Russland starter militæroffensiv mot IS i Syria

55

I følge flere israelske medier har Russland startet en militæroffensiv i Syria rettet mot Den islamske staten. Det er Deutsche Wirtschafts Nachrichten som skriver dette. Nettavisa bygger blant annet på meldinger fra den israelske nettavisa Ynetnews, som skriver:

According to Western diplomats, a Russian expeditionary force has already arrived in Syria and set up camp in an Assad-controlled airbase. The base is said to be in area surrounding Damascus, and will serve, for all intents and purposes, as a Russian forward operating base.

In the coming weeks thousands of Russian military personnel are set to touch down in Syria, including advisors, instructors, logistics personnel, technical personnel, members of the aerial protection division, and the pilots who will operate the aircraft.

Det dreier seg angivelig om russiske flyavdelinger med MiG29 og Yak130-fly.

I følge i24 kjenner Obama-administrasjonen til den russiske operasjonen, uten å kommentere den.

Western diplomatic sources have emphasized that the Obama administration is fully aware of the Russian intent to intervene directly in Syria, but has yet to issue any reaction.

I det siste har president Vladimir Putin drevet et intenst diplomati i Midtøsten i et forsøk på å få stoppet krigen i Syria, som hittil har krevd over 240.000 menneskeliv og har drevet over fire millioner syrere på flukt og fordrevet over 7,6 millioner internt i landet. Tegn kan tyde på at gulfstatene, som har vært blant jihadistenes fremste støttespillere, skal være villige til å gå med på en løsning.

Den israelske avisa Ha’aretz skriver at Sergeij Lavrov har hatt møter med den syriske opposisjonen i Moskva.

Moscow has hosted several Middle Eastern leaders and members of the Syrian opposition in recent weeks as Russia seeks a greater role as a mediator in the Syrian civil war and efforts to combat the terrorist group Islamic State.

Så mens vestlige ledere støtter en fortsettelse av krigen som har skapt den store flyktningekatastrofen, forsøker Russland tydeligvis å finne fram til en fredsløsning. DWN sier at dersom Russland skulle lykkes med dette, vil det være svært lite flatterende for USA og Barack Obama.

Jeg vil jo føye til at heller ingen norske politikere har gjort noe som helst for å få til en fredsløsning i Syria, og ikke en gang stille krav om en slutt på krigen.

 

KampanjeStøtt oss

55 KOMMENTARER

  • «Kanskje det tross alt er flyktningestrømmen som har utløst større vilje til å forhandle!»

   Flyktningstrømmen var planlagt, da det har blitt borgerkrig og flytningestrømmer hver eneste gang USA og deres europeiske lydstater har laget borgerkrig i Midt-østen.

   Den anti-hvite eliten som styrer vesten i dag, vet veldig godt at noe innvandrings-folkemord på hvite ikke kommer av seg selv, da Europeere må tvinges til å bli minoriteter i egne land.

   Å lage kriger er da det tryggeste de kan gjøre, da vi ser at kritikerne av krigføringen bruker vestlig skyld som argument for å skynde på innvandring og assimilasjons folkemordene av Europas alle folk.

   • Jeg tror også at flyktningestrømmen og en masse negative konsekvenser av den er kynisk planlagt, men synes du ikke forestillingen om et villet, fullstendig folkemord på «den hvite rase» eller «de hvite», som du liker å kalle oss, er å dra det veldig, veldig langt? Hvem er det som styrer og drar i de trådene der i så fall? Andre hvite? Jøder? Muslimer? Eller noen helt andre? Hvorfor? Rent hat, evt. selvforakt? Du har et skarpt blikk og en kvikk replikk mange ganger, og jeg tror det du antakelig anser som din nådeløse jakt på sannhet, usentimental og utilslørt sådan, er helt genuin. Den setter i hvert fall jeg pris på, selv om jeg ikke alltid er enig i argumentene eller konklusjonene dine, og heller ikke et par av de politiske grunnsyn jeg oppfatter at du har gitt uttrykk for her over noe tid. Men dette villede folkemordet tror jeg rent faktisk er betydelig overdrevet.

    Din andre kjepphest i den forbindelse, alle de stakkars barnløse hvite menn, virker dessverre bare som noe som kommer av personlig bitterhet eller andre ting i «den lille verden». For med unntak av i ditt folkemordscenario er det vel ikke mange grupper i verden som har mindre å klage på enn oss hvite menn her oppe på isberget i hvert fall. Evt. barnløshet skal de som har vært så flinke til å løpe at de har unngått barn bare være glad for. Jeg elsker mine egne over alt på jord, men det er strengt talt altfor mye bekymring knyttet til fremtiden til at jeg egentlig kan anbefale denslags. Den advarselen får stå som mitt lille bidrag til folkemordet. Jeg har uansett gjort mitt for rasens opprettholdelse.

    • En ting som er sikkert er at vi europeere går tøffe, ja svært ubehaglige, tider i møte.
     For hvem skal redde oss? Hvem skal vi flykte til når hele vår sivilisasjon går til grunne?

    • Takk, det var greit å få rene ord for pengene.

     Jeg trodde jeg var ille ukonform i mine konspirasjonspregede forestillinger om ønskede ekte problemer, oppkonstruerte problemer og konflikteskalering ifbm. flyktning- og migrasjonsbølgene, og hva som siden skal selges oss som løsningen, samt en stor naivitet og grad av konsensuspreget tenkning hos store deler av venstresiden rundt dette. Nå skjønner jeg hvilken venstrevridd amatørdissident jeg er.

     Jeg var litt ute etter om dette folkemordet muligens var et retorisk grep du har medbragt fra andre sammenhenger der det sikkert har virket bedre enn for oss i akvariet her, og du forklarer vel gjennom din redegjørelse for historikken bak din bruk av ordet og din kvasi-logiske slutning om at det forsøkes et folkemord, at så er tilfelle. Du unnlater også fremdeles å peke på helt konkrete arkitekter eller interesser bak planen og et begripelig motiv hertil.

     At den økonomiske eliten ønsker en svekkelse av alle nasjonale særpreg og identiteter på sikt, er jeg dessverre tilbøyelig til å tro på. Det er ren knaing av menneskesinnet i stor skala for å gjøre oss lettere å håndtere og kontrollere.
     At det kan brukes konflikter langs etniske og kulturelle skiller for å ødelegge samfunn også på våre breddegrader kan jeg også tro på. Lett.
     Og at disse konfliktene kan være brostein på veien til det lett blandede, globalt utbredte Eneste Marked, den Eneste Valuta og det Eneste Herrefolk med sine lykkelige undersåtter, ligger inne i konseptet mitt allerede. Jeg tror ikke de kommer helt dit noen gang, men det er en annen historie. Det står ikke på lyst.
     Hvis det er dette du tenker på som folkemord, må du i så fall ikke glemme alle andre folkeslag, for de utryddes da på samme vis i den store smeltedigelen sammen med oss hvite (noen av oss barnløse) menn.

     Men hvis du mener at dette folkemordet er 100% planlagt og erkjent internt som nettopp folkemord blant de som i første rekke ønsker det og er i posisjon til å prøve å få det gjennomført, og at det i tillegg er designet eksklusivt for såkalt hvite mennesker, er jeg ikke med. Hvite mennesker er til de grader godt representert blant verdens rikeste, mektigste, mest fascistiske og mest handlekraftige, og at de skulle være med på en plan som lot alle eller noen andre «raser» enn den hvite overleve på bekostning av denne, står bare ikke til troende. Hvis mine egne mest konspiratoriske forestillinger bare er en brøkdel korrekte er det ille nok, og erfaringsmessig vanskelig å få gehør for hos det store flertall, men jeg ville bli forbauset om ikke noen hvite menn, pene i tøyet og alt, har sørget for at planen innebærer at deres egen stamme skal ha en fremtredende rolle snarere enn utryddes.
     Så igjen, hvem var det som sto bak sa du, og hvorfor er det bare de hvite som skal dø ut?

     Det slemme venstretaktikken om å påstå at alle hvite menn som klager, er stygge dumme tapere som bor hjemme hos mor, er selvfølgelig ikke min. Jeg gidder ikke anta mye om folk sånn sett, jeg syntes bare det hørtes veldig sytete ut et øyeblikk, og det jeg faktisk sa var mest en talemåte for å gi deg feedback på kommunikasjonskvaliteten. Man vil jo nødig at det skal høres ut som om man ber for sin egen syke mor når man ikke ber for sin egen syke mor. Og har man litt tålmodighet forteller jo folk ofte ting om seg selv som gjør at man slipper å anta så mye. Ellers er det betryggende å høre at du er eugenist og derfor ikke tar (andres) barnløshet så tungt når alt kommer til alt.

     Men det med at jeg sitter på solsiden og gir rasehygieniker-akademikere sparken stemmer overhodet ikke, selv om det selvfølgelig er smigrende. Når jeg seriøst faktisk selv mener å befinne meg noenlunde på solsiden, er det vel så mye på tross av som på grunn av noe som helst, alt er relativt, det finnes ikke dårlig vær, etc. Og til tross for at de rette og ranke til tider haler og drar meg i armer og bein, trives jeg fremdeles best med de gale.

     Jeg kan avslutningsvis bestemt avkrefte at jeg, vi eller noen jeg kjenner ikke forstår hvordan vi klarte oss uten cuck.

    • Takk til «AF» for tålmodig saklige svar til «tunglet»s overdrivelser og feiltolkinger av reelle tendenser, på et likevel tildels korrekt oppfattet grunnlag: Altså «tunglet»s yndete emne om at forskjellige lavtlønnede, svake og marginaliserte grupper (hvilke «tunglet» tunglabbet tolker inn i rammer av «hvite / hvite anti-hvite / innvandrere») tilsynelatende styrt settes opp mot hverandre.

     Motsettingen / gruppe-konfliktskapingen gir kamuflering av og distrahering bort fra de økonomiske manipulasjoner av arbeidslivsstrukturene som samtidig pågår.

     » ‘Hver sin lyst,’ som øltapperen sa, han drakk opp ølet mens de andre sloss om det, da det under festen begynte å bli lite øl igjen.» – Dvs. styrerne av ressursene setter de øvrige brukerne opp mot hverandre ved å begrense ressurstilgangen, mens de selv nyter ressursene – og later som at de ikke har noe med konfliktene å gjøre.

     At pressede grupper «fargekodes» og settes opp mot hverandre er ikke nytt, og har vært de facto findyrket i f.eks. og særlig USA ihvertfall siden 1865 (Borgerkrigens slutt). Det er over 150 år nå. At det ikke er noe nytt i denne taktikken om splitt-og-hersk blant de fattigste, gjør ikke gruppe-motsettingen til å være basert på korrekt forståelse av fakta.

     Det styrker heller ikke fargekodings-argumentet at grupper med lavt opplysningsnivå grunnet lite utdannelse og dertil hørende «individualopprør» i form av f.eks. større andel småkriminalitet, kan bli overrepresentert i normavvik fra «det gode selskap», dvs. avvik fra den dominerende majoritetens foretrukne normer for framferd.

     Sosialdarwinisme (jf. f.eks. Herbert Spencer) med forsøk på å basere sosialpolitikk på rådende forståelse (og ofte senere oppdaget misforståelse) av biologi, er også slitsomt gammelt som tilnærming. Jf. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism . Tilnærmingen har dårlig gyldighet. Det gjelder trass i om vi på mange felter, f.eks. økologi, kan se at menneskestammen som art er i klar utakt med vårt grunnlag i biologi.

     Vår felles delte forståelse av både fornuftig sosialpolitikk, biologi og økologi er alltid i flyt. Slik fellesforståelse er derfor viktig å ikke overbelaste med absolutter, noengang.

     Til «tunglet»: Under emnet “Russland starter militæroffensiv mot IS i Syria” er det viktigere å se på at dette er del av en nå verdensomspennende konflikt i mange former, mellom forblindet selvgode, «full spectrum dominance»-søkende grupper (USA-NATO og allierte) og mer selvstendighetsøkende handelsgrupperinger (BRICS og allierte), enn å fortapes i fargen på flyktningene konfliktene skaper.

     Forskjellstrekk mellom interessegrupper kan alltid finnes, uten at de forskjellene, uavhengig av om de er påfallende eller oppletede, er vesentlige for interessekonfliktene. Noen ganger er forskjellstrekkene relevante, andre ganger ikke, innenfor korte tidsrom av flytende endringer og konflikter.

     I en menneskeverden med dobling av folketallet innenfor en kort menneskealder (1970: 3,7 mldr – 2015: 7,4 mldr) vil det i lang tid være nok «flytende endringer» å ta av til å både se og få konflikter mellom hvilke som helst grupper. Det er banalt lettvint. Virkelige utfordringer som er verdige våkne mennesker, er snarere å skape og holde på fredelige løsninger.

     «Imagine all the people living life in peace». – Sitt stille rett opp og ned og tenk den tanken i noen dype pust hver dag. Det vil si å innbille seg – «bilde inn i seg» – forestillinger om hvordan fredelig samliv kan oppnås og opprettholdes. Så blir mulighetene og løsningene fort mye klarere.

     Å tenke ut fredelig samliv krever mer enn hva lettvint plasserte aggresjoner utad gjør. – Selv når man må bruke fysisk kraft for å forsvare de fredeligste mulighetene, og det alltid er lett å trå feil mellom forsvar og aggresjon. Nettopp derfor trenger en de klare bildene inn («inn-bildningene») av hva liv i fred er og kan være. – Imagine…

     Lykke til.

 1. … and the plot thickens. Det skal bli (kanskje i overkant) spennende å se hva som kommer ut av en russisk militæroffensiv. At de kommer til å være ganske mye mer treffsikre enn Tyrkia og The Usual Suspects tror jeg trygt vi kan regne med, for de sistnevnte sikter på IS med bind for øynene, og sivilbefolkningen er som vanlig de som må holde tarmene inne med håndkraft. Resultatet av russisk engasjement på både kort og lengre sikt er det ingen gitt å spå om, men dette er farlig, selv om det også kan gi et visst håp.

  • Dette er enda et veldig positivt trekk fra Putin. En stor taktiker. Hva tyrkerne og amerikanerne gjør eller sier at de gjør i området får et skudd for baugen. Nå vil faktisk Assad få den luftstøtten han trenger og dette går mye på moral. At USA skal sanksjonere her også og stoppe handler med raketter, fly og helikoptre disse landene imellom blir heller ikke så avgjørende lenger. Hvis Putin klarer å få dette såpass stort at partene presses til en forhandlingsløsning vil det være enda bedre. Støtter Steigans konklusjoner fullt ut her.

 2. Hvis Russland sender militære styrker for å hjelpe syrerne vil kanskje USA overkjøre mulige avtaler gjort av Tyrkia og Gulfstatene, og øke innsatsen sin for den andre siden enda mer.

  • Det ønsker også Israel. For med tannlegen i Damaskus vet man hva man har. Ikke hva man kan få. Og ikke minst. Med å gi våpen og medisinsk støtte til anti-Assad bevegelser, svekker man regimet. Logisk og enkelt å forstå.

 3. AF: Jeg kan garantere at vestlig presse kommer til å fokusere på sivile offer for bombingen. Gjerne med bilder av sårede barn. Den vestlige bombingen er «kirurgisk» og skjer uten at media fokuserer på sivile tap.

  • Hvorfor kjenner jeg at jeg tror du har fullstendig rett i dette?

   Nå ser jeg at det kan være tvil om riktigheten av Russlands direkte militære deltakelse, så vi får kanskje vente og se hvordan Svarteper skal spilles denne runden før vi begynner å gi karakterer til bildedekningen.

 4. Obama fikk fredsprisen for at han etter 9 dager i jobben ikke hadde rukket å starte sin første krig.
  Vil det å få slutt på en USA-støttet krig kunne kvalifisere Putin til Nobels fredspris?

  Hvis Obama ikke hadde ført politikken som går ut på å omringe Russland, men heller finne frem til kompromisser, tror jeg borgerkrigen i Syria hadde vært over for lenge siden. Vi ville antagelig heller ikke hatt noen borgerkrig i Ukraina.
  USA og Russland kunne i samarbeid ha hjulpet Ukraina ut av de store fattigdoms- og korrupsjonsproblemene.

  Dessverre ledes verden av mennesker hvis primære mål er å vinne mer makt, ikke å bedre livet til menneskene som befolker denne planeten.

 5. Russland har en marinebase i Syria og har en offisiell politikk med å støtte Syria, så meldinga er ikke så sensasjonell som den kan virke. At Russland nå har bestemt seg for å gå mer aktivt inn for å få slutt på krigen i Syria, er helt åpenbart. Det skal visstnok være forhandlinger i gang mellom Syria og Russland om at russerne skal få en marinebase til for å støtte disse operasjonene. Tida vil vise.

  • Neida, ikke sensasjonelt. Og ikke skjønner jeg hva annet enn en tydeligere russisk motvekt mot den andre stormaktsblokken det er som kan få slutt på krigen i Syria nå. Men jeg tror på krigsslutt når jeg ser det. Å krige for fred fungerer ikke alltid sånn.

  • Det som er intressant er at Russland setter inn militære maktmidler til støtte for en diktator som Obama ønsker å bli kvitt. I Afganistan skaffet USA islamistene stinger-raketter for å gjøre påføre Sovjet tap. Hva vil USA finne på denne gangen?
   Kan Putin knuse IS? Og kan Tyrkia hindre dette?

   Jeg tror den politiske dimensjonen er viktig. Egypts leder synes å ville bekjempe islamistene. Tyrkias leder synes å se på dem som allierte. Er andre land i regionen lei av krigen?

 6. Undrar vad israeliska medier sysslar med. Chefen för RSK «MiG» Sergej Korotkov säger att han inte känner till något om dylika leveranser till Syrien:

  Citat:

  Глава РСК «МиГ» Сергей Коротков, заявил, что ему ничего не известно о поставках в Сирию этих самолетов.

  http://rusnext.ru/news/1441107033

 7. Dette lyder utrolig om ikke usannsynlig. Russiske medier antyder ingenting i denne retningen. Om det er riktig må det foregå i forståelse med amerikanerne. Noe annet er utenkelig. Putin er kjent for svært nødig å gå inn i noe han ikke er rimelig sikker på å vinne.

  For å fabulere litt kan det selvsagt tenkes at amerikanerne har kommet til sannhets erkjennelse og ser at de har rotet seg inn i noe de ikke kommer ut av. Noe som ikke lengre tjener deres egne interesser. Muligens ser de at en form for samarbeid med Assad er nødvendig, et samarbeid US ikke har frihet til å gå inn i med det enorme prestisjenederlaget og tap av ansikt dette ville innebære.

  Russland med sin strikte ikke-innblandingsdoktrine (Se Valdaitalen m.m.), sitt forhold til både Assad og den legitime syriske opposisjonen har frihet til å samarbeide med alle parter, noe amerikanerne kan se seg nødt til å utnytte. Da kan US fortsette sine luftangrep som før mens russerne og Damaskusregimet gjør dritjobben med ISIL.

  Den ukjente X er Tyrkia. Men Russerne har investert mye i et godt forhold til Erdogan gjennom gassleveranser og en rekke samarbeidsavtaler og handelsavtaler. Skulle Steigans melding mot formodning være riktig har Putin Erdogans stilltiende godkjennelse.

  Til slutt vil også Assad få sitte ved forhandlingsbordet og tilbys en klekkelig pensjon og gå av med æren i behold. Putins og Lavros forhandlingsstrategi er alltid at alle skal få noe og være tilfreds med det de får. Det lyktes med Iranavtalen.

  Russland har også en viktig forebyggende egeninteresse i dette ved at jo flere av jihadistene som likvideres i Syria/Irak jo mindre blir terrortrusselen mot Den Russiske federasjonen. Mange av ISIL-krigerne kommer jo fra Kaukasus og ventes vel «hjem» etterhvert. De er neppe særlig velkomne.

  • Interessant og detaljert fabulert. Dersom, hvis, såfremt osv. det skulle forløpe omtrent sånn, kan du da også fabulere frem noen tidsanslag? Og ikke minst, hvordan ser du for deg at regionen vil være oppdelt og regjert etter en såpass omfattende affære som vi må anta at det vil være å komme til det punktet at IS og liknende grupper kan anses som en forhenværende eller kontrollerbar faktor og Assad tilbys sitt golden handshake?

 8. Har USA og Europa samt deres vasaller i Midt-Østen tatt seg vann over hodet ved å støtte jihadistenes krig i Syria ? Det ser ut at dette er tilfellet også i Ukraina. Må vesten ty til hjelp fra Russland for å ri av jihadist- og fascistbølgen og redde den vestlige sivilisasjonen ?

 9. Når Russland kriger mot IS, kriger de mot USA og Israel. ISIS står for Israeli Secret Intelligence Service. Det er altså et annet navn på Mossad, og dette er ikke tull. (Kilde: C-Span. Look it up.) «Hiding in plain sight» er et kjent og kjært triks for etterretningsfolk. De gidder ikke finne på et nytt navn på terrorbevegelsen de har skapt og finansiert, når de kan more seg med å bruke det samme akronymet de internt har brukt om seg selv. De elsker å holde folk for narr på den måten.

 10. Jeg tviler på at Russland starter noe flyangrep i Syria. Lavrov snakker alltid høyt og tydelig om å respektere andre nasjoners rett til selvbestemmelse. Det måtte i tilfelle være i overensstemmelse med Syria. Derimot har Israel og USA i disse dager planer om å stramme grepet om Libanon, så om fly er sendt er det mer trolig at det er for å markere.

  I et intervju med BBC fortalte Bassar Al Assad hvordan Tyrkia pøste på med IS krigere til Kobani, mens USA og allierte bombet byen til det ikke var noe igjen av den. Fryktelig. Uttalige ganger har journalister i Midt Østen påpekt at det ikke er mulig å bekjempe enkeltindivider med flyangrep. All infrastruktur blir dessuten ødelagt og hva skal menneskene flytte tilbake til da?

  I et intervju med den svenske nettavisen Expressen sier presidenten også at det er merkbart når nabolandene, hovedsaklig Tyrkia, Saudi Arabia og Qatar, forsyner de ulike gruppene med våpen. I det samme intervjuet påpeker han også at sanksjonene fra EU og USA rammer sivile som igjen påvirker flyktningestrømmene. Russland forsøker så godt de kan å forhindre katastrofene. Det kan være at de har klart å få Saudi Arabia over på sin side og at det dermed blir mindre trykk av fremmedkrigere til Syria, får vi håpe.

  Men hvor er Norge og Europa?

  • Både USA og Israel har vist flere ganger at det er fullt mulig å slå ut enkeltpersoner med bombing, enten det er ifra fly, helikoptere eller droner. Men de har hatt noen feilskjær med å treffe feil mål eller at sivile har vært for nærme målet. Dette er oftest grunnet av dårlig/feil informasjon om målet og i noen tilfeller dårlig dømmekraft. Jeg klarer ikke å ta Russlands forsikringer om å respektere andre nasjoners rett til selvbestemmelse alvorlig, når man ser hvordan Russland turer frem overalt de har en interesse, og hvor mye trusler de kommer med. Deres interesse i Syria ser mere ut til å være å holde Assad regimet i posisjon, enn det å få fred der.

 11. Meldingene er svært motstridende her. Russia Insider gjenga hele den israelske meldinga samtidig som de sa at de ikke trodde det ville skje. Det er flere muligheter: det kan være sant, det kan være en bløff plantet av fx Israel eller Tyrkia ,eller det kan være en russisk prøveballong.
  Norge? Hvor er Norge? Norske politikere gjør det de får beskjed om.

  • Ååååå nei, slutt å tøyse, da – hm? – Du bommer på offer-rollen og virker kun «tungnem». Du har bedre å bidra med, vel?

 12. Disse meldingene har sitt utgangspunkt i notorisk upåltelige Debka, videreført av Ynet . Det er ikke en eneste navngitt kilde for artiklene som nok bare har ett formål: Å underminere den prosessen som Russland og Iran drar fram for en politisk løsning på Syria-konflikten. Et russisk ekspedisjonskorps på flere tusen, russiske piloter på bombetokter over Syria? Jo, dette lukter ille av propaganda. Heller ikke Jane’s, som Steigan viser til, tror på historien om de 6 Mig 31 flyene, før de ser dem med Syriske kjennemerker – i Syria . MIG 31 er en avskjæringsjager som er spesialisert for å ta ut andre fly, og er nytteløs mot bakkemål, og det er jo slik krigen føres nå. Troverdigheten av historien led under dette, så i Ynets siste versjon er flyene nedjustert til MIG 29.
  Israel gjør hva de kan for å sabotere fredsforsøk og Iran-avtale: En ‘russisk intervensjon’ av slikt omfang som her påstås , er jo egnet til å undergrave fredsforsøk og politisk løsning. I lys av dette velger jeg å se på den sensasjonelle Ynet artikkelen som 90 prosent oppspinn. Til det motsatte er bevist.

  • Ja, det ser ut til at du har rett. Russia Insider gjenga hele artikkelen, men sa i en ingress at de ikke trodde det ville skje. DWN, som ofte er bra på russisk stoff, tok den for god fisk.

  • Det sies blant de som følger tett med at slike feilinformeringer vil også skje fremover pga at internt i Russland noen prøver å dra Russland inn i krigen med IS og «bytte Donbass mot Syria»……og snu folket fra å støtte regjeringen.

 13. Jeg er usikker på hva jeg mener om denne aksjonen. Den kan være meget nyttig. Men det er direkte hysterisk festlig å høre Steigan beskrive den som en «fredsløsning». Hadde USA/NATO gjort nøyaltig det samme hadde han skreket «KRIIIIG!!» av full hals.

  • Litt mer presis lesning, Espen, så vil du se at det er forsøkene på å få partene med på samtaler om våpenhvile og fred jeg kaller «forsøk på en fredsløsning». Hadde USA tatt et sånt initiativ, ville jeg ha apllaudert det, og mye viktigere: de fleste syrere ville ha blitt glade. Men hvis du ved feillesning har fått en «hysterisk festlig» morgen, så unner jeg deg det.

 14. Lurer på hvor mye penger USA har overført til IS nå i kjølvannet av Kina og Russlands inntreden i Syria-krigen på Assads side. Det må være snakk om en del tusen våpen og noen millioner kuler, i tillegg til kjøretøyer, mat, etc.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.