Med stort flertall vedtok Hellas å bli EU-koloni

15

Med 229 stemmer for, 64 stemmer mot og 6 avholdende vetok det greske parlamentet å underkaste seg diktatet fra eurosonen. Formelt var dette votering over de lovendringene som EU hadde forlangt for i det hele tatt å vurdere nye kreditter. Men det var ingen diskusjon om lovene. Som saksgang i en lovgivende forsamling var det hele en farse. Det var en avstemning for og mot et diktat, et diktat som Tyskland og europeisk finanskapital sto bak. Og parlamentet i det som i festtalene kalles «demokratiets vugge» underkastet seg og vedtok at landet fra nå av blir en koloni under eurosonens forvaltning.

38 parlamentarikere fra Syriza stemte imot forslaget, deriblant tidligere finansminister Yanis Varoufakis, tidligere visefinansminister Nadia Valavani og energiminister Panagiotis Lafazanis. Flertallet i Syrizas sentralkomité stemte imot at partiet skulle godkjenne diktatet fra eurosonen, uten at det hadde noen virkning. Men det betyr at Tsipras-regjeringa har mistet sitt parlamentariske flertall og at det vil komme endringer.

Det nazistiske partiet Gyllent daggry stemte mot forslaget og kan nå bare vente i kulissene til sultne og rasende grekere vender de andre partiene ryggen.

Parlamentet har dermed vedtatt økonomiske og politiske krav fra EU som er langt verre enn dem 61,3% av det greske folket sa nei til i folkeavstemninga. Og til tross for den totale kapitualsjonen har ikke EU gitt noen garantier for når ønonomien kan begynne å fungere igjen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver:

På onsdag (15.07.2015) kunngjorde EU-kommisjonen at forhandlingene vil vare i minst tre måneder Bild-Zeitung kan fortelle at forbundsregjeringa fortsatt arbeider «hemmelig» med en grexit. I så fall kommer bankene ikke til å kunne åpne igjen i det hele tatt, i følge vurderingene til en gresk bankleder.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, som i følge avisa Klassekampen tar sikte på å «ta Norge til venstre», støtter avtalen og sier:

– Hellas har fått en slags ukelønnsavtale med EU. Først må de gjøre jobben, så får de ukepenger. Det er krevende og brutalt, men det er mulig å forstå at det må være slik, sier Støre.

Det er mulig at Støre er så isolert i sin egen rikmannsboble at han ikke innser hvor nedlatende, patrarkalsk og anti-demokratisk denne uttalelsen er. Alternativt er det slik han ønsker å framstå. Et helt land på ukelønnsavtale? Det er det som til daglig kalles en koloni.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


15 KOMMENTARER

 1. Steigan, du viser til at Gyllent Daggry kan få økt tilslutning. Det sammen med et tett samarbeide med storkapitalen kan bli et nytt kraftig tilbakeslag for gresk arbeiderbevegelse. Det er kjent at det greske kommunistpartiet har en annen vurdering og andre politiske svar enn Syriza. Men vi vet lite om dette partiet og deres politikk i dagens situasjon. Kunne du klare å finne noe ut om dette?

 2. I følge IMF-rapporten fra 14. juli vil ikke denne avtalen være bærekraftig for Hellas, dvs. den vil være umulig å oppfylle selv som den greske regjering strekker godviljen til. Eller for å si det slik:

  En ny krise i Hellas er uunngåelig.

 3. Hva som har skjedd i Hellas,kan fobilledlig leses i The Telegraph d.d-på nett.
  Artikkelen er skrevet av Ambrose E-Pritchard,en selverklært Konservativ.

  Det EU ledelsen nå har innlatt seg på,er en tofrontskrig.
  Hittil har de kunnet sloss mot den brokede forsamling av Euromotstandere og -migrasjonskeptikere,på såkalt høyrefløy.EU-og Europrosjektet har vært forsvart av Det Europiske Venstre-de gamle sosialdemokrater.

  Sammen med tiltroen til Euroen-det samlede Europa -har det gamle venstre nermest forsvunnet.
  De som skal forsvare lønnsmotttakere og folk flest,må nå slutte å tro på prosjektet.Euroen er et tvangsmiddel,til disiplinering av enhver stat om måtte motsette seg den politikk som føres i EU.(Pritchard gir tyskerne skylden,men det er hele apparatet som er den utøvende makt.)
  Det siters mange (tidligere?) tilhengere av gammel venstreside,og alle har en melding.:Det skal bare forhandles med EU med et ut av Euroen kort i lomma.

  Det er trist,men utenfor enhver tvil,at det gjelder hele EU-prosjektet.
  Egentlig er vi tilbake i 1972.At noen som kaller seg venstre-,ikke har fortått dette enda,forblir deres problem.

  Når ECB nå skal styre et fallert gresk bankvesen,etter at de selv har kvalt det-helt utenom de regler som skulle gjelde,tydelig beskrevet i nevnte artikkel,og neste nøye planlagte steg er en Fiscalunion,som skal semmentere denne politikken for alltid,så må man alliere seg med fanden selv,om nødvendig.
  Bare nok et eksempel på at det ikke handler om det gamle høyre/venstre.

  Mens det forhandles om fortsatt utpining av et greske folk i EU,må folk med et minimum av politisk innsikt forberede seg på langvarig krig,forhåpentligvis ikke blodig krig.

  KKEs siste beskrivelse av korrekt taktikk og strategi,ser ut til å være-at det kan kjempes for en tilbakegang til Drachmer,men bare i kombinasjon med utmeldelse av EU.Britiske konservative og greske kommunister har altå synspunkter som godt kan forenes.Folk og Nasjon,mot det Europeiske prosjekt.
  Den som ikke vil være med i kampen mot EU-hele prosjektet-får melde seg inn i Høyre eller Ap.Eller gjemme seg under dyna.

 4. Den politiske situasjonen i Hellas er ekstremt labil. Landskapet er i kontinuerlig endring og framtidsscenarier henger på faktorer det er vanskelig å forutsi utviklinga til.

  Gyllent Daggry er svekka. Politisk og organisatorisk. Det har ulike årsaker og speiler seg på ulikt vis. Analyser av valget i januar i år viser at partiet går tilbake i innvandrertette arbeiderbydeler i det sentrale Athen og i forstedene rundt Attica. Det var disse områdene som var deres viktigste basis ved gjennombruddet under lokalvalgene i 2010 og de nasjonale valgene to år seinere. Derimot har det hatt en viss framgang i kretser der høyreekstreme krefter alltid har stått sterkt – og det har blitt et nasjonalt parti med tilstedeværelse i hele landet. Tilbakegangen i de førstnevnte områdene er etter alt å dømme betinga av at aktivistene knapt er synlige i gatebildet lengre og at volden og vigilantegruppene langt på vei har forsvunnet. De representerte ei form for beskyttelse i en situasjon der institusjonene, staten og den politiske ledelsen vendte ryggen til befolkninga i de mest utsatte områdene.

  Det følger av situasjonen etter september 2013 da myndighetene omsider valgte å slå til mot partiet.

  GD er en ørliten organisasjon med et fåtall hundre medlemmer. Partiet har holdt seg med et delvis organisert omland som har forestått «drittjobbene». I prosessen som pågår nå har leiinga i partiet lagt ansvaret for de konkrete kriminelle handlingene på disse elementene. Mange av dem har derfor vendt seg bort fra organisasjonen.

  Prosessen og den langvarige fengslinga av Michalolaikos og store deler av leiinga og parlamentsgruppa har også sådd splid internt. Ifølge kilder i partiet forsøkte talsmannen og nummer to i hierarkiet å manøvrere for å overta leiinga. En annen person, den ledende figuren i det vestlige Hellas, er kasta ut av sentralledelsen.

  Det blei forventa at GD ville forsøke å utnytte rettssaka mot dem til sin fordel. Men lederne har valgt å holde kjeft. Jeg var sjøl til stede utafor lokalene der saka behandles i det prosessen tok til igjen (etter lengre pause) 4. juni i år. Ingen av de sentrale folka i partiet var tilstede. De har hele veien valgt å la seg representere av advokatene sine. De hadde heller ikke mobilisert sympatisører til støttemønstringer.

  GD er tiltalt for å være en kriminell organisasjon. Strategien deres har vært å undergrave anklagen ved å distansere seg fra fotsoldatene på tiltalebenken. Det kan slå tilbake på partiet sjøl.

  Utfallet av rettssaka er av avgjørende betydning for GDs rolle i framtida….

  Det greske nazipartiet (for det er et genuint naziparti vi har med å gjøre) er ingen paria på utsida av det greske samfunnet. Det finner forbundsfeller blant ‘tycooner’ i den greske skipsrederstanden og har tette bånd til vikitge skikt i den djupe greske staten. Det er en arv fra borgerkrigen og oberstjuntaens dager. Jeg kan også nevne at broren til Michalolaikos i 2005 blei utnevnt til nestkommanderende i den greske hæren.

  Det er heller ikke først og fremst et produkt av krisa. Forgjengeren deres, det høyreekstreme LAOS, fant enda større støtte ved valgene på begynnelsen av 2000-tallet.

  Ellers har jeg tilbragt de siste ukene på landsbygda i SØ-Asia og har bare fått med meg bruddstykker av utviklinga i Hellas, men…:

  – hadde regjeringa andre alternativer? I ferske meningsmålinger bfår avtalen støtte fra over 70% av grekerne.
  Regjeringa sto overfor valget mellom to helvetestilstander<<<<. Et tredje memorandum eller en ukontrollert grexit med ei akutt og dramatisk humanitær krise håndtert av en stat som ikke står på folket og venstresida side. Jeg er sjølsagt enig i at SYRIZA omdannes til ei kraft for kutt og sosial nedskjæring i fall partiet blir sittende med regjeringsmakt (eventuelt sammen med To Potami og den liberale delen av Nea Dimokratia). Som sådan vil partiet i framtida være en del av 'fiendeleiren'. Men kritiklken bør først og fremst gå på at strategien regjeringa har anvendt har slått fullstendig feil.

  Og sosialisme i Hellas…? Hvor er de subjektive faktorene og de objektive vilkårene?

  • Den egentlige grunnen til at Varoufakis gikk av som finansminister etter folkeavstemmingen var at han visste at Hellas kom til å få en dårligere avtale med Troikaen enn den de hadde fra før. Tsipras problem var at Syriza ville bli innen Eurosonen for enhver pris. Avtalen mellom Hellas og EU er totalt urealitisk å gjennomføre i følge IMF rapporten 14. juli om bærekraften i Hellas gjeld. Det som skjer er at Hellas ‘mobbes’ ut av Eurosonen.

 5. Nå ser vi at NATO setter i gang en øvelse med 36000 soldater i Portugal,Spania og Italia. Er dette fordi man frykter hva som kommer til å skje og forventer opptøyer? Kan NATO tenkes å bli satt inn mot folket?

  • Øvelsen blir holdt for å gi backup til IS. NATO-avdelingen IS sliter visst, så Jens og Pentagon vedtok at det skulle sendes nedover mat, våpen, ammo og diverse kjøretøyer, slik at IS er bedre rustet til å destabilisere verden, ødelegge nasjoner og fylle lommene til militærindustrialister, oljemagnater og bankstere.

 6. Noen merknader:

  KKE

  Partiet har spilt ei bakstreversk – og til dels reaksjonær rolle – opp gjennom alle kriseåra. Etter den store splittelsen i 1991 (da 45% av medlemmene valgte å forlate partiet) har den politiske plattforma vært kjennetegna av nystalinisme og ekstrem sekterisme. Politikken for enhet og breie allianser fra 1980-tallet blei forlatt – og sia 2010 har leiinga først og fremst vært opptatt av å sikre eiga overlevelse. Partiet har knapt vært å se på gatene og i massemønstringene inntil de plutselig dukka opp på Syntagmaplassen i Athen etter Syrizas valgseier i januar.. Under den store gateokkupasjonsbevegelsen i 2011, der 2 millioner grekere okkuperte hovedgatene i alle de greske byene i to måneder, anklaga KKE dem for å være «antikommunistiske oppviglere». Partiet har sittet bak murene i festninga si og øst bannbuller utover alt som rørerseg på venstresida. Det har ikke utvikla en konkret politikk for krisa og nøyer seg med utsteding av fraser om «arbeidermakt» og «revolusjon».
  Den gamle hegemonen furter over å ha blitt fratatt rolla si og er først og fremst opptatt av å bekjempe andre venstrekrefter. . Ett av uttrykkene det har antatt den siste tida var partiets oppfordring om ikke å stemme ‘nei’ ved folkeavstemninga. Det kunne ha vippa flertallet i ‘ja’-sidas favør.

  Framtidige politiske konstellasjoner i Hellas

  Har ikke tilgang på kommentarer og utspill i det jeg befinner meg i Hue. Men vi kan se for oss utbrudd fra SYRIZA eller at opposisjonen overtar partiet. Problemet med tanke på det siste scenarioet er at det er store spenninger i synet på strategiså eurospørsmålet) i gruppa som for øyeblikket konstituerer flertallet i SK. Det må allikevel være avgjørende viktig med ei sterk venstrekraft tufta på allianser mellom politiske tendenser og den sosiale bevegelsen i det Hellas går inn i den djupe krisa som venter landet. Det ekstreme høyre har djupe røtter i moderne gresk politisk historie og venstresidas hegemoni står i fare.

  Varoufakis

  Bra at han stemmer mot avtalen i parlamentet, men han kommer ikke bort fra rolla som arkitekten bak strategien regjeringa har fulgt. Det er en linje som har tappa grekerne for våpnene de hadde trengt for å vriste initiativet ut av fiendens hender (politisk massemobilisering, statens ressurser (gjeldsbetjening og overlating av kontrollen over 3 milliarder i det greske stabiliseringsfondet til eurogruppa m.m.)
  Varoufakis har erklært at ei av hovedoppgavene for venstresida i Europa er å slå ring rundt eurosona. Dels fordi han mener at den greske økonomien ikke er i stand til å overleve aleine (og det har han kanskje rett i) og dels fordi han målbærer en analyse som sier at krisa i den globale kapitalismen er så djup at den kan lede til at ivilisasjonen bryter sammen. Derfor må vi redde kapitalismen fra seg sjøl

  • Hellas er en del av Europa,og det kommer valg i andre land også ,som partieierne må ta hensyn til.
   Da må man lytte til hva kommentatorer i de landene mener,og hvilke følger dette får for å utmeisle korrekt taktikk og strategi,også i Hellas.
   For den som behersker Tysk,står det i dag å lese,på nettsidene til FAZ,en artikkel om hva dette spillet ser ut til å være.:
   «Et sirkulært Ponzi-skjem.» Det garanteres for hjelpepakker,der sluttregningen sendes mellom EU,ECB OG IMF.
   Alle vet at suttregningene ikke kan betales.Den såkalte greske gjeld må avskrives,før eller senere.
   Når ECB nå åpner pungen,og starter bankene i Hellas igjen,kommer regningene inntil videre på skattebetalerne i hele EU .
   Grekerne får lavere inntekter og høyere skatter,resten av EUs innbyggere får høyere skatter.
   Alt for å bevare og videreutvikle EU og Euroen.
   Det er ,såvidt det kan skues over horisonten,umulig å tenke seg at det skal være en vinnersak å videreutvikle denne kvasivaluta.
   Tsipras uttalte det selv-han var tvunget.

   Da gjennstår det å se,om de ønsker/tør/får lov til- å arrangere valg i Hellas.
   I resten av Europa blir det omstunder valg.Væsågod,til den «venstreside,» som skal gå til valg på fortsatt EU og Euro tilknytning.

   I Hellas kan det oppstå flere konstellasjoner,som blir to varianter over ett tema.:

   1.Skal Hellas bevares som Gresk,utenfor EU og med Drachmer.
   Eller.:
   2.Skal Hellas være et økonomisk forsøkslaboratorium,for den kommende Superstat.

   Alt 1. kan komme,enten de vil eller ikke.De kan tvinges ut.Da er de forberedt.
   Alt.2. er en støtte til akkurat det sivilisasjons sammenbrudd det advares mot.EU er ikke sivilisasjon.Det er bare demokratiske
   nasjoner som kan være det i Europa.

   Da er det bare å vente på hvem som mobiliserer hvem.For grekerne blir det tunge valg.De bestemmer selv.
   Akkurat som i resten av EU.Men her er det de herskende partier som har størst grunn til engstelse.Og foreløpig ser de ikke ut som om det er noen venstreside de bør bekymre seg for.Det bør bekymre venstresiden.

 7. Verden burde i fellesskap innført forbud mot åger. Rentekonseptet er hverken økonomisk eller økologisk bærekraftig, og all kommersiell bankvirksomhet burde derfor vært regnet som kriminalitet.

  Legg ned bankene.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.