Åpent brev til Riksadvokaten

0

Jeg har i dag sendt brev til Riksadvokaten der jeg ber ham etterforske og eventuelt sørge for tiltale mot politiets etterretningstjeneste for å ha forfalsket bevis overfor domstolen for å føre retten bak lyset slik at den fattet vedtak på forfalsket grunnlag. Dette er en forbrytelse mot domstolens uavhengighet og krenker Norge som stat. Det er et skjerpende forhold at dette har skjedd i hemmelige rettsmøter der forfalskningene ikke kunne imøtegås. Det er derfor Riksadvokatens plikt å reagere.

Til Riksadvokatembetet i Oslo

Om overvåkingspolitiets fabrikasjon av bevis for å villede domstolen

Jeg viser til min bok En folkefiende, som nå er kommet ut på Aschehoug forlag. På side 278 til 282 legger jeg fram dokumentasjon som viser at Politiets etterretningstjeneste samarbeidet med den hollandske etterretningsorganisasjonen Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) om å produsere falske bevis om angivelig utenlandsk finansiering av AKP(m-l), som så ble brukt til å få domstolen til å fatte vedtak om telefonavlytting av mange norske borgere og organisasjoner, samt av Oktober forlag og avisa Klassekampen.

Lundkommisjonen slo fast at disse tilfellene av avlytting var ulovlige og mange er blitt tilkjent erstatning for dette. Men det Lundkommisjonen ikke visste, og ikke kunne vite, fordi politiet holdt det hemmelig for kommisjonen, var at de bevisene som ble lagt fram for domstolen var produsert av PST og BVD, og at de var falske.

Min dokumentasjon bygger på et grundig forarbeid gjort av andre. Det som er nytt i denne dokumentasjonen, og som angår Riksadvokaten, er ikke avlyttinga som sådan, men det faktum at politiet har lagt fram falske beviser for retten og fått domstolen til å fatte vedtak på forfalsket grunnlag. Dette kompromitterer retten og det kompromitterer domstolens uavhengighet. Politiet har opptrådt som stat i staten. For å ramme kommunister og andre radikalere, har politiet satt seg over domstolen og krenket den. Dette er en forbrytelse mot Norges stat, som det etter min mening er Riksadvokatens plikt å etterforske og eventuelt sørge for at de ansvarlige stilles for retten.

Jeg bidrar gjerne med ytterligere dokumentasjon for det anmeldte forholdet.

Vennlig hilsen

Pål Steigan

Forrige artikkelK-ordet i kapitalismens tid
Neste artikkelMafiatilstander
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).