Første fase – forslag til program

3

Når selv Aftenposten begynner å skrive om at livet etter kapitalismen, er det på tide at alle som ønsker virkelig forandring begynner å snakke om hva som må gjøres. Jeg har forsøkt å lage et enkelt tipunktsprogram for avvikling av kapitalismen.

Forslag til program

 1. å sosialisere bank- og finansvesenet
 2. å sosialisere all energiforsyning
 3. å sosialisere de multinasjonale selskapene
 4. å sosialisere tele- og datakommunikasjon
 5. å sosialisere alle store transportsystemer
 6. å sosialisere agrobusiness og helsemonopoler
 7. å sosialisere alle store landeiendommer, gruver og storstilt utvinning av naturressurser
 8. å avskaffe privateiendom innen vannforsyning og annen livsnødvendig forsyning
 9. å iverksette umiddelbare tiltak for å redusere energi- og ressursforbruket i de rike landa
 10. å gjennomføre omfattende tiltak for å etablere bærekraftige energisystemer

Dersom dette ble gjort, ville samfunnet ha tatt kontroll over mer enn 90 prosent av eiendom og strategiske ressurser, praktisk talt uten å berøre småprodusenter og sosiale mellomlag. Det er bare den rikeste prosenten av de rikeste som ville tape det nakketaket de har på verdensøkonomien. For folk flest ville dette bare være en lettelse.

Dette er et et program for de 99% mot de 1%. Det er enkelt. Alle kan forstå det. Det svarer på akutte problemer i verden i dag, og det vil legge grunnlaget for et samfunn av en ny type. Jeg kaller det første fase av Kommunisme 5.0.

Om dette programmet kan man si med Bertolt Brecht:

Den er fornuftig, enhver forstår
den. Den er lett.
Du er ingen utbytter, du kan
forstå den.

Programmet er ikke utopisk, det er tvert om svært jordnært. For et land som Hellas burde de første fem-seks punktene vært gjennomført nå, som et svar på finanskapitalens diktatur over landet. Hellas kunne trenge en folkefront med omtrent et sånt program som grunnlag for et opprør for å ta makta fra den såkalte troikaen og begynne på en vei som kan skape et Hellas for folket. Skulle en slik folkefrontregjering komme til makta, ville den raskt trenge å gjennomføre flere av de ti punktene.

Dette er altså et program som binder sammen nåtida og framtida. Det trengs nå, og det peker framover mot et fullstendig brudd med kapitalismen.

Dette leser du mer om i Sammenbruddet.

Stort seminar og stor interesse i Stockholm

Socialistiskt Forum 2011 19. november var det et stort seminar om boka, som på svensk heter En gång skall jorden bliva vår.

Video fra seminaret her.

Forlaget Leopard hadde stand og solgte bøker i bøtter og spann. Folk sto i kø for å få bøkene signert. Her er bilde fra standen:

KampanjeStøtt oss

3 KOMMENTARER

 1. Som sosial løysing er dette gode forslag for heile kloden. Omfordeling og sosialisering er nok i grunnen det ein treng for å få eit rettferdig samfunn.

  Det største problemet ligg likevel att: vekst. Det er ikkje gjeve at ei endring i eigarhøva vil føra til at ein fjernar vekstkravet. Ser ein på verdssoga so verkar det som om den handlar om stadig vekst – særleg økonomisk vekst og statusauka. Ein ser det frå prinsippet om den gode jordbrukar (garden skal veksa i verdi kvar generasjon) til bakgrunnen for koloniseringa til Europa og mangelen på kolonisering til Kina.
  Europearane koloniserte Amerika sidan det gav store inntektar, mens kinesarane lot vera sidan det ikkje var noko særleg å tena på det – det gav ikkje nok vekst med kolonisering.

  Det heiter seg at verdssoga fram til no er eit produkt av klassekamp – men ser ein lenger attende ser ein at det ogso i førhistorisk tid var det vekst i menneskas totale rikdom. Det var denne veksten som i si tid gav opphav til dei organiserte samfunna.

  So å nå eit nullvekstsamfunn vil vera ein større overgang enn eit klasselaust samfunn. Jau, sjølv klarar eg å forestilla meg mykje av organiseringa som kan vera i eit klasselaust samfunn, men hev vanskar med å forstå det konkrete i eit godt nullvekstsamfunn (konseptet er lett, men detaljane ufatteleg mykje verre).
  Einaste nullvekstsamfunnet eg klarar førestilla meg korleis vil fungera økonomisk, er eit med fyrst økonomisk vekst, og so ein tilsvarande resesjon. Men eit slikt samfunn trur eg ikkje vil vera eit godt samfunn.

  Sidan eg trur at vanskane med å førestilla seg nullvekstsamfunnet er relativt ålmenne, so trur eg at det viktigaste punktet i ein plan som siktar mot det framtidige samfunnet er å planta kimen til ei forståing av nullvekst. Eit slikt punkt føler eg at eigentleg manglar i dette programmet, so vel som alle andre eg hev lest.

  • Hei

   En intelligent og vektig kommentar. Jeg har heller ingen konkrete løsninger på dette. Men jeg ser nødvendigheten av en slik forandring.
   Prinsippet om den gode jordbruker. Jeg siterer Marx på dette i boka, og viser at dagens kapitalisme nettopp gjør det motsatte. Jorda utpines og gjøres ubrukelig for neste generasjon. Spesielt ekstremt har dette blitt i epoken etter 2. verdenskrig. Kapitalismen har nå brukt opp om lag halvparten av jordas fossile energikilder. Det har skjedd på 150 år, og altså særlig de siste 65 åra. Det er noe som kan gjøres en gang i en planets historie. Den andre halvparten er langt mindre tilgjengelig, og nå vil snart mengden som kan utvinnes falle. Som jeg viser i bloggen Kapitalisme = karbonøkonomi har hele den enorme veksten vært en karbonbasert vekst. Nå vil ikke en slik vekst lenger være mulig. Faren er et sammenbrudd av næringskjeder, produksjon, infrastrukturer osv. som alle er karbonbaserte. I lys av dette er nullvekst en ganske offensiv strategi. Det handler om en kontrollert avvikling av et sjøldestuerende system og en kollektiv jakt på et knippe av løsninger som skal gjøre det mulig å brødfø, gi husly og varme til jordas befolkning når de karbonbaserte løsningene forsvinner. Jeg skriver en del om dette i boka mi, så hvis du ikke har lest den, hadde det vært artig å få en ny kommentar etter at du hadde gjort det.

   vennlig hilsen
   Pål

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.