Saudi Arabias kommende sammenbrudd

20
Halshogging i Saudi Arabia

Saudi Arabia står for 13% av verdens oljeeksport, men oljediktaturet er så korrupt og vanstyrt at det fort kan klappe sammen. Landet bruker en stigende del av oljeproduksjonen for å holde en svært kostbar infrastruktur gående og for å bestikke deler av sin egen befolkning. Samtidig er det verdens største våpenimportør og aktiv eksportør av terror og krig. Med den nåværende lave oljeprisen, som kongedømmet sjøl har bidratt til å skape, fosser petrodollarene ut av statskassa og får regimet til å vakle. Mange analytikere ser i kortene et mulig sammenbrudd på den arabiske halvøya – med de enorme regionale og globale konsekvensene det vil få.

Halshogging i Saudi Arabia
Halshogging i Saudi Arabia

Et framprovosert oljeprisfall

Mange rapporter tyder på at det dramatiske oljeprisfallet som begynte i juli 2014 i stor grad ble framprovosert av Saudi Arabia i allianse med USA. Allerede i 2011 anbefalte lederen for neocon-tenketanken Foundation for the Defense of Democracies (FDD), Mark Dubowitz, en pollitikk for å presse ned oljeprisen for å ramme Iran. Den såkalte «skifergassrevolusjonen» i USA gjorde at Obama-administrasjonen følte at den endelig kunne leke gud med oljeprisen. Og i 2014 fikk USA enda en grunn til å spille oljekortet, nemlig for å ramme Russland. Analytikeren og journalisten Nafeez Amhmed skrev allerede i september 2015 om hvor risikabel denne strategien er for Saudi Arabia.

I mars 2014 anbefalte den amerikanske rådgiveren Peter Verleger, som ledet president Carters energipolitikk, at USA skulle åpne sine strategiske oljelagre for å presse ned den globale oljeprisen for dermed å ramme Russland.

Samme måned publiserte US State Department en ny strategi som gikk ut på åbruke skifergassboomen som et våpen for å undergrave Russland innflytelse over Ukraina og Europa. Det krevde en avtale med verdens største oljeeksportør, Saudi Arabia, så i mars møttes Barack Obama og Saudi Arabias daværende konge Abdullah, og rapporter går ut på at strategien ble spikret da. Fra USAs side må det også ha vært en baktanke at en lav oljepris også ville ramme Venezuela, der USA lenge hadde prøvd å velte regjeringa.

Denne strategien var risikabel, fordi den samtidig ville svekke Saudi Arabias oljeinntekter, men regimet mente antakelig at det ville tåle en lav oljepris lengre enn konkurrentene og dermed styrke sin posisjon på lang sikt. Kongedømmet så også en oljepriskrig mot Russland som et ledd i krigen mot Bashar al-Assad i Syria.

Oljepriskrigen er spesielt risikabel fordi Saudi Arabia trenger en oljepris på $100 for å balansere det oppblåste statsbudsjettet sitt. For USA var strategien heller ikke risikofri, siden «skifergassrevolusjonen» har svært høye marginalkostnader og er fullstendig lånebasert. Men Obama kan ha kalkulert med at denne industrien er fleksibel og vil klare å omstille seg. Kong Abdullah kan ha forestilt seg det motsatte og sett på avtalen som en mulighet til også å undergrave USAs skiferoljeindustri.

Petrodollarens endelikt

Allerede i 2012 skrev finansbanken Citigroup i en rapport at Saudi Arabia kunne komme til å bli null-eksportør av olje allerede i 2030 og i strategisk perspektiv er det et øyeblikk unna. Saudi Arabia bruker 25% av oljeproduksjonen hjemme. Halvparten av oljen blir brukt til å produsere strøm, og strøforbruket øker med 8% i året. Folketallet vil antakelig øke fra 29 til 37 millioner fram til 2030, altså 27%. Dette er ikke spådom, det er rein matematikk. Med en oljepris på 35$ per fat vil kongedømmet gå konkurs lenge før, kanskje alt om fem år.

Kontrollen over oljen er krumptappen i USAs imperium, og ikke noe land er viktigere for denne kontrollen enn nettopp det hodekappende regimet i Riyadh. Men nå blør landet petrodollar i alle bauger og kanter, samtidig som det begir seg inn i det ene utenrikspolitiske eventyret mer risikablet enn det forrige.

Internt opprør

Henrettelsen av 47 mennesker 2. januar 2016, og spesielt henrettelsen av den sjiamuslimske geistlige Nimr al-Nimr, har ført til voldsomme protester, ikke bare i utlandet, men også innad i Saudi Arabia. I den sjiadominerte byen Qatif i øst kom det til voldsomme gatekamper der demonstranter kastet molotovcocktails på opprørspolitiets panservogner.

En mulighet er også en palassrevolusjon i Riyadh, men det løser ingenting. Det er hele det saudiarabiske systemet som er så gjennomkorrupt at det er helt ute av stand til å reformere seg sjøl. Og i utkanten truer Den islamske staten med at dens neste mål er å styrte kongehuset. 

Frykten for IS/Da’esh har fått Riyadh til å vedta bygging av et 900 km langt grensegjerde mot Kuwait og Irak. Men det vil neppe løse noe problem. Det virkelige problemet ligger innenfor gjerdet og handler om et pillråttent regime.

Dette regimet er det Norge ønsker å styrke kontaktene med og eksportere mer våpen til. Og ikke bare det, hodekapperne er også storaksjonærer i norske selskaper, skriver NRK.

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


20 KOMMENTARER

 1. «Saudi Arabias kommende sammenbrudd»

  Tror ikke det var veldig smart av Saudierne (Kong Salman-der) å trekke til seg mer global/vestlig oppmerksomhet akkurat nå, gitt.

  Men det ser ut til at Saudi-Arabia nå gjør alt de kan for å få saken til å handle om Iraneres reaksjon på den klart politiske henrettelsen av Nimr-al-Nimr.

  S-A og allierte – Bahrain, UAE, Sudan, Kuwait hittil – gjør alt de kan for å vende negativ oppmerksomheten mot Iran, med diplomatisk krasse signaler, som sier: «Det hele begynte med at iranerne tok igjen!»

  Og hva var det der med Iran igjen – er ikke de uvenner med USA-NATO som er S-As bestevenner? Betyr ikke det da at mediene i «det internasjonale samfunnet» USA-NATO vil bli med på å hetse Iran inntil den politiske henrettelsen i S-A er glemt? Betyr ikke det igjen at S-As «kommende sammenbrudd» er utsatt på ubestemt tid, inntil det evt. drukner i andre sammenbrudd menneskestammen nå etterhvert vasser i?

 2. At regimet i Saudi-Arabia kommer til å kollapse innen kort tid, er nok ikke usannsynlig. Spørsmålet er om det faller som følge av folkelig opprør, eller som følge av intern konflikt innenfor kongehuset. Selv om «blod er tykkere enn vann» begynner dynastiet å bli nokså utvannet, der slekts-forholdet til de yngste medlemmene i dynastiet begynner å bli relativt fjernt. Dersom regimet ser seg nødt til å strupe finansieringen av de enkeltes medlemmers hushold, vil en snart få en situasjon ala «når krybben er tom bites hestene». Utfallet av et slikt scenarium er ikke gitt på forhånd.

 3. Saudi-Arabia bruker 800 milliarder kroner årlig på sitt militærbudsjett. Saudierne har det meste av splitter ny militær høyteknologi. Mens feks Tyskland kun bruker 400 milliarder, og Italia kun 200 milliarder årlig på sitt militærbudsjett. De andre oljerike gulfstatene svir av nesten like mye på våpen som Saudi. Så faller petrodollar-regimene, kan vi fort få islamistiske regimer av IS-kaliber, og med større militær kapasitet enn hele Vest-Europa tilsammen.

  Så om europeiske land fortsetter å bombe i arabiske land, og naivt tror det alltid vil foregå slik som i gårsdagens Libya eller Serbia, kan de fort foregne seg. Slik en gjorde i 1914, da en også kun regnet med noen ukers krig som alltid ellers i hundreåret før. Men før eller siden blir nok våre 40 år gamle europeiske bombefly avskjært av splitter nye kampfly i verdensklasse. Når petro-araberne vil bruke noen av de fancy krigsleketøyene innkjøpt siste tiår.

 4. […] Vi har tidigare skrivit om Saudiarabiens stöd till terroristorganisationer i Syrien, dess brutala krig i Jemen och Sveriges vapenexport till landet. Jag har skrivit i ett blogginlägg http://jinge.se/mediekritik/svenska-vapen-anvands-i-saudiarabiens-brutala-krig-i-jemen.htmom Sveriges vapenexport från en artikel i SvD I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.” ”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.” (Erieye monterat upptill på planet) Bo Forsberg skriver också ”Militär fackpress beskriver det svenska luftburna radarsystemet Erieye från Saab som en hörnsten i Saudiarabiens krigsföring i regionen. Därför är det högst troligt att svenskt krigsmaterial medverkat till att svenskfinansierat bistånd till den jemenitiska civilbefolkningen förstörts.” Man kan fråga sig vad som händer i landet. Man har under senare år köpt stora mängder vapen från USA. Landet är väl jätterikt. Det har jag också länge trott. Men läs då Pål Steigans artikel ”Saudi Arabias kommende sammenbrudd” nedan! https://steigan.no/2016/01/05/saudi-arabias-kommende-sammenbrudd/ […]

 5. Saudis strategi er antagelig å knekke skiveroljeindustrien midlertidig, for så å senke sin egen produksjon med 1 mill fat når det er skjedd. Og vips så er prisene på $70+ fatet igjen.

 6. – What it costs to produce oil: http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index.html?iid=EL#
  United Kingdom
  $52.50
  Brazil
  $48.80
  Canada
  $41.00
  United States
  $36.20
  Norway
  $36.10
  Angola
  $35.40
  Colombia
  $35.30
  Nigeria
  $31.60
  China
  $29.90
  Mexico
  $29.10
  Kazakhstan
  $27.80
  Libya
  $23.80
  Venezuela
  $23.50
  Algeria
  $20.40
  Russia
  $17.20
  Iran
  $12.60
  UAE
  $12.30
  Iraq
  $10.70
  Saudi Arabia
  $9.90
  Kuwait
  $8.50

  Dette er altså direkte produksjonskostnader. I tillegg kommer kostnadene for å drifte landet, avhengig av hvor avhengige man er av eksportinntektene fra oljen. Som Steigan skriver utgjør disse 90 dollar for Saudi-Arabia. Noen som vet hva Norge trenger for å drifte velferdsstaten? I skrivende stund tjener Norge 17 cent per fat, ikke mye å bli feit av.

  • Takk, Holmstad. Det var en nyttig liste.

   Norge har ca. 7 500 000 000 000 i oljefondet, eller 6,25 statsbudsjetter (2015). – Holder en stund.

     • Luftsuppe og venteboller.

      Neida, bare tuller. Resten består av tillit, værhaner, trusler og lokkemat.

     • 96% er investert i cellulosen – som er foredlet i et tynt flatt materiale bestående av plantefibre (bomull og cellulose), som er samlet til ark. Produktbenevnelsen «papir» brukes først og fremst til å skrive og tegne på. NBIM har nesten 60% av tallrekken sin trykket på ark med bokstavene A K S J E synlig i toppen. (en takk til bl.a Gutenberg og hans bidrag til boktrykkerkunsten). Restopplaget (ca 37%) har fått trykket bokstavene R E N T E i toppen. Resten (snart 4%) er i eiendom som bl.a. er noen etasjer på Manhatten, et kvartal i London, ei gate i Paris etc. Alle leietakere har samme oppgave, å sette navnetrekk på papirene våre.
      http://www.nbim.no/no/investeringene/

     • @JAP:

      «Alle leietakere har samme oppgave, å sette navnetrekk på papirene våre.»

      I NBIM er de hva vi må kunne kalle behagelig beskjedne og lite oppmerksomhetssøkende kunstnere. De lar andre signere sine mesterverk.

  • Sitat: Noen som vet hva Norge trenger for å drifte velferdsstaten?… Svaret her er at staten/velferdsstaten og statsbudsjettet ikke får tilførsler fra oljeindustrien i det hele tatt. Vi bruker bare en liten del av renteinntektene fra oljefondet. Statsbudsjettet er olje-uavhengig. Varig lav oljepris skaper problemer for Norge av helt andre grunner, økende arbeidsledighet i oljesektoren vil nødvendigvis forplante seg til andre bransjer over tid.

 7. For meg er dette særdeles gode nyheter! Jeg hilser enhver svekkelse av Saudi Arabia velkommen! At Norske myndigheter logrer for dette fjortenhundretalls diktaturet svekker vårt lands moralske troverdighet i vår nye selvpåtatte politisk korrekte rolle som verdens frelser og moralpoliti!

 8. Å selge en knapp resurs billig (olja) er litt rart. Men det gjør man og man mye annet rart 🙂 Saudi Arabia kanskje har tenkt veldig feil eller fungerer ikke kartell virksomheten i hele tatt…

  Energi er en knapp resurs helt klart noe som bloggen nedenfor har fokus på..

  http://ourfiniteworld.com/

 9. Saudi Arabia er eksport av radikal islam og terrorisme til Vest Europa med sin sunnimusmimske konservative wahhabisme, Iran er ikke det! Kongedømmet er som Steigan sier , «pillråttent», jeg velger å kalle det prostituert monarki! Den saudiarbiske konge og hans følgesvenner drar på årlige utflukter til andre land, deres selskap er lokale prostituerte som deres medbragte leger sjekker for kjønnsykdommer før festen starter! Hele landet er basert på vold og undertrykking, henrettelser for opponering mot regimet, eksport av radikal islam til Vesten, samtidig er dette landet Vestens alliert og gode venn! Og hvorfor omkom 1000 pilegrimer i Mekka ifjor? Jo, fordi en prins blokkerte en av veiene med sin firehjulstrekker for å kaste stein på djevelen fra bilvinduet ! Det er det vel få som vet, men sier mye om dette landet egentlig!

  • Den saudiske kongefamilien teller vel litt over 15.000 medlemmer, med rettigheter som vi må tilbake til middelalder og føydaltid for å finne maken til i Europa. Den dekadente livsstilen har ført til at en stor del lider av fedme, sukkersyke, og allslags andre livsstilsykdommer. Ettersom Saudi Arabia for en stor del driftes av gjestearbeidere, særlig sykehussektoren, finnes mange førstehånds historier på internett, hvor vestlige, filippinske, indiske helsearbeidere forteller om sine møter med denne bortskjemte, perverterte saudiske overklasse. Norske journalister kunne nøstet litt opp i disse historiene og skrevet en artikkelserie. Filippinske menneskerettighetsorganisasjoner har også funnet ut at minst 1/3 av de millioner av filippinske hushjelper som jobber i gulfstatene, blir seksuelt misbrukt. Mørketall mye høyere, siden dette er stort tabu, og mange av hushjelpene tvinges inn i «frivillig utnyttelse», ved ekstrabetaling fordi bruttolønn og arbeidsforhold er mye dårligere enn forespeilet når rekruttert i hjemlandet. På Filippinene jobber menneskerettghetsaksjonister for forbud mot gjestearbeidere til gulfstatene. Men slandet er avhengig av valutainntektene, og rekrutteringsbransjen er mektig og har korrupte filippinske politikere i bukselomma. Det såkalte kafala-systemet i gulfstatene gjør utenlandsk gjestearbeidskraft fra u-land helt rettighetsløse i gulfstatene (vestlige arbeidere slipper å lide under kafala-systemet og er derfor priviligerte), selv pass blir inndratt. Merkelig at ikke vestlige menneskerettighetsorganisasjoner aksjonerer mer mot dette slaveri-systemet, mye verre enn apartheid. Feks ved å arbeide for økonomisk boikott av petrodollar-regimene. Disse satser nå stort globalt for å diversifisere næringslivet sitt. Feks innen flybransjen, med selskaper som Emirates, Qatar Airlines, Etihad. Men alle disse gulf-selskapene har utnyttelse av rettighetsløse gjestearbeidere og kafala-slaveri som sin fremste internasjonale konkurransefordel.

   • Takk for viktige tilleggsopplysninger, særlig navnet på systemet med de facto-slaveri, kafala.
    Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Kafala_system

    Den fulle størrelsen – 15.000 – på «House of Saud» (se mer på Wp) er også en øyeåpner. Saudi-Arabia blir et rent slektsklan-land støttet av morderiske religøse holdninger , med slaver, og med dominerende kontroll over verdens p.t. viktigste ressurs. Nærmest diametralt motsatt norske verdier. Men likevel problemfritt venn av norske regjeringer.

 10. Saudi Arabia kan lett over natten; A) utraderes av et fiendtlig angrep,
  B) bli en stormakt av solkraft om de legger om økonomien til det,
  C) vende om til en annen statsreligion, mer fredelig sådan, og bli populære.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.