Den norske studien slår fast at det er en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, men forskerne vet fortsatt ikke hva i vaksinen som utløser tilstanden. Dette skriver NRK Troms og Finnmark. Kanalen fortsetter: Oslo universitetssykehus har påvist en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine mot covid-19...
Kunstig intelligens er i et mye mer avansert stadium enn det vi tror og det som lekker til media. I flere tiår har forskerne på ulike felt (nevrovitenskap, nevrolingvistikk, datavitenskap m.m.) på bestilling fra bl.a. USAs Forsvarsdepartement samlet krefter for å skape en «bedre» og mer avansert...
Av Elwira Pajak. Fra starten av den såkalte pandemien har media prøvd å programmere oss for den nye «normalen». Men er det egentlig kun sykdommen som bør være i fokus og som vi vil måtte venne oss til uansett som...
Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet er organisert av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. Vi meldte om det her. Men nå har svenske myndigheter vedtatt å stanse eksperimentet.
Nei, det er ingen tidlig aprilspøk eller noen konspirasjonsteori. Det er harde fakta: Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet gjennomføres av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. Prosjektgruppa...
”Jag ser inget gott i att försöka påskynda den pågående utvecklingen. Borgerligheten har segrat sig ner i socialt, ekonomiskt och politiskt sönderfall. Se på utvecklingen i USA! Vi kan dras ännu djupare ner i klimatkris, krig och fascism, och kapitalismen kan accelerera in i nya klassvälden.” Mikael...
Av Øyvind Andresen. På et debattmøte i Davos i Sveits i 2015 i regi av rikmannsklubben World Economic Forum, tok tidligere konsernsjef i Google, Eric Schmidt, ordet og sjokkerte publikum ved å spå Internettets snarlige undergang. Han...
Den 14. femårsplanen som den kinesiske folkekongressen vedtok 5. mars 2021 sikter mot å gjøre Kina til en teknologisk supermakt. Det gikk fram av statsminister Li Keqiangs presentasjon av planen. Kina tar sikte på å investere 7 prosent av BNP hvert år innenfor nøkkelteknologier som kunstig intelligens,...
Det rapporteres at Kina og Russland er i ferd med å undertegne en historisk avtale som betyr at de vil bygge en internasjonal måneforskningsstasjon (ILRS), en månebase, som teoretisk skal kunne gi en base for en langsiktig robotstyrt virksomhet på månen i begynnelsen av 2030-årene, med mulighet...
Tyrkia planlegger romfartssenter i Somalia med sikte på å sende romfartøyer til månen, skiver Middle East Eye. Tyrkias nylig annonserte romfartsprogram, som tar sikte på å gjøre en mjuk landing på månen i 2028, vil koste oppover 1 milliard dollar og vil kreve at...