Naken politiker jager muslim med øks

0

Den danske humoristen Robert Storm Petersen lagde en gang en tegning som viste to svært dekadente unge herrer. Den ene sier til den andre: – Hvad mener du saa om verdensituationen? Den andre svarer: – Ingenting, jeg har fåt noget i øjet. Av en eller annen grunn minner dette meg om den såkalte norske offentligheten første uke i desember 2012.

Klimaforskere: med dagens kurs kan det bli fem grader varmere

Til klimatoppmøtet i Doha hadde verdens fremste klimaforskere lagt fram rapporter som hver for seg forteller en svært alvorlig historie. Smeltinga av polisen og innlandsisen på Grønland og i Antarktis betyr at den globale oppfarminga går mye raskere enn antatt. På tross av en masse løfter og avtaler har ikke utslippet av CO2 minket, men tvert imot økt, i 2011 med 3%. En fem grader varmere verden er et scenario vi helst ikke vil tenke på. James Hanson ved NASA Goddard Institute sier at sjøl to graders økning av den globale temperaturen «er en oppskrift på katastrofe».

Politikerne sier at de tar sikte på å holde den globale oppvarminga innenfor en tograders økning (som altså i seg sjøl er katastrofalt). Men det er ingenting av det de gjør som peker i den retninga. Business as usual peker mot en økning på fem grader. Det er en verden vi helst ikke vil høre om. Med fem graders økning vil havnivået stige så mye at millionbyene langs verdens kyster vil bli oversvømmet og ødelagt. Store deler av Bangladesh med sine 160 millioner innbyggere på halvparten av Norges areal vil bli satt under vann. Jordbruket vil bryte sammen i store deler av verden. Hundrevis av millioner mennesker vil være uten drikkevann. Det vil bli ubeboelig i store deler av tropene og rundt Middelhavet. Behøver jeg gå videre?

USA og NATO ruster til storkrig i Midt-Østen

Samme uke som det skandaløst mislykte klimamøtet i Doha kommer følgende meldinger:

 • NATO vil ruste opp Tyrkia med Patriot-raketter til eventuell bruk mot Syria.     – Vi er svært positive til det, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
 • Den tyske regjeringa vedtok å sende 400 soldater pluss raketter til den syriske grensa.
 • Det amerikanske hangarskipet Dwight D. Eisenhower tok posisjon i farvannet utenfor Syria. I tillegg har USA to andre hangarskip i og omkring Persiabukta.

Det er åpenbart at USA og NATO forbereder seg på storkrig. Løgnene og retorikken har vært på plass lenge, slik som den møllspiste løgnen om kjemiske våpen. Nå er også soldatene, bombeflyene og rakettene på plass.

Og går NATO til enda en «humanitær krig» er det ingen tvil om at den rødgrønne regjeringa vil stille villig opp. (Les her om Norges rolle i NATOs krig mot Libya.) Altså: Norge er svært nær ved å havne i enda en krig i Midt-Østen. Preger det den såkalte samfunnsdebatten i Norge?

En hær av arbeidsløse

Første uke i desember fikk vi også vite at:

 • Ungdomsarbeidsløsheten i EU er nå 23,9% (Spania 55,9%, Italia 36,5% og Hellas 56%.) Sør-Europa har en ungdomsgenerasjon uten framtid.
 • BNP i eurosonen falt med 0,6% fra tilsvarende tidspunkt i fjor (–7,2% i Hellas, –3,4% i Portugal, –2,4% i Italia) Fem år etter at krisa startet er det fortsatt fallende produksjon. Det er enestående og svært kritisk.
 • Den totale arbeidsløsheten i EU har nå passert 26 millioner.
 • Brutto arbeidsløshet i Spania i november 2012 var 6,4 millioner. (Mer enn Tyskland hadde i 1933!)

Men ikke noe av dette preger mediene eller «samfunnsdebatten»

For enhver som kan lese og som kan litt historie er det åpenbart at verden er inne i ei økonomisk og økologisk systemkrise som er så stor og så alvorlig at den nesten er vanskelig å forestille seg. Men dette diskuteres knapt. Enhver seriøs analyse tilsier at kapitalismen er ute av stand til å løse disse problemene. De som har makta ønsker naturligvis ikke noe søkelys på dette. Det mediene foretrekker er store eller små, og helst pikante, skandaler i eliten. Da rulles spaltemetrene og sendeflatene ut. Dette gjør naturligvis noe med folks tenkning.

De store mediene er først og fremst pengemaskiner for eierne. Og i Norge eies mediene av ei lita gruppe av store eiere (67% av avisopplaget eies av fire store selskaper, som har som mål å tjene mest mulig penger). De har naturligvis ingen interesse av en kritisk samfunnsdebatt, og aller minst av en debatt eller analyse som avslører det kapitalistiske systemet.

Romerrikets fall

På mange måter likner dagens situasjon på situasjonen rett før Romerrikets fall:

 • Imperiet har levd over evne, har stor gjeld og løser det ved å lage stadig mer verdiløse penger.
 • Infrastrukturen bryter sammen på grunn av manglende investeringer.
 • Barbarene vinner krigene langs imperiets yttergresner.
 • Og enn så lenge holdes folket i imperiets metropoler i ro med brød og sirkus.

I Norge virker det som om folk ikke tror at denne krisa vil ramme oss. Sjøl på den angivelige venstresida hersker det apati og mangel på energi og visjoner. Men ha ingen illusjoner: Disse krisene vil ramme oss med full tyngde, både fordi norske oljeinntekter vil falle, fordi de økologiske krisene er globale og fordi norsk økonomi er totalt integrert i den kapitalistiske verdensøkonomien. Rasering av tariffavtalene i SAS vil antakelig danne et mønster for andre. Målet med det frie arbeidsmarkedet i Europa, målet med Schengen og EU-direktivene om arbeidslivet er å presse lønnskostnadene og de sosiale utgiftene i Europa nedover, også i Norge. Nå som lønningene i mange land er i fritt fall, vil det også slå inn over Norge. Og for noen bransjer har det allerede begynt.

Et spørsmål til deg som leser

Hva tror du passiviteten kommer av? Hvorfor er den angivelige venstresida så tafatt når vi står midt oppe i så alvorlige kriser som det vi gjør?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelNoen som tar et veddemål?
Neste artikkelForgive them not, for they know what they do
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).