Gleen Greenwald har diskuterat minst sagt problematiska förhållanden för integritet och ”frihet” på nätet. Jag har översatt och något förkortat ett dokument från hans site från februari förra året, lika aktuell än idag.


 

Artikeln.
En av de många angelägna dokumenten från Snowdens arkiv är hur västerländska underrättelsetjänster försöker manipulera och styra diskussionerna på internet med extrema metoder för bedrägeri och ryktesförstörelse. Här publiceras ett topphemligt dokument från
Storbritanniens spionorganisation GCHQ. Under de senaste veckorna har jag (Glenn Greenwald) arbetat med NBC News för att publicera artiklar om den taktik som används av GCHQ:s tidigare hemlig enhet, JTRIG Joint Threat Research Intelligence Group), baserat aserads på ett nytt JTRIG dokument ”Hur hemliga agenter inflitrerar internet för att manipulera, bedra och förstöra människor sanseende. (”How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”.)

Genom detta och tidigare dokument har NBC rapportering belyst några av de viktigaste fakta: övervakningen av YouTube och bloggar, inriktningen på Anonymitet med precis samma DDoS attacker som man anklagar ”hacktivister” att använda, användning av ”honungsfällor” (honey traps) (man lockar in människor i komprometterande situationer med hjälp av sex) och destruktiva virus. Men jag vill nu fokusera och utveckla den springande punkten enligt dessa handlingar: nämligen att dessa organisationer försöker att styra, infiltrera och manipulera internet och därmed äventyra integriteten på själva internet.

49d97-co-traveler-nsae28099scellphonelocationstrackingtoolgathering5billionrecordsaday

Två viktiga metoder i JTRIG är (1) att ”placera” alla slags falska material på Internet i syfte att förstöra anseendet och (2) att använda samhällsvetenskap och andra tekniker för att manipulera diskursen (”dagordningen”) på nätet och aktiviteter för att få de resultat som JTRIG önskvärda. För att se hur extrema dessa program är kan man betrakta den taktik som de skryter om att använda för att uppnå dessa mål: ”falska flagg-operationer” (man publicerar material på Internet och påstår att det kommer från dig eller någon annan), falska offer-blogginlägg (låtsas vara ett offer för den person vars rykte man vill förstöra), och genom att publicera ”negativ information” på olika fora. Här några exempel på metoder från det senaste GCHQ dokumentet:

”Målen” för detta svek och ryktes-förstörelse sträcker sig långt till fientliga nationer och deras ledare, militära myndigheter och underrättelsetjänster. Faktum är att diskussionen om dessa tekniker sker i samband med att man använder dem i stället för ”traditionell brottsbekämpning” mot personer misstänkta för vanliga brott eller mer allmänt mot de som använder online- protest aktiviteter för politiska syften. Spionbyrån vet att den ”tänjer på gränserna” med hjälp av ”cyber offensiva” tekniker mot människor som inte har något att göra med terrorism eller nationellt säkerhet.

Oavsett ens syn på anonyma ”hackare” är det inte svårt att se hur farligt det är att ha hemliga myndigheter som kan rikta in sig på oskyldiga personer eller personer som aldrig dömts, med dessa typer av bedrägeri-baserad taktik på internet för att förstöra och störa.

Man kan på detta sätt kan tillskriva politiska aktivister brott som de inte begått och att man kan förstöra deras rykte även om deras handlingar inte har någon tänkbar koppling till terrorism eller utgör något hot mot nationell säkerhet.

Juridikprofessorn Cass Sunstein vid Harvard, rådgivare till Obama föreslog att man kunde sända in hemliga agenter i ”chattrum, online-sociala nätverk, eller till och med i riktiga grupper” som sprider det som han uppfattar som skadliga ”konspirationsteorier” om regeringen. Sunstein utsågs nyligen av Obama till medlem av en granskningspanel för NSA som tillsatts av Vita huset.

nsa in one chart

Dessa GCHQ dokument är de första som visar att en viktig västerländsk regering använder mycket kontroversiella metoder för att sprida bedrägeri på nätet och skada människors anseende. Enligt den taktiken sprider alltså staten medvetet lögner på internet och tar del av e-post till människors familjer och vänner. Vem kan lita på en sådan regering?

Psykologi och andra samhällsvetenskaper används till kontroll av online-aktivism och diskurs.
Vi har ställt många frågor till GCHQ, inklusive: (1) Har GCHQ faktiskt engagerat sig i ”false flag operations” där materialet publiceras på Internet och falskeligen tillskrivs någon annan, (2) Är GCHQ engagerat i arbetet med att påverka eller manipulera den politiska diskursen på nätet? och (3) Innebär GCHQ:s mandat vanliga brottslingar, eller enbart utländska hot?

Som vanligt ignorerades dessa frågor och GCHQ valde i stället att skicka sina vaga standardtexter: ”Det är en mångårig politik att inte kommentera underrättelsefrågor. Dessutom utförs GCHQ:s arbete i enlighet med en strikt rättslig och politisk ram som säkerställer att vår verksamhet är tillåten, nödvändigt och proportionerligt, och det finns rigorös tillsyn, bland annat från statssekreteraren och en parlamentarisk kommission.”

Dessa myndigheters vägran att ”kommentera underrättelsefrågor” medför att ”whistleblowing” är så viktigt. Den journalistik som stöder detta är så tydligt i allmänhetens intresse. Påståenden om att myndigheter infiltrerar grupper och deltar i ”false flag operationer” för att misskreditera målen avfärdas ofta som konspirationsteorier, men dessa dokument lämnar ingen tvekan om att de gör just detta.

Vilken motivering finns för att myndigheter riktar dessa metoder i hemlighet mot människor – som inte har åtalats för något brott – för att förstöra deras rykte, för att infiltrera politiska grupper på internet, och för att utveckla tekniker för att manipulera samtal på nätet?
*Detta förhållande, denna policy av ett land som talar om frihet begränsar friheten och minskar yttrandefriheten