Dragens år – Kina og den økonomiske krisa

0

Etter den kinesiske kalenderen gikk vi inn i Dragens år 23. januar 2012. Kinesere ser en masse symbolikk i sånt, men la oss holde oss til tallene, for de er ikke noe annet enn oppsiktsvekkende.

2012 kan fort vise seg å bli Kinas år

Også verdens rikeste menn som har vært samlet i Davos på World Economic Forum må innrømme at kapitalismen er inne i en svært alvorlig krise. Reine tall viser at det er den største krisa i kapitalismens historie. Og sjøl denne rikeste promillen av verdens befolkning må innrømme det.

USA, som har vært kapitalismens motor siden 1945, stagnerer og forfaller. Tyskland styrker seg, men hele EU-området opplever stagnasjon og nedgang. Dette er allerede gammelt nytt.

Men hva har krisa betydd for Kinas rolle i verdensøkonomien?

Fra finanskrisa begynte i 2007 og tre år framover vokste verdens samlede BNP med 7200 milliarder dollar. Kinas økonomi vokste i den samme perioden med 2400 milliarder dollar eller 33% av verdens totale vekst. I disse åra vokste USAs økonomi med bare 600 milliarder dollar, eller bare 8,3% av den totale veksten i verden. Til sammenlikning krympet EUs økonomi med 700 millarder dollar i denne perioden. (Tallene er hentet fra bloggen til John Ross.)

Dette gjør noe med styrkeforholdet i verden

I 2007 genererte USA 2000 milliarder dollar til investeringer, mens Kina fulgte tett etter med 1800 milliarder. I 2010 var forholdet snudd opp-ned. USAs kapital for investeringer hadde falt til 1600 milliarder, mens Kinas hadde vokst til 3100 milliarder, altså nesten det dobbelte av hva USA kunne vise til. Og dette har skjedd på bare tre år.

Tyngdepunktet i verdensøkonomien går mot sør og øst

Mens den vestlige kapitalismen har stått på stedet hvil, har land med lav eller middels inntekt i sør og øst vokst betydelig. The Economist har beregnet at disse landa i 2010 sto for 78% av verdens samlede vekst. Utviklingslandas import har nå gått forbi de rike landas import, slik denne figuren viser:

Utviklingslanda har passert de rike landa i andel av verdens import

Krisa i Vesten har rammet Kina også i form av sviktende eksportmarkeder, men virkninga har ikke vært så stor som man skulle ha trodd, fordi Kina har økt sin eksport til landa i sør enda mer.

På slutten av 2011 gikk 54% av Kinas eksport til utviklingsland. Kina er nå største eller nest største handelspartner til landa i Latin-Amerika. Ikke siden den spansk-amerikanske krigen i 1898 har USA vært utfordret på den vestlige halvkula som landet nå blir av Kina. I 2011 investerte Kina for 12,7 milliarder dollar i Brasil.

Kinas statsminister Wen Jiabao besøkte nylig Qatar og undertegnet en avtale om å bygge et oljeraffineri i Sør-Kina i fellesskap til 12,6 milliarder dollar. Og Qatar på sin side legger vekt på å få store kinesiske investeringer i åra som kommer.

Kina investerer tungt i Afrika

Kina investerer også tungt i Afrika. 14% av Kinas utenlandsinvesteringer går nå til Afrika sør for Sahara.

Fordeling av Kinas utenlandsinvesteringer

Verdensbanken nedjusterte i januar 2012 sin prognose for veksten i verden, og da særlig i de rike landa. USAs vekst antas å bli på bare 1,4%, noe som er svært elendig fire år etter at krisa inntrådte. For eurosonen spår Verdensbanken fortsatt nedgang (-0,3%).

På toppen av dette ser Verdensbanken fortsatt en fare for et nytt økonomisk sjokk på nivå med Lehmann Brothers-konkursen i 2008, som kan sende verden ut i ei enda djupere krise.

Det at Vesten svekkes og Kina styrkes samtidig gjør at det relative forholdet endres enda mer dramatisk.

Alt tyder derfor på at 2012 faktisk blir Dragens år.

Om Kinas framvekst som rival til USA og om Kinas indre svakheter, les mer i Sammenbruddet.

Les også Kina – ny supermakt?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelSoria Moria slott – eller sosialdemokratiet og krisa
Neste artikkelEUs sjokkdoktrine i Hellas
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).