HSBC – fra opiumshandel til pengevasking

0

Bankgiganten HSBC ble grunnlagt i 1865 som Hongkong and Shanghai Banking Corporation, og den skapte sine første formuer på opiumshandelen i Kina. Banken ble nylig avslørt for å drive storstilt pengevasking for kunder over hele verden. Så man kan vel si at den er tro mot sitt opphav i det minste. Avsløringen gjaldt beløp for i alt 100 milliarder dollar som var skjult for å hjelpe over 100.000 kunder med skattesvindel og annen kriminalitet. Alt tyder på at virksomheten har fortsatt.

hsbc

Opiumshandel

Storbritannia førte på 1800-tallet to kriger mot Kina som går under navnene første opiumskrig  (1839–1842) og andre opiumskrig (1856–1860). Dette var kolonikriger der verdens største kolonimakt brukte marinen til å tvinge Kina til å åpne markedet sitt for britiske varer, deriblant opium. Kina ville forby opiumsimporten, men det ville ikke Storbritannia godta. Britiske skip bombarderte kinesiske havner og ødela Kinas muligheter til å styre sin import, sin skatteinngang og sine tollregler. Gjennom fredsavtalen etter den andre opiumskrigen sikret britene og andre kolonimakter seg adgang til det kinesiske markedet og britene sikret seg retten til å frakte kinesiske arbeidere til USA. Kina ble pålagt å betale skadeerstatning til Storbritannia og Frankrike. Opiumskrigene innledet det kineserne kaller ydmykelsens århundre.

For å finansiere kolonivirksomheten og hente inn de store fortjenestene ble The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited opprettet i 1865. Den var så mektig at den i Hongkong bare gikk under navnet The Bank. Det er denne kolonibanken som er det direkte opphavet til dagens HSBC, som altså nå ble avslørt for global pengevasking, så man kan si at baknen holder sine tradisjoner i hevd.

Swiss Leaks

I februar 2015 avslørte International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) det de kalte Swiss Leaks, dokumenter som viser at bankens sveitsiske filial fra november 2006 til mars 2007 hadde drevet omfattende organisert hvitvasking av penger for over 100.000 kunder og 20,000 selskaper. Avsløringa ble utført etter et samarbeid mellom 130 journalister i over 50 land.

Dokumentene viste at:

  • HSBC Private Bank (Suisse) fortsatte å tilby tjenester til kunder som på en eller annen måte var svartelistet av FN for våpensmugling, bloddiamanter eller korrupsjon.
  • Betjente diktatorer og diskrediterte regimer.
  • Kunsdene til HSBC som nøt godt av deres hemmelige banktjenester omfattet nåværende og tidligere politikere i Storbritannia, Russland, Ukraina, Georgia, Kenya, Romania, India, Liechtenstein, Mexico, Libanon, Tunisia, den Democratiske Republikken Kongo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filippinene og Algerie.
  • Dokumentene viser at banken forsikret kundene om at den ikke ville røpe kontoene for myndigheter i hjemlandet, sjøl om det skulle være penger fra skatteunndragelser. Bankens ansatte diskuterte med kundene hvordan pengene kunne unndras skatt.

På kundelistene står også berømte fotball- og tennisstjerner, proffsyklister, rockestjerner, Hollywood-skuespillere, kongelige, politikere, toppsjefer i internasjonale selskapet og familier med gamle penger.

Bestikkelser, våpensmugling og bloddiamanter

Dokumentene avslører bestikkelser i stor skala, som for eksempel oljeselskapet Halliburton, beryktet for sin rolle i Irak-krigen, som bestakk tjenestemenn i Nigeria med i alt 182 millioner dollar for å fremme selskapets interesser i det oljerike landet. Det går for å være den største skandalen i Nigerias historie.

Selskapet Katex Mines var kunde hos HSBC. De var med på å finansiere borgerkrigen i Liberia der barnesoldater deltok i en krig som drepte hundrevis av sivile. Katex Mines fortsatte som kunde hos HSBC også etter at FN rettet søkelyset mot dem for våpensmugling.

I 2005 opprettet Erez Daleyot, en belgisk-israelsk diamanthandler med en del tvilsomme forbindelser, konti i skatteparadiser via HSBC. Han hadde allerede skaffet seg en avtale med Israel om ekstremt lav skatt der, men han ville ha enda bedre vilkår. Han er nå under etterforskning for hvitvasking, bestikkelser og andre økonomiske forbrytelser. En annen diamanthandler, Emmanuel Shallop, var også kunde hos HSBC. Han er dømt for sin handel med bloddiamanter i Sierra Leone og forbindelser til borgerkrigen der.

Norske kunder

ICIJ har opprettet en praktisk database over dokumentene der man kan søke på land, selskaper og personer. På en liste over 61 kjente personer som er offentliggjort på Swiss Leaks, er blant andre modellen Elle Macpherson, skuespiller Joan Collins, musiker Phil Collins, fotballspilleren Diego Forlán, designer Diane von Fürstenberg, kong Abdullah av Jordan og skuespiller Christian Slater.

Databasen viser for eksempel at i den perioden dokumentene stammer fra var det 111 norske kunder i denne banken med 458 millioner dollar på bok. Norske skattemyndigheter vil nå be om å få utlevert data om disse.

Too big to jail?

Her handler det altså om en av de absolutte storbankene i verden, og det handler om noen av de rikeste menneskene i verden. Men vil de noen gang få noen straff? Finanskrisa i 2008 ble utløst av den kriminelle spekulasjonen til en del storbanker (spekulasjonen var ikke årsaken, men utløsende faktor). Men de klarte seg svært godt gjennom krisa og ble enda rikere på den. De var too big to fail, for store til å gå konkurs. Vanlige skattebetalere tok regninga. Nå stilles det spørsmål om ikke også bankfolk som driver som HSBC er too big to jail, for store til å havne i fengsel.

32.000 milliarder dollar i svarte penger

International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) har også tidligere avslørt økonomiske forbrytelser i mega-format. Databasene, regnearkene, epostene og andre dokumenter som er avslørt omfatter 260 gigabyte med data og det vil fortsatt ta lang tid å gjennomgå dem. Det dreier seg blant annet om to millioner eposter om økonomiske transaksjoner som ikke tåler dagens lys.

Gigantiske formuer

EU regner med at omlag 1000 milliarder euro unndras fra skatt hvert år i unionen. I følge Tax Justice Network finnes det mellom 21.000 og 32.000 milliarder dollar i svarte penger i verdens skatteparadiser.

Dette er tall det er nesten umulig for oss vanlige mennesker å forstå. Men for å få et bilde av hva det dreier seg om så kan vi tenke på at verdens samlede BNP på et år er ca. 70.000 milliarder dollar.  Det betyr at de skjulte formuene i skatteparadisene utgjør mellom en tredel og en halvpart av verdens samlede årlige BNP. Og enda er ikke ikke-finansiell formue med i regnestykket, slikt som gull, eiendommer, luksusyachter under fremmed flagg osv.

Dette er formuene til noen få tusentalls mennesker. Dette er The 0,01% community. Dette er en superrik overklasse som plyndrer sine egne og andres land, presser sine regjeringer til å skjære ned på offentlige utgifter og tyne flertallet mest mulig, mens altså de sjøl samler formuer som til sammen er dobbelt så store som USAs årlige BNP.

 

Forrige artikkelPian dei Santi, Tolfa
Neste artikkel– Klimafornekter fikk betalt for å skrive falske rapporter
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).