USA:s mediadominans måste brytas

7
Anders Romelsjö
Anders Romelsjö

Vi diskuterar här då och då den viktiga frågan om press- och yttrandefrihet, senast i blogginlägg 25/1. Nedan följer en mycket viktig artikel i frågan, vilken översatts av skribenten Åke W. Bergh som gör några inledande kommentarer. ”Mediapropagandan för en USA-dominerad värld med alla sina militära hot är nu närmast total. För länder som vill försvara sin frihet och suveränitet är oberoende medier dess främsta vapnen. Det finns inget alternativ, menar här Roberto Quaglia, italiensk filosof och författare. För oss – att först återerövra våra skandalöst kapade public servicemedia bör därför stå högst på agendan i kampen för vårt självbestämmande.”
Propaganda 150223

Här Roberto Quaglia från Voltaire.net den 18 februari:
”Dagens stora geopolitiska fråga är huruvida vi är på väg mot en unipolär värld, helt dominerad av USA (somliga där kallar det med stolthet och arrogans ”Full Spectrum Dominance”), eller om vi går mot en multipolär värld där flera maktcentra kan samexistera. Ur ekonomisk synvinkel är världen redan multipolär: USA:s andel av den globala ekonomin är cirka 18% (år 2013), och stadigt krympande. Under sådana omständigheter, hur kan USA ändå utöva sådan global makt? Dess enorma militärbudget förklarar inte allt; man kan i praktiken inte bomba hela världen…

USA:s främsta magiska vapen för världsherravälde är dollarn. Ordet ”magi” här ingen överdrift; dollarn är verkligen en magisk skapelse alltsedan Federal Reserve kunnat skapa obegränsade mängder i sina datorer, och världen ser dessa dollar som ett reellt betalningsmedel, effektivt uppbackat av petrodollarn. Detta gör det extremt enkelt för USA att finansiera ett otal ”färgrevolutioner” och annan omstörtande verksamhet runt om i världen. I grund och botten kostar det dem ingenting. Detta är ett av de problem som måste lösas i kampen för en multipolär värld.
USA:s andra supervapen är dess ökända dominans av nyhetsmedia, en hegemoni som är närmast absolut och vars omfattning står bortom de flestas fattningsförmåga.
Hollywood är den mest fantastiska propagandamaskin som någonsin skapats
. Hollywood exporterar USA:s standard för hur vi uppfattar verkligheten, vilket inkluderar, men inte begränsas till, hur vi tänker, beter oss, klär oss, vad vi ska äta, dricka och även hur man uttrycker missnöje. Ja, Hollywood kan t o m exakt diktera hur vi ska uttrycka vår protest av ”the American Way of Life.” För att bara ta ett exempel (det finns många), citerar västerländska dissidenter ofta Matrix-filmerna då man beskriver ett osynligt nätverk som styr våra liv, men även Matrix är en del av matrisen. Detta är Hollywoods sätt att bearbeta vår förståelse om att vi lever i en bedräglig värld. Med detta att använda amerikanska allegorier, symboler och metaforer är vi en del av detta system och bidrar på så sätt själva till att göra det hela mer verkligt.

USA styr även de traditionella medierna runt om i världen, CIA hade infiltrerat de flesta informationsnätverk av betydelse. Udo Ulfkotte, en journalist som arbetat 17 år för Frankfurter Allgemeine Zeitung, en av de ledande tidningarna i Tyskland, bekände nyligen i sin bestseller Gekaufte Journalisten (”Journalister till salu”) att han länge betalats av CIA för att manipulera informationen. Detta är ganska utbrett i tyska medier och säkert också i andra länder. Detta grepp om medierna tillåter dessa krafter att vända vitt till svart i allmänhetens ögon. Särskilt slående är hur USA-kontrollerade europeiska medier helt förvrängt fakta under den aktuella krisen i Ukraina. Den naziinfekterade Kiev-juntan kom till makten i en kupp och har nu kunnat bomba och döda sitt eget folk medan västerländska medier fortsatt att porträttera dem som ”den rätta sidan” – medan Putin beskrivs som en em>”ny Hitler”, utan stöd av fakta.

För att förstå hur herraväldet över själva informationen gör att man kan stöpa om fakta – minns Karl Roves ord från 2004, när han var säkerhetsrådgivare till president George W. Bush: ”Vi är ett imperium nu, och när vi agerar skapar vi vår egen verklighet. Och medan ni studerar denna verklighet – kritiskt om ni så vill – agerar vi igen, skapar ytterligare nya verkligheter som ni också kan studera. Så fungerar det. Vi är historiens aktörer… och du, ni alla, kan bara studera vad vi gör.”
Och som om inte detta vore nog processas det mesta av informationen som cirkulerar idag av datorer med amerikanska operativsystem (Microsoft och Apple) och folk – inklusive dem som motsätter sig USA-dominans – kommunicera sinsemellan med verktyg som kontrolleras av CIA, såsom Facebook, G-mail, etc. Det är just detta kvasimonopol på information som gör den verkliga skillnaden. Så även om USA:s ekonomiska betydelse minskat under senare decennier, har dess plats i nyhetsmedia paradoxalt nog ökat.

Därför bör länder som verkligen strävar efter en multipolär värld se över sina prioriteringar och ta upp den mediala kampen med USA, inte främst fokuseras på ekonomiska problem. Idag är makt till stor del en fråga om perception, hur vi uppfattar verkligheten, och i detta avseende är USA den obestridde mästaren. Vi kommer inte att få uppleva en verklig multipolär värld så länge vi inte inser hur kompetens och resurser jämförbara med USA:s avgör spelet.
Det finns redan oberoende, alliansfria medier av utmärkt kvalitet vars ambition är att nå en global publik; de mest kända RT (Russia Today) och (iranska) Press TV. Men allt detta är ingenting jämfört med den permanenta ljud- och bildtsunami västmedier översköljer oss alla med, dygnet runt, sju dagar i veckan. RT planerar att starta kanaler på franska och tyska. Det är ett framsteg, ja, men långt ifrån tillräckligt.
USA kan tolerera att länder gör affärer utan dem, planerar statskupper när dessa länder arbetar för att använda annat än dollar i sitt handelsutbyte, men blir skärrade på allvar först när nya stora oberoende informationsnätverk dyker upp i mediaspektrat. Vilket är ganska märkligt, eftersom pressfrihet är en central punkt i den moderna amerikanska mytologin. Men alla alliansfria informationskällor slår mot USA:s monopol på ”sanningen”. Något som får USA att demonisera dessa konkurrenter och skildra dem som ”anti-amerikanska”. Eller än värre, som terrorister. Ändå skildrar ofta journalister från oberoende informationsnät bara verkligheten från en icke-amerikansk ståndpunkt, som inte nödvändigtvis är ”anti-amerikansk”. Men ur hegemonisk synvinkel är all icke-amerikansk information per definition ”anti-amerikansk”, då det inte speglar deras mediamonopols verklighet. Minns Karl Roves ord.
Alliansfria länder som föredrar en multipolär värld har inget val annat än att lära av motståndaren och agera därefter. Förutom att skapa egna effektiva motmedier måste man även stödja oberoende källor i länder där informationen nu domineras av USA. Många journalister, författare och forskare i väst som inte ställer upp på USA:s verklighet gör en insats i alternativa media främst av medborglig omsorg, för vad som är bäst för sitt land. Ofta på frivillig/oavlönad basis, socialt marginaliserade och med ekonomiska svårigheter. Utan större resurser och medial bas kan man inte tala om en ljus framtid för de krafter som verkar mot USA:s ”fullspektrum-dominans”.
Det finns inte en chans att nå och upprätthålla en verklig multipolär värld utan en fri press med utrymme för verkligt oberoende åsikter och synpunkter. Ett postmodernt imperium är främst ett sinnestillstånd. Och om våra sinnen förblir unipolära, kommer världen att bli så.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. «Det viktige konseptet nous (intellekt) utviklet av den greske filosofen Plotin korresponderer til vårt ideal. Intellektet er ett og mangfoldig til samme tid, fordi det har mangfoldige forskjeller i seg selv—det er hverken ensartet eller et amalgam, men noe som i seg selv impliserer mange deler, med alle distinkte forskjeller ivaretatt. Fremtidens verden bør være noetisk—karakterisert av mangfold; forskjeller burde bekreftes som rikdom og fylde, og ikke som grunn for uunngåelige konflikter: mange sivilisasjoner, mange poler, mange senter, mange verdisett på én planet og i én menneskehet. Mange verdener. Men det er de som har en annen agenda. Hvem er det som står mot et slikt prosjekt? De som ønsker å påtvinge ensartethet, det ene (amerikanske) levesett, En Verden. Og deres metoder er makt, fristelser, og overtalelse. De er mot multipolaritet. Så de er mot oss” (Aleksandr Dugin).

  http://www.kulturverk.com/2014/01/10/med-multikulturalisme-eller-multipolaritet-som-framtidig-identitet/

 2. Veldig bra og helt enig. Tror nok dagens media trenger konkurranse og vi trenger en mer informert befolkning, media er ikke uberoende 😉 Noam Chomsky forklarer det bra nedenfor og jeg er enig.

  Politiske partier bør ha sin egen media og inngå samarbeids avtaler med ulike aktører før at partier, politiker og ulike aktører skall tjene penger kanskje, noe som gir mer uberoende. Problemet er jo at så fort noen er betalt gate keeper hvilket dagens media er så har vi ikke noen riktig demokrati. Kjøpe makt er en viktig variabel i vårt samfunn som bør undersøkes litt mer kanskje. Det er ikke vanskelig og kopiere RTs modell eksempelvis i Norge så vil vi så kan vi tror jeg da 😉

  Noam Chomsky – The Mainstream Media og The Propaganda Model
  http://youtu.be/CIG8s-e6dkM
  http://youtu.be/9RPKH6BVcoM

 3. Kanskje bør vi slutte å sponse papirmediene, som stort sett skriver sladder og/eller konsensus i tillegg til at det er miljøkriminalitet og unødvendig resursbruk , og la nettaviser, som kan startes og formidles uten kapital og «avishus» ,ta over arenaen.
  Men da må vi samtidig etablere fri presse med virkelig mangfold av meninger, uten politisk sensur.
  Reklame og produktinformasjon kunne vi ha på egne nettsteder, for eventuelt å dekke dette behovet.
  Og et eget nettsted der alle nettaviser ble presentert.

  Så ville vi dermed også få mange «arbeidsløse» som kunne produsere virkelig materiell velstand i stedet. Samtidig som skatter kunne settes ned når pressestøtten til papirbruken bortfaller.

 4. Jeg tenker at kommunister: kommunistiske journalister og analytikere, historikere og filosofer og teknologer og kunstnere (ja og mange flere grupper), kunne jobbe sammen i mye større grad.

  Vi bør lage alternativer som overgår Twitter, Facebook, Aftenposten/NRK/BBC/CNN, Youtube…, i kvalitet, i omfang, og i sexyhet.

  Vi bør utarbeide en plan for kommunistiske media og arbeide for denne. Twitter, Facebook, Aftenposten/NRK/BBC/CNN, Youtube bør settes i skyggen.

  Vi er jo ikke på bar bakke da. Teknologisk er det jo en mengde prosjekter som passer kommunismen. Vi har torrent og annen fildelingsteknologi, vi har Redmatrix/Diaspora/Gnusocial/Twister, Vi har Gnu Linux operativsystem, vi har Wikipedia, og tusener av andre folkelige prosjekter. Noe bør videreutvikles og kvalitetssikres, noe handler om å skape platform-effekt.

  Hva jeg savner er et globalt kommunistisk parti som systematiserer og organiserer rundt de nye teknologiene på en måte som involverer diverse grupper (grupper som nevt i første linje). En kan da tenke seg et langt mer aktuell og handlekraftig internasjonal kommunistisk arbeiderbevegelse.

  Hva kan vi skape sammen nå?

  • Men da må vi samtidig etablere fri presse med virkelig mangfold av meninger, uten politisk sensur.
   Det er liten vits med en mangfoldig presse hvis det ikke tillates mangfoldige meninger.

  • Jeg tror at det er ikke vanskelig nei. Men jeg tror at man skall gi fan i at fokusere før mye på ulikheter som politisk tilhørighet uten at miste identiteten da men prøv at fokusere på de samfunnsproblemer som må løses. Som et kriminelt monetær system og korrupsjon høyt som lavt dvs gi mennesker en undersøkende journalistikk på riktig kanskje. Og bruk langsiktig merkevare bygging til en arbeiderbevegelse og til de som bidrar og samle inn ideer og penger på ulike måter så bygger man videre.

   Steigan.no er en blogg modell og merkenavn som er ypperlig eksempelvis.

   The Young Turks har et kul opplegg eksempelvis: https://www.youtube.com/user/TheYoungTurks

   The Listening Post – Feature – The rise of slow journalism har ulike tips http://youtu.be/UkzCjQQMiBU

   Zero Hedge har en modell med ulike skribenter som bidrar i økonomi faget da etablert media ikke dekker nisjen godt nok.

   Men fundamentalt så faller det på ulikheter mange ganger tror jeg da…. 😉

   The ‘Big’ Problem In America (In 1 Cartoon)
   http://www.zerohedge.com/news/2015-02-24/big-problem-america-1-cartoon

   Er min tanke da 😉

 5. «There’s simply a very strong feeling, if not conviction, in the western media, that they’ve won the propaganda battle. They have no adversary other than the blogosphere, and since they reach a thousand times more people, who are to a (wo)man more complacent and gullible than any of your typical interwebs readers, Bob’s their uncle.»

  – Ukraine, Neocons and Neonazis: http://www.theautomaticearth.com/2015/03/ukraine-neocons-and-neonazis/

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.