Den store sammensvergelsen

33

Fra tid til annen dukker det opp de villeste konspirasjonsteorier. Noen av dem er nye, andre er oppkok av gammelt grums. Det er jødene som står bak, sa imam Nehmat Ali Shah i Oslo. Det er Bilderberg-gruppa, sier noen. Det er Frimurerlosjen. Noen er på jakt etter syndebukker, andre vil ha enkle forklaringer på en vanskelig verden. Med så mye sludder i omløp er det vanskeligere å se virkelige sammenhenger.

Follow the money

I stedet for å starte fra sprø teorier, er det langt mer interessant å se på sammenhenger i den virkelige verden. Det mest opplagte sporet å følge er hvordan global finanskapital henger sammen. Følg pengene har alltid vært et sunt prinsipp. Forut for finanskrisa i 2008 var det et fåtall store selskaper som hadde bygd opp den store bobla som sprakk med konkursen til Lehman Brothers.

Fem finansinstitusjoner hadde bygd opp en gjeld på 4100 milliarder dollar i 2007. Det var Lehman Brothers , Bear Stearns, Merrill Lynch,  Goldman Sachs og Morgan Stanley. Sammen hadde de skapt de mekanismene og instrumentene som skapte gjeldsbobla og spredde den over hele verden. I Norge ble denne manipulasjonen kjent gjennom Terra-skandalen da åtte kraftkommuner investerte i råtne lån gjennom amerikanske Citigroup.

Av de fem amerikanske finansbankene som skapte grunnlaget for den formen og størrelsen krisa fikk gikk Lehman konkurs, alle de andre fire fikk støtte av den amerikanske staten for å overleve.

Av de femten største bankene i USA var det bare fem som overlevde som sjølstendige enheter i 2008 (Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo og PNC Financial). Av de ti finansbankene var det bare to som overlevde som sjølstendige enheter (Goldman Sachs og Morgan Stanley), og begge stod under regjeringas beskyttelse.

De største Wall Street-bankene fikk hemmelige lån fra det amerikanske Federal Reserve på 1200 milliarder dollar meldte Bloomberg.

Den største låntakeren i denne hemmelige operasjonen var Morgan Stanley, som fikk så mye som 107,3 milliarder. Citigroup fikk 99,5 milliarder og Bank of America 91,4 millarder.

Finansbankene skapte krisa i den formen den fikk, og var sjøl de største profittørene på krisa.

Krisa førte også til en enorm konsentrasjon av finanskapitalen i noen få mega-banker. Denne plansjen fra The Federal Reserve viser hvordan 35 banker er blitt til fire siden nittitallet:

big-bank-mergers

De fire gjenværende storbankene er Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America og Wells Fargo. I tillegg kommer finansinstitusjonene Berkeley Hathaway, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Disse selskapene kontrollerer amerikansk og store deler av internasjonal finansverden. Makta over dem ligger i hendene på noen få mennesker. Og de bruker denne makta for å bli enda rikere.

Etter finanskrisa har 93% av all inntektsøkning i USA gått til de 1% rikesteMen det var de superrike, de 0,01% som forsynte seg med 37% av dette igjen.

Så Leonard Cohen hadde rett:

Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich

Det militær-industrielle kompleks

Det var president og general Dwight D. Eisenhower som lanserte begrepet det militær-industrielle kompleks som en betegnelse på den alliansen han så mellom politikerne, militærapparatet og rustningsindustrien. Dette systemet lever i beste velgående. Blant de 0,01% som soper til seg det meste av inntjeninga i det amerikanske samfunnet er det bare ei gruppe som står over banktoppene, og det er toppene i rustningsindustrien. Det dreier seg om sjefene for Northrop Grumman, Lockheed Martin og Boeing.

Vi snakker nå om svært få, ekstremt rike mennesker som manipulerer finansmarkedet, regjeringer og kriger for å bli enda rikere.

La oss så bli globale

Er det noe vi har hørt i tjue år så er det at kapitalismen er blitt global. Dette er både tilhengere og motstandere enige om. Finanstransaksjonene kjenner ikke grenser. Dataverktøy gjør det mulig å manipulere markeder over hele kloden på mikrosekunder. Hva har dette ført til når det gjelder finansiell makt i verdensmålestokk?

Igjen slipper vi å spekulere i hemmelige brorskap. Vi følger pengene:

Forskere ved ETH Zürich i Sveits gjennomførte en svær datamaskinanalyse av bedriftsinformasjoner for hele verden i finansdatabasen Orbis. De startet med en liste på 43.000 transnasjonale selskaper. Så begynte de å se på eierskapsforhold og forbindelser for å se hvem som kontrollerer hva. På denne måten kartla de over en million eierskapsforbindelser og kunne for første gang bygge en datamodell som synliggjør global finansiell makt. De kom fram til at i 2007 var det 147 selskaper som kontrollerte 40 prosent av kapitalen i samtlige selskaper i basen. Disse 147 selskapene er ikke bare dominerende, men de eier også hverandre. Tre fjerdedeler av eierskapet til aksjene i kjernen tilhører kjernen sjøl. Vi snakker altså om en tett sammenvevd gruppe av selskaper. Les rapporten her. (pdf) Grafisk ser modellen slik ut. De røde punktene er selskapene i kjernen. Til høyre et utsnitt som viser forbindelsen mellom finansselskapene.

finansnettverk

De 20 første på denne lista er disse selskapene:

1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc

Svarte penger

BBC avslørte nylig at de rikeste menneskene i verden gjemmer unna store deler av formuene sine i skatteparadiser for å slippe å bidra til fellesskapet. Etter forsiktige beregninger dreier det seg om formuer med en samlet verdi av 21.000 milliarder dollar, eller nesten 40 norske oljefond. I 2011 var verdens samlede BNP ca. 79.000 milliarder dollar. De svarte pengene som er gjemt bort i skatteparadiser er altså så mye som 27% av verdens totale BNP i 2011!

Oppdatering 7.4.2013: 32.000 milliarder dollar i skatteparadiser!

Politisk makt

Denne bittelille globale kasten av superkapitalister kontrollerer statsbankene i de fleste land gjennom sin kontroll over internasjonal finans og gjennom institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Den europeiske sentralbanken. Som jeg har vist tidligere har en gigant som Goldman Sachs ikke nøyd seg med dette, men gått direkte inn og plassert sine folk i politisk og økonomisk ledelse i sju europeiske land, samt i Den europeiske sentralbanken.

Det er ikke for sterkt sagt at verden styres av en forsvinnende liten elite av søkkrike mennesker som raner til seg rikdommer fra hele verden og som rigger spillet til sin egen fordel. De finansierer kriger og tjener på dem. De styrter regjeringer eller setter dem inn. De utplyndrer naturressurser over hele kloden.

Glem mystiske konspirasjonsteorier. Glem hemmelige brorskap. Følg pengene!

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


33 KOMMENTARER

 1. Debattklimaet i Norge har dessverre skapt en polarisering som gjør at klare stemmer raskt drukner i en kakafoni av sludder, som du sier, -men debattmessig tror jeg ondets rot er hangen til å skulle sette hverandre i bås. Jeg synes der artikkelen din var fin bortsett fra disclaimeren på toppen, hvor du avgrenser deg fra de som tror på «sludder» som Bilderberg etc. Not necessary (kan anbefale forskningen til Daniel Estulin). Tvert i mot tror jeg tiden er inne til å våge og løfte et blikket et hakk opp, til et nivå hvor strukturer og åpenbare sammenhenger trer fram-for det gjør de. Deskriptiv analyse, som over, har sin klare misjon, men er ikke fullstendig.

  • Problemet med mange konspirasjonsteorier er at de består av en fiks idé, og i noen tilfeller av alvorligere ting enn det. Det jeg mener med ingressen er å legge fikse ideer til side og invitere til å grave i fakta som er lett tilgjengelige og som står på sikker dokumentarisk grunn. Det bildet som da danner seg er slik jeg ser det langt mer skremmende enn noen frimurerteori jeg noen gang har lest. Så er det sjølsagt riktig at Bilderberggruppa ikke er helt uvesentlig her. Finansfyrstene sitter jo der. Peter Sutherland fra Goldman Sachs har jo vært sentral der. Men jeg synes ikke det er dokumentert at den der sammensvergelsen. Som dataene fra Sveits viser, så er krysseierskapet mellom selskapene sterkt nok til å se at de er sammensvergelsen, altså finansnettverket til de 0,01%.

   • Er det ikke Adam Smith som sier noe slikt som at der to kapitalister kommer sammen, så begynner de med en gang å konspirere for å få hevet prisene?

    Konspirasjoner har vi hatt siden mennesket lærte å snakke, og du har vel også selv konspirert en del i dine yngre dager, så det var et lykketreff for de med makt når ordet konspirasjonsteori ble et skjellsord på lik linje med rasist og fascist.

    Du kan derfor like lite vinne som noen som sier: Jeg er ikke rasist, men …. for så å forklare at det finnes medfødte raseforskjeller. Leseren vil da tenke men det er jo rasist du er, hvorpå du har tapt debatten før du har startet.

    Jeg vet du er smart nok til å se parallellen med Jeg er ikke rasist, da jeg følger vitenskapelig metode og Jeg er ikke konspirasjonteoretiker, da jeg kun følger pengene.

    Stol på oss folkemordsmotstandere (rasister) da vi har vært der. Så lenge motstanderne deres kan stemple dere som konspirasjonsteoretikere, så vil det aldri hjelpe hvor mye sann informasjon dere kan grave fram, da massen kun vil tenke konspirasjonsteoretiker med en gang. Når du kaller en artikkel «Den store sammensvergelsen» er kun de som allerede er enig som vil ta deg alvorlig.

    Hva dere må gjøre for å vinne er å komme opp med motvåpen, dvs. setninger som er sanne og som kan jobbes inn i enhver tekst, og som kan repeteres i det uendelige, slik som «antirasist er kun kode for antihvit», «mangfold er kun kode for færre hvite» og «dagens politikk med innvandring, integrering og assimilering er folkemord på nordmenn, og folkemord er forbudt i følge FN og kan aldri forsvares»

    Det er f.eks ingen som kaller kapitalistene på zerohedge.com for konspirasjonsteoretikere, selv om de hater Goldman Sachs, sentralbanker og korrupsjon ennå mer enn dere gjør. Nå sier ikke disse at eliten konspirerer, eller kaller artiklene sine «Den store sammensvergelsen», de repeterer i det uendelige at eliten jukser, lyver og bedrar for å berike seg selv, på bekostning av de som står utenfor, fordi de står fritt til å konspirere.

    Årsaken til at jeg forteller dette, i tillegg til å spre min egen propaganda, er at jeg er også er i mot sentralisert makt og lønnsslaveri, selv om jeg mener at dagens folkemord på hvite gjennom innvandring, integrering og assimileringer av ikke-hvite er et mye større onde som må stoppes.

    PS. Forstår du taktikken ved at uansett om dere mener at det ikke er noe folkemord, og at raser ikke finnes, og at det finnes hvit strukturell rasisme, så tvinges dere til å snakke om de tema jeg ønsker? Tilsvarende må dere komme opp med noe som tvinger forsvarerne av dagens økonomiske elite til å snakke deres språk når de skal forsvare seg.

 2. Veldig bra, jeg er veldig enig med deg. Det som er et problem allikevel, er at tiden ser ut til å jobbe i mot oss på den måten at store strukturelle endringer får lov til å skje fordi vi ikke følger godt nok med. Vi ser bruddstykker av en politikk som indikerer en viss tendens, men som det er vanskelig å få tak i konturene av før det er «for sent». Eksempelvis så ser vi at Pensjonsfondet er på vei down the drain, og at milliardbeløp sluses ut av landet og inn til de mange organisasjonene ( i praksis private aktører hvis du følger tråden et stykke bakover) som i praksis har overtatt landet vårt, EU, IMF, WHO; NATO etc, men det er vanskelig å få tak i hva som egentlig skjer. Avisene har en utrolig «lag» i forhold til å informere, og jeg har ennå ikke lest noe sted om det som faktisk er realiteter: at nasjonalt lovverk så på si ikke finnes lenger ( det ser du hvis du selv legger informasjon sammen: i 1996 hadde vi 10 000 lover, etter 96 har vi innført 8700 loverr fra EU,…etc)men er overtatt av overnasjonalt lovverk. I virkeligheten betyr det at vi styres utenifra og at norske politikere ikke har handlingsrom i særlig grad,-de kan selvfølge bestemme småting, men ikke mer. Dette er ting vi bør vite noe om, men som ingen forteller oss.

 3. Svært få tviler i dag på at en liten kaste av superrike har forferdelig mye makt i verden. Bra samling av tall og ammunisjon i denne debatten – tusen takk!

  Men – en liten advarsel til de som vil gjøre bruk av dette stoffet: Jeg tror et annet sunt prinsipp også er viktig å ha i mente. Aldri tilskriv den onde vilje det som enklere kan forklares med uvitenhet, inkompetanse og arroganse.

  Med andre ord: De superrike strekker, som Atlas, på skuldrene, og jorden skjelver, men det er tvilsomt om katastrofene de forårsaker var deres intensjon. Det mange opplever som konspirasjoner er i realiteten tilfeldige bieffekter av egoistiske maktmenneskers oportunistiske forsøk på å berike seg.

  En grunntekst å lese når man skal studere konspirasjonsteoretiske tekster (og unngå å høres ut som en konspirasjonsteoretiker 🙂 http://harpers.org/archive/1964/11/the-paranoid-style-in-american-politics/

  • Jeg må jo innrømme at jeg ikke har de superrikes fortrolighet, så jeg vet jo ikke hva de tenker eller sier til hverandre. Det jeg kan gjøre er å sette sammen data som er kvalitetssikret så godt det er. Og jeg tror ikke at de kan kontrollere virkningene av sine handlinger. Slik det ser ut for meg er den logiske konsekvensen av det de gjør at de river grunnen under sin egen makt på lang sikt.

 4. All grunn til å rose Pål for at han i denne situasjonen tar det nødvendige grepet på analytisk og teoretisk arbeid,men talsmenn for finansoligarkiet fant allerede på 1920-tallet ut at det var nødvendig å bygge institusjoner som Council of Foreign Relation,Bilderberger,The Trilateral Commission,etc for å gjøre gjeldene finansstrategier over på statspolitisk og på overnasjonalt plan,dvs føre krig mot nasjonalstatsideen. Alle disse forums tok jo sikte på å omdanne,kjøpe opp toppolitikere som brekkstanger i de enkelte nasjonalstater. Og forsker man i dette,får man nærmest et sjokk over å se hvor mange norske toppfigurer som har jobbet intenst og lenge innen nevnte institusjoner for «global governance» som det heter i SosialistInternasjonalens siste dokumenter.

 5. Godt å se at noen (Altså Pål Steigan) gjør en stor og nyttig jobb ved sine analyser og sin graving.
  Jeg mener ellers at ditt arbeid burde bli kjent av alle. Da mener jeg på det internasjonale plan. Eksempelvis har vi den protestbevegelsen som startet i New York, occupy wallstreet. Dette er nettopp en folkebevegelse som i tillegg er på leting etter en plattform. Vet de i det heletatt om boken din? De burde absolutt få tilgang til den. Det forutsetter selvsagt at boken må bli oversatt til engelsk. Ja faktisk burde boken i første omgang oversettes til de tre mest kjente språkene Fransk, Tysk og engelsk. Det finnes også en mulighet å legge boken ut på nettet (På engelsk)
  Vel. Hvilke planer du har vet jeg jo ingenting om. Men jeg mener din bok er av så stor verdi .

  • Takk for fin oppmuntring, Øivind. Jeg jobber med en engelsk og en spansk utgave og jeg jobber med en oppfølger. Jeg mener det er viktig å bli en del av den internasjonale debatten om dette.

 6. Per-Aslak Ertresvåg har beskrevet mye av dette allerede i 2005. «Makten Bak Makten» er den første boken hans. Det som skremte ham da jeg samtalte med ham en gang i 2011, var at alt skjedde så fort nå. Mye hurtigere enn han hadde tenkt da han skrev boken. Det er som Ingunn Røiseland sier over, at det skjer noe hele tiden, men i så små steg at vi ikke ser helheten – før det er for sent. Og man må vite at der er noe å se etter. Ganske mange, faktisk flesteparten, er fornøyd med maten i kjøleskapet og fotballkampen på TV (Brød og sirkus) og bryr seg ikke – dessverre.

 7. Et problem jeg ser ved det jeg vil kalle konspirasjonsteorier er at de prøver å forklare alt fra ett perspektiv. Det lar seg ikke gjøre. Jeg starter i motsatt ende. Jeg følger pengene og ser hva jeg finner. Og det er mer enn ille nok.

 8. Det er noe av det første Per-Aslak sier i boken «Makten Bak Makten»: «Hvis du vil finne skurkene i denne verden: følg pengestrømmene!».

  • Ja, men da må man gjøre det. Jeg følger eierskap, krysseierskap og kontrollen over kapitalen. Det er tilstrekkelig. Og det er skremmende nok. Sjefene for disse 147 «super-connected» selskapene er ikke flere enn at de kunne få plass i en leddbuss. Og de kontrollerer 40% av kapitalen i de transnasjonale selskapene.

 9. At bortgjemte penger utgjør så mye som 27% av verdens samlede BNP er skremmende på at nytt nivå. Man blir konstant fortalt at velferd, helse og vanlige folks vilkår er det som koster verden mest. Får stadig mindre tro på at dette er noe mer en massiv propaganda for å generere muligheter til å anskaffe mer kapital til de rikeste.

 10. Off topic:
  På høyresiden av bloggen burde du legge inn et vertikalt felt hvor man ser de siste kommentarene, Pål. På den måten blir det mye lettere å se hvilke innlegg det kommenteres på, og du vil straks få en langt livligere debatt. Det har jo tatt seg opp kraftig her inne i det siste, men det er ennå et stort uforløst potensial. Dette kan forløses ved å sette inn et slikt felt. De fleste blogger har dette.

 11. Trodde alle visste dette jo… Vår kjaere Fredriksen har ju aldrig gjort en hemmelighet av att han ikke ta med sine penger till Norge tex för å slippe skatt… hmmm. Så er ju så att JEG bryr meg virkelig IKKE om HVOR MYE PENGER HVEM HAR HVOR??? det får hver og en forvalter med sin egen bevisshet. Avskyr den der «jakt» om andres milliarder jeg… er jo deres penger so : LET IT GO please <3

 12. Viktig og lærerik presentasjon av hvordan ektremt få rike kontrollerer pengene og dermed verden. I og for seg ingen ukjent grunnpåstand her, men godt forklart og oppdatert. Summen av det hele er derimot MORSOM.
  Presentasjonen ovenfor gir en grunndig og konkret forklaring av noe den vil avlive: nemlig konspirasjonsteorien:
  En gruppe mennesker, les kapitalister, kombinerer pengemakt, hemmelige midler, og politiske allianser for å forsvare og styrke egne interesser og for å feste et sterkere grep på individer og nasjoner: kort sagt for å etablerer en verdens hegemoni.
  Er da konspirasjonsteoriene helt bort i skogen? Helt gale?

  • Jeg har ikke så mye som en konspirasjonsteori, men det ser ut som jeg nærmer meg en betaversjon av en dokumentasjon av hvordan sammensvergelsen faktisk er. De trenger ikke middelalderske brorskap eller mystiske ritualer. De har sine styrerom og sine direksjoner.

 13. Jeg vil gjerne si hjertelig tusen takk til Steigan for dette glimrende arbeidet!

  Fakta rett presentert (retorikk) gir lettfattelig bilde over virkeligheten. Det forundrer meg at ytterste røde og ytterste blå har så sammenfallende oppfatning som historisk er i Norge. Selv er jeg ytterst blå i mine meninger og økonomisk syn, og Steigan bekjennende ytterste rød.

  Det er en rett så gjengs oppfatning at Klassekampen er en av norges beste aviser, mht kvalitet på innhold. Det er historisk fakta at da Hegnar begynte gi ut sitt magasin «Kapital» skrev den blå avisen «Bærum Budstikke» at (fritt etter min hukommelse i fra artikkel Hegnar skrev om sin oppstart) «man ser blott av fargen på magasinet hvor politisk tilhørighet ligger.» -Magasinet var rosa og man holdt i Budstikka Hegnar for å være kommunist.

  Jeg tror samstemmigheten mellom ytterste rød og ytterste blå ligger i at økonomer vet inderlig vel at i bunnen for deres fag ligger Karl Marx læreverk «Das Kapital,» og rent faktuelt er kapitalisme ateistisk materialisme.

  Vi holdt en drøfting på Markedshøyskolen i 1997 tror jeg det var, om finansøkonomi versus realøkonomi i forbindelse med asiakrisen http://no.wikipedia.org/wiki/Asiakrisen og vi stillet oss undrende til hva problemet var dersom realverdiene var der, selv om det skortet på finansverdiene. Vi konkluderte med at finansøkonomi er virkelighetsfjernt og lite egnet tankegods til forvaltning av økonomi. -«økonomi» er et fancy utenlandsk ord som betyr «husholdning.» Husholdning er veldig praktisk, mens pengeøkonomi er veldig teoretisk. Mon de i det hele tatt har noe med hverandre å gjøre?

  Allerede på Hammurabi sin tid regnet man ut at dersom man skulle kreve rente på penger, ville det avstedkomme en gjeld så stor at man ikke ville kunne betjene den om man så omsatte hele jordkloden til penger. Det er altså en uløselig konflikt mellom pengeøkonomi slik vi har i dag, og realøkonomi.

  Klassekampen tok opp tema finansøkonomi og krise 8 februar 2012 og skriver om snylteøkonomien

  «- En ny klasse av «finansielle ranere» låner virtuelle penger av bankene, kjøper opp industri og fører ressursene i industrien over i hendene på bankene, sier Hudson.» – See more at: http://www.klassekampen.no/59891/article/item/null/obama-forspiller#sthash.UhzqGl51.dpuf

  I nevnte artikkel, gjør man rede for at retning økonomi som praktiseres er trosretninger. Det koker alt ned til trosretninger. Mon det da er så «konspirasjonsteoretisk» og virkelighetsfjernt å tro at det er relgiøse retninger som styrer verden / økonomi og samfunn? Paven sier i allefall klart i fra at det er en pengekult som styrer verden http://www.bbc.com/news/world-europe-22551125

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.