Demokratiet er ikke lenger på moten

0

En anti-demokratisk vind blåser over verden. I USA feies grunnlovens prinsipper til side av National Security Agency (NSA). I Spania innføres anti-demokratiske lover som en må tilbake til fascismen for å finne maken til. I Hellas og Italia ble statministre avsatt, ikke av folket, men fordi finanskapitalens folk krevde det. Er demokratiet i ferd med å gå av moten?

Drakoniske lover i Spania

Den økonomiske krisa i Spania er blant de verste i Europa. Det er nesten like mange arbeidsløse som i Tyskland i 1933, ungdomsarbeidsløsheten er på 57,7% og nedskjæringene på alle områder i samfunnet rammer brutalt.

Dette har naturligvis ført til mange og store protester i Spania. Dette vil den konservative regjeringa til Mariano Rajoy ha en slutt på.

I november 2013 presenterte regjeringspartiet Partido Popular en ny lov som åpner for å gi ekstremt store bøter for demonstrasjoner. Det er bøter for ulovlige demonstrasjoner og bøter for å publisere bilder av politiet.

protest puerta sol
En av mange demonstrasjoner på Puerta Sol i Madrid

Å demonstrere nær parlamentet uten tillatelse kan føre til bøter opp til € 600.000, eller nær 5 millioner norske kroner. Å fornærme en politimann under en demonstrasjon kan koste opp til € 30.000.

Mariano Rajoy sier at målet med loven er å garantere innbyggernes frihet og sikkerhet. Forsamlingsfriheten og retten til fredelige demonstrasjoner er garantert i menneskerettighetserklæringen, men bøter på fem millioner er jo et langt skritt i retning av å avskaffe disse frihetene.

Spania: åtte års fengsel for å streike

Landsorganisasjonen i Norge skriver:

8 fagorganiserte er dømt til 8 års fengsel for å ha deltatt på en generalstreik utenfor den spanske Airbusfabrikken 29. september 2010. Industriall Global Union har anket saken til riksadvokaten i Spania.

De 8 medlemmene av CCOOs industriforbund og UGTs metallarbeiderforbund, ble arrestert etter å ha demonstret utenfor Airbus -fabrikken i Getafe, Madrid. Fabrikken produserer flydeler og har mer enn 2000 ansatte. Etter langvarige rettsforhandlinger, ble medlemmene sist uke dømt til åtte år og tre måneder i fengsel.

Ekstreme bøter for demonstrasjoner og langvarige fengselsstraffer for streiker betyr drastiske innskrenkninger av demokratiet. Det er overklassens forsøk på å slå ned eller dempe protestene mot en krisepolitikk som ruinerer folks liv.

Fukushima og sikkerhetsloven i Japan

Utslippene fra det ødelagte atomkraftverket i Fukushima, Japan, fortsetter og det radioaktive avfallet sprer seg ukontrollert. Livet i Stillehavet kan bli påført store skader, og avfallet har nå også nådd vestkysten i Canada, melder LiveScience.

Den konservative statsministeren Shinzo Abe liker ikke at medier eller andre driver kritiske undersøkelser av hva som skjer i Fukushima, så hans parti har utformet en lov, Loven for statens sikkerhet, som tar sikte på å få slutt på dette. I følge loven kan enhver forbys å gjøre undersøkelser ved Fukushima og kritiske reportere kan arresteres for dette.

Finanskapitalens Europa avsetter statsministre

I løpet av kort tid ble statsministrene i Hellas og Italia i 2011 tvunget til å trekke seg. Finanskapitalen satte inn sine egne folk direkte, uten demokratisk mandat.

Mario Monti var internasjonal rådgiver i Goldman Sachs og rådgivende styremedlem i Coca Cola Company og ble satt inn som statsminister i Italia for å erstatte Berlusconi. Il cavaliere hadde da sagt at Italia kanskje ikke ville betale sin gjeld.

Etter det har Italia fått enda to nye statsministre i rask rekkefølge, uten at folket i valg har hatt noe det skulle ha sagt.

I Hellas ble Papandreou tvunget til å trekke seg og overlate plassen til Lucas Papademos, tidligere visepresident i Den europeiske sentralbanken. Papandreu hadde vært så dum eller uforsiktig at han hadde antydet at folket kanskje burde få lov til å stemme over krisetiltakene fra EU. Da var det slutt for ham.

«NSA har antakelig brutt grunnloven»

En føderal dommer i Washington fastslo 16. desember 2013 at den massive innsamlinga av telefondata som National Security Agency (NSA) har foretatt «sannsynligvis krenker den amerikanske grunnloven». Han viste spesielt til det fjerde grunnlovstillegget som forbyr ubegrunnet etterretning og beslag. Han kalte dette for «nesten orwellsk» i sitt omfang og sa at James Madison, en av de viktigste forfatterne av grunnloven, ville ha vært «dypt sjokkert» over omfanget av NSAs etterretning.

Dommer Richard Leons kjennelse er det største nederlaget til nå for NSA og president Obama. Den slår fast det millioner av mennesker over hele verden allerede har forstått, nemlig at NSA har krenket grunnleggende menneskerettigheter som er slått fast i blant annet den amerikanske grunnloven. Kjennelsen er også en indirekte støtte til at Edward Snowden gjode som han gjorde.

Den franske Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1793 pekte på behovet for å beskytte borgerne mot despotiske myndigheter. Artikkel 9 sier at loven bør beskytte offentlig og personlig frihet mot undertrykking fra dem som regjerer.

Edward Snowdens avsløringer

Edward Snowden la fram ugjendrivelig dokumentasjon på at amerikansk etterretning i årevis har hatt tilgang til serverne til datagiganter som Microsoft, Google, Yahoo og Apple og sosiale medier som Facebook, Skype og Twitter, og gjennom det direkte tilgang til titalls millioner private data, eposter og telefonsamtaler. Dette er avslørt blant annet i den britiske avisa The Guardian.

Overvåkinga drives gjennom programmene PRISM og Tempora. Et av verktøyene som USAs National Security Agency (NSA) har utviklet kalles Boundless Informant, og det er i stand til å innhente minst tre milliarder informasjonsbiter i løpet av en måned og katalogisere hundre millarder informasjonsbiter over hele verden i samme periode. Verktøyet gir agentene muligheten til å gå fra et globalt nivå og helt ned på enkeltbrukere i enkeltland.

Det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven garanterer ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og retten til organisert kritikk av regjeringa. Folk som får sin epost, sine telefonsamtaler og sine bevegelser systematisk kartlagt av en anonym og ukontrollerbar stat, er naturligvis allerede fratatt vesentlig deler av disse rettighetene.

Edward Snowden søkte politisk asyl blant annet i Norge, og Norske PEN lagde en kampanje for ham, men fra kretsene rundt Minerva og Civita fikk han ingen støtte.

Vesten organiserer statskupp mot en folkevalgt president

Vikto Janukovisj i Ukraina var en korrupt og udugelig president. Men han var folkevalgt, og vestlige observatører erklærte at valget hadde vært fritt og rettferdig.

USA og Tyskland jobbet for regimeskifte

I sin herostratisk berømte «Fuck the EU!»-telefonsamtale avslørte USAs viseutenriksminister Victoria Nuland USAs konkrete plan for å erstatte Ukrainas valgte regjering med ei regjering bygd på «the big three», de tre store, som Nuland sier. Og hvem er de? Det er leder av Fedrelandsforbundet, Arseniy Yatseniuk, leder av Reformalliansen (UDAR) Vitali Klitschko og Svoboda-leder Oleh Tiahnybok. Nuland sier at USA vil ha «Yats» som ny regjeringssjef og de to andre som en del av koalisjonen, men utenfor regjeringa. «Han må snakke med Klitschko og Tianhnybok fire ganger i uka,» sa Nuland for å understreke hvor tett de må samarbeide. Ekstra avslørende var måten hun omtalte Ban Ki-moon på, der han ble tildelt rollen å skulle «lime sammen» den løsninga USA ville ha.

ukraina svoboda bande
Fascistiske kamptropper fra Svoboda med wolfsangelrunen, som også Waffen SS brukte

USA har investert 5 milliarder dollar i regimeskifte

Victoria Nuland har også avslørt at USA har gitt 5 milliarder dollar til opposisjonen i Ukraina for å trekke landet over til Vesten. Dette er penger som er gått via USAID, National Endowment for Democracy, the International Republican Institute, the National Democratic Institute for International Affairs og Freedom House, som alle er CIA-organisasjoner.

Og for å styrte en lovlig valgt regjering har Vesten samarbeidet, og fortsetter å samarbeide med nazister og fascister.

Igjen er det fullstendig taust fra våre hjemlige yrkesdemokrater i Minerva og Civita. Dette synes de er greit.

EØS undergraver grunnloven

17. mai 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov – i sin tid en av de mest radikale og mest demokratiske i verden. Dette skal visstnok feires, men det er dessverre grunn til å spørre: Er det noen vits i å feire grunnloven?

«– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU – uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.  (ABC-nyheter)

Det er budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift.

Siden 1992 har Norge inngått en rekke avtaler om å overføre suverenitet til EU- og EØS-organer uten å følge Grunnlovens §93:

Skal Stortinget overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, skal det være på et «saklig avgrenset område», det skal vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.»

Holmøvik får støtte fra professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Eivind Smith reagerer på det Holmøyvik har påvist, at Stortinget gang på gang har vedtatt å gi fra seg suverenitet med alminnelig flertall, framfor kravene i §93.

Noe av argumentet fra flertallet på Stortinget, som egentlig ønsker EU-medlemskap, er at de enkelte vedtakene er ubetydelige. Men §26 i Grunnloven som de henviser til for å banke gjennom EØS-saker med simpelt flertall, har slett ingen åpnng for å avgi suverenitet på et «saklig avgrenset område».

– Summen av vedtak om suverenitetsavståelse hittil, og det vi må vente i kommende år, blir betydelig. Noen, som professor i Europarett, Fredrik Sejersted, sier «er det så farlig, bare resultatet blir godt, da? Dette fikser vi.», sa professor Smith.

Typiske eksempler på dette er jo Datalagringsdirektivet og Tjenestedirektivet. Der tres store samfunnsmessige endringer ned over hodene på oss som om de skulle være naturlover.

Norge styres i stadig mindre grad av storting og regjering og i stadig økende grad av et ikke-valgt byråkrati i Brussel, som ikke står til ansvar for noen.

Krisa i kapitalismen og avvikling av demokratiet

Kapitalismen er inne i sin verste krise noensinne. Den har vart siden 2008, og den fortsetter, og vil antakelig bli enda verre, særlig hvis det bryter ut handelskrig. 27 millioner i EU er arbeidsløse, halvparten av ungdommen i land som Hellas og Spania er uten jobb og uten framtid. Fattigdommen øker raskt og brutalt. På den andre sida sitter de 85 rikeste mennesker i verden som rår i dag over like store verdier som den fattigste halvdelen av verdens befolkning til sammen, det vil si over 3,5 milliarder mennesker.

I slike tider er ikke det borgelige demokratiet så hensiktsmessig for kapitalen. Derfor innføres ekstrem overvåking av alt vi gjør, derfor reduseres parlamentenes og valgene rolle – og derfor hentes de fascistiske bandene fram igjen.

Demokratiet har gått av moten.

 

 

 

 

 

Forrige artikkelLibya: Går fra hus til hus for å drepe kristne
Neste artikkelBørge Brendes venner i Kiev
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).