WHO: – En omfattende pakke reguleringer er vedtatt

0
Tedros Gebreyesus får ekstremt mye makt alene.

WHO har vedtatt en rekke endringer i IHR: – I hvilke andre organer ville land godtatt at beslutninger fattes av én person alene?  

Av Morten Walløe Tvedt, professor i rettsvitenskap, publisert i hemali.

IHR: Sist uke forhandlet WHOs medlemsland seg frem til en pakke med endringer i International Health Regulations (IHR) fra 2005. Endringene er vist i fet skrift i dette dokumentet.

Det som overrasker meg mest med IHR, er at land eller personer ikke synes at generaldirektøren har fått for mye makt.

Hemmelige forhandlinger

Siden desember 2022 til april 2024 har landene forhandlet i hemmelighet om endringsforslagene. Parallelt har WHO forhandlet om en ny Pandemic Agreement, en pandemiavtale. Den ble heller ikke ferdig til møtet, men landene gav seg et nytt forhandlingsmandat for å komme til enighet med et nytt avtaleutkast så snart som mulig. Helst innen møtet i mai 2025.

Landene var stort sett enige i endringene i IHR som ble vedtatt etter en ny uke med intense forhandlinger. Få land protesterte mot de reviderte helsereguleringene med navnet IHR 2024 da en omfattende pakke med endringer ble vedtatt i World Health Assembly sent lørdag kveld den 1. juni. Det er medlemslandenes årlige møte i WHO.

Mye makt til generaldirektøren

Det som overrasker meg mest med IHR, er at land eller personer ikke synes at generaldirektøren har for mye makt. Fra mitt ståsted trenger WHO en “demokratiseringsrunde”. I hvilke andre organer ville land godta at nært til alle beslutninger fattes av en person alene?  

En må lese nøye for å få taket på hva endringene innebærer. Her er noen av dem: 

  • IHR 2024 innfører en helt ny kategori med faresituasjoner: Pandemi nødsituasjon (Art. 1).
  • Makten til å avgjøre om det er en slik nødsituasjon legges til Generaldirektøren (Art. 12).
  • Pandemisk nødsituasjon brukes også som rettslig term i Pandemiavtalens tekst (minst 6 steder).
  • Det betyr at for å skape enighet om Pandemiavtalen, trenger landene ikke å forhandle om trigger-punkt for å aktualisere forpliktelser.
  • Reglene i Pandemiavtalen kan bygge på systemet for beslutningstagning i IHR 2024, siden det samme vilkåret benyttes. 

Nye regler for “helseprodukter”

Generaldirektøren får også flere fullmakter i Art. 13.8, og delvis i 13.9. Landene blir i anneks 1 forpliktet til å forske mer på virus og styrke overvåkningsdelen av om det utvikler seg sykdom. 

Særlig er det interessant å se at det omfatter celle- og genbaserte produkter.

IHR har etablert nye regler om «relevante helseprodukter». Dette er en av de største endringene. Helseprodukter er definert vidt, som:

means those health products needed to respond to public health emergencies of international concern, including pandemic emergencies, which may include medicines, vaccines, diagnostics, medical devices, vector control products, personal protective equipment, decontamination products, assistive products, antidotes, cell- and gene-based therapies, and other health technologies;” (Art. 1)

Denne definisjonen er vid. Særlig er det interessant å se at det omfatter celle- og genbaserte produkter. Det er litt uspesifisert hva som omfattes av celle- og genbaserte behandlinger. I Art. 13 er det ulike reguleringer av ‘health products’, og flere andre artikler. Perspektivet er om tilgang til og tilgjengelighet av helseprodukter. 

Underveis i forhandlingene var det et forslag om at alle måtte ha digitale pass.

Kun WHOs helsesertifikater skal brukes

Reglene om helsesertifikat er bygget ut (Art. 18, 35, 36 og Anneks 6 og 7). Land skal ikke bruke andre helsesertifikater enn WHO sine. Viktige deler av reglene om sertifikater står i anneks 6.

Det gjør at det er litt uoversiktlig å se reglene i sammenheng. Underveis i forhandlingene var det et forslag om at alle måtte ha digitale pass. Det er endret nå. Det stadig mulig å ha papirpass, og IHR setter regler om slike.

Veien fra et vedtak i WHO til det blir bindende i nasjonal rett blir kortere og raskere.

Forpliktelse om å jobbe mot “misinformasjon og desinformasjon”

Landene har påtatt seg en generell forpliktelse om å jobbe mot misinformasjon og desinformasjon. Spørsmålet er hvordan denne forpliktelsen står seg mot ytringsfrihet og frihet i forskningen. 

Each State Party shall develop, strengthen and maintain the core capacities for: […] (i) risk communication, including addressing misinformation and disinformation; Nye IHR inneholder store endringer når det gjelder institusjonene.

Nasjonale organer skal sørge for gjennomføring av IHR

Landene må utpeke ett eller to forvaltningsorganer som er forpliktet til å gjennomføre IHR i landene (Art. 1 og 4). I Art. 4.2bis skal landene innføre lover som letter gjennomføringen av IHR 2024. Veien fra et vedtak i WHO til det blir bindende i nasjonal rett blir kortere og raskere.

Komiteen som skal følge opp gjennomføringen av IHR etableres, det presiseres at komiteens uttalelser ikke er bindende. Denne har blitt mye mildere gjennom forhandlingene. 

Etter IHR 2005 artikkel 55 og 59 blir Norge bundet selv uten behandling i Stortinget 10 måneder etter vedtagelsen på WHA. 

Nå starter diskusjonen om Stortinget må behandle om IHR skal bli bindende for Norge. 


Siste artikler fra Hemali

Tre skiver brød. Gjett hvor mye sukker?
Hemalipodden: – Sterke, flotte menn lar seg kastrerer av kvinner fordi de ønsker anerkjennelse.
Lege Geir Flatabø har fått tilbake autorisasjonen sin.

Forrige artikkelBlir utmarka i Karasjok kommune et lappeteppe av private eiendommer?
Neste artikkelRussland advarer: USA nær ved å gjøre «fatale» feilberegninger om Ukraina