Ny studie: Big business kontrollerer public-TV i USA – også

11

En ny studie fra FAIR – Fairness and Accuracy in Reporting viser at de store korporasjonene og finanskapitalen er overveldende representert i styrene i de store offentlige TV-stasjonene. Public TV er de ikke-kommersielle selskapene, som altså i prinsippet ikke skulle være styrt av forretningsinteresser.

mediekontroll USA

Studien har sett på yrkene til styremedlemmene i WNET (New York City/Newark), WGBH (Boston), WETA (Washington, DC), WTTW (Chicago) og KCET (Los Angeles). Disse styrene har 182 medlemmer og av dem var 152, eller 84%, folk fra big business. Av dem har 138 sjefsjobber i næringslivet.

Mange av styremedlemmene er knyttet til korporasjoner som Boeing (militærindustri), Wells Farg (finans) og Citigroup (finans). 75 styremedlemmer, eller omtrent halvparten av dem fra big business kommer fra de stor finansselskapene. 24 er finansadvokater.

WTTW og WNET har begget 92 prosent businessfolk i styret. KCET har 80 prosent og WETA 73 prosent.

FAIR skriver at spørsmålet om kontroll over publicTV ble aktualisert av filmen Park Avenue: Money, Power and the American Dream i 2013. Den satte søkelyset på hvordan de superrike som bor i Park Avenue kontrollerer mediene, og blant dem styremedlem og sponsor David Koch i WNET. Han er en av to brødre som eier Koch Industries, det nest største privateide selskapet i USA. De er kjent for sine sterkt høyrorienterte standpunkter og er de største sponsorene av høyreorienterte tenketanker, spesielt dem som går imot offentlig helseforsikring og tiltak mot global oppvarming.

I følge New Yorker tapte WNET et stort tilskudd fra Koch på grunn av den filmen. Så droppet PBS støtten til filmen Citizen Koch (med åpenbar henvisning til klassikeren Citizen Kane) fordi den nettopp undersøkte Koch-familiens politiske makt.

Denne kontrollen over publicTV kommer i tillegg til at finanskapitalen og de store korporasjonene over de private TV-selskapene.

Ekstrem maktkonsentrasjon

I følge amerikanske undersøkelser var det i 1983 50 selskaper som eide 90% av mediene i landet. Allerede det var en veldig sterk maktkonsentrasjon. Men hvordan ser det ut i dag? I 2011 var det seks selskaper som kontrollerte 90% av mediene.

De seks selskapene var General Electric, som blant annet eier NBC og Universal Pictures, Newscorp, som blant annet eier Fox og Wall Street Journal, Disney, som blant annet eier ABC og Pixar, Viacom, som blant annet eier MTV og Paramount Pictures, Time Warner, som blant annet eier Tima, Warner Bros og CNN og CBS, som blant annet eier 60 Minutes.

De seks medegganene USA. Kilde: http://corporatemediaexposed.com/who-owns-the-media/

De seks mediegigantene i USA. Kilde: http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-media-in-america-2012-6

Disse mediegigantene består av tilsammen 232 selskaper. Det er altså 232 toppsjefer som kontrollerer mediehverdagen til 277 millioner amerikanere. Disse selskapene hadde i 2010 ei samlet omsetning på 275,9 milliarder dollar. Det er mer enn Norges bruttonasjonalprodukt.

Disse selskapene eier mediebedrifter av en eneste grunn, og det er å akkumulere profitt for sine eiere. De har ingen grunn til å drive gravende eller kritisk journalistikk for avsløre maktmisbruk eller undertrykking. Deres eiere og annonsører har heller ingen interesser av at deres lesere og seere reagerer på den økonomiske krisa eller de voldsomt økende klasseskillene ved å gjøre opprør på noen som helst måte. Her trengs ingen konspirasjonsteorier. Dette er de 0,01% som tjener grovt på den politikken som føres.

Men makta er mer konsentrert enn som så

Den virkelige kjernen i dette systemet er mye mindre enn de 232 selskapene. Jeg har sett på de ti største eierne i disse seks mediemonopolene. Og bildet er ikke til å ta feil av. Jeg har lagd en oppstilling over samtlige av disse eierne og sortert dem etter hvem som er eiere i flest av disse mediegigantene. Og her der lista:

Selskap Antall
BlackRock Fund Advisors 6
State Street Corp 6
Vanguard Group, Inc. 6
Fidelity Management and Research Company 5

Og hvilke selskaper er blant de største eierne i samtlige av de sju største bankene og finansinstitusjonene i USA (og verden)? Hvem er største eiere i JP Morgan, Bank of NY Mellon, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs og Morgan Stanley? Jo, nemlig:

BlackRock Fund Advisors
State Street Corp    
Vanguard Group, Inc.    
Fidelity Management and Research Company

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. Men dette er jo bare slik det må være så lenge vi holder fast på kapitalismen. For korporasjonene er det kun en ting som gjelder, akkumulere eller dø. De akkumulerer stadig mer av våre fellesverdier, som her mediene, men også det menneskelige genomet, grunnvannsressurser, radiobølger, sanger som Happy Birthday, ideer, frø, jordbruksland, fossefall, etc. Hvis de kunne ville de til slutt akkumulere hele universet.

  Så kanskje bør vi til syvende og sist ikke skylde på korporasjonene, de gjør bare jobben sin, men på oss selv, som ikke gjør opprør mot kapitalismen.

  Douglas Rushkoff har skrevet ei bra bok: Life Inc: How Corporatism Conquered the World, and How We Can Take It Back: http://hilobrow.com/2011/11/04/douglas-rushkoff/

  Hele våre liv er i ferd med å bli «inkorporerte», noe de fleste ser ut til å synes at er helt greit. Med unntak av moder jord: http://www.kulturverk.com/2014/10/04/vi-har-kunnskapen-som-trengs-for-a-redde-oss-fra-oss-selv/

  • De er få, vi er mange. Klart vi kan ta dem. Men for at antall skal bety noe krever det bevissthet og organisasjon. Foreløpig jobber jeg med å skape bevissthet.

 2. Hei,
  Dette var virkelig en interessant artikkel. Har ikke sett noen som har gjort en tilsvarende sammenstilling. Skulle vært interessant å se en utvidet sammenstilling med i hvilken grad de 13 familiedynastiene beskrevet I Fritz Springmeiers «Bloodlines of the Illuminati» er innvolvert direkte, eller indirekte, på eiersiden. Hvordan disse dynastiene er knyttet sammen i «Secret Societies», synes godt dokumentert i boken «Fire in the minds of men» av James H. Billington, nuværende Librarian of Congress.

  • Takk. Legg merke til at jeg bare følger strengt dokumenterbare linjer. Jeg følger pengene, ganske enkelt. Når det gjlder de 13 dynastiene, eller hvor mange de er, så har jeg en sterk mistanke om at de er eierne bak BlackRock, State Street osv. Disse selskapene oppsto så å si av ingenting, og plutselig er de de mektigste i verden. Hvor kom pengene og forbindelsene fra? Men for å svare på det trenger jeg kilder jeg i dag ikke har tilgang til.

 3. Takk for en meget interessant artikkel. Egentlig klassisk i sin enkelthet. Bildet hadde vært komplett om de hadde vært mulig å se hvordan finanskapitalen, mediekapitalen og RUSTNINGSINDUSTRIEN er sammenvevet.

 4. Disse fire store (Vanguard, BlackRock, State Street og Fidelity) har figurert i bloggen din mange ganger tidligere, for et par år siden? (Klarte ikke å finne det igjen…) Men etter det jeg husker, er at i tillegg til å kontrollere de største bankene og medieselskapene, er de også de største eierne av de største næringsmiddelmonopolene, olje- og energiselskapene, flyselskapene, og våpen- og rustningsprodusentene. Det de har til felles, er at de er forvaltningsselskaper. Om jeg har forstått det rett, innebærer det at de investerer kapitalreservene til andre selskaper. Ifølge Wikipedia forvalter de til sammen nærmere 12 000 milliarder $. En kjempekapital, kan sammenliknes med den totale gjelda i USA som i 2011 var på ca 14 000 milliarder $.

  BlackRock som er det største, omtrent dobbelt så stort som hver av de tre andre, forvalter ca 4 600 milliarder. Deres egne verdier er bare ca 1/20 av dette, og aksjekapitalen bare ca 1/10 av dette igjen. Så det er i hovedsak andres penger de styrer. Det forklarer vel hvordan de så raskt har kunnet bli så store. BlackRock blei f.eks. oppretta så seint som i 1988. Men hvem som eier pengene, er mindre viktig. Det er kontrollen over dem som teller. Og dette innebærer at de har langt større kontroll og innflytelse enn de reine eierinteressene deres tilsier.

  Her er litt mer stoff om de fire store jeg fant på nettet:

  The eight largest U.S. financial companies (JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon and Morgan Stanley) are 100% controlled by ten shareholders and we have four companies always present in all decisions: BlackRock, State Street, Vanguard and Fidelity.

  In addition, the Federal Reserve is comprised of 12 banks, represented by a board of seven people, which comprises representatives of the “big four,” which in turn are present in all other entities.

  In short, the Federal Reserve is controlled by four large private companies: BlackRock, State Street, Vanguard and Fidelity. These companies control U.S. monetary policy (and world) without any control or “democratic” choice.
  (http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1704026/pg1, se også http://www.whydontyoutrythis.com/2013/09/the-large-families-that-rule-the-world.html?m=1. Kilden ser ut til å være Pravda via RealNews24.)

  Denne oversikten går igjen på flere nettsteder. Noe særlig mer enn dette ser ikke ut til å være offentlig kjent. En lang presentasjon av BlackRock og Larry Fink står i http://fortune.com/2014/07/07/blackrock-larry-fink/.

  Akkurat hvem den lille gruppa av folk som styrer dette finansimperiet omfatter, er kanskje ikke så viktig. Mer interessant er hvordan de styrer pengepolitikken i USA og hvilket grep de har om Washington (og Pentagon, og NATO, og…). Men det er det naturlig nok vanskeligere å finne noe stoff om. Å spre kunnskapen om denne enorme, udemokratiske maktkonsentrasjonen kan kanskje bidra til at folk begynnner å innse hvilke krefter norske politikere bakker opp og støtter seg på når de ukritisk og underdanig underlegger seg USA og NATO i ett og alt. Jeg tror ikke Larry Fink er så veldig opptatt av nordmenns behov for trygghet og sikkerhet. Jeg tror nok han er mer opptatt av å sikre vekstvilkårene for den kapitalen han kontrollerer. Kanskje han fikk med seg at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsikret at Norge vil støtte USAs innsats for å sikre sin kontroll over Østasia og Stillehavsområdet (Luftmaktseminaret, februar 2014).

 5. Disse fire store (Vanguard, BlackRock, State Street og Fidelity) har figurert i bloggen din mange ganger tidligere, for et par år siden? (Klarte ikke å finne det igjen…) Men etter det jeg husker, er at i tillegg til å kontrollere de største bankene og medieselskapene, er de også de største eierne av de største næringsmiddelmonopolene, olje- og energiselskapene, flyselskapene, og våpen- og rustningsprodusentene. Det de har til felles, er at de er forvaltningsselskaper. Om jeg har forstått det rett, innebærer det at de investerer kapitalreservene til andre selskaper. Ifølge Wikipedia forvalter de til sammen nærmere 12 000 milliarder $. En kjempekapital, kan sammenliknes med den totale gjelda i USA som i 2011 var på ca 14 000 milliarder $.

  BlackRock som er det største, omtrent dobbelt så stort som hver av de tre andre, forvalter ca 4 600 milliarder. Deres egne verdier er bare ca 1/20 av dette, og aksjekapitalen bare ca 1/10 av dette igjen. Så det er i hovedsak andres penger de styrer. Det forklarer vel hvordan de så raskt har kunnet bli så store. BlackRock blei f.eks. oppretta så seint som i 1988. Men hvem som eier pengene, er mindre viktig. Det er kontrollen over dem som teller. Og dette innebærer at de har langt større kontroll og innflytelse enn de reine eierinteressene deres tilsier.

  Her er litt mer stoff om de fire store jeg fant på nettet:

  The eight largest U.S. financial companies (JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon and Morgan Stanley) are 100% controlled by ten shareholders and we have four companies always present in all decisions: BlackRock, State Street, Vanguard and Fidelity.

  In addition, the Federal Reserve is comprised of 12 banks, represented by a board of seven people, which comprises representatives of the “big four,” which in turn are present in all other entities.

  In short, the Federal Reserve is controlled by four large private companies: BlackRock, State Street, Vanguard and Fidelity. These companies control U.S. monetary policy (and world) without any control or “democratic” choice.
  (http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1704026/pg1, se også http://www.whydontyoutrythis.com/2013/09/the-large-families-that-rule-the-world.html?m=1. Kilden ser ut til å være Pravda via RealNews24.)

  Denne oversikten går igjen på flere nettsteder. Noe særlig mer enn dette ser ikke ut til å være offentlig kjent. En lang presentasjon av BlackRock og Larry Fink står i http://fortune.com/2014/07/07/blackrock-larry-fink/.

  Akkurat hvem den lille gruppa av folk som styrer dette finansimperiet omfatter, er kanskje ikke så viktig. Mer interessant er hvordan de styrer pengepolitikken i USA og hvilket grep de har om Washington (og Pentagon, og NATO, og…). Men det er det naturlig nok vanskeligere å finne noe stoff om. Å spre kunnskap om denne enorme kapital- og maktkonsentrasjonen kan kanskje bidra til at folk får øynene opp for hvem og hva norske politikere egentlig støtter og støtter seg på når de så kritikkløst og underdanig underlegger seg USA og NATO.

  • Du har rett. Dette er forvaltningsselskaper, og det er åpenbart at de er blitt bygd opp av svært rike bakmenn. Det siste tallet jeg så på den totale forvaltede kapitalen til BlackRock var 12-14.000 milliarder dollar, altså 12-15 oljefond. Disse selskapene styrer bankvesenet, rustningskapitalen, mediebedriftene og alle de store merkevarebedriftene.

   (Erik: Du finner alt jeg har skrevet om BlackRock ved å skrive ordet inn i søkefeltet på bloggen og trykke retur.)

   Første gang jeg fant noe om BlackRock var i den Pravda-artikkelen du viser til. Men den var totalt uten kilder, så jeg kunne ikke bruke den. Derfor begynte jeg å grave på egen hånd. Alt det jeg har skrevet bygger på kilder som er offentlig tilgjengelige og kan sjekkes.
   For oss i Norge er det interessant at oljefondet og Norges bank til sammen eier 12,5% av BlackRock, og dermed er blant de aller største eierne. Det gjør at Norge er knyttet direkte til kjernen i internasjonal finanskapital. Og det gjør at oljefondets etiske regler er fiktive. Man investerer ikke i våpenindustri, man investerer i selskapene som eier våpenindustrien.

 6. «Big business», man blir redd. Mange vet hvor sykt systemet er og hvor alvorlig den økonomiske kriser er men de fleste leser VG og er litt naive og litt uengasjerte kanskje:) Men lang høykonjunktur gjør oss alle litt naive kanskje.

  Fant denne: Already happens: Capitalism destroys human labor force and goes to the next phase.

  http://failedevolution.blogspot.gr/2014/05/already-happens-capitalism-destroys.html

  “In the middle of the pyramid, a restructured class will serve and secure the domination of the top. Corporate executives, big journalists, scientific elites, suppression forces. It is characteristic that academic research is directed on the basis of the profits of big corporations. Funding is directed increasingly to practical applications in areas that can bring huge profits, like for example, the higher automatization of production and therefore, the profit increase through the restriction of jobs.”

  “The base of the pyramid will be consisted by the majority of workers in global level, with restricted wages, zero labor rights, and nearly zero opportunities for activities other than consumption.”

  Ufffff……

 7. Og takk for en meget interessant artikkel!! Er det noe som ikke er helt eller delvis korrupt… finnes det litt ekte demokrati på noe sted?:)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.