Hver sjuende krone i Norge svart?

5

Norge er på verstingtoppen, skriver Aftenposten. I Vest-Europa ligger vi på annenplass etter Belgia når det gjelder svart økonomi. Kortselskapet Visa har publisert en undersøkelse som viser omfanget av den svarte økonomien i Europa – og Norge kommer ikke godt fra det.

420 milliarder i svart økonomi?

Det er analyseselskapet AT Kearney som har gjort denne studien for Visa. Hvis de har rett utgjør den svarte økonomien i Norge 420 milliarder kroner, eller 14% av vår økonomi. Det betyr at i så fall er hver sjuende krone i Norge svart.

Det sier seg sjøl at det er noen metodeproblemer knyttet til å fastsettelse størrelsen til den illegale økonomien – ganske enkelt fordi den er illegal. Tidligere undersøkelser har antydet at 5% av økonomien vår er svart, noe som tilsvarer et skattetap på 150 milliarder. Skulle den nye undersøkelsen vise seg å være riktig, kan skattetapet vise seg å være tre ganger så stort.

President Curt A. Lier i Juristforbundet sier til Aftenposten:

– Vi vet jo ikke hva som er de reelle tallene for svart økonomi. Det ligger i sakens natur. Pengene er jo skjult. Trolig ligger tallet et sted imellom tidligere anslag og det nye tallet på 420 milliarder. Men hvis dette siste er det riktige tallet, vil omfanget av kriminell virksomhet i løpet av ti år bli like stort som oljefondet.

svart økonomi i Europa

Juristforbundet sier i sin uttalelse at de nå ser at penger fra den svarte økonomien sprøytes inn i vanlig økonomi. De kriminelle oppretter vanlige selskaper som bruker svarte penger som springbrett.

Mafiatilstander

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforbund (BNL), Jon Sandnes, sier til Aftenposten at han «frykter mafiatilstander i byggebransjen». De siste fem årene har en vekst på 10 milliarder kroner i oppussingsmarkedet gått til aktører som ikke følger reglene. Sandnes sier at trolig går en omsetning på flere titalls milliarder går til mer eller mindre kriminelle aktører. Hvis den nye undersøkelsen er riktig, er tallet antakelig langt større.

Sosial dumping, svart lønn

«Skattekrimenheten har siden 2009 avslørt 46 kriminelle nettverk, som skjuler svart omsetning via fiktive fakturaer. Av 886 millioner kroner i unndratt omsetning, var 495 millioner svart lønn,» sier leder for skattekrimenheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen.

Dette dreier seg om nettverk som driver mange former for kriminalitet fra svart arbeid og skattesvindel til menneskehandel og narkotikasmugling.

17 kroner timen da han bygget barnehage for Omsorgsbygg

Ved en byggeplass i Oslo, hvor Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre, jobbet en litauisk arbeider for 17 kroner timen. Det avslørte Arbeidstilsynet på sin tilsynsuke for kort tid siden. Seniorinspektør Per Granerød sier til Aftenposten:

– Omsorgsbygg har som byggherre blant annet ansvaret for å føre mannskapsliste. Der skulle det ha kommet frem hvilket firma vedkommende tilhørte, i tillegg til fødselsdato. Men når man ikke har kontroll over hvem som jobber, hvordan skal man da greie å kontrollere kontraktene man har inngått med entreprenørene? 

Hvem er verst?

Bygg- og anlegg er blant de verste bransjene i hele Europa når det gjelder svart arbeid og svart økonomi. I Visa-undersøkelsen er bransjen 31% svart! Men bransjen er ikke alene. Visa-undersøkelsen har spesielt sett på varehandel, transport og hotell og restaurant. Den svarte andelen fordeler seg slik: varehandel 20%, transport og kommunikasjon 14% og hotell og restaurant 19%.

svart2

Tre faktorer styrker utviklinga av den svarte økonomien:

 1. EUs prinsipp om fri flyt favoriserer de kriminelle nettverkene. I Norge har ikke Økokrim kapasitet eller mulighet til å følge opp den økte aktiviteten deres.
 2. De organiserte kriminelle nettverkene, slik som den italiensk mafiaen ‘Ndrangheta, styrker deg og rykker inn i tradisjonell økonomi.
 3. Den økonomiske krisa gjør at terskelen for å drive svart blir lavere.

Den store svarte økonomien betyr ikke bare store skattetap, men det betyr også at sikkerheten på arbeidsplassene blir mindre, at faglige rettigheter kan bli undergravd og at de som driver anstendig blir konkurrert ut av de kriminelle.

 

KampanjeStøtt oss

5 KOMMENTARER

 1. Viktig innlegg! Det er påfallende at det ser ut til at den svarte økonomien er størst i de nordeuropeiske landene der sosialdemokratiet tradisjonelt har stått sterkest og ulikhetene har vært minst. Er det en sammenheng her?

  Den svarte økonomien får blomstre når flere offentlige oppgaver overlates til markedet og statsapparatet svekkes, med andre ord ved nyliberalistisk politikk. Det er sant nok at staten søker å sikre profitten til kapitaleierne på tusen måter, bl.a. ved å legge til rette for fortsatt økonomisk vekst. Men den sørger også for litt ryddige økonomiske forhold, en viss rettssikkerhet og ytringsfrihet, osv. som både vanlige folk og de ikke-mafiøse kapitaleierne er tjent med. Sånn sett er det skremmende at den blå-blå regjeringa driver nyliberalistisk politikk. Det skal liksom gi folk større frihet. Men det fører til at positive tilbakekoplinger får større spillerom: de som er sterke, kan bruke friheten til å bli enda sterkere, og de som er svake, blir enda mer prisgitt kapitalkreftene og etterhvert mafiøs vold. En sterk velferdsstat har derimot negative tilbakekoplinger som motvirker de positive og tenderer mot en balanse: de som er svake blir hjulpet opp, f.eks. med trygder, gratis utdanning m.m., og monopoltendenser og svart økonomi kan bli motvirka.

  De viktigste politiske sakene i Norge dreier seg om disse to sidene ved staten: Kampen mot EU-medlemskap og EØS-avtalen, Nato-medlemskapet, krigsdeltakelsen, sosial dumping, arbeidsmiljølova, et organisert arbeidsliv, pensjonsordningene, oljepolitikk og klima, oljefondet, skattepolitikken,…

 2. Dette er eit stort problem, og media viser alfor lita interesse. Dagsrevyen NRK fortalde i ein reportasje i haust (hugsar ikkje datoen) at skatteetaten på Austlandet hadde avdekt kjempebeløp i skatteunndragelser frå firma registrert i Aust-Europa, og hadde konkludert at dette i stor grad gjaldt rein mafiaverksemd. Det kom òg fram at EØS-avtalen gjorde slikt lettare. Ikkje eit knyst om saka i andre medium, heller ikkje i «Klassekampen». – Korfor er ikkje media interessert i å avsløra mafiaverksemd i milliardklassen?

  • Økonomistoffet i norske medier er generelt sett helt elendig. Klassekampen er ikke noe unntak. KK har bokredaksjon og musikkredaksjon, men ingen økonomiredaksjon. Dette er et prioriteringsspørsmål. De store avisene eies jo av kapitalkreftene, så de kan ha objektive interesser av å skjule virkeligheten. Men for KKs del handler det om to ting: mellomlagas manglende interesse for økonomi og dermed også inkompetanse.
   Nå skal det sies at Aftenposten har skrevet noe om økonomisk kriminalitet, men de ligger unna sammenhengen med EØS og de følger ikke opp de norske firmaene og etatene som benytter seg av det svarte arbeidet.

 3. Det kognitive menneske har ikke endret seg på 50000 år i følge en anerkjent forsker. Jeg føyer bare til at der et menneske er, må et ”avtrede” ikke være langt vekke. Hvor mange ganger må en ”svart” 1000 lapp beskattes og avgiftsbelegges, før denne blir Blenda hvit? Vil våre fremtidige tapte oljeinntekter bli erstattet med/av skattinntekter i fra våre nye landsmenn som får sine ”inntekter” (dermed blir skattytere i Norge) etter de har vasket reirskit ”drittrusene” til Gjøkungene Kristin, Erna, Jens, Jonas og resten av JudaSSene mfl rene? Med energi og råvarer i fra Norge hvor må maskiner og inventar tilvirkes samt vask og skyllemiddel produseres for at ”trusene” for slike virksomme sjeler, endelig skal bli billig og Blendahvit nok? Selvfølgelig transportert med vår egen olje som drivstoff, men hva da med miljøet ved selve transporten? Tenketanken til Kristin Clemet er ellers både tanketom og blodfattig nok, tilfelles med så mye annet norsk.

 4. Skatt? En som selv er en skatt kan umulig betale noe skatt. Du snakker om fallitterklæring i et «folkestyre» som de mener seg å være. Hvilke andre nasjoner har fått så mye gratis energi/råvarer enn ”asylinstitutt” Norge og hva har vi fått til? Mindre enn intet, verre for alt, det er bare gjeld. Etter å minimalisert behovet med abortloven sin, kommer fremtiden/ungdommen vår ikke inn på boligmarkedet. De må jobbe mer og lenger samt planlegge sin egen pensjon, men hvordan skal de få det til, uten tak over hodet? Det er jo ungdommen som skal betale pensjonene til de som Jens og Jonas har fylt landet med. Og det når våre mengder gratis tildelte naturresurser (fiske energi vannkraft olje gass bensin) som ”VI” er eiere av må vi betale 4 til 8 ganger mer for hva som er vårt eget, enn hva andre gjør som kjøper bensin for en fjerdedel av prisen selv i USA. Og det er dette ”bytteforholdet” som gjør at ”vi” er rik? Vi har også de høyeste lønningene Det forstår vi godt når over 70-80 % av lønnen skal tilbake til staten. Flesteparten ”arbeider” asylinstitutt som utgjør den norske staten, med unntak av resten som ifølge den lisens og skattefrie norsk momsfritatte presse jobber svart. Skal man ha tak over hodet i eget fedreland, må man inngå en slavekontrakt med en nå utenlandsk, (tidligere norsk eid bank) som de folkevalgte, med budsjett, penge finans og skattedritet sitt konket og folket ble avkrevd/betalte hele regningen. Med nytrykte bankaksjer produser i utlendighet solgte Folkestyreasylet bankene som slakt til et nytt utlands eierskap, dette etter at folket i asylet betalte hele regningen, slik islendingen gjør i dag som ikke fant noe olje og selge. Overskuddet/pengene havner nå hvor hen? Penger tilvirket og produsert av norske råvarer og energi i Frankrike blir på grunn av norske politiker jurister og økonomer budsjettmessige spar og kostnadshensyn sendt rett ut av fedrelandet også. Boligpris gjeldsveksten når tid skal den betales? Når det er ikke noe igjen i Nordsjøen?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.