California har innført vannrasjonering – men ikke for fracking

1
Utviklinga av ektremtørken i California siden 2011. Det skulle vel ikke være vanskelig å se trenden?

Guvernør Jerry Brown i California har beordret vannrasjonering i hele California. Byer, lokalsamfunn og forbrukere er pålagt å redusere vannforbruket med 25%. Men ordrer krever ikke at oljeselskapene reduserer sitt vannforbruk eller noen begrensning i frackingindustriens store vannforbruk.

Californias olje- og gassindustri bruker mer enn 7,5 millioner liter ferskvann daglig i hydraulisk fracking. Miljøaktivistene er forbannet. Zack Malitz i miljøgruppa Credo sier til Reuters:

Governor Brown is forcing ordinary Californians to shoulder the burden of the drought by cutting their personal water use while giving the oil industry a continuing license to break the law and poison our water. Fracking and toxic injection wells may not be the largest uses of water in California, but they are undoubtedly some of the stupidest.

Det sørvestre USA og slettelandet øst for Rocky Mountains som kalles Great Plains vil i nær framtid oppleve megatørke som overgår alt som har vært av tørkeperioder de siste tusen år, sier en forskergruppe fra Colombia University.

Forskernes modeller viser at det sørvestlige USA står overfor perioder med megatørke som antakelig vil vare i tiår. Denne tørken vil bli verre enn den California har opplevd de siste årene og verre enn de tørkekatastrofene som førte til Anasazi-kulturens nedgang på 1200-tallet, sier forskerne.

Jay Famiglietti er den mest framtredende vannforskeren i NASA Jet Propulsion Laboratory. Han har skrevet en kronikk i Los Angeles Times der han peker på den ekstreme vannkrisa staten står overfor:

As difficult as it may be to face, the simple fact is that California is running out of water — and the problem started before our current drought. NASA data reveal that total water storage in California has been in steady decline since at least 2002, when satellite-based monitoring began, although groundwater depletion has been going on since the early 20th century.

Right now the state has only about one year of water supply left in its reservoirs, and our strategic backup supply, groundwater, is rapidly disappearing. California has no contingency plan for a persistent drought like this one (let alone a 20-plus-year mega-drought), except, apparently, staying in emergency mode and praying for rain.

Les hele artikkelen her.

 

KampanjeStøtt oss

1 kommentar

  1. […] Tre av de planetariske grensene er allerede overskredet: klimaendring, raten som nitrogen omsettes med og tap av biodiversitet. Grensa for tap av biodiversitet er så kraftig overskredet at det går langt utafor figuren. Ifølge FN-rapporten om verdens vannforsyning er grensa også overskredet for fosfor-syklusen. Men også de øvrige sektorene kan gi grunn til bekymring. For eksempel ligger det globale vannforbruket ennå langt under grenseverdien. Men det vil ikke vare lenge. Det er venta at i 2030 vil tilgjengelig mengde ferskvann ligge 40% under behovet dersom utviklinga fortsetter som nå («business as usual»). Den samme FN-rapporten hevder at det er nok vann i verden, problemet er å forvalte vannressursene på en bærekraftig måte. Jeg synes den konklusjonen ser tvilsom ut. Ifølge den samme rapporten får minst 50% av alle folk i verden drikkevann fra grunnvannet. Men grunnvannsreservene minker, og 20% av vannkildene er overutnytta — forbruket er større enn tilsiget. Dette leder til andre problemer: setninger i grunnen, reduserte avlinger og saltvann som trenger inn i bakken i kystnære områder. Data fra NASA tyder på at California står foran en vannkrise. Vannreservene har avtatt siden 2002, og grunnvannet synker. Utviklinga er ikke bærekraftig. (Se også her.) […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.