Riksrett

3
Stoltenberg rystet svenske partikolleger da han sa at bombinga av Libya var god trening for det norske flyvåpenet. Men blir han grillet på det?

Riksrett

Det er flere enn jeg som mener at Jens Stoltenberg burde stilles for retten på grunn av den ulovlige Libya-krigen. Jeg skrev her at han burde stilles for en krigsforbryterdomstol. Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum argumenterer i Klassekampen for at Stoltenberg burde stilles for riksrett. Og det er naturligvis også riktig:

Avisen har en interessant nyhet 15. oktober. Statsminister Jans Stoltenberg skal på et møte i Sverige ha begrunnet den norske innsatsen med at det var fin trening for flyvåpenet. Svenskene skal
 angive
lig ha 
blitt
 provo
sert. Og
 det er 
det lett 
å bli,
 selv 
om 
man
 kan
skje kan ha lurt litt på om det nettopp var dette som var begrunnelsen den gang.

Norske fly slapp over 500 bomber over Libya i 2011. «Alle traff blink», sa forsvarssjef Harald Sunde i Klassekampen 12. april 2012. Skal vi forsøke å gjette hvor store ødeleggelser de voldte, hvor mange mennesker drept eller lemlestet? Tallet er i alle fall høyt. Det hele ble besluttet etter en ringerunde mellom noen sentrale politikere og noen SMS-er. I suveren forakt for Grunnlovens regler for å sette landets styrker på krigsfot.

Det er forferdelig at våre ledende statsmenn helt overser grunnleggende regler for utøvelsen av statsmakten, i dette tilfelle klart beskrevet i Grunnloven.Det er Kongen, det vil si i Statsråd, som kan bestemme dette, og det ligger også en begrensning i at dette bare kan skje til «Landets Forsvar». Jeg kan her vise til et instruktivt innlegg i avisen 14. september i år av professor Eirik Holmøyvik.

I et innlegg i avisen 16. november 2011 sa jeg at Stoltenberg for sin innsats den gang rettelig skulle ha vært stillet for Riksrett. Det kom aldri noe svar. Men synspunktet er like riktig i dag.

Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat, Tromsø

KampanjeStøtt oss

3 KOMMENTARER

 1. Det Stoltenberg gjorde var vel i røyda å låne ut fly , som så skulle gjera det Fn ynskste. Eg tvilar på om Stoltenberg har personleg ansvar for det desse flya gjorde. Og det var eit stort stortingsfleirtal som stod bak Stoltenberg. Ein som ville bryta grunnlova kraftig, var Steigan på 70 og 80 talet. Valdlege Revolusjonar er då ikkje lovlege i Noreg.

 2. Ståle Eskeland: «De mest alvorlige forbrytelser», CappelenDamm 2011

  «En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. Ser man verden utenfra, er andre typer kriminalitet et dominerende trekk i mange land og mellom land.

  Hvilke forbrytelser som er de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. I De mest alvorlige forbrytelser analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som i folkeretten og i mange nasjonale rettssystemer, herunder det norske rettssystemet, er ansett å være blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene:

  Aggresjonsforbrytelsen
  Folkemord
  Forbrytelser mot menneskeheten
  Krigsforbrytelser
  Terror
  Tortur
  Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen

  Felles for de syv forbrytelseskategoriene er at de omfatter drap, vold og ødeleggelse av materielle verdier, som oftest i stor skala.

  Forfatteren analyserer innholdet i reglene om straff i norsk rett og i folkeretten. Han behandler også spørsmål som gjelder forekomsten av forbrytelsene, historisk og i dag. Strafferettslige sider ved norsk deltakelse i angrepet på Jugoslavia (Kosovokrigen, 1999), angrepet på Afghanistan (2001) og Irak-krigen (2003) og Aker Kværners arbeid på Guantanamobasen (1993–2006) drøftes inngående.

  Et hovedfunn er at politiske og andre ledere, også norske ledere, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av de mest alvorlige forbrytelser.»

  https://www.cappelendamm.no/_de-mest-alvorlige-forbrytelser-st%C3%A5le-eskeland-9788202353575

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.