Den store sammensvergelsen

0

Fra tid til annen dukker det opp de villeste konspirasjonsteorier. Noen av dem er nye, andre er oppkok av gammelt grums. Det er jødene som står bak, sa imam Nehmat Ali Shah i Oslo. Det er Bilderberg-gruppa, sier noen. Det er Frimurerlosjen. Noen er på jakt etter syndebukker, andre vil ha enkle forklaringer på en vanskelig verden. Med så mye sludder i omløp er det vanskeligere å se virkelige sammenhenger.

Follow the money

I stedet for å starte fra sprø teorier, er det langt mer interessant å se på sammenhenger i den virkelige verden. Det mest opplagte sporet å følge er hvordan global finanskapital henger sammen. Følg pengene har alltid vært et sunt prinsipp. Forut for finanskrisa i 2008 var det et fåtall store selskaper som hadde bygd opp den store bobla som sprakk med konkursen til Lehman Brothers.

Fem finansinstitusjoner hadde bygd opp en gjeld på 4100 milliarder dollar i 2007. Det var Lehman Brothers , Bear Stearns, Merrill Lynch,  Goldman Sachs og Morgan Stanley. Sammen hadde de skapt de mekanismene og instrumentene som skapte gjeldsbobla og spredde den over hele verden. I Norge ble denne manipulasjonen kjent gjennom Terra-skandalen da åtte kraftkommuner investerte i råtne lån gjennom amerikanske Citigroup.

Av de fem amerikanske finansbankene som skapte grunnlaget for den formen og størrelsen krisa fikk gikk Lehman konkurs, alle de andre fire fikk støtte av den amerikanske staten for å overleve.

Av de femten største bankene i USA var det bare fem som overlevde som sjølstendige enheter i 2008 (Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo og PNC Financial). Av de ti finansbankene var det bare to som overlevde som sjølstendige enheter (Goldman Sachs og Morgan Stanley), og begge stod under regjeringas beskyttelse.

De største Wall Street-bankene fikk hemmelige lån fra det amerikanske Federal Reserve på 1200 milliarder dollar meldte Bloomberg.

Den største låntakeren i denne hemmelige operasjonen var Morgan Stanley, som fikk så mye som 107,3 milliarder. Citigroup fikk 99,5 milliarder og Bank of America 91,4 millarder.

Finansbankene skapte krisa i den formen den fikk, og var sjøl de største profittørene på krisa.

Krisa førte også til en enorm konsentrasjon av finanskapitalen i noen få mega-banker. Denne plansjen fra The Federal Reserve viser hvordan 35 banker er blitt til fire siden nittitallet:

big-bank-mergers

De fire gjenværende storbankene er Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America og Wells Fargo. I tillegg kommer finansinstitusjonene Berkeley Hathaway, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Disse selskapene kontrollerer amerikansk og store deler av internasjonal finansverden. Makta over dem ligger i hendene på noen få mennesker. Og de bruker denne makta for å bli enda rikere.

Etter finanskrisa har 93% av all inntektsøkning i USA gått til de 1% rikesteMen det var de superrike, de 0,01% som forsynte seg med 37% av dette igjen.

Så Leonard Cohen hadde rett:

Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich

Det militær-industrielle kompleks

Det var president og general Dwight D. Eisenhower som lanserte begrepet det militær-industrielle kompleks som en betegnelse på den alliansen han så mellom politikerne, militærapparatet og rustningsindustrien. Dette systemet lever i beste velgående. Blant de 0,01% som soper til seg det meste av inntjeninga i det amerikanske samfunnet er det bare ei gruppe som står over banktoppene, og det er toppene i rustningsindustrien. Det dreier seg om sjefene for Northrop Grumman, Lockheed Martin og Boeing.

Vi snakker nå om svært få, ekstremt rike mennesker som manipulerer finansmarkedet, regjeringer og kriger for å bli enda rikere.

La oss så bli globale

Er det noe vi har hørt i tjue år så er det at kapitalismen er blitt global. Dette er både tilhengere og motstandere enige om. Finanstransaksjonene kjenner ikke grenser. Dataverktøy gjør det mulig å manipulere markeder over hele kloden på mikrosekunder. Hva har dette ført til når det gjelder finansiell makt i verdensmålestokk?

Igjen slipper vi å spekulere i hemmelige brorskap. Vi følger pengene:

Forskere ved ETH Zürich i Sveits gjennomførte en svær datamaskinanalyse av bedriftsinformasjoner for hele verden i finansdatabasen Orbis. De startet med en liste på 43.000 transnasjonale selskaper. Så begynte de å se på eierskapsforhold og forbindelser for å se hvem som kontrollerer hva. På denne måten kartla de over en million eierskapsforbindelser og kunne for første gang bygge en datamodell som synliggjør global finansiell makt. De kom fram til at i 2007 var det 147 selskaper som kontrollerte 40 prosent av kapitalen i samtlige selskaper i basen. Disse 147 selskapene er ikke bare dominerende, men de eier også hverandre. Tre fjerdedeler av eierskapet til aksjene i kjernen tilhører kjernen sjøl. Vi snakker altså om en tett sammenvevd gruppe av selskaper. Les rapporten her. (pdf) Grafisk ser modellen slik ut. De røde punktene er selskapene i kjernen. Til høyre et utsnitt som viser forbindelsen mellom finansselskapene.

finansnettverk

De 20 første på denne lista er disse selskapene:

1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc

Svarte penger

BBC avslørte nylig at de rikeste menneskene i verden gjemmer unna store deler av formuene sine i skatteparadiser for å slippe å bidra til fellesskapet. Etter forsiktige beregninger dreier det seg om formuer med en samlet verdi av 21.000 milliarder dollar, eller nesten 40 norske oljefond. I 2011 var verdens samlede BNP ca. 79.000 milliarder dollar. De svarte pengene som er gjemt bort i skatteparadiser er altså så mye som 27% av verdens totale BNP i 2011!

Oppdatering 7.4.2013: 32.000 milliarder dollar i skatteparadiser!

Politisk makt

Denne bittelille globale kasten av superkapitalister kontrollerer statsbankene i de fleste land gjennom sin kontroll over internasjonal finans og gjennom institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Den europeiske sentralbanken. Som jeg har vist tidligere har en gigant som Goldman Sachs ikke nøyd seg med dette, men gått direkte inn og plassert sine folk i politisk og økonomisk ledelse i sju europeiske land, samt i Den europeiske sentralbanken.

Det er ikke for sterkt sagt at verden styres av en forsvinnende liten elite av søkkrike mennesker som raner til seg rikdommer fra hele verden og som rigger spillet til sin egen fordel. De finansierer kriger og tjener på dem. De styrter regjeringer eller setter dem inn. De utplyndrer naturressurser over hele kloden.

Glem mystiske konspirasjonsteorier. Glem hemmelige brorskap. Følg pengene!

Forrige artikkelDenne mannen er farlig
Neste artikkelSV, Grunnloven og de rødgrønnes krig i Libya
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).