USA världsledande också i tortyr

0
Anders Romelsjö

Detta är ett utdrag från en vetenskaplig baserad rapport som sammanställts till SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) av doktorerna Leif Elinder och Martin Gelin och publicerats där. Jag inleder med en sammanfattning som publicerats på Newsvoice, med en något fri översättning till svenska. Vi har här 5/1 i rapporterat om den nedan beskrivna rapporten till USA:s senast, som visar bl.a. att tortyrverksamheten varit och är sanktionerat av USA:s president, som alltså är en krigsförbrytare även i detta avseenden enligt internationell rätt..
”Det amerikanska folket är inte ansvarig för tortyren eller för drönarattackerna och -morden. Ansvarig för dessa illdåd är den verkställande delen av den amerikanska regeringen, som genom att kränka den amerikanska konstitutionen, gör den amerikanska befolkningen och tusentals oskyldiga människor runt om i världen till måltavla.
Om statsunderstödd tortyr kan fortgå ostraffad, förlorar man all moralisk utgångspunkt för kritik av andra regeringars kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Genom att ”se framåt, inte bakåt” har vi tagit ett jättekliv tillbaka i tiden.

Budskapet (från USA:s regering) till alla inblandade i att begå övergrepp efter 9/11 Amerika; vare sig det gäller kidnappning, mord, fängslanden, tortyr, är att vi kommer att skydda dig från straff. Genom att förstöra bevis kommer vi att belöna dig. Men, om du vågar tala ut offentligt, kan du förvänta dig att bli straffad på hårdast tänkbara sätt!
Istället, genom att öppet och ärligt talar om tortyr, hemma och utomlands, kan vi hoppas på att få ett genomslag på allmänhetens medvetenhet och därmed på sikt kunna uppnå en förbättring av vårt beteende gentemot våra medmänniskor.
Låt oss gå samman och arbeta hårdare för att förhoppningsvis inom en överskådlig framtid kunna säga – ”Vi är på god väg att minska antalet torterade män, kvinnor och barn i vår värld.”

Utdrag ur rapporten.
”We tortured some folks” – Detta var ett viktigt uttalande från president Obama i slutet av 2014. Men swedhrhans avfärdande av ansvarsskyldighet, innebär att illdåden kommer att fortsätta. Obama har valt att tona ner de senaste krigsförbrytelser som begåtts i USA:s namn. – Han framställer dem som auktoriserar tortyr som ”patrioter” – det vill säga människor som gjorde svåra beslut under en enorm press.
Obama sade också att tortyr ”strider mot vilka vi är.” (Varför utkräver han då inte ansvar?)
Genom att beställa och urskulda tortyr är president George W. Bush, vicepresident Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld och utrikesminister Condoleezza Rice direkt och personligen ansvariga. Enligt en väletablerad doktrin är befälhavare ansvariga för krigsförbrytelser om de visste eller borde ha vetat att deras underlydande skulle begå dem och om de inte gjorde något för att stoppa dem.

Det största bekymret med USA-senatens rapport om tortyr är att den terror USA genomför nu i demokratins namn råkar utgör huvuddelen av det internationella våldet. En annan anledning att fokusera på USA är att vi (i Europa) kan ha en viss inverkan på USA då landet har en relativt fri press (fastän 90 procent av pressen styrs av rika bolag).
Även om USA och västerländska så kallade demokratier vore ansvariga för bara en mindre del av våldet i världen, utgör det en del av den brutalitet som vi i väst kan ha möjlighet att påverka och på så sätt är ansvariga för.

Litet tortyrhistoria.

Trots det absoluta förbudet mot tortyr enligt internationell rätt, fortsätter tortyr att utövas i mer än 100 länder – från totalitära regimer till demokratier.
USA har dödat miljontals människor i krig under det senaste halvseklet – från Korea och Vietnam till Irak och Afghanistan. Förutom att tortera fångar, har det delgerat våldet till dussintals brutala regimer – från Pinochet i Chile till shahen av Iran till de saudiska monarker och egyptiska generaler i dag.

Alfred McCoy, historieprofessor i USA har visat att tortyr har varit ett systematiskt verktyg, som används av amerikanska och brittiska underrättelsetjänster, under ”det senaste halvseklet.” CIA har utbildat över en miljon poliser i över 47 länder i teknik för tortyr (Se CIA:s Human Resources Training exploatering Manual).

Phoenix-programmet genomfördes av den amerikanska och sydvietnamesiska militären i Vietnam mellan 1965 och 1972 för att ”neutralisera” den nationella befrielserörelsen, FNL. Mer än 60.000 människor torterades och dödades. Ingen ledande politiker, generaler eller beslutsfattare åtalades för dessa brott.

Operationen Condor innebar att samordna försvinnande, tortyr och avrättningar av oliktänkande på 1970-talet i länder som Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay och Brasilien. Detta efter beslut av den militära underrättelsetjänsten i Chile på 1975. Condor gick långt utanför Latinamerika, med aktivitet ibland annat Italien och USA. Detta skedde med stöd av USA:s regering via bl.a. utrikesdepartementet, CIA och försvarsdepartementet.
Internationell rätt.

Konventionen mot tortyr (undertecknad av president Ronald Reagan) anger uttryckligen att ”bara följa order” är inget försvar och ”inga som helst särskilda omständigheter” kommer att godtas.
Tortyr är förbjudet enligt både inhemsk och internationell rätt. Artikel 3 i Genèvekonventionen förbjuder tortyr. Konventionen mot tortyr påbjuder att stater antingen åtalar dem som är ansvariga för tortyr eller utlämnar dessa individer.
De anklagade vid Nürnbergrättegången efter 2:a världskriget försökte hävda att de endast lydde order och därför inte ansvariga för krigsförbrytelser. USA och allierade avvisade detta och avrättade många av dem . USA har åtalat människor som krigsförbrytare för att de gjort saker som USA nyligen har gjort t.ec. genom att åtala japanska officerare för waterboarding amerikaner och allierade soldater.

USA-senatens tortyrrapport i december 2014.

Frisläppandet av denna rapport i dec 2014 om tortute stärker denna uppfattning. Allmänheten har bara fått se 600 sidor av denna rapport på
6 000 sidor. Senaten underrättelsekommitté drog slutsatsen att:
myndighetens användning av tortyr var brutalt och ineffektivt,
typen av tortyr var extrem,
CIA upprepade gånger ljög om effektiviteten av tortyren.
tortyr resulterade ofta i fabricerade information
CIA förhörsledare berättade för fångar att de skulle skada eller sexuellt utnyttja fångarnas barn och anhöriga,
Att fångar dött till följd av tortyr,
fångar torterades även utan godkännande från CIA: s högkvarter,
hundratals fångar ”felaktigt hölls kvar i häkte.”
att många andra länder (54 länder) samarbetade med det amerikanska programmet.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTitusener demonstrerte mot TTIP og G7 i München
Neste artikkelUSA kan komme til å utplassere atomvåpen i Europa