvis han ikke har fått et svar når det har gått > 30 dager fra han sendte sine spørsmål til UD, tenker jeg. Vi får bare lage en frist selv, siden det ser ut til at politikerne har glemt å lage en konkret svarfrist for sin egen forvaltning, jfr. lenke i en replikk til Dan litt lenger ned her.

    • Forvaltningslovens § 11 a. gir én måneds svarfrist: «I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

     • Takk. Jo, jeg så den, men er usikker på om en henvendelse for ren informasjon fra det offentlige faller inn under denne regelen, da den bruker begrepet «vedtak» om det den gjelder for. Det kan være at det menes «vedtak som personlig gjelder den som henvender seg.»

      Dersom du har rett er det bra, og dessuten fullt i tråd med den frist jeg selv syntes virket rimelig og vel så det.

      Det er noe med «30»; 30 dager er svarfristen i det offentlige, 30 år er fristen for å bli voksen og 30 sølvpenger er prisen for et svik. De harde 30-åra vil jeg ikke engang tenke på.

  • Børge Brende har gjentatte ganger hevdet at Assad må gå av, men han har ennå ikke antydet hvem han mener skal styre Syria når Assad eventuelt er fjernet. Det minste vi kan forvente er at han har en mening om hvem som skal/kan styre etterpå. Eller er det slik at han ønsker et nytt Libya?

 1. Disse pengene som alle andre vi, det godtroende, naive og hjelpsomme folkeslag har gitt i u- hjelp, samlet inn i tv aksjoner går til de som ikke skal ha disse pengene, korrupte statsledere og korrupte og moderiske regimer og enkeltpersoner. Det virker som det viktigeste er å gi fra seg milliarder slik at Norge kan fremstå som den flinkeste gutt i giverklassen, men hvor pengene havner er det jo ingen som vet, fordi det er heller ingen som spør! Hva angår disse » «småtterier» av 10 milliarder ( pyttsan) som den norske regjering glatt kan avse selv om norsk eldreomsorg er en sorgens kapittel, og infrastrukturen trenger opprustning, det er nok av mangler i » verdens beste land å bo i» er det åpenbart at her er det ugler i mosen! Hvem er det som Vesten støtter i Syria? Sannheten er forferdelig, i realiteten er det terrororganisasjoner som Al nusra fronten med link til Al – Qaida og andre salafist grupperinger som jobber for at sharia lover skal innføres! Og noen smuler av disse milliardene vil sikkert ISIS også få! Linken til Tyrkia og Saudi Arabia er ett uomtvistelig faktum og da vet vel alle hvor mesteparten av pengene havner, neppe til sultende og syke mennesker, kanskje noe, men her burde myndighetene svare Pål Steigan! Hvor havner 10 milliarder???

 2. Ja.
  Hele den politikken som drives i disse dager er skamløs.
  Jeg har vanligvis en høy brekkning’s terskel, men et sted går terskelen, den er snart nådd.

  Erna & Company på tøysetinget slenger om seg med dine, naboen din, din bror og søsters sine kroner som det er den største selvfølge og stikke hånden ned i din / landets sin lommebok, dele ut, uten forbehold!
  Akkurat som den utdelingen skal virke mer legitimt fordi om har et møte med andre utenfor Norges grenser.
  Og hva med: Kontroll av hva dine penger har blitt brukt til.?

  Er det rart man mister all respekt for lov og orden i dette landet?

  Nå er det vel slik Steigan, (om ikke jeg har misforstått fullstendig).
  Så er vel forvaltnings loven den som gjelder her vedrørende ditt brev til utenriksdepartementet.
  Det skulle vel i klartekst bety at du skal ha et svar innen 3 uker?
  Så utenriksdepartementet har fortsatt tid til å svare..

  Skulle du få et svar så blir det svada og tåkeprat, med henvisninger til både det ene og andre.
  som; som vi som nasjon og forpliktelser har osv osv, Bla bla.
  M.a.o. Brød og sirkus satt ut i brevs form.

  Jo, det er noen fine planter som sitter på tøysetinget.

  • Han får sikkert svar fullt av tomme floskler. Men når? Jeg kan ikke finne noen generelle svarfrist eller saksbehandlingstider for forvaltningen, snarere tvert i mot, som vi kan se forklart med referanser til forvaltningsloven hos Jusinfo.no. «Uten ugrunnet opphold» ser ut til å være omkvedet. Og det er ikke særlig presist definert hva som er passe lenge for «grunnet opphold», så da er man like langt.

 3. En må ikke glemme at Norge allerede har anerkjent Syrian National Council som Syrias rettmessige regjering. Etter normale folkerettsprinsipper er da Bashar al-Assad illegitim og skal vekk.Det har også vært alles syn i Norge,inkludert Klassekampens ledere og eksperter.
  Alle partnere til Norges giverkonferanse har jo støttet Jihadist-leiesoldater i årevis og den store panikken er nå: hvordan redde Natos fotsoldater. Åpenbart var det meningen at disse etter Bashar al-Assads fall skulle flyttes over til Kaukasus,krim og Ukraina. En god del er allerede på plass i nynazistenes militærleire.
  Jeg er enig i de som sier at vi nå befinner oss på brekningsningsgrensen, men det har vi mye skyld i selv da vi ikke har lykkes med å bygge et opposisjonelt miljø i Norge.

 4. Steigan spør: Hva er det Norge støtter i Syria?

  Svar: Det er jo ganske enkelt,da. Tyrkia og Saudi-Arabia forbereder full invasjon av Syria, støttet av USA/UK/Israel. Det er klart at Norge skal være med og støtte denne ulovlige, umoralske og grusomme krigen. Norge har lange tradisjoner i å støtte ulovlige, umoralske og grusomme kriger.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z6vyDTXFKaw

 5. Hei Pål og alle andre som er ivrige til å grave.
  Kan noe av dette brukes som en av flere arbeidshypoteser,under gravingen??
  Her er en viktig video om et György Schwartz – destabilisasjons – mønster, som gjennomgåes i et historisk persepektiv.
  Mye er kjent stoff for deg, men det er tydeligvis en som har gjordt Research og som har en oversikt.
  (hør hele videoen, den tar seg opp) https://www.youtube.com/watch?v=mfPl6NkA_70&list=FLseEm_OTxRSzs8L_FTFP8Dg

 6. Nå er jo globalistenes mål multidimensjonale, som sagt, men ett av målene er nye globale regioner, som man ser konturene av i Club of Rome type oppdeling av verden.
  Jeg påviser her sammenhengen mellom utviklingen i oppbygging av EU sin økonomiske nye overnasjonale bankunion, som er en av flere regioner som de planlegger, og gjennom krigføring skapes det press på nasjonalstatene via migrasjon, som løses gjennom det systemet som ikke enda er på plass, men som har med et helt NYTT økonomisk nettverks- imperium å gjøre.Målet er å få brutt ned nasjonale budsjett med argumentasjon på at » problemene er så store dere at vi må stå sammen».
  Ved å skape flyktningsstrømmene skapes lånebehovene i EU landene, og da kan det være at man ser » behovet for en overnasjonal økonomisk struktur» som pål skrev om her tidligere, der kan de kanskje utnytte lånemuligheten enda mer. Slik virker flyktningestrømmene som en motor i å bygge opp et gjeldsbasert politisk system for så å ødelegge de eksisterende valutasystemene, og innføre en ny global valuta.
  a)
  for å skape økonomisk problem/behov som har
  b) løsningen nemlig som pål skrev om her :

  https://steigan.no/2016/02/08/tysk-og-fransk-sentralbank-gi-opp-nasjonal-suverenitet/
  I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.
  Planen består av tre ledd:

  Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet blir tatt 1. januar 2016.
  Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
  Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

  Disse sentraliserte økonomiske unionene skal på plass ikke bare i EU , men i hele tilsammen 10 regioner som verden deles inn i.

  http://thenewsdoctors.com/soros-plays-both-ends-in-syria-refugee-chaos-f-william-engdahl/

   • «The western media is now actively busy demonizing Putin, and just recently has offered the following topics to ponder to those poor souls who still listen to it:

    Putin ‘probably’ ordered the murder of Litvinenko.
    Putin ordered the murder of Litvinenko because Litvinenko was about to reveal that Putin was a pedophile (seriously, I kid you not – check for yourself!).
    WWIII could start by Russia invading Latvia.
    According to the US Treasury, Putin is a corrupt man.
    According to George Soros, Putin wants the “disintegration of the EU” and Russia is a bigger threat than the Jihadis.
    Russia is so scary that the Pentagon wants to quadruple the money for the defense of Europe.
    The Putin is strengthening ISIS in Syria and causing a wave of refugees.

    There is no need to continue the list – you get the idea.»

    • om Putin ville drepe den dobel spionen – så ville ingen få vite om det. stort hjerteinfarkt that`s it. å drepe et mennesket med et stoff som polonium.- som setter spor etter seg overalt. De som drept Litvinenko, sitter og gnur seg i hendene. Egor Gaidar- fremste økonomen i Eltsin sin regjeringen -befant seg i de dager i London( da Litvinenko ble fogiftet) Han fikk en kraftig diare, og lammelser i kroppen, ble innlagt på sykehuset, men så rømmer han- hvor da? i Putins Russland,Moskva, som han hater så mye. Litt rart,hæ? og den der tullet som du skriver om Putin er pedofil, kan eg bare si- skaff deg en hjerne.

    • «I så fall må man spørre hvilket mandat disse landa har til å gjøre det, hvis det er det de gjør.»
     Og ka tid DET stoppet amerikanere?! gikk helt fint jo i Ukraina, der det kom nazister til makta. koffor bry seg om Syria.

 7. The Economic Collapse Blog is reporting that a military exercise in Saudi Arabia called Northern thunder involves 350000 Saudi Troops, 20,000 tanks, 2450 War Planes, 460 Helicopters and the nations of Jordan, Bahrain, Sudan, Kuwait, Morocco, Pakistan, Tunisia, Oman, Quatar, Malasia.
  http://theeconomiccollapseblog.com/ The empire is not going to let Syria fall to Russia and Iran quietly.

  Dette er «hard power», mens norske skattebetalere bidrar med «soft power».

 8. Han oppe til venstre gikk vel opp til månen i går. RI P.Tilbake til saken. I det pdf dokumentet som kalles «civilian stabilisation activities står det: «Civilian stabilisation should be seen as an essential part of and contribution to
  the political settlement in Syria»

  Settlement….. Hmmm.

 9. Jeg kopierte Pål Steigans brev til UD og sendte det i eget navn via deres Facebookside, og fikk følgende svar i løpet av 2 timer: «Takk for interessen for Syriakrisen. Siden 2013 har Norge gitt over 5,5 milliarder kroner i bistand til Syria og nabolandene. Midlene kanaliseres gjennom FN og erfarne humanitære organisasjoner. For informasjon om hva støtten har bidratt til, se her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/27-milliarder-kroner-i-bistand-til-syriakrisen/id2525710/ Mvh Emma/UD». De vanskelige tingene nevnes knapt, men mitt generelle inntrykk er at det er viktig å gjøre en klar distinksjon mellom «overlagt» og «forsettlig» når vi dømmer våre ledere for de fatale feil som nok er blitt gjort, for ikke å polarisere debatten mer enn nødvendig.Veien til helvete er brolagt med de beste intensjoner osv.

 10. Hvorfor kan ikke Rødt’s stortingsrepresentant stille disse spørsmålene i Stortingets spørretime?

  Da får man svar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.