Full skjæring i EU – finner ingen løsning på krisa

0

EU-toppmøtet 17. desember 2015 om flyktningekrisa var en flopp. EurActive skriver at «EU-lederne gjorde få framskritt når det gjelder å skape en felles politikk.» Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver «Ingen hører på Merkel. EU finner ingen løsning på flyktningekrisa».

Som jeg har fortalt tidligere hadde EU-kommisjonen foreslått et hastevedtak om å gjøre Frontex til en overnasjonal grensehær med fullmakter til å sikre EUs yttergrenser, eventuelt også mot medlemslands ønsker.

Det vakte ingen begeistring på EU-toppmøtet. Sveriges statsminister Stefan Löfven sa at å kontrollere grensene er et nasjonalt ansvar, og det samme sa hans danske kollega Lars Løkke Rasmussen. Han sa også at Danmark vil gå imot et system der EU skal fortelle hvordan man skal styre og beskytte sine grenser. På forhånd hadde bare Frankrike, Tyskland og Bulgaria gitt uttrykkelig støtte til kommisjonens forslag. Det er litt lite i en «union» med 28 medlemmer.

EU-kommisjonen har undertegnet en avtale med Tyrkias president Recep Erdoğan. Han hadde gitt EU klar beskjed om at dersom ikke Tyrkia får sine krav innfridd, vil flyktningestrømmen til Europa øke dramatisk. På et møte mellom lederne for EU og Tyrkia ble partene enige om at Tyrkia skal få gjenytelser for å begrense flyktningestrømmen til Europa.

Gjenytelsene består i en umiddelbar utbetaling på 3 milliarder euro, gjenopptakelse av medlemskapsforhandlingene og visafrie reiser for tyrkere til EU.

Men EU-toppmøtet klarte ikke å blli enige om hvem som skal betale disse milliardene til Tyrkia. EUs program for omfordeling av flyktninger mellom medlemslanda har også vært en flopp. EurActive skriver:

Out of the 160,000 migrants which they decided to relocate from Greece and Italy last September, only some 200 have been moved to other countries thus far.

Angela Merkel hadde på forhånd truet medlemsland med represalier dersom de ikke bøyde seg for en felles flyktningepolitikk. Til avisa Die Welt sa hun at: «Land som får mer penger fra EU enn de bidrar med skal simpelthen ikke få dukke unna en rimelig omfordeling av flyktninger.»

Dette falt ikke i god jord på toppmøtet. Ungarns Viktor Orbán kalte det utpresning. Det skapte heller ikke mye julestemning blant EU-lederne at parlamentspresident Martin Schultz hadde kalt valgseieren til det ultranasjonalistiske partiet PiS i Polen for «et statskupp».

EU-lederne gikk fra hverandre uten å løse et eneste av de viktigste spørsmålene so sto på dagsordenen, så nå blir det opp til det nederlandske presidentskapet å prøve å finne løsninger. Så får vi se om sultan Erdoğan skaper en ny flyktningekrise for å få de tre milliardene euro han mener han har krav på.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.