Den økonomiske krisa: fra ille til verre

0

Den økonomiske krisa går fra ille til verre, ikke minst i USA og Europa. De nyeste tallene viser at i stedet for oppgang, går det nå mot en ny nedgang. Hellas er verst ute. Der faller produksjonen samtidig som gjeldsproblemene er ute av kontroll. Men også USA har enorme problemer. Tiåret med «krig mot terror» har satt landet i en enorm gjeld, samtidig som økonomien har stagnert.

Denn grafen viser veksten i USAs statsgjeld:

Kilde: Der Spiegel

Fordelinga av USAs utenlandsgjeld på kreditornasjoner ser slik ut:

I følge Maastricht-avtalen skulle EU-landas gjeld ikke overskride 60% av BNP. Denne grensa er latterliggjort av virkeligheten. Nå ser det slik ut:

Før de virkelig store nedskjæringene har begynt, før Cameron skal sløyfe en million jobber i Storbritannia og før Portugal og Hellas har sparket skarer av offentlig ansatte, har arbeidsløsheten i EU allerede passert 10%. For ungdommen er det langt verre. Gjennomsnittlig arbeidsløshet i Spania er over 20%, men for unge mellom 18 og 25 år er den oppe i 45%. En halv generasjon uten jobb og framtid – før krisa har slått inn for alvor.

Oppdatering 17.11.2011: Antall arbeidsløse ungdommer når 1 million. Det betyr at 21,9% av unge mellom 16 og 24 år er arbeidsløse.

Øverst til venstre: gjeld i prosent av BNP for en del land. Nederst til venstre: statlig budsjettunderskudd. Til høyre: arbeidsløshet.

Tyskland har vært EUs industrielle og økonomiske lokomotiv. Men heller ikke forbundsrepublikken er unntatt fra krisa. Det har vært en diskusjon om det ville være mulig å unngå en såkalt «dobbel dipp», altså en ny nedgang før økonomien har tatt seg opp igjen. Med tallene fra den tyske aksjeindeksen (DAX) for september 2011 ser det ut som om dobbeldippen er der allerede.

Før økonomien har tatt seg opp etter finanskrisa i 2008, faller den tyske aksjeindeksen som en stein.

Når jeg har valgt en så dramatisk tittel på boka mi som Sammenbruddet, så kommer det av at vi faktisk ser et økonomisk sammenbrudd som faller sammen med økologiske sammenbrudd.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.