Innhold

Boka Sammenbruddet inneholder fem hovedavsnitt. Her vil det etterhvert komme lenker til bakgrunnsstoff til hvert enkelt avsnitt.

Den største krisa noensinne?

Liste over land etter betalingsbalanse

Hunger in America

Amerikanske byer på randen av konkurs

Kina ryster verden

Handelsbalansen mellom USA og Kina

Minqi Li: The Rise of China

China Labour Bulletin

De sju store krisene

Four Degrees of Devastation

Oljekrisa

Lester Brown: Plan B

The Oceanic Crisis

Kan kapitalismen overleve det 21. århundret?

The Right to Survive

Three Energy Developments That Are Changing Your Life

The Ecology of Marxian Political Economy

Kommunisme 5.0  

Tron Øgrim: Kommunismen funker best

Karl Marx: Private Property and Communism

Daniel Bensaïd: The Powers of Communism

  1 kommentar til “Innhold

  1. Leif Simonsen
    30. november 2016 klokka 14:41

    Jeg finner ikke noe i steigan.no om verdens største trussel mot sivilisasjonen: MUHAMMEDANISMEN.

Legg inn en kommentar