Hver femte tysker vil ha revolusjon

30

En studie fra Freie Universität Berlin viser at tyskerne ikke er udelt fornøyde med kapitalismen. Faktisk mener hver fjerde innbygger i det østlige Tyskland og hver femte innbygger i vest at at det ikke er mulig å bedre levevilkårene gjennom reform, men at det må gjøres gjennom en revolusjon. Her er noen av resultatene fra studien:

 • Hver tredje tysker mener at kapitalismen med nødvendighet fører til fattigdom og sult. Mer enn en tredel (37%) mener at kapitalisme fører til krig.
 • Hver sjette tysker mener at kapitalismen fører til fascisme (16%).
 • Hver tredje østtysker (35%) og mer enn hver fjerde vesttysker (28%) mener at det er fare for en ny fascisme i Tyskland. De kunne ikke forestille seg virkelig demokrati uten at kapitalismen avskaffes.
 • Hver fjerde innbygger (24%) i det østlige Tyskland og hver femte innbygger (19%) i vest at at det ikke er mulig å bedre levevilkårene gjennom reform, men at det må gjøres gjennom en revolusjon.
 • I underkant av 60% av østtyskerne og 37% av vesttyskerne mener at sosialisme/kommunisme er en god idé, som hittil er blitt dårlig gjennomført.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


30 KOMMENTARER

 1. Det undrer meg alltid hva folk mener når de sier at de ikke kan forestille seg et virkelig demokrati uten avskaffelse av kapitalismen, det er uhyre generelt formulert. Etter Sovjetunionens sammenbrudd og demokratiseringen av samfunnsstrukturen i Russland så gikk det ikke lenge før store deler av landets ressurser var på private hender, i så betydelig grad at «oligark» og «Russland» ble synonymt. Jeg tror således at demokrati også kan fasilitere for pengemakt og at man bør være mer spesifikk hva man legger i «demokrati». Man bør, mener jeg, tilbake til utgangspunktet, til folkemakt, folkestyre; ikke representativt demokrati hvor de angivelig uvitende massene ivaretas av en elite, men et deltagende hvor hver enkelt innbygger har en virkelig stemme, ikke gjennom en papirlapp som forsvinner i mengden, men som målbæres i en rådgivende eller til og med lovgivende forsamling (som fremlagt blant annet av Muammar al-Gaddafi i hans Green Book.)

  • Det er bare virkelig deltakelse som kan sikre demokrati, men da overskrider man samtidig demokratiet. Produsentene tar kontrollen over produksjonsmidlene.

   • Men hvem skal sette i gang produksjonsmidlene? Skal det settes i gang ovenifra, av hvem?
    Hva betyr det om noen setter i gang en aktivitet/produksjon som er så effektiv at de blir rikere enn andre, så lenge dette gjør alle materielt rikere gjennom mer effektiv produksjon og lavere priser/kortere produksjonstid? Forutsatt at disse ikke får politisk makt samtidig.
    Hva er forskjell på nasjonalsosialisme og kommunisme hvis samfunnet skal styres ovenifra? Begge systemene, som er prøvd ut i Sovjetunionen og Tyskland, ville skape bedre forhold for innbyggerne.

    Er det ikke da bedre med direkte-demokrati, som vi har mulighet til nå i vår digitale tidsalder?
    Men vi må først klargjøre hva penger er, at det det tall til verdisetting (fiktiver) og bytting av innsats, uten egenverdi.
    At det må klargjøres hva som er utgifter og hva som er inntekter i et samfunn. Og at en stat (administrasjon/kostnad) aldri kan gi noe til folket/samfunnet som ikke er hentet fra samme samfunnet.
    Jeg tror ikke 60 ( eller 100) % vet hva hverken kommunisme eller nasjonalisme eller nasjonalsosialisme er. Jeg tror folk holder på «sitt parti» som om det var et fotballlag. Takket være den (parti) politiske kampen som er ført. – I stedet for å klargjøre galskapen i vårt økonomiske system. ( Som alle gjerne vil bruke i egen hverdag, slik at vi tror vi blir rikere av å «tjene» renter på samfunnets byttemidler og hverandre.)

    • Direkte-demokrati, eller et deltagende demokrati hvor vi representerer oss selv, kan nok være det som kan ta oss tilbake på rett spor og gi individet tilbake troen på at vi bør engasjere oss, for å forme våre egne samfunn og vårt miljø. Selv er jeg anarkist, men forholder meg pragmatisk til den tradisjonelle antagonismen mot kommunismen; jeg er imidlertid redd for at en stat, i enhver form, uansett vil utvikle, om ikke privatkapitalisme, så statskapitalisme som anarkisten Mikhail Bakunin formulerte det. Noen vil utnytte, og noen vil bli utnyttet, enten det er individer eller stater.

     «Popular Conferences and People’s Committees are the fruition of the people’s struggle for democracy. Popular Conferences and People’s Committees are not creations of the imagination; they are the product of thought which has absorbed all human experiments to achieve democracy.

     Direct democracy, if put into practice, is indisputably the ideal method of government. Because it is impossible to gather all people, however small the population, in one place so that they can discuss, discern and decide policies, nations departed from direct democracy, which became an utopian idea detached from reality. It was replaced by various theories of government, such as representative councils, party-coalitions and plebiscites, all of which isolated the masses and prevented them from managing their political affairs.

     These instruments of government – the individual, the class, the sect, the tribe, the parliament and the party struggling to achieve power have plundered the sovereignty of the masses and monopolized politics and authority for themselves.»

     http://www.mathaba.net/gci/theory/gb1.htm

   • Eit kommunestyre kan nok vanskleg styre ei mengde næringsverksemder. Kooperative verksemder kan moglevis fungere på mange område. Der arbeiderane eig verksemda saman. Truleg treng også kooperativ overskot for å kunne modernisera. Og også dersom arbeiderane skal ha lønsauke. Kooperativ må vel difor eigentleg kopiere andre verksemder som produserar for å få overskot på drifta. Vil folk skape kooperativ så er det truleg lovleg. Det ulovlege er å ta verksemder frå andre. Dersom kollektivjordbruk og andre kooperativ skal fungera må det truleg vera fordi folk ynskjer å ta del i desse. Kommunistane satsa på valdsbruk, og det var nok ein stor feil. Elles er det og andre feil i kommunismen. Tildømes eit feil og negativt syn på overskot ved salg av varer. Kvar verksemd må nok kunne selje sine varer for å tene pengar. Pengane må og kunne bli i verksemda.

   • «Produsentene tar kontrollen over produksjonsmidlene.»

    Noen produsenter vil nødvendigvis være mer effektive enn andre. Disse vil utkonkurrere de mindre effektive produsentene. De vil, av nødvendighet, bli velstående på bekostning av andre. Kapitalisme er bare naturtilstanden for mennesket, en naturlig følge av konkurransen i naturen, kampen for tilværelsen, naturlig seleksjon. Kapitalisme er simpelthen biologi. Vil man bekjempe kapitalisme, må man manipulere menneskets genom direkte. Man må endre menneskeartens grunnleggende biologiske egenskaper ved å tukle med arvestoffet.

    Kommunisme fører bare til flere ultrarike, totalitære despoter som Stalin og Mao. Kommunisme fører til konsentrasjonen av grotesk makt på få hender, et elitevelde som styrer med jernhånd og utsletter alle sine fiender nådeløst, uten rettssak. Kommunisme er livsfiendtlig, og strider mot menneskets natur. Det er en ideologi uten fremtid.

    Men nå må jeg gå litt off topic:

    Det er pussig hvordan det kan ha seg at Sovjetunionen var så langt fremme på romfartsteknologifronten på femti- og sekstitallet (og litt senere). De hadde jo lenge en ledelse på selveste USA. Merkelig. Har du noen teorier om hvorfor, Pål? Var det bare planøkonomien som gjorde det, eller en kombinasjon av denne og noe annet?

    • » Vil man bekjempe kapitalisme, må man manipulere menneskets genom direkte. »

     Kapitalisme er vel nødvendigvis ikke farlig. Det er når vi ikke skiller mellom virkelig kapital , i oss selv (arbeidskrefter/arbeidslyst) og penger, det går gal vei. Da tror vi at vi kan bli rike ved at penger som yngler ved hjelp av renter er det samme som potetknollenes vekst og kornet på akset.
     Vi vil jo alle bli rike og materielt frie. Dette har vært et mål i hele menneskehetens historie. Men kanskje mulig først nå ved hjelp av «slaver» (maskiner og teknologi) som kan arbeide for oss døgnet rundt.
     Og vi bør selvfølgelig ikke gi de som styrer det økonomiske systemet, eller de penge-rike få styre politikken også .
     Penger er et (byttemiddel-)verktøy for et samfunn som skal sendes rundt og som ingen skal eie.
     Som godseiere ikke skal styre, skal heller ingen statsadministrasjon styre oss eller samfunnets politikk.Deres oppgave er kun å holde oversikt over resurser for oss og samle samfunnets krefter på den veien samfunnet vil gå.
     Om noen igangsettere blir rikere før andre bør ikke bety noe.

     *Tenk f. eks. på «arbeiderlederne» som lærer at eiendomsretten til maskiner og boliger og biler burde «avskaffes», fordi «privatkapitalen» er roten til alt ondt. Men samtidig innfører man organisasjonene, eiendomsrett og monopol på arbeid, så at den som før er fattig ikke en gang har «eiendomsretten» til selv å bestemme over sin tid og arbeidskraft. Eller tenk på innføringen av «statskapitalismen» i alle land, som setter hele verden i brann, mens alt som «privatkapitalistene» gjorde var den rene spøk i sammenligning med dette.*
     http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

     • Det å være egoistisk er en positiv side ved menneskene. Denne egoismen er noe av kraften hos menneske til å greie seg selv, overleve. (- og er noe annet enn å være egosentrisk.)
      Hvis alle mennesker har drivkraften «egoisme», vil det alltid bli et overskudd i et samfunn. Til å dele med de som for en periode er satt ut av spill.
      Men det vi produserer må være realverdier og ikke tall (penger). Og vi må være så egoistiske at vi ikke unner et overdimensjonert ikke- produserende statsapparat ( eller godseier eller pengesystem-eier) å stjele halvparten ( minst) av vårt strev.
      Da blir det for få virkelig produserende i samfunnet, og kamp om beinet og posisjonene.

  • Jeg tror det var fantasi-forestillingen av hva penger er/gjør i et samfunn som gjorde at den kommunistiske tanken døde ut når ledelsen/styringen ovenifra ble svakere og naturlig nok avløst av oligarki.

  • Truleg er kommunisme og statssosialisme nærast ein motorveg til eit oligiarki:

   1.Ein har enno ikkje sett nokon statssosialisme som har fungera bra. Truleg er det umogleg å få den til å fungera bra. Etterkvart vil difor noko ana måtte koma i staden i land med statssosialisme.

   2. Politikerane vil difor som oftast då opne for private verksemder. Og dette opnar vegen for føretaksame folk, ein kan sei entrepenørar som vil investera. Ved at vanlege folk ikkje har så mykje pengar vil mykje verdiane kunne koma i hendene på nokså få personar. Truleg også politikerar som vil ha sin del av kaka.

   3. Ved at staten eig verksemder og matjord gjev det politikerane ei stor makt. Og det er også store verdiar som kjem i spel.

 2. Det var jo tankevekkende. 30-tallet er her igjen, definitivt. Jeg tipper vi får se ei oppblomstring av totalitære ideologier fra mellomkrigstida i Europa framover, med nye borgerkriger og bitre strider mellom fascister/nazister, kommunister og islamister. De sistnevnte var ikke så aktive i Europa sist gang og har tjuvstarta denne gangen, men de andre kan sikkert komme i fatt på kort tid.

  Om ikke direkte moro, blir det i alle fall svært interessant å se hvordan det ender denne gangen. Jeg tipper at Sør- og Mellom-Europa blir først ute i leiken (der er de forsåvidt allerede), med fascistiske og kommunistiske småstater om hverande og islamistiske enklaver spredd litt rundt omkring. Noe i retning av et russisk tsar-rike i øst, omgitt av vasallstater. Nord-Europa kan kanskje klare seg greit, kanskje i form av et nytt hansaforbund bestående av sosialdemokratiske stater med streng sosial kontroll og rigide grenser rundt.

  Midt-Østen tør jeg ikke tenke på engang.

   • «Den er til gråte av «, men det er annerledes denne gangen!» Er populært, det er beroligende, men det er også irrelevant. Selvfølgelig er det annerledes denne gangen; det var annerledes annenhver gang, også. «

    Dette vil skje hver gang/hele tiden, så lenge vi lar penger bakmennene som kontrollerer dette pengesystemet ha makt. Men like viktig er det å ta dette systemet ut av vårt eget hode. («Man kan ikke hindre fuglen i å fly over hodet, men vi kan stoppe de i å bygge reir i vårt hår.»)
    Vårt pengesystem er ikke matematikk. Det er en fantasi. En fantasi som gjør at vi sulter midt i grøtfatet, og løper omkapp med Faan for pengenes skyld.

    *Det er dette Bibelen handler om, og det er om feiltagelsen på det økonomiske og sosialøkonomiske livsområde «dansen om gullkalven» beretter i symbolspråk. For din egen og dine barns skyld må du snart våkne og oppfatte dette. Mose lære om den sosialøkonomiske livslov er like så lite religion som hans lære om å gå utenfor leiren med sin spade når man skal gjøre sitt fornødne, er religion. Det hele handler om livet mellom oss mennesker her på jorden.
    …Så sier Herren, Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin lend. Gå så fram og tilbake fra port til port i leiren og slå i hjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende. 28. Og Levis barn gjorde som Moses sa, og den dag falt det av folket omkring tre tusen mann.
    «http://www.samfunnsliv.no/kunst-05.htm

    Denne «straffen fra Gud» var ingen straff. Gud er kun et bilde på de selvvirksomme kreftene i oss. Vår psykologi, muligheter og farer i vår samfunnsdannelse.
    Vil vi pengemakt, statsmakt og politikk, eller vil vi frihet, materiell rikdom og trygghet.

    *Vi bygger ut veldige kraftstasjoner for å befri oss selv fra tungt arbeid. Men i neste øyeblikk er vi «arbeidsledige» og jamrer verden over av den grunn. Er det da ikke arbeidsledige vi ønsker å bli? Har vi ikke andre livsmål enn å slite fra vuggen til graven for brød?……..Eller hva vil vi da med våre tekniske framskritt?*
    http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

 3. Tyskerane har vel heller ikkje verdas beste cv å syne til? Jamfør 1914 og 1939. Eit folk som truleg ikkje bør få makt på denne planeten.

  • Så spørs det hvem som ville krig i 1939. Hittil har vi hørt vinnernes versjon.
   Som vi nå hører at det er Putin/Russland som vil krig.

  • Ingen land burde vel få»makt på denne planeten»,
   – i betydningen makt over noen andre nasjoner enn sin egen. Den syke ideen om globalisme istedet for nasjonitet, burde legges på benken for å undersøkes. Dette gjelder både politisk, militært og økonomisk.
   Og i en nasjon burde ikke politikere ha mer makt enn resten av samfunnets medlemmer. En administrasjon sin oppgave burde kun være å holde oversikt nasjonens rikdom for at denne kunne forvaltes så godt som mulig.

   «Tenk f. eks. på «arbeiderlederne» som lærer at eiendomsretten til maskiner og boliger og biler burde «avskaffes», fordi «privatkapitalen» er roten til alt ondt. Men samtidig innfører man organisasjonene, eiendomsrett og monopol på arbeid, så at den som før er fattig ikke en gang har «eiendomsretten» til selv å bestemme over sin tid og arbeidskraft. Eller tenk på innføringen av «statskapitalismen» i alle land, som setter hele verden i brann, mens alt som «privatkapitalistene» gjorde var den rene spøk i sammenligning med dette «
   http://www.samfunnsliv.no/kunst-17.htm

 4. Man har kjørt et ultra høyre løp i Tyskland samtidig som en gigantisk innvandring. Alt uten at spørre folket om det var det de ville ha og foruten EMU som har gitt Tyskland et konkurransefortrinn så er et en stor del av penger fiat ponzi svindel høykonjunkturen er en høykonjunktur på grunn av pengerøkning, noe man kan gjøre men da har systemet en begrenset levetid. Noe som ikke Tyske befolkningen visste og nå er festen over.

  Fra RT https://www.youtube.com/watch?v=X7Ri6UwyNuo

  Zero hedge: http://www.zerohedge.com/news/2014-04-28/elephant-room-deutsche-banks-75-trillion-derivatives-20-times-greater-german-gdp

 5. Den akselererende teknologiske utviklingen vil gjøre menneskearten irrelevant om noen tiår uansett, samme hva doomere og peak oilere måtte tro. Maskinene er i ferd med å utkonkurrere oss. De er allerede mye smartere og langt mer effektive enn oss. Snart er de også mer kreative. Når intelligente maskiner begynner å produsere enda mer intelligente maskiner — uten menneskelig inngripen — da er det over og ut for menneskeheten. Da er vi irrelevante, og lever bare på maskinenes nåde. Da spørs det om de har bruk for oss, og om de har empati nok til å plassere oss i et reservat eller en slags zoologisk hage hvor de kan beskue oss for sin egen forlystelses skyld. (Om de da i det hele tatt har evnen til å forlyste seg.)

  Kanskje maskinene kan nyttiggjøre seg av atomene i kroppene våre. Kanskje de kan bruke dem som byggesteiner de produserer nye stoffer med i molekylære assemblere. De kan kanskje omdanne oss til computronium eller noe annet de har bruk for.

  • Ja, men dette er jo bare beskrivelsen av de fremskrittstroendes ultimate Nirvana, hvor mennesket når sin fullendelse gjennom en oppløsning i Teknologien. Teknologien er her en direkte parallel til Nirvana, eller frelsen. Man kan si den buddhistiske versjonen av fremskrittstroen, i motsetning til den kristne versjon hvor Singulariteten er et billede på «Guds by».

   «Dei mest fanatiske framstegsideologane ser det ikkje som eit tap om menneskeslekta vert utrydda so lenge vi når fram til singulariteten, då dette er oppgåva vår på jorda og vi vil ”leva” vidare i maskinar med intelligens mykje høgare enn vår. For desse vil det å vona å bremse kapitalismen vera jamstilt med heilagbrot. Sjølv om dei fleste nok ikkje er like ihuga i framstegstrua som desse, er det djupt innpoda i oss at kapitalismen og framsteget er uløyseleg knytte i hop. Å gje avkall på kapitalismen vil i eit slikt ljos berre kunne sjåast som eit attendesteg.»

   http://www.kulturverk.com/2014/04/21/kapitalismen-fra-eit-gode-til-eit-vonde-og-vegen-vidare/

   • «hvor mennesket når sin fullendelse gjennom en oppløsning i Teknologien. Teknologien er her en direkte parallel til Nirvana…»

    Da synes det som om du forveksler teknologien som verktøy for å bli kvitt slitet, og for å få timer og krefter til poesi og kulturbygging. – Slik at alle kan få ta del i dette – og ikke kun en liten gruppe. Kultur er måten vi lever på, ikke «produksjonen» til en kunst- «elite».
    Som hele samfunnet ser ut til å forveksle penger som varer i stedet for byttemidler.
    Teknologi er et verktøy, ikke et mål. Penger er et verktøy, ikke et mål.

   • «Ja, men dette er jo bare beskrivelsen av de fremskrittstroendes ultimate Nirvana, hvor mennesket når sin fullendelse gjennom en oppløsning i Teknologien.»

    Leste du i det hele tatt hva jeg skrev? Høres dette ut som Nirvana for deg(?):

    «Da er vi irrelevante, og lever bare på maskinenes nåde. Da spørs det om de har bruk for oss, og om de har empati nok til å plassere oss i et reservat eller en slags zoologisk hage hvor de kan beskue oss for sin egen forlystelses skyld. (Om de da i det hele tatt har evnen til å forlyste seg.)

    Kanskje maskinene kan nyttiggjøre seg av atomene i kroppene våre. Kanskje de kan bruke dem som byggesteiner de produserer nye stoffer med i molekylære assemblere. De kan kanskje omdanne oss til computronium eller noe annet de har bruk for.»

    Hvor har jeg sagt at menneskearten kommer til å leve videre i maskiner? Jeg sier jo at maskinene kan komme til å utslette oss. Er det fremskrittsoptimisme, mener du?

    Forøvrig har jeg mer respekt for Elon Musk enn for skjønnlitterære skribenter og norske samfunnsvitere og humaniorastudenter. Jeg tror Musk vet mer om AI enn folk som skriver på kulturverk.com.

    • Nei, de har ikke bruk for oss. Men det var vi som skapte dem, og derfor har vi nådd fullendelsen med vår misjon, og vi lever videre i maskinene i en stadig større fullbyrdelse av det teknologiske Nirvana.

  • God kommentar ,KZ. Professor J Rifkin har et interessant resonnement ang dette. i Information for en tid siden. Du kan gugle på ham kanskje.

  • Steinaldermennesket jobbet gjennomsnittlig ca 17 timer per uke for å brødfø seg selv og sine nærmeste — og leve et godt, meningsfullt liv.

   Det moderne norske gjennomsnittsmennesket må jobbe minst 37,5 timer per uke, sliter med livsstilssykdommer og psykiske lidelser, og bruker 20 år på å nedbetale lånet det må ta opp for å finansiere en 20 kvadratmeter stor leilighet i Oslo sentrum.

  • «– Det ligger nok et godt stykke frem, og det er ikke et fremskritt vi bare kan vedta. Vi trenger nye teknologier som gjør oss mer effektive, slik at vi kan produsere mer velstand per arbeidstime – helt til det er nok å arbeide svært lite, eller kanskje ikke i det hele tatt.»

   Hvis vi skilte mellom hva som er utgifter og hva som er inntekter i samfunnet, kunne vi gjøre dette i dag.
   Det er større prosent av det «arbeidet» som gjøres i dag som kun er for å mate systemet og som ikke gir velstandsøkning til samfunnets medlemmer, enn vi tror.
   Regnskap, kontroll, avgiftsinnhenting, «subsidiering» og styring, kontroll og «politikk» og reklame og liksom-konkurranse.

 6. «I underkant av 60% av østtyskerne og 37% av vesttyskerne mener at sosialisme/kommunisme er en god idé, som hittil er blitt dårlig gjennomført.»

  Det må være tidenes underdrivelse!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.