Demokratiet er ikke lenger på moten

21

En anti-demokratisk vind blåser over verden. I USA feies grunnlovens prinsipper til side av National Security Agency (NSA). I Spania innføres anti-demokratiske lover som en må tilbake til fascismen for å finne maken til. I Hellas og Italia ble statministre avsatt, ikke av folket, men fordi finanskapitalens folk krevde det. Er demokratiet i ferd med å gå av moten?

Drakoniske lover i Spania

Den økonomiske krisa i Spania er blant de verste i Europa. Det er nesten like mange arbeidsløse som i Tyskland i 1933, ungdomsarbeidsløsheten er på 57,7% og nedskjæringene på alle områder i samfunnet rammer brutalt.

Dette har naturligvis ført til mange og store protester i Spania. Dette vil den konservative regjeringa til Mariano Rajoy ha en slutt på.

I november 2013 presenterte regjeringspartiet Partido Popular en ny lov som åpner for å gi ekstremt store bøter for demonstrasjoner. Det er bøter for ulovlige demonstrasjoner og bøter for å publisere bilder av politiet.

protest puerta sol
En av mange demonstrasjoner på Puerta Sol i Madrid

Å demonstrere nær parlamentet uten tillatelse kan føre til bøter opp til € 600.000, eller nær 5 millioner norske kroner. Å fornærme en politimann under en demonstrasjon kan koste opp til € 30.000.

Mariano Rajoy sier at målet med loven er å garantere innbyggernes frihet og sikkerhet. Forsamlingsfriheten og retten til fredelige demonstrasjoner er garantert i menneskerettighetserklæringen, men bøter på fem millioner er jo et langt skritt i retning av å avskaffe disse frihetene.

Spania: åtte års fengsel for å streike

Landsorganisasjonen i Norge skriver:

8 fagorganiserte er dømt til 8 års fengsel for å ha deltatt på en generalstreik utenfor den spanske Airbusfabrikken 29. september 2010. Industriall Global Union har anket saken til riksadvokaten i Spania.

De 8 medlemmene av CCOOs industriforbund og UGTs metallarbeiderforbund, ble arrestert etter å ha demonstret utenfor Airbus -fabrikken i Getafe, Madrid. Fabrikken produserer flydeler og har mer enn 2000 ansatte. Etter langvarige rettsforhandlinger, ble medlemmene sist uke dømt til åtte år og tre måneder i fengsel.

Ekstreme bøter for demonstrasjoner og langvarige fengselsstraffer for streiker betyr drastiske innskrenkninger av demokratiet. Det er overklassens forsøk på å slå ned eller dempe protestene mot en krisepolitikk som ruinerer folks liv.

Fukushima og sikkerhetsloven i Japan

Utslippene fra det ødelagte atomkraftverket i Fukushima, Japan, fortsetter og det radioaktive avfallet sprer seg ukontrollert. Livet i Stillehavet kan bli påført store skader, og avfallet har nå også nådd vestkysten i Canada, melder LiveScience.

Den konservative statsministeren Shinzo Abe liker ikke at medier eller andre driver kritiske undersøkelser av hva som skjer i Fukushima, så hans parti har utformet en lov, Loven for statens sikkerhet, som tar sikte på å få slutt på dette. I følge loven kan enhver forbys å gjøre undersøkelser ved Fukushima og kritiske reportere kan arresteres for dette.

Finanskapitalens Europa avsetter statsministre

I løpet av kort tid ble statsministrene i Hellas og Italia i 2011 tvunget til å trekke seg. Finanskapitalen satte inn sine egne folk direkte, uten demokratisk mandat.

Mario Monti var internasjonal rådgiver i Goldman Sachs og rådgivende styremedlem i Coca Cola Company og ble satt inn som statsminister i Italia for å erstatte Berlusconi. Il cavaliere hadde da sagt at Italia kanskje ikke ville betale sin gjeld.

Etter det har Italia fått enda to nye statsministre i rask rekkefølge, uten at folket i valg har hatt noe det skulle ha sagt.

I Hellas ble Papandreou tvunget til å trekke seg og overlate plassen til Lucas Papademos, tidligere visepresident i Den europeiske sentralbanken. Papandreu hadde vært så dum eller uforsiktig at han hadde antydet at folket kanskje burde få lov til å stemme over krisetiltakene fra EU. Da var det slutt for ham.

«NSA har antakelig brutt grunnloven»

En føderal dommer i Washington fastslo 16. desember 2013 at den massive innsamlinga av telefondata som National Security Agency (NSA) har foretatt «sannsynligvis krenker den amerikanske grunnloven». Han viste spesielt til det fjerde grunnlovstillegget som forbyr ubegrunnet etterretning og beslag. Han kalte dette for «nesten orwellsk» i sitt omfang og sa at James Madison, en av de viktigste forfatterne av grunnloven, ville ha vært «dypt sjokkert» over omfanget av NSAs etterretning.

Dommer Richard Leons kjennelse er det største nederlaget til nå for NSA og president Obama. Den slår fast det millioner av mennesker over hele verden allerede har forstått, nemlig at NSA har krenket grunnleggende menneskerettigheter som er slått fast i blant annet den amerikanske grunnloven. Kjennelsen er også en indirekte støtte til at Edward Snowden gjode som han gjorde.

Den franske Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 pekte på behovet for å beskytte borgerne mot despotiske myndigheter. Artikkel 9 sier at loven bør beskytte offentlig og personlig frihet mot undertrykking fra dem som regjerer.

Edward Snowdens avsløringer

Edward Snowden la fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven garanterer ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og retten til organisert kritikk av regjeringa. Folk som får sin epost, sine telefonsamtaler og sine bevegelser systematisk kartlagt av en anonym og ukontrollerbar stat, er naturligvis allerede fratatt vesentlig deler av disse rettighetene.

Edward Snowden søkte politisk asyl blant annet i Norge, og Norske PEN lagde en kampanje for ham, men fra kretsene rundt Minerva og Civita fikk han ingen støtte.

Vesten organiserer statskupp mot en folkevalgt president

Vikto Janukovisj i Ukraina var en korrupt og udugelig president. Men han var folkevalgt, og vestlige observatører erklærte at valget hadde vært fritt og rettferdig.

USA og Tyskland jobbet for regimeskifte

I sin herostratisk berømte «Fuck the EU!»-telefonsamtale avslørte USAs viseutenriksminister Victoria Nuland USAs konkrete plan for å erstatte Ukrainas valgte regjering med ei regjering bygd på «the big three», de tre store, som Nuland sier. Og hvem er de? Det er leder av Fedrelandsforbundet, Arseniy Yatseniuk, leder av Reformalliansen (UDAR) Vitali Klitschko og Svoboda-leder Oleh Tiahnybok. Nuland sier at USA vil ha «Yats» som ny regjeringssjef og de to andre som en del av koalisjonen, men utenfor regjeringa. «Han må snakke med Klitschko og Tianhnybok fire ganger i uka,» sa Nuland for å understreke hvor tett de må samarbeide. Ekstra avslørende var måten hun omtalte Ban Ki-moon på, der han ble tildelt rollen å skulle «lime sammen» den løsninga USA ville ha.

ukraina svoboda bande
Fascistiske kamptropper fra Svoboda med wolfsangelrunen, som også Waffen SS brukte

USA har investert 5 milliarder dollar i regimeskifte

Victoria Nuland har også avslørt at USA har gitt 5 milliarder dollar til opposisjonen i Ukraina for å trekke landet over til Vesten. Dette er penger som er gått via USAID, National Endowment for Democracy, the International Republican Institute, the National Democratic Institute for International Affairs og Freedom House, som alle er CIA-organisasjoner.

Og for å styrte en lovlig valgt regjering har Vesten samarbeidet, og fortsetter å samarbeide med nazister og fascister.

Igjen er det fullstendig taust fra våre hjemlige yrkesdemokrater i Minerva og Civita. Dette synes de er greit.

EØS undergraver grunnloven

17. mai 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov – i sin tid en av de mest radikale og mest demokratiske i verden. Dette skal visstnok feires, men det er dessverre grunn til å spørre: Er det noen vits i å feire grunnloven?

«– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.  (ABC-nyheter)

Det er budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU- og EØS-organer uten å følge Grunnlovens §93:

Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.»

Holmøvik får støtte fra professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Eivind Smith reagerer på det Holmøyvik har påvist, at Stortinget gang på gang har vedtatt å gi fra seg suverenitet med alminnelig flertall, framfor kravene i §93.

Noe av argumentet fra flertallet på Stortinget, som egentlig ønsker EU-medlemskap, er at de enkelte vedtakene er ubetydelige. Men §26 i Grunnloven som de henviser til for å banke gjennom EØS-saker med simpelt flertall, har slett ingen åpnng for å avgi suverenitet på et «saklig avgrenset område».

– Summen av vedtak om suverenitetsavståelse hittil, og det vi må vente i kommende år, blir betydelig. Noen, som professor i Europarett, Fredrik Sejersted, sier «er det så farlig, bare resultatet blir godt, da? Dette fikser vi.», sa professor Smith.

Typiske eksempler på dette er jo Datalagringsdirektivet og Tjenestedirektivet. Der tres store samfunnsmessige endringer ned over hodene på oss som om de skulle være naturlover.

Norge styres i stadig mindre grad av storting og regjering og i stadig økende grad av et ikke-valgt byråkrati i Brussel, som ikke står til ansvar for noen.

Krisa i kapitalismen og avvikling av demokratiet

Kapitalismen er inne i sin verste krise noensinne. Den har vart siden 2008, og den fortsetter, og vil antakelig bli enda verre, særlig hvis det bryter ut handelskrig. 27 millioner i EU er arbeidsløse, halvparten av ungdommen i land som Hellas og Spania er uten jobb og uten framtid. Fattigdommen øker raskt og brutalt. På den andre sida sitter de 85 rikeste mennesker i verden som rår i dag over like store verdier som den fattigste halvdelen av verdens befolkning til sammen, det vil si over 3,5 milliarder mennesker.

I slike tider er ikke det borgelige demokratiet så hensiktsmessig for kapitalen. Derfor innføres ekstrem overvåking av alt vi gjør, derfor reduseres parlamentenes og valgene rolle – og derfor hentes de fascistiske bandene fram igjen.

Demokratiet har gått av moten.

 

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

21 KOMMENTARER

 1. Man skall inte vara vårdslös med orden men jag vill mena att fascismen redan är här, sedan flera år tillbaka. Du räknar upp många tecken på detta och den nya teknologin (som skulle kunnat innebära människans befrielse) används nu till att, närmast totalt, styra våra medvetanden. Ideologierna är nästan helt döda och de vänsteroppositionella i västvärlden, har fåtts att acceptera detta i utbyte mot goda förmåner och höga löner. Se här t ex Vänsterpartiet i Sverige, som istället för att bedriva politik bedriver valkampanj för att försäkra sig om vissa yrkesgruppers röster. Att 10% av de vuxna svenskarna är arbetslösa, har de inga radikala förslag emot. Kort sagt; denna gång har fascismen ätit sig in i västvärlden genom att stänga av det politiska samtalet (möten) och ersätta det med den teknokratiska elitens röst. Yttrandefriheten är inte helt borttagen men den har ofarliggjorts genom att den som yttrar sig, numera ropar rakt ut i öknen. Men man får inte ge upp.

 2. Civita må omtales ikke omtales som «yrkesdemokrater», selv om det er ironisk ment. Utviklinga i Civita i retning av støtte til den nye borgerlige autoritarianismen er såpass klar og alvorlig at de bør omtales alvorlig som den autoritære høyresida. Tydeligere enn tidligere, er Civita nå åpne i sin støtte til den antidemokratiske delen av Venezuelas høyreopposisjon, altså ikke de som vil utfordre Maduro med tilbakekallingsvalg om to år, i tråd med grunnloven, men de som vil styrte presidenten nå, ett år etter at han ble valgt i frie valg: http://www.civita.no/2014/03/07/demokrati-et-legitimt-oppror

  • Du har naturligvis rett. De har gjort det til en levevei å liksom forsvare demokratiet, derav «yrkesdemokrater», men som jeg viser, så er det ikke demokratiet de forsvarer. Venstresida har altfor lenge latt disse folkene sette dagsorden i stedet for å ta offensiven mot dem og avkle dem de falske demokratiske gevantene deres.

 3. Demokrati under kapitalismen er eit blendverk som har hatt si tid.
  Så lenge systemet har fungert ( for oss her på toppen av den globale næringskjeden ) har det fungert som det «demokratiet» du opplever på eit kjøpesenter: Havregryn eller indrefilet, Volvo eller Mercedes.
  Den materielle overfloden har fungert som eit lysande døme for resten av verda om kor godt kombinasjonen demokrati og næringsfridom fungerar.
  Kor lite spelerom det såkalla demokratiet har blir godt synleg i det ynkelege spelet omkring reduksjon av CO2-utsleppa: Reduksjon av CO2-utslepp fører til minkande vekst, og er dermed umogleg, likevel held narrespelet fram, det er umoglege å bryte ut av «The Matrix», presumptivt vaksne folk held fram med ein skinndebatt sjølv om det utsleppa sidan Kyoto 1 berre har gått ein veg: opp.
  Men no er tida for vekst defintivt over, kapitalismen går inn i ein kort kanibalistisk fase før den endelege kollapsen.
  Dissent vil dermed i aukande grad bli kriminalsiert, fordi demokratiet kun gjeld innanfor rammene «havregryn eller indrefilet» og ikkje tillet at det vert stilt spørsmål ved systemet som sådant.

  Dei «sosialistiske» partia er også i ferd med å bli tekne med buksa godt nede på knea, ein reformert kapitalisme («del godene») er eit fata morgana som også berre fungerar så lenge kapitalismen kan realisere hovedmålet sitt: Vekst og akkumulasjon.
  Konklusjonen av dette siste er at det ikkje finst noko som kan kallast ei «venstreside», og etter mitt syn bør du slutte å bruke begrepet.
  Vi står difor heilt vergelause mot det som er i ferd med å skje.
  Det er likevel ein viktig jobb du gjer med bloggen din, så hald fram med å spre kunnskap om den komande kollapsen.
  Kanskje kan noko byggast opp frå botnen når det heile er over. Forsøka på å skape noko ovanfrå og ned har heller ikkje lukkast, må vi inrømme..
  Eit interessant fenomen er å sjå korleis store delar av den borgarlege opinionen, no som før krigen, samlar seg om anti-demokratiske og fascistiske alternativ. Det er uråd å vente på dei konstitusjonelle vegane for regjeringsskifte, å skape kaos er vegen. Venezuela blir ei tragisk reprise på Chile 1973 ( Det EIGENTLEGE 11. september ). Som Aftenposten på 1930-talet hamnar Civita på den fascistiske sida i det andre tiåret av 2000-talet.

  • Du har rett. Gullalderen er slutt, ressursene blir knappere, profittraten faller. Du er tida for demokrati ute. Massene må kontrolleres på andre måter, slik vi nå ser.

   Du har dessverre også rett om «venstresida». Den har vist seg helt impotent i disse store sakene. Den har ingen analyse, ingen strategi, ingen plan. Det gjør at fascismen vil få mye lettere spill.

 4. … og så har vi EU-systemet i seg sjøl, med sitt demokratiske underskudd av episke dimensjoner. Grobunn for voldelige konflikter om noe. Overnasjonale stormakter som sliter økonomisk og politisk og står i fare for å gå i oppløsning er en klassisk oppskrift på sosial uro og krig.

  Den svenske riksdagen stemte i 2010 for ei grunnlovsendring som skreiv EU-medlemskap inn i loven, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for Sverige å gå ut av EU. Det var aldri noen ordentlig offentlig debatt om dette, i god svensk formyndertradisjon. Bare Sverigedemokraterna stemte mot. Vänsterpartiet er teoretisk sett mot EU-medlemskap, men stemte for lovendringa. Forstå det den som kan.

  Jeg har en teori om at svensk venstreside, i likhet med mye annen europeisk venstreside, er blenda av det multikulturelle og anti-nasjonalistiske aspektet i EU og gir fullstendig beng i at innvandringsbegrensning beskytter arbeidstakere nederst på rangstigen mot lønnsdumping og arbeidsløshet. Vi ser ikke mye motstand mot fri flyt av arbeidskraft fra venstresida om dagen, men så er det vel ikke så mange arbeidere igjen der etter at den akademiske 1968-generasjonen overtok og fylte den opp med luftige teorier om kulturrelativisme og dekonstruksjonisme, fullstendig uinteressant for en gjennomsnittlig arbeider. Da gjenstår det ikke så mye annet for arbeiderne enn «ekstremhøyre». som ofte ikke er spesielt «høyre» i økonomisk forstand, men sosialkonservative og nasjonalistiske sentrumspartier som kulturelt sett gjerne appellerer til arbeiderklassen. En sånn situasjon lover ikke spesielt bra, for å si det mildt.

  • Venstresida er småborgerlig. Norsk anti-rasisme er stort sett småborgerlig. Det er lite av budskapet som ikke en gjennomsnittlig prest kunne formidlet. Det som mangler er en proletarisk anti-rasisme, som naturligvis må være internasjonalistisk, og som derfor også må bekjempe islamisme, nazisme og andre reaksjonære ideologier. Fri flyt er finanskapitalens program for å knuse arbeiderklassen. På et proletarisk grunnlag er det ikke noe vanskelig både å bekjempe fri flyt og å solidarisere seg med arbeidere på tvers av nasjonale, kulturelle og etniske grenser.
   Jeg skrev en blogg om dette som fikk VG og Dagbladet til å gå i fistel. Kultur, innvandring og klasse.
   I artikkelen Brønnpissing skriver jeg: «Det som ville være en tragedie ville jo være om viktige deler av den hvite arbeiderklassen samlet seg om fascister av typen Gyllent daggry, mens det nye underproletariatet samlet seg om fascister av typen Profetens Umma.»
   Dette klarer ikke det småborgerlige venstre å forstå eller å bry seg om.

   • Pål skrev: «Det som mangler er en proletarisk anti-rasisme, som naturligvis må være internasjonalistisk, og som derfor også må bekjempe islamisme, nazisme og andre reaksjonære ideologier.»

    Bra! Jeg har – muligens i min blåøydhet – trodd at det var den progressive venstresidas oppgave bekjempe religionens klamme makt over enkeltmennesket. Dessverre viser det seg at store deler av venstresida derimot holder hånda over bl.a. den patriarkalske, kvinneundertrykkende og homofobe ideologien islam. Angrep på denne reaksjonære ideologien blir ofte avfeid med det berømte – og snart oppbrukte – «rasisme-kortet». Hvor pokker har det blitt av den teoretiske og ideologiske kunnskapen? Har man begravd Marx for godt?

 5. Kjempeflott at du har lagt ut denne artikkelen på Vårt Lands debattside Verdidebatt.no.
  Men glem ikke ikke å endre profilen din til fullt navn, som er et av kravene på Verdidebatt.

  Forøvrig vil jeg benytte anledningen til å skryte av Verdidebatt. Vårt Land bruker mye ressurser på Verdidebatt, som holder åpent hver dag (unntatt visse hlger og helligdager) mellom kl. 06:00 – 01:00.
  Siden blir moderert, vær trygg på det, og jeg synes den linja de legger seg på er god for å få en åpen og god debatt. Tråder kan stenges, slettes, innlegg kan fjernes og personer kan få advarsler og stenges helt ute for kortere eller lengre periode. Da hjelper det ikke hvorvidt de er kjente (som f.eks. Lars Gule) eller ikke.

  Mye religiøst dilldall,er tross alt Vårt Lands debattside, men hardcore ateister florerer og hvem som helst kan starte innlegg – behøver intet abonnement på avisen. Alt i alt så mener jeg dette er den beste debattsiden i Norge (la oss håpe det varer).
  Aberet er færre lesere enn Nye Meninger (Dagsavisen), men så vidt jeg har oppfattet det så er modereringa der inkonsekvent, flere tråder er ikke tilgjengelig dersom du ikke er abonnent, og åpningstida for innlegg og kommentarer er en hån for en avis som en gang het Arbeiderbladet, kl. 06:00 – 16:00, stengt i helgene. Langt fra alle som som kan debattere i arbeidstida.

  • Erling Grape skrev: Siden blir moderert, vær trygg på det, og jeg synes den linja de legger seg på er god for å få en åpen og god debatt.» Greit nok, Erling, men det er kvalmende at enkelte på verdidebatt kan skrive så mye hat de bare orker så lenge man kan dekke seg bak noen religiøse tekster, som i tillegg applauderes av individer jeg vil kalle for krypto-fascister. Men jo; i forhold til andre fora så er ikke siden av de verste, bare man klarer å se bort fra alt det religiøse dilldallet.

 6. Hei Steigan.
  Jeg synes også det er flott at har begynt å legge ut tingene dine på Verdidebatt. Men jeg hadde håpet at du hadde mulighet til å følge opp med kommentarer.
  Verdidebatt er bra, men jeg mener du vil kunne tilføre mye.

  • Jeg har tenkt å følge opp. Har merket meg noen spørsmål fra deg som jeg tenkte å svare på. Men jeg hadde en del å gjøre, og så ble mengden av kommentarer litt overveldende. Jeg kommer med noen svar og kommentarer. Takk skal du ha!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.