Første fase – forslag til program

0

Når selv Aftenposten begynner å skrive om at livet etter kapitalismen, er det på tide at alle som ønsker virkelig forandring begynner å snakke om hva som må gjøres. Jeg har forsøkt å lage et enkelt tipunktsprogram for avvikling av kapitalismen.

Forslag til program

  1. å sosialisere bank- og finansvesenet
  2. å sosialisere all energiforsyning
  3. å sosialisere de multinasjonale selskapene
  4. å sosialisere tele- og datakommunikasjon
  5. å sosialisere alle store transportsystemer
  6. å sosialisere agrobusiness og helsemonopoler
  7. å sosialisere alle store landeiendommer, gruver og storstilt utvinning av naturressurser
  8. å avskaffe privateiendom innen vannforsyning og annen livsnødvendig forsyning
  9. å iverksette umiddelbare tiltak for å redusere energi- og ressursforbruket i de rike landa
  10. å gjennomføre omfattende tiltak for å etablere bærekraftige energisystemer

Dersom dette ble gjort, ville samfunnet ha tatt kontroll over mer enn 90 prosent av eiendom og strategiske ressurser, praktisk talt uten å berøre småprodusenter og sosiale mellomlag. Det er bare den rikeste prosenten av de rikeste som ville tape det nakketaket de har på verdensøkonomien. For folk flest ville dette bare være en lettelse.

Dette er et et program for de 99% mot de 1%. Det er enkelt. Alle kan forstå det. Det svarer på akutte problemer i verden i dag, og det vil legge grunnlaget for et samfunn av en ny type. Jeg kaller det første fase av Kommunisme 5.0.

Om dette programmet kan man si med Bertolt Brecht:

Den er fornuftig, enhver forstår
den. Den er lett.
Du er ingen utbytter, du kan
forstå den.

Programmet er ikke utopisk, det er tvert om svært jordnært. For et land som Hellas burde de første fem-seks punktene vært gjennomført nå, som et svar på finanskapitalens diktatur over landet. Hellas kunne trenge en folkefront med omtrent et sånt program som grunnlag for et opprør for å ta makta fra den såkalte troikaen og begynne på en vei som kan skape et Hellas for folket. Skulle en slik folkefrontregjering komme til makta, ville den raskt trenge å gjennomføre flere av de ti punktene.

Dette er altså et program som binder sammen nåtida og framtida. Det trengs nå, og det peker framover mot et fullstendig brudd med kapitalismen.

Dette leser du mer om i Sammenbruddet.

Stort seminar og stor interesse i Stockholm

Socialistiskt Forum 2011 19. november var det et stort seminar om boka, som på svensk heter En gång skall jorden bliva vår.

Video fra seminaret her.

Forlaget Leopard hadde stand og solgte bøker i bøtter og spann. Folk sto i kø for å få bøkene signert. Her er bilde fra standen:

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.