De eier maten vår og ødelegger byene våre

61

I sommer var jeg på en liten ferietur på Nordvestlandet. Det var utrolig vakkert som mye av dette landet vårt, men det var noe annet jeg la spesielt merke til. Vi lå på Molde camping i tre døgn og fikk sett litt på Molde by – og handelsnæringa i Molde.

Mellom Røkkeløkka og Thons storsenter

Molde er jo en sjarmerende, liten by med en svært vakker beliggenhet ut mot Moldefjorden. Den bymessige bebyggelsen er tre gater parallelt med fjorden og 7-8 gater på tvers. I vestre ende har Kjell Inge Røkke satt sitt stempel på byen med Seilet hotell og Aker stadion. Dette visste jeg godt fra før. Det jeg ikke var klar over var at det er en annen milliardær som antakelig gjør vel så mye med samfunnsliv og økonomi i Molde som Røkke, og det er Olav Thon. I øst avsluttes i realiteten «rosenes by» med et kjøpesenterhelvete. Molde storsenter og Amfi Roseby kjøpesenter. Begge eies av Olav Thon. Det disse sentrene gjør med Molde er typisk:

 • De blokkerer noen av byens beste tomter for annen og mer human byutvikling.
 • De suger energien ut av handelsnæringene i Molde sentrum.
 • De utgjør et brutalt og estetisk svært skjemmende område i en liten by.
 • De sørger for at mesteparten av varehandelen i Molde blir bilbasert.
 • De dikterer mye av infrastrukturen i Molde.
 • De har skapt et system for bilbasert varehandel.

Sandvika er verre

Det var et sjokk å oppleve denne sida ved Molde. Men det finnes langt verre eksempler. Det groveste av dem alle er Sandvika storsenter.

Sandvika ligger i utgangspunktet vakkert til ved Oslofjoden. Vinteren 1895 bodde den franske maleren Claude Monet i Sandvika og han lot seg inspirere av den vakre naturen til å lage noen fine landskapsbilder, blant annet Løkke bro.

Takket være korrupte lokalpolitikere, aggressive handelkapitalister og diverse sosialdemokratiske og høyreorienterte regjeringer har denne naturperlen blitt et helvete av kjøpesentre og trafikkmaskiner.

Sandvika2
Kjøpesentre og trafikkmaskiner dominerer Sandvika sentrum

Handelskapitalen har på denne måten

 • Ødelagt Sandvika for generasjoner.
 • Umuliggjort rasjonell byutvikling basert på sykkel og fotgjengere.
 • Lagt beslag på de beste tomtene.
 • Privatisert nesten hele sentrum.
 • Lagd en bilbasert kjøpemaskin som har store konsekvenser for hele kommunen og langt ut over kommunegrensene.

Samtidig bygges det drabantbyer uten liv og sjel og der innbyggerne blir avhengige av dette bilbaserte senteret.

Stein Stugu (Rødt): – Sandvika er et råttent høl!

Økologisk forbrytelse

Det hjelper ikke å oppfordre folk til å bruke bilen mindre og sykle og gå mer når infrastrukturen, byene og tettstedene bygges på denne måten. Denne infrastrukturen er en klimaversting. Den har et enormt økologisk fotavtrykk og må betraktes som en økologisk forbrytelse.

Forbildene for dette bilbaserte handelssystemet er naturligvis Walmart (eierne, familien Walton er den rikeste familien i verden) og K-mart i USA. De har tømt store bysentra i USA og gjort dem til matørkner. Skal du ha mat, må du sette deg i bilen og kjøre til et storsenter, en mall. Har du ikke bil? Har du ikke råd til bensin? Verst for deg!

Forbryterne har navn

Maktutredningen har vist at Norge har den mest monopoliserte detaljhandelen blant land det er naturlig å sammenlikne med. Hele 99,9% av detaljhandelen kontrolleres av fire store monopoler. Markedssjefen i Mills fortalte meg en gang at når han skulle ha kundemøte, så holdt det å møte fire mann. Når han fikk en avtale med hver av de fire, så hadde han dekket hele Norge. De fire er Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Ica.

markedsandeler detaljhandel
Kilde: Nielsen Norge: Dagligvarerapporten 2012

eiere i varehandel

Disse fire monopolene er det som bestemmer hva vi spiser og kjøper forøvrig. Regjeringa har vært opptatt av å sikre det den kaller konkurranse i dagligvarehandelen. Men denne modellen er et klassisk oligopol, hvor tilbyderne er så store at de er i stand til å styre prisen.

Men regjeringa har ikke sett på hva dette har å si for norsk infrastruktur, for den fysiske utforminga av norske byer og tettsteder. Og det er en stor feil, for det er de samme monopolene pluss noen få eiendomsgiganter som legger premissene også der.

Den største av dem alle er Olav Thon

Olav Thongruppen eier eller kontrollerer 67 storsentre over hele landet. Det inkluderer Amfi-sentrene og for eksempel Bergen storsenter, Sandvika storsenter og Ski storsenter. På Ski har Olav Thon sammen med korrupte kommunepolitikere for sikkerhets skyld privatisert hele sentrum i stasjonsbyen og spolert enhver mulighet til å gjøre Ski til et bærekraftig og humant sted. Senteret ligger som er kjempeblekksprut over de beste tomtene nær stasjonen. På denne måten er også livet i kommunen stengt når senteret er stengt, og når senteret er åpent er sikkerheten ivaretatt, ikke av politiet, men av sikkerhetsvaktene på senteret.

Når familene Johannson og Reitan samt Olav Thon har bestemt noe, så er det avgjort. Glem hva som skjer ved valgurnene, glem de folkevalgte. Det er en liten håndfull handelskapitalister og eiendomsselskaper som styrer det hele.

Skal man snakke om å skape et bærekraftig samfunn og redusere avhengigheten av bilen, så kommer man ikke utenom å konfrontere monopolkapitalistene i varehandel og eiendom.

Les også: «Mitt halve rike for en hest!»

nye meninger 23.08.13

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


61 KOMMENTARER

 1. Tror du tar litt feil når det gjelder at Thon eier begge sentrene i Molde. Er ikke Amfi sentrene eid av en annen kapitalistgruppe da???

 2. Du har helt rett. Kommunepolitkerne er som oftest helt amatører og er lett å lure for smarte eiendomsbesittere. Kjøpesenterforbudet som Bondevik introduserte kom et par 10-år for sent dessverre. Asker skal faktisk få litt skryt, der har de klart å kombinere det slik at man fortsatt har et småbymiljø sammen med et moderat kjøpesenter. Sandvika… voldatt er vel det beste ordet

  • Det er et virkelig samfunnsproblem det med kommunestyrer som skal handtere profesjonelle eiendomsutviklere.
   Det ser vi her i Elverum også hvor de bygde ut noe som heter Terningen Arena og solgte ut husleieinntektene fra de offentlige leietakerne før malinga var tørr. Til aksjespekulanter.Pareto
   Nedbygging av en flott tomt mot elva ble bygd ned av en mastodont av et leilighetskompleks. Parkeringsproblemene i byen er som vanlig og en villet politkk.
   De brukte 10 år av kommunalt ansattes tid og arbeidstid noe som selvfølgelig ikke ble en del av salgsummen.
   Nå belaster dette «drømmeprosjektet» kommunens økonomi. Andre offentlige bygg er enten tomme eller solgt for en slikk og ingenting til private.
   Vi har også to handlesenter Amfi og Kremmertorget med samme problematikken som i Molde og Sandvika. Totalt ødeleggende for sentrum.

   • Veldig bra poenger. Takk. Kritikken av dette bør videreutvikles fordi den går helt til kjernen av problemet med dagens samfunn.

 3. Tor Roar. Jeg har kalt en del kommunepolitikere korrupte, fordi de helt åpenbart har favorisert pengemakta til skade for velgerne sine. Barcode i Oslo er vel det råeste eksemplet på det, og der sitter anda det offentlige som (delprivatiserte) eiere av tomtene.
  Harry. Ja, jeg trodde også det var to grupper, men det er på overflaten. Monopolkapitalistene liker å la det se ut som om det er mange grupperinger, men så er det bare en liten håndfull eiere bak det hele.

  Akkurat som Komplett, MPX og Jernia er Stein Erik Hagen.

  • Jeg mener du har dine ord i behold når du snakker om korrupte politikere (og embetsmenn). Det går nemlig ikke an å være så godtroende/naiv.

 4. Kanskje får vi de arkitektene vi fortjener, men jeg spør meg selv om vi virkelig har fortjent disse kolossene? De aller fleste er en estetisk katastrofe og likner mer på gigantiske bunkers. Men under løfte om «arbeidsplasser» så virker det som om politikerne skrur av alt av dømmekraft og lar hærverket få lov til å skje. Mange kjøpesentra er ikke annet enn en gedigen voldtekt av det offentlige rom! Noe annet er ensrettinga da alle sentrene er fylt opp med de samme store kjedene. Hørte jeg noen nevne ”mangfold”?

  Når det gjelder maktkonsentrasjonen innenfor dagligvaremarkedet så må det også være lov til å rette et kritisk søkelys på produsentene som for eksempel Orkla og deres kontroll over markedet. Kunne vært interessant å se hvordan situasjonen er i 2013. (I 2010 fikk E24 og VG tilgang til et hemmelig dokument utarbeidet av analyseselskapet Nielsen Norge, som viste at innenfor 26 av 29 tilfeldig utvalgte varekategorier har en eller to leverandører mer enn 50 prosent av markedet). Vi vet at de store fortsatt vokser, kan jo nevne Orklas oppkjøp av Rieber & Søn ASA i våres.

  (Forøvrig er ICA siden 27 mars 2013 et heleid datterselskap av Hakon Invest, som den 20 mai byttet navn til ICA Gruppen).

  • Den arkitekten jeg kjenner er en vanlig lønnsarbeider som bare må tegne det han får beskjed om. De har ikke mye frihet de heller. Hvis ikke de gjør opprør mot tøvet, og det er det ikke mye som tyder på – som ellers. Management der og. Resignasjon og symbolske protester er tidens løsen, fagorganisasjoner er bare opptatt av lønn i snevreste forstand (må vel være det) og partiene handler om deres eiere og det de tror de vet, mest fra gallupperiet. Vi lever under det ekstremt uopplyste pengetyranniet. Og tyrannene klager og klager, over folk flest. Sjøl er de jo så fattige og plages av vitenskapen, som for eksempel kullindustrien i USA klager over: en lobbyist for trumpemannen og for kullmilliardærer som Kochbrødrene foreslo i går at alle klimavitenskapsfolk skal kastes i fengsel.

 5. Hvem som har skylda er ikke godt å si. Noe skyldes kjøpesentereiernes grådighet, noe skyldes handlevanene til oss vanlig folk, noe skyldes vedtak på stortingsnivå, noe skyldes byråkratene på flere nivåer og noe skyldes lokalpolitikere. Men uansett: Resultatet er stygt, menneskefiendtlig og motbydelig.

  • De virkelige beslutningene her er tatt av svært få mennesker i prosesser som ikke har noe med demokrati å gjøre. Det er et fåmannsvelde som styrer norsk varehandel, infrastrukturutvikling, eiendomsforvaltning og by- og tettstedsutvikling.

   Dette er det prinsipielt gale. Hvis man ønsker et folkestyre kan man ikke godta at et fåmannsvelde av rikiinger skal kunne få sånn makt.

   Det andre er konsekvensene. Vi har fått et system som sløser med ressurser, er ekstremt miljøfiendtlig og tvinger fram mye vi ikke ønsker. Dette er ikke bærekraftig. Oljealderen tar slutt i mine barns levealder. Det finnes ingen alternativ energikilde som kan oppretthold et slikt system. Dessuten tvinger kjedene fram et forbruksmønster som er helseskadelig og i verste fall kan føre til pandemier. Jfr. den såkalte hestekjøttskandalen.

   • Ja, men vi er jo avhengige av pandemier for å få redusert den skadelig store menneskebestanden. Naturen er kybernetisk, den regulerer seg selv, og mennesket har allerede overbeskattet artsmangfoldet så mye at naturen er i ferd med å «slå tilbake». Vi blir innhentet av de økologiske realitetene. Systemet vårt er ikke bærekraftig, det er altfor mange mennesker på denne planeten, og nå kommer vi snart til å måtte betale prisen for all denne sanseløse, meningsløse formeringen som har gått på bekostning av det biologiske artsmangfoldet vi faktisk, dypest sett, er avhengige av.

    Poenget mitt er: «Løsninger» vil tvinges frem av seg selv. Men det kan bli ganske smertefullt, særlig for folk i andre verdenshjørner enn vårt.

 6. At et kjøpesenter er «klimaversing» er vel å ta i? Siden det ikke er noen sammenheng mellom co2 utslipp og global temperatur, samt at det ikke har vært noen global temperaturøkning de siste 16 år. Miljøversting skal jeg gå med på. Ikke prøv deg med konsensus og annet tøv, du vet godt at klimapolitikken er en Lysenkoistisk politikk og den tar snart slutt. Det skal være en glede å ønske god gammeldags miljøpolitikk velkommen tilbake. Vi får nemlig samme problem her på Hamar når Stadion senter åpner.

  • Havet har tatt opp 90% av oppvarminga og resultatet har ikke latt vente på seg. Nedsmeltinga i Arktis går mye raskere enn alle modellene tilsier og raskere enn hva konsensus ville ha det til. 400 ppm co2 er ikke bærekraftig og med det tempoet vi har nå når vi 450 ppm på 2030-tallet. Det åpner for klimaendringer vi knapt kan forestille oss. Bruken av fossil energi må ned. For å få til det må transporten reduseres og infrastrukturen gjøres bærekraftig. Storsenterøkonomien gjør det motsatte.

   • Nå er ikke dette en klimadebatt, men jeg kan trøste deg med at du tar feil. Temperaturen i havet synker, temperaturen i lufta synker, Innlandsisen på Grønland smelter grunnet aske fra kullkraftverk i Kina og Russland, 400ppm er ingen krise, det er akkurat passe for planteveksten, i drivhus er det 800-1000ppm for å fremme vekst, Smertegrensen for mennesker er 20.000ppm. Nordpolen har vært isfri flere ganger i moderne tid, dette er dokumentert med bilder. Bl. annet fra 1987. Både nordvest-og nordøst passasjen er pr. dato frosset igjen grunnet den kaldeste sommeren i Arktis noen gang målt. Vi går nok en kald vinter i møte. Alt dette er fritt tilgjengelig på nett, du får google selv. Dessverre interesserer det bare de som har et kritisk blikk på IPCC og klimapolitikken og som aldri kommer til orde i debatten. Og som dessverre blir latterliggjort og trakassert i tillegg. Er det ytringsfrihet? Milliarder brukes på politiske luftslott som dessverre bare gagner sysselsettingen i klima-bransjen. «Månelandingen» er bare ett groteskt eksempel. Vindmøller et annet. Et utall sivilisasjoner har gått til grunne grunnet klimaendringer, Vi kan godt bli de neste, før ofret de mennesker idag ofrer vi ytringsfriheten og demokratiet for å kjempe imot. Vi burde ha lært at å kjempe med er bedre, ved å tilpasse oss. Oljeforbruket må gjerne gå ned av hensyn til miljøet og begrensede ressurser, men klimaet lar seg ikke påvirke. Storsentre er noe dritt, enig, men «klimaverstinger» er de ikke. På Hamar får vi nå både et storsenter og IKEA, begge med gigantiske P-plasser over og under bakken, bykjernen utarmes og nærmiljøet vil lide, klimaet forandrer seg ikke.
    Vri frustrasjonen over på miljø og la klimaspøkelset hvile, og jeg garanterer at opinionen snur i miljøspørsmål. Jeg har alltid vært en miljøforkjemper og fortsetter med gjerne med det. Erkjennelsen kommer nok, men det tar tid. Moder jord må fortelle oss det først, noe hun har holdt på med i 16år. Ikke glem at Menneskeskapt Global Oppvarming er en hypotese som er 100% politisert og som aldri lar seg bekrefte og som aldri vil bli en vitenskapelig teori, langt mindre en naturlov. (PS, dessverre er det ikke mulig å legge ut bilder her.)

    • Med all respekt, det du skriver om Arktis og temperaturer i havet osv. er fri diktning og har ingen forbindelse med facts overhodet. Det motsatte av det du påstår er jevnt over tilfellet. Nordvestpassasjen frøs først nå noe, veldig seint, antakelig rekordseint. Arktis er varmere enn noen gang på samme tid. I perioder i de siste månedene har lufttemperaturen i Polbassenget ligget opp mot tjue grader C over normalen for årstiden. Det er ingen is rundt Svalbard. Desember var i store områder betydelig varmere enn november. Samla havismengde ved polene var i desember lavere enn noen gang før målt. Temperaturene i de øverste sju hundre meterne av havet er varmere enn før målt, hvilket innebærer en enorm varmemengde siden havet er så kolossalt stort. For to år siden målte man for første gang smelting av havisen i Nordpolbassenget fra undersiden allerede fra tidlig i februar. Isen der er tynnere enn noen gang før målt, flerårsisen blir mindre og mindre i areal. Det er høyst mulig at vi i september i år for første gang vil se isfritt i det meste av Nordpolbassenget. Uansett blir det lenge før FNs klimapanel har beregnet, deres beregninger har i årtier vært alt for optimistiske.

     Ikke rart at en av trumpemannens venner nå krever at alle klimaforskere skal fengsles, med henvisning til at de skader kullindustrien. Sannheten har aldri vært populær og allerminst når den er ubehagelig for de rikeste og mektigste. Noen av dem later som Clinton og Obama og våre hjemlige koryfeer som om de er opptatt av klimaproblemet, mens de gjør det motsatte av hva de sier. Andre, oljemoguler som Bushene og nå Trump og hans sponsorer i kullindustrien (Kochbrødrene – milliardærer) går nå mer åpent til angrep på realitetene a la Hitlers «tyske fysikk»-bevegelse, som benekta relativitetsteorien (fordi Einstein ifølge dem var jøde og dermed et «undermenneske»). Eller som Stalin som angrep darwinismen fordi den angivelig ikke passet hans jordbrukspolitiske mål. Store deler av USA benekter fortsatt Darwins teorier fordi de ikke passer med deres bokstavtro bibellesning. De fleste av disse, som også de tallrike tilsvarende av islamsk observans, er glødende klimaignoranter. Hvilket pussig nok passer med at verdens største oljeeksportør Saudiarabia er islamsk hovedsponsor verden rundt, for eksempel finansierte de den moskeen i Belgia som terroristene frekventerte.

 7. Som vanlig er jeg helt enig med Steigan. Personlig handler jeg konsekvent aldri på et storsenter, det er også ytterst sjelden jeg oppsøker et. Man kan lure på hva Norge gjør med et konkurransetilsyn? Monopolister har ingenting å gjøre i et sivilisert demokrati, følgelig har vi en vei å gå.

  • Det er selvfølgelig opp til oss hvorvidt vi vil benytte disse kjøpesentrene eller ikke, iallefall vi som fortsatt har et valg. På den annen side så drar vi i flokk og følge til sentrene som et slags «tidsfordriv»……

    • Dere har hørt om fri flyt?
     Dersom noen nekter noen av disse kjeltringene å etablere seg kan dere være 100 sikre på at innklages til ESA.
     Løsning Bli kvitt EØS.
     Både WTO som både Norge og EU er medlemmer av regulerer tollpolitkken og handelsavtalen fra 1973 er fortsatt gjeldende. EØS var bare ment som sklibrett til medlemskap.
     Nå skal EØS sies opp og deretter diskuterer vi politikken der den hører hjemme her i landet.
     Få ut informasjonen om avtalen som jafolket påstår vi må ha. Noe som er feil. De tok for øvrig feil i all proagandaen før 1994 også. EØS bryter den norske grunnloven.
     Ja til folkeavstemming i 2016.

     • Viktig:

      «Få ut informasjonen om avtalen som jafolket påstår vi må ha. Noe som er feil. De tok for øvrig feil i all proagandaen før 1994 også. EØS bryter den norske grunnloven.»

    • 99% av detaljhandelen? Du er morsom.
     Du slenger om deg med ord som korrupte politikere, miljøverstinger og monopol. Som vanlig er det en kjerne av sannhet i det de billigste løgnene.
     Du har selvsagt ikke bevis på en eneste korrupsjon ifm kjøpesentre. Ikke usannsynlig at det har skjedd men svært tvilsomt at det er der problemet ligger.
     Du vet utmerket godt at fire store kontrollerer matvarehandelen, IKKE detaljehandelen. Detaljhandelen omfatter mye mer og kjøpesentere har en relativt liten andel matvarekjeder. Sentrene er mao ikke særlig avhengig av matvarekjedene. Det passer deg visst godt å gjøre dette til en eiendom/matvare konspirasjon men det blir ikke sannere av den grunn.
     Flere sentre som Sandvika fungerer praktisk talt som bysentrum og erstatter et forferdelig stygt og uelsket sentrum som ingen ønsket å benytte. Og nå legger du i stedet frem som en tragedie over noe stort som er tapt. Sandvika sentrum er noe få vil savne. Senteret dekket et behov og det er nøkkelen til suksessen. Sandvika, Storo og Strømmen er sentre som ligger helt opptil jernbanestasjon/T-bane og med boligbebyggelse tett på. De fungerer som sentrum folk går og sykler til. Joda de kjører bil også.

     Jeg synes du tar tak i viktige saker men ødelegger dem med løgner og svarmaling og påstander du ikke har belegg for. Det virker som du prøver å presse problemene inn i din iedologi og finne løsningen der. Det funker ikke for meg og jeg tviler strekt på at det fungerer i virkeligheten også. Folk VIL ha kjøpesentre. Du vil ta fra dem det siden du vet bedre…Gammelt tankestoff dette her.

   • Nå tenkte jeg på kjøpesentra. Når det gjelder dagligvarer spesielt så er det vel ikke så stort valg……

 8. I bodde i Fræna/Molde halve åttitallet.
  Hadde det ikke vært for tullinger som Thon ..

  NORDVESTLANDET

  Så mye grønt.

  Så mye vær!

  Du kjører fram i et brått
  mørknende striregn.

  Rundt neste sving
  blendes du av aftensol.

  Dette er
  Naturdialektikkens rike.

  Det kommer inn.

  Til deg.

 9. Hva er det da vi vil ha? Dere utviklingshatere skriver da på deres pc’er nettbrett eller telefoner. Hvorfor ikke grave dere ned I huler og bruke klubber når dere går på matjakt og kjerringjakt.
  Det er tross alt du og jeg som har lagt tilrette for den utviklingen vi ser I alle land og sammfnnslag.

 10. Det virker som folk i vårt samfunnssystem innbiller de seg de er mye friere enn de egentlige er. Zizek sier «tusen muligheter, ingen alternativer». Man snakker om å lage realityshow på mars, gjøre folk udødelige, men tenke i baner utenfor kapitalismen er umulig. Det er klart mange sier brautende «enkelt og greit, alt samlet på et sted, gjør hverdagen lettere», men har man hatt noe alternativ og medbestemmelserett? Hvis kjøpesentrene er alt man har vokst opp med, og hvis propagandaen om dens fortreffelighet er alt man hører, da er det klart at man skriker ut sin støtte for dem. Er man ikke tilhenger av dem er man en «snobb» i en eller annen form. Målet bør være å opplyse folk om maktforhold og konsekvensene av dem, og tilby et alternativ.

  • «Mangfold» og «valgfrihet» er stort sett en stor bløff. Se bare på alle tv-kanalene som med få unntak spyr ut hjernedød amerikansk underholdning i form av intetsigende serier og såkalte «reality-tv» hvor man hele tiden skal stemme ut en eller annen dum faen. Når det gjelder kjøpesentrene så inneholder alle de samme kjedebutikkene; H&M, Dressmann, Cubus, Tanum (bokhandel med mer gaveartikler enn bøker) osv. (for ikke å snakke om de samme dagligvarekjedene). Alt har vært – og er – en villet utvikling.

 11. Utslettelse av menneskeheten er eneste løsning på miljøproblemene. Forurensning, artsutryddelse og ressursknapphet, skyldes overbefolkning, ene og alene. Det er ikke bærekraftig å holde på slik som vi gjør. Tvangssterilisering av samtlige mennesker må iverksettes. Hverken MDG eller Rødt vil gjennomføre noe sånt, ergo er de ikke seriøse miljøpartier.

 12. At MDG-folk er mot abort, sier i grunnen alt jeg trenger å vite: Partiet bryr seg ikke om miljøet, for de «skjønner ikke» at overbefolkning er roten til alle problemene. De sier nei til abort, for de vil ha flest mulig mennesker på denne planeten. Som om flere mennesker skal være løsningen på miljøutfordringene. Allerede nå går kornproduksjonen og fisket ned, mens det blir 200 000 flere mennesker hver eneste dag. Og det blir stadig mindre dyrkbar landbruksjord på denne planeten. Fukushima lekker tonnevis av radioaktivt vann ut i Stillehavet hver eneste dag, uten at vi hører et ord om det i mainstream-mediene. Dette kunne MDG bidratt til å sette søkelyset på, men neida, de vil heller bekjempe homofili, abort og prevensjonsmidler, altså fenomener som aktivt medvirker til å bremse befolkningseksplosjonen. Og Rødt er mest opptatt av å arrangere en forurensende «riking-safari» på Oslo Vest, fordi de er så misunnelige på noen som kanskje er en anelse mer velstående enn dem selv.

  Og dette skal liksom være miljøpartier? Narr meg ikke til å le!

 13. Er veldig enig i det du sier her, men jeg tror du overvurderer dagligvaremarkedet som oligopol. Det er ikke lenger slik at de fire store kjedene konkurrerer på å sette pris. Nå er det i praksis slik at Norgesgruppen (som i løpet av høsten kommer til å kontrollere over 50% av dagligvarehandelen gjennom at de tar over distribusjonsleddet til ICA) setter prisene og de andre forutsetningene, mens de andre kjedene er tvunget til å følge etter. Bare se på hvordan konkurrentene har vært nødt til å føye seg etter disse momskampanjene til NG-eide Kiwi. Jeg tipper at enten Rema 1000 eller ICA kommer til å forsvinne i løpet av de neste 10 årene. Og med Coop som eneste reelle konkurrent, ser det svært dårlig ut for konkurransen i dagligvaren.

  Det er også verdt å merke seg hvordan Norgesgruppen stadig prøver å vri sin egen situasjon til at de er sin egen leverandør. Jeg tipper oppkjøpet av Bakers bare var forsmaken. Om 10 år sitter vi vel der og spiser Norgesgruppen-brød til frokost, går på Kaffebrenneriet og drikker Norgesgruppen-kaffe til lunsj, spiser Norgesgruppen-pizza fra Dolly Dimple’s til middag, og enda mer Norgesgruppen-brød til kveldsmat. Eller kanskje vi gjør det allerede?

  Reitan-familien er en forferdelig lite sympatisk gjeng, og syter nok mest for å karre til seg enda flere av dagligvaremillionene, men denne gangen har de faktisk et poeng. Noen må stoppe dette før vi har et virkelig monster i hagen, et monster som kan kjøre norsk matforsyning helt i grøfta hvis det føler for det.

  • Gode argumenter dette. Det er et oligopol på vei mot et reint monopol. Pussig at høyrefolk som er så sterkt imot statlig monopol ikke reagerer på et privat monopol.

   • Og overgangen kan skje fortere enn vi aner. Svaret får vi om en måneds tid. Jeg er selv ansatt i ICA, og jeg må si at jeg nesten håper at jeg står uten jobb i løpet av høsten. Heller det enn ytterligere monopolisering!

  • Saksopplysning: Konkurransetilsynet vil komme med en endelig avgjørelse innen utgangen av september om Norgesgruppen får lov til å ta over distribusjonsleddet til ICA.

   • Det stemmer. Jeg er i tvil om de vil tørre å utfordre all den makta Norgesgruppen og ICA sitter med. Vi må også huske at selv om ICA Norge sliter i Norge, så er de nå heleid av svenske ICA, som jo er et av de aller mektigste konsernene i nordisk matbransje. Noen framstiller dette som om store, snille Norgesgruppen tar stakkars lille ICA under vingen. I realiteten er det snakk om et samarbeid mellom to giganter. De milliardene ICA har tapt i Norge de siste årene er faktisk bare for lommerusk å regne…

 14. Hva gjør egentlig dere kommunister for å stoppe dette kapitalistiske systemet? Handler dere kommunistiske varer i kommunistiske butikker? Dyrker dere deres egen mat på kommunistiske gårdsbruk? Bor dere i kollektiver ute i ødemarka?

  Jeg bare spør.

  • Uhyre tåpelig kommentar. Kommunister og sosialister er like avhengige av å handle og arbeide i det rådende systemet som alle andre. Hvorfor skal det forventes at kommunister skal være noen slags overmennesker som kan dyrke egen mat?

   • Hvorfor ikke gå sammen i kommunistiske kollektiver hvor dere lever i pakt med naturen og i pakt med egen ideologisk overbevisning, i stedet for å støtte og opprettholde kapitalismen, slik dere gjør nå?

 15. Uansett vil jeg takke Pål for denne bloggen som jeg følger med stor interesse, og det arbeidet han legger ned. Viktig stoff som andre tier om! Det er ikke alt jeg er enig i, eller alt jeg forstår, men mye av det Pål tar opp har fått meg til å stille spørsmål, noen ganger ubehagelige spørsmål – både til meg sjøl og til andre, ikke minst i disse valgkamp-tider hvor vekst-politikerne fyller media med løgn og bullshit.

 16. Er premissene dine riktig Steigan? Når det gjelder eierskapsvurderinger, kunne det selvsagt vært en større spredning der, men er kjøpesenter kun et onde? Fra forbrukerens perspektiv er kjøpesenteret en institusjon som bidrar til at tiden som brukes til handling går ned, og det blir dermed mer tid til familie mv. I en hverdag der tid er essensielt er det ikke praktisk gjennomførbart at den ideelle bussturen til sentrum med bakgårdskafebesøk midtveis i en lang handlerunde kan gjennomføres. Kjøpesenter er et resultat av den livsstil vi har lagt oss til med begge voksne I et parforhold i arbeid, barnehage, skole, sfo, aktiviteter.

  Poenget er enkelt og greit; skal du unngå kjøpesenteretablering må du reversere samfunnsutviklingen til den tiden en person forsørget familien og den andre handlet og sørget for at ting fungerte på hjemmebane. Det var en samfunnsordning som opprettholdt småbutikker, bakerier, skomakeren etc. I dag er dette en romantisk drøm få har mulighet til å følge.

 17. Jeg bor i Sandvika. Det har i nyere tid aldri vært noen fin by, hverken før eller etter storsenteret. Så lenge motorveien retning Drammen og Kristiansand nærmest går rett gjennom sentrum, i tillegg til at man også har avkjøringen mot Hønefoss, har neppe dette enorme kjøpesenteret du nevner så mye å si for trafikkbildet. Eller, jo. Mange tusen kjører selvfølgelig innom og handler fordi det er praktisk og det kan man jo mene så mangt om. Men småbutikkene som enkelte drømmer om som et alternativ, overlever jo ikke uansett, sånn har Norge blitt. Jeg liker som nordlending, natur, men jeg tror aldri Sandvika vil bli fin, kjøpesenter eller ei. Men det var kanskje vakkert her i 1850, hva vet jeg.

  Ang. forurensing. Skal man få bukt med forurensende biltrafikk, så har jeg min egen mening om hvordan man kan klare det. Gi nordmenn gratis strøm. Jada, folk rynker på nesa når jeg sier det, det er jo et latterlig forslag. Gratis strøm?? Hva faen?

  Vel, norsk strøm kommer primært fra vannkraft, det er miljøvennlig og bærekraftig. Og siden vi nordmenn allerede har avgitt store naturområder (tenk Altavassdraget, m.m.) til å bygge ut anlegg, så burde miljøvennlig norsk strøm vært nesten gratis for den norske befolkningen. Elvene renner og strømmen produseres, kontinuerlig. Vi burde betalt for vedlikehold og det arbeidet som gjøres for å opprettholde disse anleggene, utover det burde strømmen vært fri og franko (det hadde mange fattige også satt pris på).

  Hvem hadde kjørt eller kjøpt bensinbil om norsk strøm var råbillig eller nesten gratis? Ingen. Folk ville kjøpt elektrisk og spart drivstoffutgifter og miljø, fordi det ville vært lønnsomt. Å begrense biltrafikken er selvfølgelig positivt, men når den nå en gang er der og det er upraktisk for mange å ikke kunne bruke bilen, hvorfor ikke skape et insentiv som vil føre til en massevandring av bilister, fra fossilt brensel til el.drift? Hvem hadde giddet betale vanvittige summer for bensin om strøm var gratis? Veldig få.

  Men det er vel for galt at vi skal kunne nyte fruktene av vår egen natur. Bedre å fore grådige kraftselskaper med våre surt ervervede kroner og ører. Og samtidig la bensinbilene dure videre.

 18. […] Så utfra den fransk «sosialistiske» stiftelsens definisjoner leser du i dette øyeblikket, kjære leser, et nettsted som bør forbys eller i det minste sensureres. Flere artikler her påstår jo nettopp dette at partiene ikke er de reelle makthaverne i Norge, men tvert om nikkedokker for kapitalen og imperialismen. Typiske eksempler er Det norske kartellpartiet og De eier maten vår og ødelegger byene våre. […]

 19. Interessant stykke / blogginlegg. Jeg bodde på Stabekk siden sent 80 tall, før Thon sitt senter kom, og fulgte utviklingen. Sandvika var aldri noe annet enn en bussholdeplass i Akershus. Storsenteret ødela ikke noe som helst. Tidligere var varehandelen ineffektiv. Nå er den mer effektiv, mye på grunn av kjedevirksomheter og sentralt innkjøp. Kvaliteten i de respektive forretningene var ikke overmåtes.

  Da jeg gikk på skole på Rud, syklet jeg gjennom Sandvika og hjem til Stabekk. Jeg syklet oxo til Oslo. Det er ikke urbant å kjøre bil, i alle fall ikke dersom man er ung. Jeg sparte mye tid, på å slik bytte ut transporttid med treningstid. Jeg gjorde min handel i Sandvika på sykkel, jeg handlet også på storsenteret til Thon, og brukte sykkel for å komme meg til og fra, var slett ikke avhengig av bil. Nå bor jeg på vestlandet, jeg har kone og tre unger, katt og to biler. Jeg avskyr kjøre bil, det er skjeldent jeg bruker den, men med barna er jeg nødt. Varevolum og vekt jeg må handle gjør at jeg må bruke bil. Det er ikke senterne som gjør man må bruke bil, det er størrelsen på husholdningen, kombinert med transporttilbudet. Jeg tror også alder og fysisk form har noe å si for hva man velger av transportmiddel, men jeg tror bestemt ikke Thon storsenter er årsak til at man bruker bil.

  Det var vel så meget korrupsjon før som det er nå. Men et vesentlig argument mot disse senterne er at de store kjedene så som vinmonopolet, Dressmann, Lindex, Hennes og Mauritz osv får nær gratis lokaler mens små boutiker må betale overpris for sine lokaler. Slik er det de små, de som har initiativ og er innovative som blir urimelig beskattet. Det snevrer også utvalget for oss kunder.

 20. D er noen poenger mht kjøpesenteretableringer på landet – burde ikke være sluppet så langt. Godt eksempel på at balansen privat/ offentlig ikke har funka. Når d gjelder kommunisme er d imidlertid enda lettere å finne eksempler på noe som ikke funker – der finnes d faktisk ingen eksempler på at noe som helst funker. Mht monopoltendenser i varehandelen oppfatter monopolistene tollvernet på dagligvarer som en gavepakke til dem – d gjør d vanskelig for utenlandske kjeder å konkurrere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.