OSLO: Markering mot utvidelse av baseavtalen med USA

0

Tid/sted: Torsdag 30. mai kl. 12-13, Eidsvolls plass foran Stortinget

Regjeringen har inngått en ny SDCA-avtale om å øke antall amerikanske militærbaser på norsk jord til 12. Fordi Norge avgir suverenitet til USA, må Stortinget godkjenne avtalen. Det er urovekkende at regjeringen bagatelliserer den betydelige myndighetsoverføringen til amerikansk militærbruk.

Vi ber Stortinget avvise avtalen når de skal behandle saken 30. mai og kreve grundigere vurderinger og en opplysende debatt.

BASE-avtalen betyr:
* Norsk territorium legges under USAs lovgivning
* Atomvåpen kan plasseres på norsk territorium
* Basene skal tjene USAs globale militære formål, ikke Norges
* Norsk basepolitikk kastes overbord: Vi blir bombemål!

Antikrigs-Initiativet krever:
* Stortinget må si nei til 8 nye USA-baser på norsk jord
* Bidra til redusert spenning i nordområdene
* Norsk territorium skal ikke være bombemål
* Bryt krigsretorikken – forhandlinger – ikke krig

Møt frem og vis din motstand. Hilsen Antikrigs-Initiativet i Oslo

Forrige artikkelKunne Stoltenberg avverget Russlands invasjon av Ukraina?
Neste artikkelAtomkrigen rykker nærmere – Biden godtar ukrainske missilangrep dypt inne i Russland
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.