Norske Bilderbergere

10

I dag, 11. juni 2015, begynner vårens Bilderberg-konferanse. Den foregår i Telfs-Buchen i Østerrike. Deltakerlista er offentliggjort på Bilderbergs hjemmeside, og den viser at det i år er fire norske deltakere: Svein Richard Brandtzæg (Norsk Hydro), Trine Eilertsen (Aftenposten), Olaug Svarva (Folketrygdfondet) og Jens Stoltenberg (NATO).

I de østerrikske alper skal de blant annet møte den gamle folkemorderen Henry Kissinger, krigeren David H. Petraeus, krigshisseren Richard Perle, og naturligvis et helt beite av bank- og finansfolk fra Goldman Sachs, JP Morgan og resten av kostebinderiet. Jeg skal ikke en gang antyde at de norske deltakerne utgjør noen elite, men de skal møte folk som har styrtet flere regjeringer og startet flere kriger enn de fleste andre. De skal også møte folk som kontrollerer enorme kapitaler og utøver makt gjennom det. The Guardian skriver Forget the G7 summit – Bilderberg is where the big guns go.

Møtene i Bilderberg foregår etter prinsippene til Chatham House Rules som betyr at deltakerne fritt kan bruke den informasjonen de får på møtet, men at de ikke har lov til å røpe hvem som sa hva. Det er naturligvis ikke presseetisk greit at en norsk redaktør deltar på en konferanse under en slik forutsetning.

Sakslista på årets konferanse er:

 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Chemical Weapons Threats
 • Current Economic Issues
 • European Strategy
 • Globalisation
 • Greece
 • Iran
 • Middle East
 • NATO
 • Russia
 • Terrorism
 • United Kingdom
 • USA
 • US Elections

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


10 KOMMENTARER

 1. Takk til Steigan for denne korte og greie presentasjonen av årets Bilderberg-konferanse, nr. 62 siden 1954.

  Fint informasjonen og lenker gjøres lett tilgjengelig for norsk publikum og maktkritiske kretser.

  Liten tvil om at Bilderberg-konferansene er åpne maktkonspirasjoner, der viktige dagsordener for menneskestammen i verden vedtas på temmelig udemokratisk vis.

  «Just who exactly is going to the Bilderberg meeting?» http://www.bbc.com/news/magazine-33067655

  Nye politiske deltagere har en sterk tendens til å gjenfinnes i viktige politiske verv kort tid senere. Siv Jensen deltok i 2006 – regjeringsmedlem 2013. Barack Obama deltok i 2008 – president 2009. Osv.

  Den årlige Bilderberg-konferansen er neppe «den store» konspirasjonen en del ynder å forfekte. Men den er helt klart en av de mange mindre og mellomstore politiske konspirasjonene som helt åpent og lett synlig eksisterer. Konferansen fortjener utvilsomt å fokuseres en del mer på av vanlige mennesker. – Likevel er 133 deltakere, uansett hvor mektige enkeltvis og tilsammen, en dråpe i havet mot menneskestammens nå 7,3 milliarder medlemmer. Noe av det farligste ved Bilderberg-konferansene kan altså være deltakernes selvhøytidelighet.

  (Og vi er nok mange som venter ivrig på at Bilderberg-konferansens residivist Henry Kissinger, 92, skal forlate planeten – mannen som straks etter sin doktoravhandling i 1954, samme år som første Bilderberg-konferanse, forfektet at en atomkrig er vinnbar for USA).

  • Bilderberg-konferansene er av en «filosofisk» karakter, men like fordreid som et PR-regissert «seminar» hvor de «folkevalgte» gjestene tilhørende fond og politiske karrierer lar seg blende av maktens indre kjerne. Den globale elite-korporasjonen nyter respekt og får etter slike «gjeve» møter fritt leide til å gjennomføre sin agenda hvor det meste av konspirasjonsarbeide (kartellmøter foregår mellom «board of directiors» på toppmøter i bl.a. Genev – da benevnt som «styrekonferanse». Oppsjoner og bonuser er den moderne form for korrupsjon hvor internasjonale lover og reglement kun er gjeldende for de «små» mennesker. En kjærkommen hindring for mangfold, slik at den globale imperialismen får spire. Men nå henger ikke «dinosaurene» med i den digitale revolusjon og world wide west, hvor samfunnsforfallet vil skape store problemer for de neste generasjonene. Men de er jo sikret gjennom sin groteske rikdom og bryr seg deretter. WEF har blitt en god nr. to i denne sammenheng som er et større fesjå hvor alliansene spirer mellom champagneflasker og kaviar. Who to blame..?

 2. Folketrygdfondets lojale og passive rolle som «investor» i våre delprivatiserte multinasjonale foretak blir veldig synlig når Svarva befinner seg på «gjestelista» du her har lagt frem. I mellomtiden får man koke kål som verst her på bjerget for å minimere korrupsjonsproblemene man har «oversett» i Yara, Telenor og Statoil. Bra du gav en påminnelse om møtet.

 3. Det mest interessante med årets konferanse er jo at de skal diskutere AI, som anses som en stor trussel av folk som Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk m.fl.

 4. Det finnes utrolig lite om Bilderberg på internett. Nesten det eneste jeg har funnet er denne artikkelen skrevet av Sergei Guriev, som var med på 2015 møtet som eneste russiske deltager, og antageligvis som en ekspert på russisk økonomi. Skal jeg gjette så ligger artikkelen nært opptil hva han sa på Bilderbergmøtet, og hva som kan være den amerikanske slagplanen.
  Den ble publisert i regimevennlige Washington Post på samme dag som Bilderberg møtet pågikk,
  http://www.washingtonpost.com/opinions/russia-after-putin/2015/06/11/90d6c1ea-0d25-11e5-adec-e82f8395c032_story.html

  Han mener at Russland kan gjøres bankrupt gjennom en ny runde sanksjoner, som vil føre til bankkollaps og panikk. Et følgende regimebytte kan bli svært plutselig og voldelig..
  Det virker ikke som om amerikanerne tenker gi seg med det første

 5. Enhver politiker eller samfunnstopp som har avgitt taushetsløfte til denne Bilderberggruppen bør ikke ha lederhverv eller nøkkelfunksjoner I et demokratisk samfunn. Det er helt klart at denne gruppen sterkt påvirker demokratiet I negativ retning. De bondefanger også redaktører og får dermed medias taushet.. gen-i-alt!

  SIV JENSEN BØR GÅ AV – Regjeringen går inn nå for en av de største avgivelsene av suverenitet siden inngåelsen av EØS-avtalen: Øverste myndighet for norsk finanssektor flyttes til Brussel og Luxembourg.

  Siv har lenge sagt at norsk råderett over finanstilsynet er hellig. Likevel var hun ansvarlig for å hasteinnføre en overføring av dette til EU, før sommerferien, og etter Bilderbergmøtet hun var med på I 2015?

  AP og FRP bandt til og med medlemmene sine til å stemme ja. Sa du demokrati? http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/12/195216363/nei-til-eu-i-harnisk-regjeringen-vil-oppgi-norsk-suverenitet-over-finanstilsynet

  NORGE ER TRE FJERDEDELS EU MEDLEM skrev NRK i 2012..
  https://www.nrk.no/norge/norge-er-tre-fjerdedels-eu-medlem-1.7956972

  Man unngikk loven om å avgi suverenitet ved å banke igjennom ett og ett direktiv. Etter 7-8000 EU direktiver er vi nesten EU medlem og uten å engang være representert. Ikke at det hadde spilt noen rolle. Vi er 5 millioner nordmenn mot 500 millioner Europeere. Vi vil få omtrent 1% medbestemmelse og selvråderett, og vil bli styrt av et folk som ikke kan språket vårt..

  De gjør det samme med vannkraften som ikke skal selges. Man har åpnet for salg av små vannkraftverk og flere, blant annet et tysk selskap kjøper opp 30 stk i slengen..

  TYSK INVISTERINGS-SELSKAP KJØPER OPP SMÅKRAFTVERK
  http://www.nrk.no/trondelag/1.12659393

  Samtidig er vi offer for en sterk uvilje..

  DEBATTEN NORGE NEKTER Å TA. – Sveits får gjøre hva det norske Stortinget sier er umulig: Drive business med EU uten å underkaste seg strømmen av nye EU-lover. http://www.abcnyheter.no/nyheter/okonomi/100322/debatten-norge-nekter-ta

  Vi er etter min mening offer for et svik uten like I norsk historie. Systematisk bygges norges kraft og selvråderett ned, samtidig som vi flettes inn I det antidemokratiske systemet EU er I ferd med å bli. Husk bare hvordan NATO er snudd totalt på hodet siden 1949 – 1999.

  Václav Klaus warns that the destruction of Europe’s democracy may be in its final phase
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9559937/Vclav-Klaus-warns-that-the-destruction-of-Europes-democracy-may-be-in-its-final-phase.html

  TRE PRIVATISERINGSREGJERINGER PÅ REKKE OG RAD
  – BONDEVIKREGJERINGEN VIL HA STORSALG (07.03.2002)
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krf/regjeringen-vil-ha-storsalg/a/6097524/

  – AP HAR SOLGT UT MEST (20.10.2011)
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Har-solgt-ut-mest-6513466.html

  – NY REGJERING STARTER GIGANTISK AKSJESALG (11.09.2013)
  http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel335205.ece

  Og ikke nok med det,, Hele Skandinavia er I dramatisk endring..

  – NORDISK RÅD (Mr SAM) I STOCKHOLM: Nordiske ministre vil sette fart på
  pri­va­ti­se­ring (28.10.2014) http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2014/10/28/210689/nordiske-ministre-vil-sette-fart-pa-privatisering

  et rare er at de samme politikerne kjøper opp stort med eiendom I Washington, London, Paris og Brussel, mens de selger ut I Norge, og når de samme politikerne egger opp Russland, kan det jo bli interessant.

  STATENS PENSJONSFOND UTLAND (legg merke til navnet) dekker ikke en gang Statens pensjonsforpliktelser på 7800 milliarder så nå er det folkets boliger som står for tur.. Tvungen nasjonal eiendomsskatt medfører pant I biligen din. Vi får med andre ord ikke lov til å eie vår egen bolig som fra før er massivt skattet og avgifts belagt gjennom lønna, byggematerialer, renter etc.

  NORGE ER TEKNISK SETT KONKURS (2014 tall) Ifølge Finansdepartementet har det offentlige per i dag 7850 milliarder kroner I pensjonsforpliktelser, http://www.nettavisen.no/na24/elendige-nyheter-for-norge/7776659.html

  Dette skjer ikke tilfeldig!

 6. Glemte dette

  Kommunal eller nasjonal eiendomsskatt medfører PANTERETT I EIENDOMMEN DIN

  Fredrikstad kommune skriver; Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen. https://www.fredrikstad.kommune.no/Tjenester/Skatter-og-avgifter/Purring-kommunale-krav/

  Vi er I såkalte gode tider.. en LITEN boligskatt kan fort bli STOR. Samtidig har vi har et historisk lavt rentenivå. Kan det bli historisk høyt? Boliggjelden er femdoblet på 15 år. http://www.aftenposten.no/okonomi/Boliggjelden-femdoblet-pa-15-ar-7374794.html

  Husholdningsgjelden øker dramatisk og er nå nesten like høy som oljefondet. Vi er blant det mest forgjeldede folkeslag i verden. Samtidig stuper krona og oljeprisen kan nå 30 dollar fatter, hvilket vil være katastrofalt for Norge. http://www.nettavisen.no/na24/norge-blant-verdens-mest-forgjeldede/8546739.html

  Jo jeg er meget bekymret..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.