Overhengende fare for aksjekrakk

0
Terje Valen

Flere og flere ”insidere” snakker nå om at det er stor fare for aksjekrakk innen et års tid. Finansrådgiver Nick Hodge er en av dem. Han har blant annet skrevet ”Energy Investing for Dummies” og vært med å skrive ”Investing in Renewable Energy”.

Han vil avsløre noen farlige løgner som det offentlige i USA vil selge oss.

Første løgn er at arbeidsløsheten er på vei ned. Det er nok så, men den er mye høyere enn den offentlige statistikken viser.

arbeidsløse usa

Den offisielle statistikken er med rødt, mens den reelle statistikken kommer med blått. De røde tallene har bare med de som har søkt etter arbeid de siste fire ukene. De inneholder ikke de som har gitt opp å leite og heller ikke de som er tvunget til å jobbe deltid, og disse er det mange av i USA i dag. 7 millioner mennesker har gitt opp å søke etter arbeid.

Det er også de som anslår at den reelle arbeidsløsheten er rundt 20 %. Alt i alt er bare 63 % av arbeidsføre amerikanere aktive på arbeidsmarkedet. Det betyr at mindre enn to tredjedeler av de arbeidsføre i USA er i jobb eller er på jakt etter arbeid.

De som er utenfor arbeidsmarkedet lever på offentlige bidrag. I løpet av de siste fem årene har antall personer som må få matkuponger økt med 65 %. Antallet som har søkt uføretrygd har gått opp med over 300 % til nærmere 7 millioner siden tidlig på 1980-tallet. Hvert år betaler de føderale myndighetene ut over en billion (norske tall) i hjelpeprogrammer.

Løgn nummer to er at foretakenes profitt er tilbake der de var før 2008. Men det er bare løgn og bedrag. Like etter 2009 var det enkelt for bedriftene å fremstille seg som meget profitable. For å klare det ga de millioner sparken og frøs lønnene og utsatte bonusene. Når du fjerner halvparten av arbeidsstyrken og betaler resten av de ansatte mindre for å arbeide mer, så går profitten opp. Men resultatet er at de store detaljhandlerne tapte store inntekter i første kvartal i år, ja mer enn de noen gang hadde gjort i løpet av 13 år. Dette gjelder de store varehusene som alle bruker. Wall-Mart sin profitt gikk ned med 220 dollar fordi besøket gikk ned med 1,4 %. McDonalds fortjeneste falt med 66 millioner, og slik var det for mange slike selskaper.

Disse store varehusselskapene fikk lavere inntekter fordi amerikanerne er arbeidsløse og underbetalte. Lønnene har ikke holdt følge med inflasjonen. Personlig inntekt går nedover. I virkeligheten er de siste fem års vekst i personlig inntekt på det laveste siden statistikken begynte i 1959.

inntekt usa

For første gang er vi nå nede i negativ vekst. Den er på – 5 %.

Samtidig har husholdningenes gjeld gått opp med 129 dollar i første kvartal i år til 11,65 billioner.

Den tredje løgnen er den største av alle. Den sier at økonomien og aksjemarkedet viser det samme. Men brutto nasjonalprodukt gikk ned med 2,9 prosent i første kvartal 2014. Det viser at oppgangen i aksjemarkedet er falsk. Det som driver opp prisene i markedet er ikke at flere kommer i arbeid og at foretakene får mer profitt. Nei, det er lave renter. Hvilket middel er mer egnet til å få folk til å gå ut på aksjemarkedet enn å få folk til å tape penger på å ha dem i banken. Det har skjedd de siste 6 årene.

Sentralbanken trykker 118 000 000 dollar i timen, 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Det får det til å se ut som økonomien vokser, på papiret, men det er altså slik at profitt faller, lønnene går ned og inflasjonen opp.

I denne situasjonen prøver de å få vanlige folk til å kjøpe aksjer. Det kan bare føre til tap. De store spillerne i markedet følger nøye med og venter til det har nådd bunnen før de går til store innkjøp. Det gjør at de mindre spillerne som kjøper når oppgangen nærmer seg toppen og boblen er i ferd med å sprekke, tar de store tapene, mens de store faktisk tjener på krisene.

Siden 1928 har oppgangsperiodene i aksjemarkedet vart 57 måneder i gjennomsnitt. Og i gjennomsnitt har stigningen i disse periodene vært 165 %. Det gjør at den nåværende oppgangen, siden 2009, har vært den nest lengste i løpet av de siste 80 år og den tredje lengste i løpet av 100 år.

bull market length

Har kan vi se av de blå stripene når alle oppgangsperioder begynte og hvor lenge de varte i uker. Den gule stripen viser hvor stor stigningen i aksjeprisene har vært i den nåværende oppgangsperioden, og den grå viser gjennomsnittlig stigning for alle oppgangsperioder.

Den nåværende stigningen bygger ikke på den virkelige utviklingen i økonomien. Den kommer først og fremst av stimulansen for sentralbanken. Denne vil ta slutt i løpet av et år eller så, og da kommer hele greien til å styrte sammen.

Her kan du se utviklingen av aksjekursene over de siste årene. De går rett oppover.

aksjekurser

De som har tjent penger er de store spillerne, insiderne. Bankene i Wall Street og de rikeste investorene. Bare disse hadde nok penger til å investere etter det store bolig- og finanskrakket i 2008.

De rikeste 10 % av amerikanerne eier over 91 % av alle aksjer og aksjefond og denne prosenten har gått opp hvert år siden 2001. Den rikeste 1 % alene eier nesten halvparten av alle aksjer og aksjefond.

Det er derfor ikke rart at de rikeste amerikanerne så at netto økningen i formuene sine økte med 28 % fra 2009 til 2011. De resterende 93 % måtte finne seg i en netto nedgang på 4 %.

Forfatteren er opptatt av at folk skal vente til krakket og så kjøpe aksjer og at de i forkant skal kjøpe noen aksjer som vil være trygg, pluss kjøpe gull osv. For å klare dette bør de kjøpe de bøkene han reklamerer for.

Men mitt poeng er at han gir gode grunner for å anta at det vil komme et stort krakk i aksjemarkedet om ikke så lenge, og det vil ha stor innvirkning på verdensøkonomien og all politisk utvikling.

De store investorene og deres viktigste politiske allierte vet godt om dette. Derfor forbereder de seg på alle vis, økonomisk, politisk, ideologisk, politimessig og militært osv. på dette. Det forklarer mange trekk ved samfunnsutviklingen nå.

Når vi legger til at mye tyder på at dollaren står for fall som reservevaluta, er det virkelig desperasjon som må prege amerikanske ledere for tiden. Først og fremst derfor går vi inn i en veldig farlig epoke for alle gode mennesker i verden. Og i denne situasjonen er en norsk politiker, betegnende nok, utvalgt til å være en av de viktigste personene som skal sette disse desperate menneskenes militærpolitikk ut i livet. Vi har fått Jens Stoltenberg som generalsekretær i Nato.

Terje Valen, 3. oktober 2014.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelGale entreprenører vil ødelegge indre Oslofjord og Nesodden
Neste artikkelObama: «We tortured some folks» – bilder verre enn Abu Ghraib